CAPTAIN - Thuyền trưởng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

CAPTAIN

Ví dụ

Input

5
3137
1367
2333
101
12

Output

CENTRAL
LEFT
RIGHT
DEAD
DEAD


Nguồn: CĐ DHBB 2018

Back to Top