BATCHE - Bạt che nắng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Bài 2: Bạt che nắng

/ckfinder/userfiles/files/2018THTB.pdf

Ví dụ

Input

7
7 12
0 5
20 25
33 38
6 8
27 34
11 19

Output

13

 

Giải thích ví dụ: Đoạn đường được che kín dài nhất là từ vị trí 6 đến 19, được che bởi 3 tấm bạt là:

6 8; 
7 12;
11 19


Nguồn: Bài 2 THT B 2018

Back to Top