DHLOCO - Nhảy lò cò
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Carnaval Hạ Long 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa nụ cười”, điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật “Nơi tinh hoa hội tụ” và diễu hành đường phố “Nụ cười Hạ Long” với sự góp mặt của hơn 2000 diễn viên quần chúng. Có rất nhiều chương trình vui chơi được tổ chức, một trong những trò chơi thu hút được nhiều du khách tham gia đó là trò chơi nhảy lò cò, cụ thể: người chơi cần vượt qua một đoạn đường dài n mét, mỗi bước, người chơi có ba cách nhảy với độ dài bước nhảy tương ứng là 1 mét, 2 mét, 3 mét. Một cách đi chuyển đúng là dãy các bước nhảy có tổng đúng bằng n.

Yêu cầu: Cho nM, gọi K là số cách di chuyển đúng khác nhau để đi hết đoạn đường n mét, hãy tính phần dư của K chia M.

Dữ liệu:

Gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, M (M ≤ 2015);

Kết quả:

Một số nguyên là phần dư của K chia M.

Ví dụ

Input

5  100 

Output

13

Giới hạn:

Có 20% số test ứng với 20% số điểm có n ≤ 20;
Có 40% số test ứng với 40% số điểm có n ≤ 106;
Có 40% số test còn lại ứng với 40% số điểm có n ≤ 1015.


Nguồn: Đề thi DHMB 2015

Back to Top