SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

4
1 2 1 1

Output

9


Nguồn: BHBB Thi thử lần 1 - 2020

Back to Top