Các bài đã nộp của hoangvinci
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
459654 11/05/2022 11:41:35 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
459653 11/05/2022 11:40:40 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
459652 11/05/2022 11:40:27 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459519 10/05/2022 16:31:14 hoangvinci THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
459282 08/05/2022 15:10:01 hoangvinci HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
459270 08/05/2022 00:30:54 hoangvinci LCS - Tìm xâu con chung dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
459269 08/05/2022 00:27:55 hoangvinci LCS - Tìm xâu con chung dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
459268 08/05/2022 00:27:46 hoangvinci LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459265 08/05/2022 00:16:36 hoangvinci LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Time limit exceed on test 25 1109 ms 10344 KB
459263 08/05/2022 00:04:58 hoangvinci LUCKY - Phần quà may mắn Python 3 Time limit exceed on test 25 1109 ms 15192 KB
459244 07/05/2022 19:20:48 hoangvinci FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
459243 07/05/2022 19:19:20 hoangvinci FLYING - Lái máy bay Python 3 Accepted 156 ms 8212 KB
459240 07/05/2022 19:00:26 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2528 KB
459216 07/05/2022 11:19:21 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
459215 07/05/2022 11:17:35 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
459207 07/05/2022 00:48:47 hoangvinci CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459206 07/05/2022 00:30:35 hoangvinci CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
459205 07/05/2022 00:14:27 hoangvinci YS - Yang Super GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
459177 06/05/2022 18:48:56 hoangvinci tpaper - tpaper Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1552 KB
459176 06/05/2022 18:43:24 hoangvinci TRIMOD - Số dư Python 3 Accepted 93 ms 7084 KB
459075 04/05/2022 19:31:29 hoangvinci PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2576 KB
459074 04/05/2022 19:27:51 hoangvinci PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
459073 04/05/2022 19:22:48 hoangvinci PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) Python 3 Time limit exceed on test 9 1093 ms 8244 KB
459068 04/05/2022 18:58:25 hoangvinci C06_01 - C06_01 Python 3 Accepted 109 ms 8136 KB
459067 04/05/2022 18:45:40 hoangvinci C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Python 3 Accepted 156 ms 8156 KB
459065 04/05/2022 18:25:44 hoangvinci C04_04 - Tam giác vuông Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
459063 04/05/2022 18:19:51 hoangvinci C04_03 - Min của 4 số Python 3 Accepted 125 ms 8276 KB
459062 04/05/2022 18:19:14 hoangvinci C04_02 - Max của 3 số Python 3 Accepted 125 ms 8268 KB
459032 03/05/2022 21:09:05 hoangvinci LUCKY - Phần quà may mắn Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
459031 03/05/2022 21:08:55 hoangvinci LUCKY - Phần quà may mắn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
458988 03/05/2022 18:58:11 hoangvinci LETTER - Gửi thư Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 992 KB
458986 03/05/2022 17:11:34 hoangvinci VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Python 3 Accepted 125 ms 8244 KB
458985 03/05/2022 17:05:55 hoangvinci VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Wrong answer on test 7 0 ms 1028 KB
458984 03/05/2022 16:52:25 hoangvinci SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
458983 03/05/2022 16:44:18 hoangvinci LETTER - Gửi thư Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1032 KB
458981 03/05/2022 16:24:21 hoangvinci ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 109 ms 4180 KB
458978 03/05/2022 16:16:52 hoangvinci SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
458977 03/05/2022 16:16:07 hoangvinci SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458933 02/05/2022 19:03:42 hoangvinci POSZERO - Số 0 cuối cùng Python 3 Time limit exceed on test 5 1046 ms 10120 KB
458932 02/05/2022 18:55:15 hoangvinci POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
458931 02/05/2022 18:48:22 hoangvinci POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 18288 KB
458930 02/05/2022 18:32:28 hoangvinci THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1062 ms 2584 KB
458920 02/05/2022 16:48:46 hoangvinci CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
458917 02/05/2022 16:37:51 hoangvinci CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
458916 02/05/2022 16:11:45 hoangvinci DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
458915 02/05/2022 15:59:41 hoangvinci ARR11 - ARR11 Python 3 Accepted 140 ms 13016 KB
458875 02/05/2022 06:49:46 hoangvinci PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 2572 KB
458874 02/05/2022 06:33:12 hoangvinci notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
458867 01/05/2022 23:02:36 hoangvinci notyet - Not Yet Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
