Các bài đã nộp của a519QuangLD
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464310 28/06/2022 16:22:56 a519QuangLD ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2632 KB
464309 28/06/2022 16:21:43 a519QuangLD ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
444834 23/02/2022 08:24:37 a519QuangLD MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
444795 22/02/2022 20:53:35 a519QuangLD DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
364179 11/01/2021 20:31:08 a519QuangLD Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
364178 11/01/2021 20:30:50 a519QuangLD Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
364176 11/01/2021 20:24:59 a519QuangLD SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
357261 27/11/2020 19:17:11 a519QuangLD FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
354989 18/11/2020 21:54:06 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 203 ms 6380 KB
354988 18/11/2020 21:53:11 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2508 KB
354987 18/11/2020 21:52:53 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 187 ms 6932 KB
354986 18/11/2020 21:52:17 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2548 KB
354756 17/11/2020 21:29:30 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 187 ms 6820 KB
354755 17/11/2020 21:24:05 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2496 KB
354754 17/11/2020 21:18:25 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2480 KB
354753 17/11/2020 21:17:40 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2500 KB
354752 17/11/2020 21:17:17 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2536 KB
354725 17/11/2020 16:49:25 a519QuangLD COUNTS - COUNTS GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 3236 KB
347790 16/10/2020 23:26:32 a519QuangLD GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Runtime error on test 5 187 ms 160576 KB
347789 16/10/2020 23:26:09 a519QuangLD GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 437 ms 551568 KB
347788 16/10/2020 23:25:20 a519QuangLD GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 197924 KB
347787 16/10/2020 23:11:54 a519QuangLD GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 1116 KB
347760 16/10/2020 18:34:15 a519QuangLD LIGHTTSYS - Hệ thống đèn GNU C++11 Accepted 578 ms 11108 KB
347759 16/10/2020 18:33:08 a519QuangLD LIGHTTSYS - Hệ thống đèn GNU C++11 Wrong answer on test 9 500 ms 11120 KB
347699 16/10/2020 15:26:39 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Accepted 468 ms 16204 KB
347698 16/10/2020 15:26:17 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 109812 KB
347693 16/10/2020 15:21:47 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Wrong answer on test 12 359 ms 109808 KB
347689 16/10/2020 15:19:51 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Wrong answer on test 12 375 ms 109808 KB
347681 16/10/2020 15:15:51 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Wrong answer on test 12 390 ms 109808 KB
347679 16/10/2020 15:15:14 a519QuangLD BALLGAME - Trò chơi đẩy bi GNU C++11 Wrong answer on test 11 359 ms 109808 KB
347620 16/10/2020 12:18:22 a519QuangLD BINPACK - Binpacking GNU C++11 Wrong answer on test 41 937 ms 315780 KB
346588 13/10/2020 14:55:37 a519QuangLD MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
338925 17/09/2020 08:44:56 a519QuangLD BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 7456 KB
338924 17/09/2020 08:44:01 a519QuangLD BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 4904 KB
338919 17/09/2020 08:37:39 a519QuangLD BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 4904 KB
338913 17/09/2020 08:17:56 a519QuangLD MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 593 ms 5396 KB
338912 17/09/2020 08:04:43 a519QuangLD SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 187 ms 19992 KB
338911 17/09/2020 08:04:12 a519QuangLD SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 2580 KB
334555 26/08/2020 15:23:33 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
334553 26/08/2020 15:22:09 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Wrong answer on test 17 62 ms 2556 KB
334551 26/08/2020 15:21:42 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Wrong answer on test 17 62 ms 2560 KB
334550 26/08/2020 15:21:07 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 62 ms 3124 KB
334549 26/08/2020 15:20:52 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Wrong answer on test 17 62 ms 2480 KB
334548 26/08/2020 15:20:20 a519QuangLD ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Wrong answer on test 17 62 ms 3832 KB
330957 25/07/2020 21:21:38 a519QuangLD May mắn - May mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
330956 25/07/2020 21:21:25 a519QuangLD May mắn - May mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
330950 25/07/2020 21:20:42 a519QuangLD May mắn - May mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
330949 25/07/2020 21:20:26 a519QuangLD May mắn - May mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
330947 25/07/2020 21:20:10 a519QuangLD May mắn - May mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
