Các bài đã nộp của L9KhoaPD
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
125073 27/05/2019 22:52:20 L9KhoaPD LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
124691 23/05/2019 18:54:36 L9KhoaPD COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Time limit exceed on test 51 1078 ms 1856 KB
120405 25/04/2019 09:12:08 L9KhoaPD XXX - XXX GNU C++ Accepted 78 ms 14388 KB
119644 18/04/2019 23:28:51 L9KhoaPD STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
119634 18/04/2019 22:49:25 L9KhoaPD LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
119633 18/04/2019 22:47:30 L9KhoaPD TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
119606 18/04/2019 21:57:03 L9KhoaPD SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
119149 17/04/2019 21:48:32 L9KhoaPD LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
118598 15/04/2019 16:24:19 L9KhoaPD STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
118596 15/04/2019 16:22:33 L9KhoaPD STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
118422 14/04/2019 12:47:04 L9KhoaPD STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
115273 06/04/2019 17:41:15 L9KhoaPD BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
115272 06/04/2019 17:40:32 L9KhoaPD PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
115271 06/04/2019 17:37:49 L9KhoaPD PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
115260 06/04/2019 17:21:53 L9KhoaPD CSLN - Chữ số lớn nhất. GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
114484 04/04/2019 18:13:46 L9KhoaPD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1632 KB
114482 04/04/2019 18:13:18 L9KhoaPD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Wrong answer on test 41 31 ms 1620 KB
114477 04/04/2019 18:12:41 L9KhoaPD EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
112916 31/03/2019 20:34:43 L9KhoaPD ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
112915 31/03/2019 20:33:14 L9KhoaPD ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
112883 31/03/2019 20:03:34 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1576 KB
112881 31/03/2019 20:02:12 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 46 ms 2224 KB
112879 31/03/2019 20:01:51 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 62 ms 2216 KB
112877 31/03/2019 20:00:45 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 872 KB
112876 31/03/2019 19:59:59 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 46 ms 2216 KB
112864 31/03/2019 19:54:00 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 46 ms 2224 KB
112849 31/03/2019 19:44:48 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 46 ms 2212 KB
112847 31/03/2019 19:43:16 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 41 46 ms 2216 KB
112845 31/03/2019 19:42:14 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
112843 31/03/2019 19:41:13 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
112841 31/03/2019 19:40:49 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
112822 31/03/2019 19:34:22 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 40 46 ms 2216 KB
112812 31/03/2019 19:32:06 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 40 46 ms 2220 KB
112788 31/03/2019 19:22:19 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
112780 31/03/2019 19:19:13 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
112764 31/03/2019 19:13:21 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
112761 31/03/2019 19:12:17 L9KhoaPD HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
112073 28/03/2019 18:22:55 L9KhoaPD TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
112072 28/03/2019 18:21:46 L9KhoaPD VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
110960 23/03/2019 18:08:08 L9KhoaPD GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 328 ms 2880 KB
110578 21/03/2019 18:05:05 L9KhoaPD PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
110575 21/03/2019 18:02:57 L9KhoaPD PLANE - Hành trình bay GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
110570 21/03/2019 17:56:14 L9KhoaPD PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2216 KB
110569 21/03/2019 17:53:29 L9KhoaPD FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
110567 21/03/2019 17:51:34 L9KhoaPD COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 2044 KB
109452 19/03/2019 18:28:36 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 125 ms 22776 KB
109448 19/03/2019 18:26:31 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 984 ms 22792 KB
109447 19/03/2019 18:26:14 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
109445 19/03/2019 18:25:29 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
109444 19/03/2019 18:25:05 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
109438 19/03/2019 18:19:07 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 984 ms 22792 KB
109434 19/03/2019 18:15:13 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 11444 KB
109432 19/03/2019 18:14:45 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 11128 KB
109429 19/03/2019 18:14:00 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 11012 KB
109425 19/03/2019 18:11:42 L9KhoaPD HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
109423 19/03/2019 18:10:49 L9KhoaPD HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
109422 19/03/2019 18:06:40 L9KhoaPD HELLO - Xin chào GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
109031 17/03/2019 16:16:31 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 562 ms 1648 KB
109030 17/03/2019 16:15:29 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 578 ms 1648 KB
109028 17/03/2019 16:14:45 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Runtime error on test 20 218 ms 1792 KB
109025 17/03/2019 16:14:10 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 562 ms 1644 KB
108817 16/03/2019 18:48:42 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Time limit exceed on test 20 1078 ms 1872 KB
108815 16/03/2019 18:47:42 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Time limit exceed on test 20 1078 ms 1872 KB
108814 16/03/2019 18:47:14 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Runtime error on test 17 156 ms 1888 KB
108808 16/03/2019 18:43:16 L9KhoaPD SOCP - Số chính phương GNU C++ Time limit exceed on test 20 1078 ms 1872 KB
108779 16/03/2019 17:53:13 L9KhoaPD BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 906 ms 2264 KB
108494 14/03/2019 18:55:53 L9KhoaPD BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
108475 14/03/2019 18:00:01 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 46 ms 2224 KB
108474 14/03/2019 17:58:42 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 77 31 ms 2300 KB
107671 11/03/2019 12:03:20 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 69 109 ms 80288 KB
107670 11/03/2019 12:03:01 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 69 62 ms 2216 KB
107669 11/03/2019 12:00:19 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 69 62 ms 2216 KB
107668 11/03/2019 11:57:21 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 64 46 ms 2212 KB
107667 11/03/2019 11:56:35 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1904 KB
107666 11/03/2019 11:56:02 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
107665 11/03/2019 11:54:24 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 15 ms 2040 KB
107664 11/03/2019 11:49:58 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1108 KB
107663 11/03/2019 11:47:23 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 64 62 ms 2216 KB
107662 11/03/2019 11:47:12 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1088 KB
107645 10/03/2019 23:31:54 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 2156 KB
107644 10/03/2019 23:28:12 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 31 ms 1892 KB
107643 10/03/2019 23:23:59 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 64 46 ms 2164 KB
107642 10/03/2019 23:07:01 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1964 KB
107641 10/03/2019 23:06:00 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1868 KB
107640 10/03/2019 23:05:54 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1920 KB
107639 10/03/2019 23:05:23 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1916 KB
107638 10/03/2019 23:05:16 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1892 KB
107637 10/03/2019 23:04:04 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 15 ms 2036 KB
107636 10/03/2019 22:59:20 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1936 KB
107634 10/03/2019 22:52:51 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1928 KB
107633 10/03/2019 22:52:41 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 15 ms 1896 KB
107632 10/03/2019 22:45:42 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 2100 KB
107631 10/03/2019 22:43:42 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 15 ms 1912 KB
107630 10/03/2019 22:42:34 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1864 KB
107629 10/03/2019 22:40:42 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 15 ms 2036 KB
107628 10/03/2019 22:40:11 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1904 KB
107627 10/03/2019 22:39:52 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1804 KB
107626 10/03/2019 22:37:32 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 28 31 ms 1052 KB
107624 10/03/2019 22:31:46 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1052 KB
107623 10/03/2019 22:27:20 L9KhoaPD SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1892 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top