PACKING - Đóng gói
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

4

Output

8


Nguồn: Bài 1 HSG lớp 12 TPĐN '2015-2016

Back to Top