Các bài đã nộp của L8cuberlong
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464186 27/06/2022 17:12:28 L8cuberlong TMAXSET - Tìm tập độc lập cực đại trên cây GNU C++11 Accepted 515 ms 2684 KB
462056 03/06/2022 09:50:58 L8cuberlong CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
461972 02/06/2022 08:33:48 L8cuberlong SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 375 ms 63524 KB
461971 02/06/2022 08:22:38 L8cuberlong SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 125 ms 24452 KB
461970 02/06/2022 08:22:15 L8cuberlong SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 109 ms 24444 KB
461884 01/06/2022 16:18:01 L8cuberlong SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2660 KB
461882 01/06/2022 16:11:59 L8cuberlong EP - Tròn, Vuông, Tam Giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
461866 01/06/2022 14:43:39 L8cuberlong MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
461865 01/06/2022 14:40:33 L8cuberlong MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
451963 18/03/2022 16:02:30 L8cuberlong DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 4948 KB
451962 18/03/2022 16:02:13 L8cuberlong DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
449199 12/03/2022 09:19:29 L8cuberlong ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
449198 12/03/2022 09:15:13 L8cuberlong ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
445425 25/02/2022 14:15:21 L8cuberlong GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 234 ms 9148 KB
444288 20/02/2022 16:13:18 L8cuberlong PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
444286 20/02/2022 16:11:41 L8cuberlong PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
444200 19/02/2022 20:39:45 L8cuberlong PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 109 ms 3416 KB
433539 19/12/2021 14:13:49 L8cuberlong matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 171 ms 2808 KB
432241 10/12/2021 20:23:56 L8cuberlong DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
432239 10/12/2021 20:23:03 L8cuberlong DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2624 KB
432236 10/12/2021 19:59:33 L8cuberlong FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
432033 09/12/2021 16:51:29 L8cuberlong GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 546 ms 50220 KB
431990 09/12/2021 16:20:49 L8cuberlong WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 281 ms 3568 KB
431986 09/12/2021 16:17:48 L8cuberlong WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Wrong answer on test 6 93 ms 2652 KB
431869 09/12/2021 15:22:47 L8cuberlong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2644 KB
431854 09/12/2021 15:17:54 L8cuberlong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2648 KB
431850 09/12/2021 15:17:03 L8cuberlong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2644 KB
431837 09/12/2021 15:13:48 L8cuberlong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2876 KB
431830 09/12/2021 15:08:56 L8cuberlong CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
431828 09/12/2021 15:07:40 L8cuberlong CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
431825 09/12/2021 15:06:44 L8cuberlong CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
431822 09/12/2021 15:06:19 L8cuberlong CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
431803 09/12/2021 15:03:14 L8cuberlong POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 125 ms 8160 KB
431790 09/12/2021 15:01:14 L8cuberlong TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2636 KB
431782 09/12/2021 14:59:56 L8cuberlong TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2636 KB
431775 09/12/2021 14:58:38 L8cuberlong SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
431770 09/12/2021 14:56:13 L8cuberlong FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 2171 ms 19840 KB
431761 09/12/2021 14:48:33 L8cuberlong FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 3078 ms 15732 KB
431738 09/12/2021 14:43:05 L8cuberlong CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 609 ms 18384 KB
431730 09/12/2021 14:42:23 L8cuberlong CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Wrong answer on test 8 234 ms 10612 KB
430895 07/12/2021 15:59:52 L8cuberlong FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
430894 07/12/2021 15:59:30 L8cuberlong FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
430844 07/12/2021 12:57:54 L8cuberlong ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
430843 07/12/2021 12:55:52 L8cuberlong ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
430795 06/12/2021 20:51:07 L8cuberlong ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 140 ms 2664 KB
430781 06/12/2021 19:52:42 L8cuberlong DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Runtime error on test 19 31 ms 3100 KB
430780 06/12/2021 19:52:11 L8cuberlong DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2808 KB
430779 06/12/2021 19:45:47 L8cuberlong DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
430702 06/12/2021 15:46:38 L8cuberlong LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
