LOCSO - Lọc số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

Abc987hnmh0003456hs006543m

Output

6543


Nguồn: Bài 2 TS10LQĐ ĐN 2015

Back to Top