Contest08

admin - 15/02/2019

👉 Để tạo môi trường cho các em HS cấp THCS luyện tập và trao đổi học thuật, Ban điều hành trang web tạo một contest mở rộng cho tất cả các học sinh THCS tại địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia.

👉 Thời gian diễn ra contest: 🕑14:00 - 🕟16:30 ngày 21/2/2019 (150 phút)

👉 Contest gồm nhiều bài (từ 5-7 bài) với mức độ khác để phù hợp cho các HS lứa tuổi từ lớp 6-9 được các em cựu HS chuyên Tin học sưu tầm, biên soạn.

 

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top