CHOIBI - Chơi Bi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Ý rất thích chơi bi, Ý có 1 bộ sưu tập bi gồm 2 màu vàng và xanh. Một ngày đẹp trời, ý muốn khoe những viên bi của mình nên Ý đã xếp những viên bi thành 1 hàng dài, bạn của Ý là Ly đi ngang qua và cảm thấy thích thú, muốn xin Ý vài viên bi. Ý suy nghĩ 1 lúc rồi đồng ý, nhưng với 1 điều kiện là những viên bi mà Ly có thể lấy là những viên bi nằm trong 1 dãy các viên bi liên tiếp sao cho thỏa mãn 2 yêu cầu sau:

- Số lượng viên bi vàng bằng số lượng bi xanh.

- Các viên bi cùng màu đều phải được nằm cạnh nhau và nằm về 1 phía (trái hoặc phải)  (ví dụ: xanh xanh vàng vàng hoặc vàng vàng xanh xanh)

Ly chỉ có thể chọn 1 dãy thỏa mãn 2 yêu cầu trên và lấy hết những viên bi trong dãy đó. Hãy giúp Ly lấy được nhiều viên bi nhất.

Dữ liệu vào:

  • Gồm 1 số nguyên n là số lượng viên bi (n<=106)
  • Gồm n kí tự 'V' hoặc 'X' được cách nhau bởi dấu cách. Là 'V' nếu viên bi thứ i màu vàng, 'X' nếu viên bi thứ i là màu xanh.

Dữ liệu ra:

  • Gồm 1 số duy nhất là số viên bi mà Ly có thể lấy.

Ví dụ

Input:

5

V V X V X  

Output:

2

Input:

7

V V X X V V V

Output:

4

Back to Top