STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: kid2201

       Thầy Hải được trao 1 bức thư tình từ 1 bạn nữ xinh đẹp giấu tên, nhưng trong bức thư, bạn nữ cố tình ghi lẫn lộn giữa chữ hoa và chữ thường và yêu cầu thầy hãy chuyển ngược lại ( chữ hoa thành chữ thường và ngược lại). Thầy Hải rất thích, nhưng thầy đang bận ôn thi cho học sinh nên không muốn mất thời gian để chuyển đổi, các bạn hãy viết chương trình giúp thầy nhé.

INPUT:

- Gồm 1 dòng duy nhất là xâu kí tự cần chuyển đổi. (1 <= length(S) <= 100).

OUTPUT:

- Xâu đã chuyển đổi.

 

 

Ví dụ

INPUT OUTPUT
dEAR hAI Dear Hai

 

Back to Top