SuperPrime - Số siêu nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

317

Output

PHAI

Input

61

Output

KHONG


Nguồn: Bài 1 TS10LQĐ ĐN 2015

Back to Top