• Chuyển hướng standard input và standard output ra file

  admin - 10/10/2014

       Trong C++, để nhập xuất dữ liệu ta sử dụng các hàm cin, cout, scanf, printf... nhập liệu từ bàn phím (standard input) và xuất dữ liệu ra màn hình (standard output). Tuy nhiên nếu dữ liệu nhập vào khá lớn, chẳng hạn như bài BASU, và ta cần chạy chương trình nhiều lần để sửa lỗi, thì việc nhập dữ liệu từ bàn phím như vậy mất rất nhiều thời gian.

        Một cách khắc phục tình trạng này là chuyển hướng standard input, thay vì nhập từ bàn phím thì chuyển thành nhập từ file. Chỉ cần nhập liệu vào file input một lần và sau đó có thể chạy chương trình nhiều lần mà không mất công nhập liệu lại. Sử dụng... (xem thêm)

  (3 phản hồi)

 • Chào mừng đến với LQDCoder

  admin - 09/09/2014

         Chào mừng các bạn đến với LQDCoder

   

  (xem thêm)

  (7 phản hồi)

Back to Top