CATRAT - Mèo và chuột
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: dkhoi2312

Bạn được cho 2 số x và y. Hãy tìm chiều cao của cái bàn.

 

 

 

 

Input: 2 số x và y không quá 103 (x > y).

Output: Chiều cao của cái bàn

Ví dụ

  • input
    170 130
    output
    150
Input Output
170 130 150

Nguồn: Thi thử lớp 9 lần 1

Back to Top