BOOK - Mua sách
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Một lời quảng cáo chào hàng trong một hiệu sách “mua 3, tặng 1, trả tiền 2”. Vì vậy, mỗi khách mua ba quyển sẽ được tặng một quyển có giá rẻ nhất trong ba quyển. Và tất nhiên, khách hàng có thể mua nhiều sách, phụ thuộc vào việc sắp xếp các quyển sách vào mỗi nhóm ba quyển để được miễn phí quyển có giá rẻ nhất trong nhóm đó.

Ví dụ, khách hàng lấy các quyển sách có giá 10, 3, 2, 4, 6, 4, 9. Nếu các quyển sách được sắp thành các nhóm: (10,3,2), (4,6,4) và (9) thì khách hàng ấy sẽ được tặng cuốn sách có giá là 2 trong nhóm một, 4 trong nhóm hai, và không có quyển sách nào được tặng trong nhóm ba vì nhóm này chỉ có 1 quyển.

Cô bán hàng là một người tốt bụng vì vậy cô ấy luôn muốn mỗi khách hàng trả ít tiền nhất có thể.

Yêu cầu: Cho giá các quyển sách, hãy giúp cô bán hàng sắp xếp các quyển sách vào các nhóm sao cho tổng số tiền khách hàng phải trả là ít nhất có thể. Chú ý cô bán hàng có thể sắp xếp các quyển sách vào các nhóm có ít nhất 1 quyển hoặc nhiều nhất 3 quyển.

Dữ liệu:

- Dòng 1 gồm một số nguyên  N (N<=105)– là số sách khách hàng mua.
- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một số nguyên 
Ai (Ai<=109)– là giá mỗi quyển sách.
Các số trên một dòng của input file được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả:

Ghi ra một số nguyên duy nhất là giá tiền nhỏ nhất mà khách hàng phải trả.

Ví dụ

Input

4
3
2
3
2

Output

8

Input

6
6
4
5
5
5
5

Output

21

Ràng buộc: 50% số điểm tương ứng với 50% số test có N≤2000.


Nguồn: DHBB 2017 (HP)

Back to Top