TNGAME - GAME
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a516 Thánh Ngốc

zxa sau khi đánh cờ Caro thua Ami liên tù tì liền cay cú và muốn phân thắng bại với Ami bằng một trò chơi khác. zxa và Ami có n hòn sỏi và bắt đầu một trò chơi với luật như sau:

Mỗi bạn khi đến lượt của mình sẽ được bốc 1 số sỏi từ 1 đến 7, ai bốc trúng viên sỏi cuối cùng sẽ là người thua cuộc. Vì Ami khá tự tin với khả năng của mình nên đã nhường zxa đi trước. Biết rằng hai bạn có đúng n viên sỏi và giả sử hai bạn đều chơi tối ưu. Yêu cầu: Bạn hãy lập trình tính xem ai sẽ là người chiến thắng.

Dữ liệu vào: 

-Dòng đầu chưa một số nguyên dương duy nhất là n (n<=1018).

Kết quả:

-Đưa ra kết quả "Duy" (tên riêng của Ami) nếu Ami là người chiến thắng, ngược lại in ra "Tuan" (tên riêng của zxa).

 

Ví dụ

Input:

5

Output: 

Tuan

Back to Top