STONES - Xếp đá
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Cuội rất thích chơi một trò chơi với bộ sưu tập gồm  viên đá của mình: Xếp  viên đá lên một bảng hình chữ nhật chia thành lưới ô vuông đơn vị, sao cho mỗi ô có không quá một viên đá.

Ví dụ với , Cuội có thể xếp chúng vào bảng kích thước  (Hình a),  (Hình b) hay  (Hình c)…

 

Yêu cầu: Xác định kích thước của bảng có chu vi nhỏ nhất mà Cuội có thể thực hiện được trò chơi.

Dữ liệu:

Một dòng chứa số tự nhiên n<=231.

Kết quả:

Hai số a, b cách nhau một dấu cách là độ dài hai cạnh của bảng tìm được (a<=b). Nếu có cùng chu vi thì diện tích phải nhỏ nhất

Ví dụ

Input

5

Output

2 3


Nguồn: DHBB'14 ĐHSP

Back to Top