Các bài đã nộp của a520huynm
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
454294 31/03/2022 20:14:00 a520huynm BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Accepted 421 ms 79316 KB
454293 31/03/2022 20:11:17 a520huynm BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 12060 KB
445611 25/02/2022 22:51:50 a520huynm SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 187 ms 2908 KB
444188 19/02/2022 19:52:29 a520huynm COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 375 ms 18236 KB
444185 19/02/2022 19:26:28 a520huynm COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 11 171 ms 15192 KB
444167 19/02/2022 18:20:14 a520huynm COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 14464 KB
442851 15/02/2022 21:39:50 a520huynm ROAD - ROAD GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
442517 14/02/2022 22:44:57 a520huynm WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 14 31 ms 2588 KB
442514 14/02/2022 22:41:12 a520huynm WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2588 KB
442503 14/02/2022 22:07:20 a520huynm SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 234 ms 28364 KB
442501 14/02/2022 22:03:07 a520huynm SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
442493 14/02/2022 21:34:49 a520huynm BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 125 ms 4940 KB
442407 14/02/2022 17:59:30 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
442405 14/02/2022 17:57:11 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 924 KB
442403 14/02/2022 17:56:08 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442401 14/02/2022 17:54:43 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442390 14/02/2022 17:02:43 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442184 14/02/2022 09:40:38 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 952 KB
442163 14/02/2022 09:11:07 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
442156 14/02/2022 09:04:21 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
442155 14/02/2022 09:03:49 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
437810 21/01/2022 18:37:05 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 859 ms 158856 KB
437807 21/01/2022 18:26:49 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 3 796 ms 158820 KB
437805 21/01/2022 18:25:42 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 781 ms 158820 KB
437801 21/01/2022 18:20:33 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 781 ms 158820 KB
437799 21/01/2022 15:37:07 a520huynm LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Wrong answer on test 1 781 ms 158820 KB
437798 21/01/2022 15:36:50 a520huynm notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 531 ms 158820 KB
437797 21/01/2022 15:36:28 a520huynm notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 68844 KB
436226 11/01/2022 00:22:14 a520huynm RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
436225 11/01/2022 00:21:53 a520huynm RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 193720 KB
435569 06/01/2022 22:18:30 a520huynm RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
435253 04/01/2022 19:09:07 a520huynm UNION - Liên thông GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 16872 KB
435252 04/01/2022 19:07:51 a520huynm UNION - Liên thông GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435248 04/01/2022 18:29:00 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1015 ms 119876 KB
435231 04/01/2022 10:38:37 a520huynm WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 3768 KB
435230 04/01/2022 10:29:13 a520huynm WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Wrong answer on test 14 46 ms 2656 KB
435229 04/01/2022 10:28:07 a520huynm WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435186 03/01/2022 21:29:37 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1015 ms 119880 KB
435185 03/01/2022 21:28:19 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 2 750 ms 105804 KB
435184 03/01/2022 21:27:12 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 2 765 ms 106976 KB
435182 03/01/2022 21:25:40 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 2 609 ms 116644 KB
435178 03/01/2022 21:16:42 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Wrong answer on test 1 812 ms 153604 KB
435174 03/01/2022 21:10:43 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1031 ms 158968 KB
435170 03/01/2022 20:58:28 a520huynm SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 2712 KB
435056 02/01/2022 21:38:29 a520huynm Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2656 KB
435055 02/01/2022 21:30:22 a520huynm Maxdif - Maxdif GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 996 KB
434912 01/01/2022 16:37:24 a520huynm LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 765 ms 10648 KB
434813 31/12/2021 18:43:20 a520huynm ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
434809 31/12/2021 18:30:51 a520huynm SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 218 ms 46648 KB
434796 31/12/2021 16:25:14 a520huynm PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 46 ms 1952 KB
432068 09/12/2021 22:25:44 a520huynm FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 250 ms 10448 KB
432010 09/12/2021 16:27:27 a520huynm FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 1593 ms 22164 KB
431994 09/12/2021 16:22:19 a520huynm DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 390 ms 2968 KB
431984 09/12/2021 16:16:22 a520huynm DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 2093 ms 3028 KB
426284 17/11/2021 22:26:56 a520huynm CAMELOT - Camelot GNU C++11 Accepted 31 ms 2720 KB
423612 09/11/2021 09:17:02 a520huynm ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 218 ms 8336 KB
423611 09/11/2021 09:16:36 a520huynm ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 188288 KB
421181 31/10/2021 09:08:56 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 4960 KB
421180 31/10/2021 09:05:28 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
414170 04/10/2021 15:40:38 a520huynm LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
413591 03/10/2021 21:46:23 a520huynm RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2648 KB
413449 03/10/2021 16:32:20 a520huynm COUNTS - COUNTS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
413438 03/10/2021 16:07:02 a520huynm COUNTS - COUNTS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
413435 03/10/2021 16:02:52 a520huynm COUNTS - COUNTS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
413434 03/10/2021 16:02:20 a520huynm COUNTS - COUNTS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
413138 02/10/2021 17:42:10 a520huynm MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 265 ms 29656 KB
413134 02/10/2021 17:19:13 a520huynm MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
408184 20/09/2021 20:36:27 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 328 ms 4308 KB
408183 20/09/2021 20:24:37 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 11696 KB
408180 20/09/2021 18:47:20 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 10732 KB
408179 20/09/2021 18:46:12 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 3188 KB
408178 20/09/2021 18:43:01 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 11724 KB
408177 20/09/2021 18:42:17 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408176 20/09/2021 18:41:39 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408175 20/09/2021 18:39:56 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 11644 KB
408174 20/09/2021 18:39:26 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
408173 20/09/2021 18:37:01 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 4232 KB
408172 20/09/2021 18:31:36 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 4232 KB
407790 18/09/2021 16:52:49 a520huynm PASSWORD - Password GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 924 KB
407788 18/09/2021 16:51:11 a520huynm PASSWORD - Password GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
407787 18/09/2021 16:50:29 a520huynm PASSWORD - Password GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 515 ms 264176 KB
407767 18/09/2021 15:28:15 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 1515 ms 14520 KB
407766 18/09/2021 15:19:33 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 99 2093 ms 16812 KB
407765 18/09/2021 15:18:33 a520huynm BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1078 ms 72172 KB
407763 18/09/2021 15:17:30 a520huynm BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 72160 KB
407762 18/09/2021 15:13:35 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 99 2093 ms 16812 KB
407761 18/09/2021 14:59:33 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 95 2078 ms 15344 KB
407758 18/09/2021 14:52:41 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 924 KB
407633 17/09/2021 21:11:51 a520huynm BSR - BSR GNU C++11 Accepted 578 ms 5880 KB
407615 17/09/2021 20:44:58 a520huynm BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Accepted 1531 ms 11444 KB
407609 17/09/2021 20:32:44 a520huynm BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
407589 17/09/2021 18:44:18 a520huynm BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 72160 KB
407486 17/09/2021 16:18:41 a520huynm BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
406435 13/09/2021 23:31:10 a520huynm SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
406429 13/09/2021 23:13:34 a520huynm MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 171 ms 21356 KB
405660 11/09/2021 19:16:07 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 812 ms 77892 KB
405659 11/09/2021 19:14:39 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Runtime error on test 15 312 ms 45488 KB
405658 11/09/2021 19:12:16 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 11 62 ms 7636 KB
405657 11/09/2021 18:36:51 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 6 46 ms 14380 KB
405371 10/09/2021 18:04:10 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 928 KB
Trang  [1] 2 3 ... 23 24
Back to Top