Các bài đã nộp của justys
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
399705 01/08/2021 12:52:43 justys VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
399704 01/08/2021 12:35:52 justys CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 312 ms 17108 KB
372986 05/03/2021 14:22:49 justys FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 171 ms 4004 KB
369785 21/02/2021 16:55:07 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
369782 21/02/2021 16:50:36 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2672 KB
369781 21/02/2021 16:49:44 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 1912 KB
369778 21/02/2021 16:46:47 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
367091 31/01/2021 16:38:51 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
367090 31/01/2021 16:31:02 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 93 ms 2512 KB
367088 31/01/2021 15:46:58 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 125 ms 4028 KB
367087 31/01/2021 15:46:42 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++ Time limit exceed on test 9 1109 ms 10060 KB
367085 31/01/2021 15:45:52 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 9896 KB
365463 23/01/2021 21:46:12 justys FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
365462 23/01/2021 21:23:49 justys NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
364929 20/01/2021 14:49:56 justys FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 734 ms 1904 KB
350400 27/10/2020 21:48:48 justys GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Time limit exceed on test 51 1109 ms 12200 KB
350399 27/10/2020 21:48:17 justys GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1112 KB
350398 27/10/2020 21:46:00 justys GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1092 KB
343524 04/10/2020 20:40:08 justys REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
334989 30/08/2020 14:08:51 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1062 ms 5216 KB
334985 30/08/2020 14:05:53 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1015 ms 6044 KB
334983 30/08/2020 14:04:29 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1093 ms 6048 KB
334832 29/08/2020 10:29:16 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1078 ms 6044 KB
334831 29/08/2020 10:28:28 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1078 ms 4844 KB
334829 29/08/2020 10:27:21 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1015 ms 6048 KB
334828 29/08/2020 10:26:22 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 328 ms 6024 KB
334827 29/08/2020 10:25:32 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1062 ms 6048 KB
334826 29/08/2020 10:24:54 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1046 ms 6048 KB
334825 29/08/2020 10:24:30 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1109 ms 6048 KB
334014 21/08/2020 15:07:02 justys QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 625 ms 4560 KB
333855 19/08/2020 16:46:30 justys LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 2852 KB
331754 31/07/2020 23:28:32 justys MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 140 ms 2532 KB
331753 31/07/2020 23:28:08 justys MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
331578 30/07/2020 16:18:07 justys LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 312 ms 1840 KB
331577 30/07/2020 16:17:23 justys LEM3 - TRIP GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 1844 KB
331575 30/07/2020 16:17:06 justys LEM3 - TRIP GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1078 ms 1840 KB
331407 29/07/2020 17:02:32 justys VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
331209 28/07/2020 00:28:31 justys CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1078 ms 1824 KB
331208 28/07/2020 00:25:34 justys CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1820 KB
331207 28/07/2020 00:23:47 justys CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 1820 KB
328841 06/07/2020 15:20:35 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Accepted 812 ms 6312 KB
328840 06/07/2020 15:19:03 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
328839 06/07/2020 15:06:11 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 266016 KB
328838 06/07/2020 15:04:13 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1062 ms 36184 KB
328837 06/07/2020 15:03:56 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
328834 06/07/2020 14:51:55 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 11608 KB
328833 06/07/2020 14:49:44 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 11612 KB
328826 06/07/2020 14:31:16 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 11612 KB
328825 06/07/2020 14:30:51 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Wrong answer on test 1 390 ms 11616 KB
328414 04/07/2020 20:56:51 justys ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
328412 04/07/2020 20:56:27 justys ARR07 - ARR07 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 840 KB
328409 04/07/2020 20:46:19 justys ARR07 - ARR07 GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 1948 KB
328402 04/07/2020 20:32:32 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1812 ms 12336 KB
328396 04/07/2020 20:19:47 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 19 2078 ms 2580 KB
328390 04/07/2020 19:48:01 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
328389 04/07/2020 19:46:13 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1996 KB
328388 04/07/2020 19:43:53 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
328387 04/07/2020 19:41:45 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 2168 KB
328386 04/07/2020 19:32:09 justys LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
328385 04/07/2020 19:10:36 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
328384 04/07/2020 19:07:39 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
328383 04/07/2020 19:04:34 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
327313 28/06/2020 16:43:12 justys LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 531 ms 3348 KB
327080 26/06/2020 13:26:14 justys HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
327079 26/06/2020 13:25:51 justys HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
327078 26/06/2020 13:13:31 justys CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
327077 26/06/2020 12:58:30 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 546 ms 19788 KB
327076 26/06/2020 12:54:43 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 953 ms 19792 KB
327075 26/06/2020 12:52:06 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1046 ms 19792 KB
327074 26/06/2020 12:48:29 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 890 ms 19788 KB
327073 26/06/2020 12:43:29 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 19788 KB
327072 26/06/2020 12:39:14 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1031 ms 19788 KB
327042 25/06/2020 17:00:53 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1062 ms 19788 KB
327040 25/06/2020 16:56:41 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1062 ms 19784 KB
327039 25/06/2020 16:55:31 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1062 ms 19788 KB
326590 20/06/2020 20:44:33 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 906 ms 2636 KB
326586 20/06/2020 20:41:53 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1203 ms 2576 KB
326405 19/06/2020 10:11:19 justys HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 16636 KB
326404 19/06/2020 10:03:39 justys XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
326403 19/06/2020 10:03:17 justys XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
326402 19/06/2020 09:51:38 justys HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Accepted 31 ms 1992 KB
326401 19/06/2020 09:48:27 justys HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Time limit exceed on test 12 1093 ms 5600 KB
326400 19/06/2020 09:47:52 justys XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
326245 16/06/2020 18:00:08 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 906 ms 2636 KB
326244 16/06/2020 17:59:25 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2452 KB
326243 16/06/2020 17:58:59 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2476 KB
326237 16/06/2020 17:52:31 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 921 ms 2616 KB
325582 11/06/2020 19:01:06 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
325554 11/06/2020 17:37:39 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 890 ms 2644 KB
325553 11/06/2020 17:37:10 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
325535 11/06/2020 14:41:32 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
325534 11/06/2020 14:40:55 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1124 KB
325533 11/06/2020 14:33:53 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
325532 11/06/2020 14:24:39 justys GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
325531 11/06/2020 14:13:37 justys CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
325530 11/06/2020 14:12:58 justys CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
324618 05/06/2020 06:58:48 justys xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
324617 05/06/2020 06:45:57 justys ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
324616 05/06/2020 06:32:54 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
324615 05/06/2020 06:32:10 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top