Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464650 01/07/2022 11:13:34 thaitrieunam123 C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
464649 01/07/2022 11:12:19 thaitrieunam123 C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
464648 01/07/2022 11:11:12 taminhhieu911 PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1056 KB
464647 01/07/2022 11:08:49 thaitrieunam123 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
464646 01/07/2022 11:08:00 thaitrieunam123 C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
464645 01/07/2022 11:05:28 taminhhieu911 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
464644 01/07/2022 11:05:01 taminhhieu911 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464643 01/07/2022 11:03:01 thaitrieunam123 PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 703 ms 100428 KB
464642 01/07/2022 11:02:36 taminhhieu911 Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
464641 01/07/2022 10:53:08 thaitrieunam123 PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Wrong answer on test 9 93 ms 848 KB
464640 01/07/2022 10:52:59 thaitrieunam123 PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464639 01/07/2022 10:51:12 thaitrieunam123 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
464638 01/07/2022 10:50:59 thaitrieunam123 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
464637 01/07/2022 10:50:00 thaitrieunam123 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464636 01/07/2022 10:49:41 thaitrieunam123 C03_11 - Hình tròn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464635 01/07/2022 10:48:54 binary DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 2187 ms 2060 KB
464634 01/07/2022 10:47:59 thaitrieunam123 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464633 01/07/2022 10:47:42 thaitrieunam123 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464632 01/07/2022 10:43:13 thaitrieunam123 C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464631 01/07/2022 10:40:13 thaitrieunam123 C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
464630 01/07/2022 10:39:32 thaitrieunam123 C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
464629 01/07/2022 10:39:16 thaitrieunam123 C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
464628 01/07/2022 10:35:58 taminhhieu911 Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
464627 01/07/2022 10:34:09 taminhhieu911 Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 988 KB
464626 01/07/2022 10:28:57 thaitrieunam123 C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464625 01/07/2022 10:27:32 thaitrieunam123 C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
464624 01/07/2022 10:24:04 thaitrieunam123 C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2600 KB
464623 01/07/2022 10:22:46 thaitrieunam123 C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
464622 01/07/2022 10:22:23 thaitrieunam123 C04_05 - C04_05 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464621 01/07/2022 10:20:19 thaitrieunam123 C04_05 - C04_05 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
464620 01/07/2022 10:19:19 thaitrieunam123 C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
464619 01/07/2022 10:18:12 thaitrieunam123 C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464618 01/07/2022 10:16:24 thaitrieunam123 C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464617 01/07/2022 10:15:19 thaitrieunam123 C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
464616 01/07/2022 10:15:02 thaitrieunam123 C06_02 - C06_02 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464615 01/07/2022 10:13:31 thaitrieunam123 C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464614 01/07/2022 10:12:30 thaitrieunam123 C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464613 01/07/2022 10:11:33 thaitrieunam123 C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
464612 01/07/2022 10:10:23 thaitrieunam123 C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464611 01/07/2022 10:07:29 thaitrieunam123 C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
464610 01/07/2022 10:07:09 thaitrieunam123 C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
464609 01/07/2022 10:06:22 thaitrieunam123 C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
464608 01/07/2022 10:04:48 thaitrieunam123 C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464607 01/07/2022 10:03:53 thaitrieunam123 C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
464606 01/07/2022 10:03:06 taminhhieu911 Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
464605 01/07/2022 10:02:43 thaitrieunam123 C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464604 01/07/2022 10:02:30 thaitrieunam123 C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
464603 01/07/2022 10:01:41 thaitrieunam123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464602 01/07/2022 10:01:02 thaitrieunam123 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
464601 01/07/2022 10:00:44 thaitrieunam123 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464600 01/07/2022 09:59:25 thaitrieunam123 C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
464599 01/07/2022 09:53:28 thaitrieunam123 C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 1160 KB
464598 01/07/2022 09:52:27 thaitrieunam123 C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
464597 01/07/2022 09:51:28 thaitrieunam123 C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
464596 01/07/2022 09:50:56 thaitrieunam123 C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
464595 01/07/2022 09:48:57 thaitrieunam123 C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464594 01/07/2022 09:48:08 thaitrieunam123 C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
464593 01/07/2022 09:46:30 thaitrieunam123 C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
464592 01/07/2022 09:46:07 thaitrieunam123 C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
464591 01/07/2022 09:44:35 thaitrieunam123 C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
464590 01/07/2022 09:38:16 thaitrieunam123 C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464589 01/07/2022 09:38:00 thaitrieunam123 C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
464588 01/07/2022 09:36:40 thaitrieunam123 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464587 01/07/2022 09:35:53 thaitrieunam123 C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
464586 01/07/2022 09:14:13 taminhhieu911 PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1124 KB
464585 01/07/2022 09:02:56 taminhhieu911 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Accepted 62 ms 1132 KB
464584 01/07/2022 08:54:04 taminhhieu911 nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
464583 01/07/2022 08:52:50 thaitrieunam123 PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Wrong answer on test 9 187 ms 13620 KB
464582 01/07/2022 08:11:35 taminhhieu911 Hinhvuong - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
464581 01/07/2022 07:59:50 taminhhieu911 LNCHAT - Chat với LN GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
464580 01/07/2022 00:59:10 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 156 ms 3372 KB
464579 01/07/2022 00:58:57 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 8 156 ms 2968 KB
464578 01/07/2022 00:58:19 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 8 140 ms 2916 KB
464577 01/07/2022 00:55:57 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
464576 01/07/2022 00:55:54 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
464575 01/07/2022 00:53:54 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
464574 01/07/2022 00:51:52 ngophamhieu DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 156 ms 3376 KB
464573 30/06/2022 23:56:33 taminhhieu911 ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Accepted 437 ms 10400 KB
464572 30/06/2022 23:54:30 taminhhieu911 ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Wrong answer on test 46 156 ms 6516 KB
464571 30/06/2022 23:26:42 taminhhieu911 ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Wrong answer on test 49 375 ms 10400 KB
464570 30/06/2022 23:25:37 taminhhieu911 ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Time limit exceed on test 41 1093 ms 11424 KB
464569 30/06/2022 20:55:54 ngophamhieu BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1132 KB
464568 30/06/2022 20:50:42 ngophamhieu BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Wrong answer on test 9 187 ms 158864 KB
464567 30/06/2022 20:39:03 ngophamhieu BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
464566 30/06/2022 20:29:14 phamngochop123456789 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 1888 KB
464565 30/06/2022 20:17:27 phamngochop123456789 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 1888 KB
464564 30/06/2022 20:13:56 phamngochop123456789 C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 109 ms 1924 KB
464563 30/06/2022 20:08:51 phamngochop123456789 C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
464562 30/06/2022 19:44:05 Hsjsnsud1 SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
464561 30/06/2022 19:39:11 Hsjsnsud1 STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
464560 30/06/2022 19:37:04 Hsjsnsud1 STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464559 30/06/2022 19:33:32 Hsjsnsud1 STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
464558 30/06/2022 19:28:14 Hsjsnsud1 CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
464557 30/06/2022 17:31:06 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Runtime error on test 9 296 ms 3204 KB
464556 30/06/2022 17:29:42 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 7 234 ms 2988 KB
464555 30/06/2022 17:28:40 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
464554 30/06/2022 17:11:46 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 864 KB
464553 30/06/2022 17:09:27 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
464552 30/06/2022 17:07:07 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
464551 30/06/2022 17:04:30 michu_mt NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
Trang  1 [2] 3 4 ... 3656 3657
Back to Top