327377 29/06/2020 10:19:49 a519QuangLD LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
324781 06/06/2020 17:44:32 a519QuangLD LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
324780 06/06/2020 17:43:59 a519QuangLD LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 848 KB
324779 06/06/2020 17:43:32 a519QuangLD LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
323712 01/06/2020 22:31:59 a519QuangLD TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
319141 15/05/2020 15:34:47 a519QuangLD LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
319135 15/05/2020 15:29:07 a519QuangLD LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
318166 11/05/2020 22:47:03 a519QuangLD BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 468 ms 29628 KB
318162 11/05/2020 22:16:28 a519QuangLD FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 750 ms 15064 KB
318158 11/05/2020 22:08:51 a519QuangLD SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 218 ms 19928 KB
318156 11/05/2020 22:06:16 a519QuangLD SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2520 KB
318150 11/05/2020 21:46:45 a519QuangLD DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 953 ms 33752 KB
318139 11/05/2020 21:15:28 a519QuangLD LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2484 KB
318138 11/05/2020 21:14:01 a519QuangLD LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Wrong answer on test 22 62 ms 2528 KB
318137 11/05/2020 21:12:23 a519QuangLD LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
318114 11/05/2020 20:39:56 a519QuangLD LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
318113 11/05/2020 20:39:17 a519QuangLD LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 888 KB
312252 24/04/2020 21:08:52 a519QuangLD Part11 - Long long \'" GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
312112 24/04/2020 20:24:08 a519QuangLD WATERJUG - Đong nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
312108 24/04/2020 20:22:31 a519QuangLD WATERJUG - Đong nước GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
292707 22/03/2020 22:04:31 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
292694 22/03/2020 21:55:55 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
292690 22/03/2020 21:53:39 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
292676 22/03/2020 21:46:59 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 1359 ms 1840 KB
292674 22/03/2020 21:46:35 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
292603 22/03/2020 21:28:20 a519QuangLD SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Accepted 203 ms 8780 KB
292602 22/03/2020 21:28:06 a519QuangLD SSMOD3 - Xâu con chia hết (Sub 3) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 720 KB
292460 22/03/2020 20:52:09 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 1343 ms 1840 KB
292426 22/03/2020 20:45:19 a519QuangLD SSMOD3 - Xâu con chia hết (Sub 3) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 2062 ms 62732 KB
292423 22/03/2020 20:45:06 a519QuangLD SSMOD2 - Xâu con chia hết (Sub 2) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 2078 ms 20776 KB
292415 22/03/2020 20:44:24 a519QuangLD SSMOD2 - Xâu con chia hết (Sub 2) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 2109 ms 20776 KB
292401 22/03/2020 20:42:08 a519QuangLD SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 2078 ms 3980 KB
292272 22/03/2020 20:13:57 a519QuangLD ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 312 ms 4808 KB
292266 22/03/2020 20:13:08 a519QuangLD ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
292227 22/03/2020 20:07:43 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
292210 22/03/2020 20:05:52 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
292182 22/03/2020 20:00:48 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
292175 22/03/2020 20:00:22 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
292066 22/03/2020 19:42:09 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
292010 22/03/2020 19:31:04 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
291954 22/03/2020 19:22:38 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
291934 22/03/2020 19:19:17 a519QuangLD AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 820 KB
291932 22/03/2020 19:18:55 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 1406 ms 1840 KB
291927 22/03/2020 19:18:22 a519QuangLD AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 2 218 ms 263956 KB
286527 16/03/2020 17:10:32 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
286523 16/03/2020 17:05:05 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
286430 16/03/2020 16:22:03 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Wrong answer on test 38 62 ms 2424 KB
286427 16/03/2020 16:20:53 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Runtime error on test 37 375 ms 27128 KB
286423 16/03/2020 16:19:17 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Runtime error on test 37 265 ms 24004 KB
286418 16/03/2020 16:18:01 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2016 KB
286340 16/03/2020 15:52:41 a519QuangLD FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1780 KB
Trang  [1] 2 3 ... 22 23
Back to Top