FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: ami

.

          Ami và người thương thường đặt chung mật  khẩu facebook, gmail, twitter, linkedn, …. Để đảm bảo sự bảo mật, hai bạn sẽ thay đổi mật khẩu thường xuyên, và cũng để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có về mật khẩu, 2 bạn thống nhất đặt mật khẩu theo một quy trình nhất định.

Đầu tiên, Ami sẽ viết ra một số tự nhiên là mật khẩu mà Ami mong muốn – gọi số này là A. Người thương của Ami – CA sẽ viết ra một số tự nhiên là mật khẩu mà CA muốn – gọi là C. Khi đó, Ami sẽ tìm một đoạn số tự nhiên liên tiếp KHÔNG CHỨA SỐ 0 VÔ NGHĨA trong số A đặt làm mật khẩu – gọi số này là P. Vì Ami rất yêu CA nên cậu muốn rằng chênh lệch giữa P và C là nhỏ nhất có thể, và đồng thời CA cũng muốn P lớn hơn C. Ami sẽ cho các bạn biết các số A và C, các bạn hãy đi tìm số P thỏa mãn yêu cầu của Ami và CA nhé.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa 1 số tự nhiên n1 – số chữ số của A.

Dòng thứ 2 là một số tự nhiên có đúng n1 kí tự và không chứa số 0 vô nghĩa.

Dòng tiếp theo chứa 1 số tự nhiên n2 – số chữ số của C.

Dòng cuối cùng là một số tự nhiên có đúng n2 kí tự và không chứa số 0 vô nghĩa.

Dữ liệu ra

Số tự nhiên P thỏa mãn, nếu không tồn tại số P, hãy in ra -1.

Ví dụ

Input

2

95

1

4

Output

5

Input

2

95

2

95

Output

95

Giải thích

Ở ví dụ 1, các số tự nhiên thỏa mãn là |9| , |5| và |95| và số 5 là số có chênh lệch với 4 nhỏ nhất.

Ở ví dụ 2, số tự nhiên duy nhất thỏa mãn là 95.

Subtask

75% số điểm ứng với n1,n2 <= 500.

20% số điểm ứng với n1,n2 <= 5000.

5% số điểm ứng với n1,n2 <= 200000.

Back to Top