CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

72

Output

6

Input

10

Output

1


Nguồn: Bài 2 TS10 LQĐ TPĐN '2017

Back to Top