nguyento - Nguyên tố cân bằng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 4.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nguyên tố cân bằng

Ví dụ

Nguyên tố cân bằng

Back to Top