Candles - Thổi nến
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Tèo phụ trách chuẩn bị bánh sinh nhật cho bạn gái của anh ấy và đã quyết định bánh sẽ có số lượng cây nến tương ứng với số tuổi của cô ấy. Khi cô thổi nến, cô chỉ có thể thổi tắt những ngọn nến cao nhất. Nhiệm vụ của bạn là tìm số ngọn nến mà cô ấy có thể thổi tắt.

Ví dụ, nếu bạn gái của bạn là 18 tuổi, thì bánh sẽ có 18 cây nến với các chiều cao lần lượt là

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13,12,11,10,9 thì số lượng cây nến cô ấy có thể thổi tắt là 2 cây nến có chiều cao 13.

Input:

- Dòng đầu tiên gồm 1 số nguyên duy nhất n là số lượng cây nến.  (1<=n<=105)

- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a[1], a[2], a[3],... a[n] là chiều cao của các cây nến (1<=a[i]<=107)

Output:

Gồm 1 dòng duy nhất là số lượng nến có thể được thổi tắt.

Ví dụ

Input:

4 
3 2 1 3

Output:

2

Back to Top