Các bài đã nộp của A519Quy BacktracKing
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
445033 23/02/2022 21:37:33 A519Quy BacktracKing C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 2560 KB
445029 23/02/2022 21:34:05 A519Quy BacktracKing LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 3224 KB
435488 06/01/2022 15:47:34 A519Quy BacktracKing DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 78 ms 2764 KB
435483 06/01/2022 15:36:58 A519Quy BacktracKing DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 956 KB
435482 06/01/2022 15:31:19 A519Quy BacktracKing DRONE - DRONE GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
435477 06/01/2022 15:11:31 A519Quy BacktracKing TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1515 ms 166452 KB
434414 28/12/2021 10:05:12 A519Quy BacktracKing CARPET - Trải thảm GNU C++11 Time limit exceed on test 25 1093 ms 53624 KB
432606 13/12/2021 16:38:32 A519Quy BacktracKing LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Time limit exceed on test 32 1109 ms 7744 KB
432599 13/12/2021 16:26:07 A519Quy BacktracKing LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1064 KB
432598 13/12/2021 16:18:37 A519Quy BacktracKing LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
432592 13/12/2021 16:15:43 A519Quy BacktracKing LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
412340 01/10/2021 09:38:30 A519Quy BacktracKing COLOR - Tô màu GNU C++11 Accepted 2484 ms 8276 KB
412338 01/10/2021 09:37:33 A519Quy BacktracKing COLORS - Tìm màu GNU C++11 Wrong answer on test 1 531 ms 8244 KB
412337 01/10/2021 09:37:11 A519Quy BacktracKing COLORS - Tìm màu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
411465 30/09/2021 09:15:19 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 78 ms 12268 KB
411446 30/09/2021 09:08:20 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2668 KB
411421 30/09/2021 09:02:13 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2676 KB
411419 30/09/2021 09:01:25 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2636 KB
409876 27/09/2021 11:24:43 A519Quy BacktracKing CIRCLE01 - Vòng tròn GNU C++11 Accepted 265 ms 3768 KB
409875 27/09/2021 11:19:22 A519Quy BacktracKing CIRCLE01 - Vòng tròn GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2632 KB
409870 27/09/2021 00:43:39 A519Quy BacktracKing Manhatten - Manhatten Table GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
409825 26/09/2021 18:25:50 A519Quy BacktracKing AMN - Ma trận AMN GNU C++11 Accepted 156 ms 3128 KB
408319 21/09/2021 17:08:45 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 593 ms 2644 KB
408317 21/09/2021 16:50:34 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
408316 21/09/2021 16:49:31 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1136 KB
408315 21/09/2021 16:48:02 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Runtime error on test 1 140 ms 3356 KB
408314 21/09/2021 16:47:40 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405022 07/09/2021 21:12:16 A519Quy BacktracKing SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 625 ms 5592 KB
404505 04/09/2021 02:52:22 A519Quy BacktracKing SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
404504 04/09/2021 02:51:39 A519Quy BacktracKing SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 924 KB
404503 04/09/2021 02:50:33 A519Quy BacktracKing SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1064 KB
404408 03/09/2021 05:02:50 A519Quy BacktracKing Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
404407 03/09/2021 05:02:02 A519Quy BacktracKing Candles - Thổi nến Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
404406 03/09/2021 05:00:18 A519Quy BacktracKing Candles - Thổi nến Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
404405 03/09/2021 04:57:31 A519Quy BacktracKing CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
404404 03/09/2021 04:56:30 A519Quy BacktracKing CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
371342 28/02/2021 20:39:03 A519Quy BacktracKing CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
354819 18/11/2020 10:44:16 A519Quy BacktracKing RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 94 2046 ms 3196 KB
354815 18/11/2020 10:23:30 A519Quy BacktracKing RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 94 2078 ms 3196 KB
354812 18/11/2020 10:15:42 A519Quy BacktracKing RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 94 2078 ms 3196 KB
354811 18/11/2020 09:59:45 A519Quy BacktracKing RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 93 2078 ms 47804 KB
354810 18/11/2020 08:54:13 A519Quy BacktracKing FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Accepted 796 ms 48604 KB
353499 13/11/2020 19:50:03 A519Quy BacktracKing GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Wrong answer on test 1 343 ms 26468 KB
353315 11/11/2020 21:00:42 A519Quy BacktracKing OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Runtime error on test 4 125 ms 22432 KB
353314 11/11/2020 20:55:59 A519Quy BacktracKing NS - Ông già Noel GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
350684 29/10/2020 02:02:55 A519Quy BacktracKing BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1109 ms 1832 KB
350626 28/10/2020 21:12:22 A519Quy BacktracKing GOODSUBSET - GOOD SUBSET GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 4688 KB
350621 28/10/2020 21:06:01 A519Quy BacktracKing REC - Hình chữ nhật GNU C++11 Runtime error on test 3 109 ms 2944 KB