430700 06/12/2021 15:45:27 L8cuberlong LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2656 KB
430546 05/12/2021 15:50:28 L8cuberlong FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
428723 30/11/2021 16:17:25 L8cuberlong PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 156 ms 2736 KB
428710 30/11/2021 15:33:34 L8cuberlong PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 812 ms 2744 KB
428709 30/11/2021 15:33:23 L8cuberlong PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
415492 09/10/2021 10:17:51 L8cuberlong BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
414898 06/10/2021 15:52:58 L8cuberlong SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2820 KB
414897 06/10/2021 15:51:37 L8cuberlong SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2788 KB
414895 06/10/2021 15:44:12 L8cuberlong SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2852 KB
412907 02/10/2021 11:05:53 L8cuberlong NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2704 KB
412906 02/10/2021 11:01:50 L8cuberlong NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Python 3 Time limit exceed on test 16 1109 ms 9392 KB
412905 02/10/2021 11:00:59 L8cuberlong NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
412897 02/10/2021 10:48:51 L8cuberlong NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Wrong answer on test 11 0 ms 2636 KB
412707 01/10/2021 19:26:32 L8cuberlong XXX - XXX GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 520 KB
412706 01/10/2021 19:23:54 L8cuberlong XXX - XXX GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
410363 28/09/2021 16:24:27 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
410361 28/09/2021 16:22:48 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
410360 28/09/2021 16:22:11 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2808 KB
410356 28/09/2021 16:20:08 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1152 KB
410345 28/09/2021 16:15:39 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2816 KB
410235 28/09/2021 14:59:40 L8cuberlong LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
410222 28/09/2021 14:46:31 L8cuberlong ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 765 ms 15128 KB
409775 26/09/2021 15:16:26 L8cuberlong LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 3984 ms 91936 KB
409773 26/09/2021 15:16:00 L8cuberlong LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
409772 26/09/2021 15:13:03 L8cuberlong LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 18 5046 ms 70720 KB
409122 24/09/2021 14:38:57 L8cuberlong TRIANGLE - Tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 2912 KB
408302 21/09/2021 15:23:59 L8cuberlong SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 671 ms 16468 KB
408279 21/09/2021 14:45:24 L8cuberlong VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 109 ms 2644 KB
407739 18/09/2021 07:51:29 L8cuberlong NUMNBER - Ghép số Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
403623 28/08/2021 09:12:17 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1096 KB
403615 28/08/2021 09:08:35 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa Python 2 Wrong answer on test 5 93 ms 7392 KB
403614 28/08/2021 09:07:22 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1136 KB
403613 28/08/2021 09:06:16 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
403612 28/08/2021 09:05:58 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 924 KB
403611 28/08/2021 09:05:40 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
403610 28/08/2021 09:05:15 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
403607 28/08/2021 08:59:12 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 924 KB
403606 28/08/2021 08:58:48 L8cuberlong Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1128 KB
403598 28/08/2021 08:36:01 L8cuberlong C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
403288 25/08/2021 08:50:46 L8cuberlong MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
402686 21/08/2021 19:27:51 L8cuberlong QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 4636 KB
402662 21/08/2021 16:01:37 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4620 KB
402660 21/08/2021 16:01:27 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
402659 21/08/2021 15:57:51 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4616 KB
402658 21/08/2021 15:52:28 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2928 KB
402657 21/08/2021 15:49:23 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2956 KB
402655 21/08/2021 15:45:02 L8cuberlong QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4616 KB
402653 21/08/2021 15:22:51 L8cuberlong MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 187 ms 5696 KB
401913 14/08/2021 20:19:31 L8cuberlong nCr - nCr GNU C++11 Accepted 437 ms 4156 KB
401908 14/08/2021 20:09:11 L8cuberlong nCr - nCr GNU C++11 Accepted 406 ms 3508 KB
401856 14/08/2021 08:22:07 L8cuberlong SEQSTR - Dãy xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 3196 KB
Trang  [1] 2 3 ... 25 26
Back to Top