458866 01/05/2022 23:02:26 hoangvinci notyet - Not Yet Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
458865 01/05/2022 21:10:13 hoangvinci ARR13 - ARR13 Python 3 Accepted 546 ms 13788 KB
458856 01/05/2022 17:40:09 hoangvinci POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Time limit exceed on test 8 1046 ms 30328 KB
458855 01/05/2022 17:26:40 hoangvinci PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
458854 01/05/2022 17:26:34 hoangvinci PSTG - Phân số tối giản Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
458849 01/05/2022 16:03:49 hoangvinci PSTG - Phân số tối giản Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 8180 KB
458848 01/05/2022 16:03:37 hoangvinci PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458847 01/05/2022 16:01:35 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458846 01/05/2022 16:00:30 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458845 01/05/2022 16:00:03 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458842 01/05/2022 15:48:38 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo Python 3 Accepted 93 ms 7156 KB
458834 01/05/2022 15:06:48 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
458833 01/05/2022 14:57:49 hoangvinci ARR09 - ARR09 Python 3 Accepted 109 ms 3996 KB
458831 01/05/2022 14:52:03 hoangvinci PSTG_LQD - Phân số tối giản Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
458829 01/05/2022 14:44:44 hoangvinci HATNHAN - Xâu hạt nhân Python 3 Accepted 93 ms 8168 KB
458818 01/05/2022 11:47:06 hoangvinci ARR09 - ARR09 Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
458817 01/05/2022 11:45:06 hoangvinci ARR09 - ARR09 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
458816 01/05/2022 11:24:29 hoangvinci ARR05 - ARR05 Python 3 Accepted 125 ms 8644 KB
458815 01/05/2022 11:20:30 hoangvinci ARR05 - ARR05 Python 3 Time limit exceed on test 10 20015 ms 8472 KB
458800 01/05/2022 10:58:48 hoangvinci PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 1008 KB
458798 01/05/2022 10:58:05 hoangvinci PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
458745 30/04/2022 22:12:32 hoangvinci PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 992 KB
458744 30/04/2022 22:12:14 hoangvinci PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
458743 30/04/2022 22:04:04 hoangvinci PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 976 KB
458742 30/04/2022 21:49:11 hoangvinci CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
458729 30/04/2022 18:55:00 hoangvinci singstr - Xâu duy nhất Python 3 Time limit exceed on test 1 1015 ms 10632 KB
458728 30/04/2022 18:54:49 hoangvinci singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458727 30/04/2022 18:09:18 hoangvinci TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
458726 30/04/2022 18:06:16 hoangvinci TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 952 KB
458715 30/04/2022 15:38:46 hoangvinci CATXAU - Cắt xâu (LQD18) Python 3 Accepted 93 ms 8256 KB
458714 30/04/2022 10:49:40 hoangvinci PILOT - Phi công GNU C++11 Runtime error on test 51 203 ms 2660 KB
458713 30/04/2022 10:34:29 hoangvinci FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Wrong answer on test 55 15 ms 1144 KB
458712 30/04/2022 10:33:29 hoangvinci FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Wrong answer on test 51 15 ms 920 KB
458701 30/04/2022 00:10:16 hoangvinci DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458700 30/04/2022 00:10:01 hoangvinci DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
458698 30/04/2022 00:05:36 hoangvinci DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1036 KB
458697 30/04/2022 00:02:54 hoangvinci DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1172 KB
458696 29/04/2022 22:58:17 hoangvinci KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
458659 29/04/2022 16:55:03 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2572 KB
458658 29/04/2022 16:52:43 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
458657 29/04/2022 16:46:29 hoangvinci LUTH - Lũy thừa Python 3 Time limit exceed on test 7 1093 ms 8236 KB
458643 29/04/2022 14:30:11 hoangvinci SIMPLE - Đơn giản thôi Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
458642 29/04/2022 13:29:18 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
458641 29/04/2022 12:42:42 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất Python 3 Wrong answer on test 25 109 ms 8272 KB
458602 28/04/2022 20:23:52 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Wrong answer on test 103 15 ms 1144 KB
458597 28/04/2022 19:08:33 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 102 31 ms 1144 KB
458587 28/04/2022 18:09:33 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 36 15 ms 1132 KB
458586 28/04/2022 18:06:58 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 36 15 ms 1132 KB
458585 28/04/2022 18:02:15 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 36 15 ms 1124 KB
458584 28/04/2022 18:00:30 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 36 15 ms 1132 KB
458583 28/04/2022 17:57:55 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top