350620 28/10/2020 21:04:14 A519Quy BacktracKing REC - Hình chữ nhật GNU C++11 Runtime error on test 3 78 ms 2940 KB
350618 28/10/2020 21:00:46 A519Quy BacktracKing REC - Hình chữ nhật GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 2972 KB
350600 28/10/2020 20:25:56 A519Quy BacktracKing REC - Hình chữ nhật GNU C++11 Wrong answer on test 3 953 ms 2508 KB
350594 28/10/2020 20:01:12 A519Quy BacktracKing GRAB - Grab Your Seat GNU C++11 Accepted 296 ms 2884 KB
350582 28/10/2020 18:07:33 A519Quy BacktracKing PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
350577 28/10/2020 17:39:50 A519Quy BacktracKing ROBOT11 - Robot GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
350575 28/10/2020 17:36:24 A519Quy BacktracKing ROBOT11 - Robot GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 1108 KB
350572 28/10/2020 17:31:33 A519Quy BacktracKing ROBOT11 - Robot GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
350569 28/10/2020 17:16:20 A519Quy BacktracKing ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 156 ms 6356 KB
348333 19/10/2020 16:25:20 A519Quy BacktracKing CAKE - Cắt bánh GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
348300 19/10/2020 15:38:21 A519Quy BacktracKing CAKE - Cắt bánh GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
333657 17/08/2020 20:18:32 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 6 1406 ms 20236 KB
332231 05/08/2020 16:40:27 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Accepted 265 ms 2568 KB
332229 05/08/2020 16:38:36 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2556 KB
332226 05/08/2020 16:31:13 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 234 ms 238708 KB
332222 05/08/2020 16:25:47 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Wrong answer on test 21 171 ms 2564 KB
332219 05/08/2020 16:24:26 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2556 KB
332218 05/08/2020 16:22:31 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Wrong answer on test 21 156 ms 2564 KB
331849 02/08/2020 11:27:50 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 9 1437 ms 20228 KB
331848 02/08/2020 11:26:07 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1546 ms 20232 KB
331847 02/08/2020 11:16:46 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 3 1296 ms 20232 KB
331846 02/08/2020 11:15:08 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 3 1390 ms 20232 KB
331843 02/08/2020 10:52:10 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1203 ms 20232 KB
331815 01/08/2020 19:55:23 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1046 ms 14340 KB
331813 01/08/2020 19:50:07 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1031 ms 14336 KB
331812 01/08/2020 19:49:00 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1062 ms 14336 KB
331811 01/08/2020 19:47:59 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1031 ms 19556 KB
331810 01/08/2020 19:41:59 A519Quy BacktracKing INTERSECT - INTERSECT GNU C++11 Wrong answer on test 1 1156 ms 20232 KB
326787 22/06/2020 11:28:01 A519Quy BacktracKing Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
326277 16/06/2020 20:39:12 A519Quy BacktracKing G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 109 ms 4924 KB
321278 21/05/2020 09:44:08 A519Quy BacktracKing SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
321276 21/05/2020 09:43:08 A519Quy BacktracKing SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 796 KB
321275 21/05/2020 09:42:30 A519Quy BacktracKing RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
321273 21/05/2020 09:41:29 A519Quy BacktracKing RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2716 KB
321272 21/05/2020 09:40:56 A519Quy BacktracKing RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2716 KB
318280 12/05/2020 16:37:32 A519Quy BacktracKing Manhatten - Manhatten Table GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 2460 KB
317322 07/05/2020 21:53:58 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
317318 07/05/2020 21:48:55 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
317286 07/05/2020 20:41:48 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Wrong answer on test 4 31 ms 1072 KB
317240 07/05/2020 20:01:02 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
317137 07/05/2020 15:22:55 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 828 KB
317136 07/05/2020 15:22:30 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
315278 01/05/2020 21:25:17 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1092 KB
315230 01/05/2020 18:55:16 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Wrong answer on test 2 156 ms 4264 KB
315228 01/05/2020 18:54:11 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 4268 KB
315226 01/05/2020 18:52:06 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1093 ms 4380 KB
315222 01/05/2020 17:43:48 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Wrong answer on test 2 328 ms 4264 KB
315220 01/05/2020 17:39:24 A519Quy BacktracKing MEETING01 - MEETING GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
315189 01/05/2020 16:06:07 A519Quy BacktracKing MILK - MILK GNU C++11 Accepted 1468 ms 14352 KB
315188 01/05/2020 16:05:01 A519Quy BacktracKing MILK - MILK GNU C++11 Wrong answer on test 27 546 ms 6176 KB
315179 01/05/2020 15:22:49 A519Quy BacktracKing MILK - MILK GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1096 KB
315178 01/05/2020 15:18:49 A519Quy BacktracKing MILK - MILK GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
Trang  [1] 2 3 ... 25 26
Back to Top