BINARY - Xâu nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

12

Output

101


Nguồn: Bài 3 TS10 LQĐ TPĐN '2014

Back to Top