Các bài đã nộp của tuanlinh18904
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
461103 27/05/2022 16:26:44 tuanlinh18904 BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Accepted 1640 ms 15384 KB
461102 27/05/2022 16:11:30 tuanlinh18904 LAND - Mua đất GNU C++11 Accepted 703 ms 223148 KB
461100 27/05/2022 16:06:26 tuanlinh18904 LAND - Mua đất GNU C++11 Time limit exceed on test 202 1015 ms 189608 KB
461099 27/05/2022 16:03:38 tuanlinh18904 LAND - Mua đất GNU C++11 Wrong answer on test 108 203 ms 14384 KB
461098 27/05/2022 16:01:48 tuanlinh18904 COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 62 ms 4972 KB
452045 19/03/2022 08:06:45 tuanlinh18904 CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 2616 KB
452044 19/03/2022 07:59:25 tuanlinh18904 CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2640 KB
452043 19/03/2022 07:57:35 tuanlinh18904 CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2616 KB
452042 19/03/2022 07:53:43 tuanlinh18904 CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
452041 19/03/2022 07:49:31 tuanlinh18904 ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
451802 17/03/2022 18:49:08 tuanlinh18904 RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++11 Time limit exceed on test 73 4046 ms 277384 KB
451801 17/03/2022 18:23:03 tuanlinh18904 RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++11 Time limit exceed on test 73 4015 ms 277760 KB
451800 17/03/2022 18:17:15 tuanlinh18904 RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++11 Wrong answer on test 11 531 ms 271884 KB
451544 16/03/2022 22:10:08 tuanlinh18904 COINS - COINS GNU C++11 Time limit exceed on test 3 5109 ms 410708 KB
451532 16/03/2022 21:06:36 tuanlinh18904 COINS - COINS GNU C++11 Wrong answer on test 4 109 ms 4424 KB
451531 16/03/2022 21:04:58 tuanlinh18904 COINS - COINS GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
448477 10/03/2022 15:09:07 tuanlinh18904 KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 625 ms 3104 KB
448470 10/03/2022 14:52:52 tuanlinh18904 LZCSE - Định và YDS (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 3368 KB
448468 10/03/2022 14:51:24 tuanlinh18904 LZCSH - Định và YDS (bản khó) GNU C++11 Accepted 171 ms 12564 KB
448425 10/03/2022 10:19:06 tuanlinh18904 GAME01 - Trò chơi kỳ lạ GNU C++11 Accepted 359 ms 5700 KB
448413 10/03/2022 09:56:47 tuanlinh18904 GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 203 ms 11952 KB
448404 10/03/2022 09:45:18 tuanlinh18904 SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Accepted 312 ms 10408 KB
448399 10/03/2022 09:39:56 tuanlinh18904 SEQ06 - Dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
448379 10/03/2022 09:01:45 tuanlinh18904 VOI20W01B3 - BRACKET-Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
448373 10/03/2022 08:58:47 tuanlinh18904 VOI20W01B3 - BRACKET-Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
448227 09/03/2022 19:26:26 tuanlinh18904 DELSTR - Xóa xâu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
448198 09/03/2022 18:11:23 tuanlinh18904 BUSES - BUSES GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
448192 09/03/2022 17:45:44 tuanlinh18904 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
448186 09/03/2022 17:22:25 tuanlinh18904 FIB3 - FIB3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
448183 09/03/2022 17:10:24 tuanlinh18904 FIB3 - FIB3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
448181 09/03/2022 17:07:51 tuanlinh18904 FIB3 - FIB3 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
448105 09/03/2022 11:30:19 tuanlinh18904 TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
448101 09/03/2022 11:22:11 tuanlinh18904 TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 843 ms 2596 KB
448100 09/03/2022 11:18:31 tuanlinh18904 TOMAU - Tô màu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
448099 09/03/2022 11:11:01 tuanlinh18904 TOMAU - Tô màu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
448098 09/03/2022 11:08:57 tuanlinh18904 TOMAU - Tô màu GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 312 ms 296508 KB
448094 09/03/2022 10:21:05 tuanlinh18904 ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
448093 09/03/2022 10:19:51 tuanlinh18904 ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
448024 08/03/2022 17:56:47 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Accepted 1125 ms 2716 KB
448023 08/03/2022 17:53:03 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1515 ms 2716 KB
448022 08/03/2022 17:50:10 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
448020 08/03/2022 17:32:12 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 11 296 ms 2592 KB
448017 08/03/2022 17:19:42 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1531 ms 2620 KB
448012 08/03/2022 17:13:09 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1531 ms 2652 KB
448009 08/03/2022 17:07:01 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1531 ms 2644 KB
448008 08/03/2022 17:04:05 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1531 ms 2640 KB
448007 08/03/2022 17:02:36 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1531 ms 2632 KB
448006 08/03/2022 17:02:27 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
448004 08/03/2022 16:24:30 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 13 218 ms 2644 KB
448003 08/03/2022 16:20:35 tuanlinh18904 TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2648 KB
446718 03/03/2022 21:26:11 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3062 ms 12008 KB
446710 03/03/2022 21:03:29 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
446708 03/03/2022 21:00:16 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3078 ms 12016 KB
446707 03/03/2022 20:59:48 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
446705 03/03/2022 20:55:36 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3078 ms 12016 KB
446704 03/03/2022 20:50:09 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Time limit exceed on test 10 3015 ms 12016 KB
446694 03/03/2022 20:33:59 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 8 62 ms 1132 KB
446692 03/03/2022 20:31:51 tuanlinh18904 TOURS - Du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 7 62 ms 1144 KB
446678 03/03/2022 19:02:57 tuanlinh18904 FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 203 ms 14236 KB
446677 03/03/2022 18:58:28 tuanlinh18904 NUMK - NUMK GNU C++11 Accepted 46 ms 1964 KB
446676 03/03/2022 18:57:04 tuanlinh18904 COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 1312 ms 3036 KB
446675 03/03/2022 18:44:11 tuanlinh18904 FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2980 KB
446674 03/03/2022 18:40:31 tuanlinh18904 FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1148 KB
446620 03/03/2022 14:31:13 tuanlinh18904 KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++11 Accepted 750 ms 2648 KB
446612 03/03/2022 13:49:02 tuanlinh18904 LPDSTR - Xâu LPD GNU C++11 Accepted 437 ms 48904 KB
446611 03/03/2022 12:41:47 tuanlinh18904 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
446610 03/03/2022 11:31:57 tuanlinh18904 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
446562 03/03/2022 09:02:51 tuanlinh18904 ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 125 ms 17512 KB
446557 02/03/2022 22:23:39 tuanlinh18904 JUMP - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 578 ms 5620 KB
446526 02/03/2022 17:27:56 tuanlinh18904 JUMP - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1078 ms 17396 KB
446525 02/03/2022 17:25:11 tuanlinh18904 JUMP - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 18524 KB
446524 02/03/2022 17:16:30 tuanlinh18904 JUMP - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 17792 KB
446521 02/03/2022 17:13:38 tuanlinh18904 JUMP - Nhảy lò cò GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1078 ms 16448 KB
445884 27/02/2022 23:07:51 tuanlinh18904 OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 265 ms 5724 KB
445871 27/02/2022 21:34:24 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 578 ms 51492 KB
445869 27/02/2022 21:31:31 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 4988 KB
445863 27/02/2022 21:20:51 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 5020 KB
445862 27/02/2022 21:16:22 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 5012 KB
445857 27/02/2022 21:10:52 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 5020 KB
445853 27/02/2022 21:07:54 tuanlinh18904 NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 13316 KB
445839 27/02/2022 20:23:35 tuanlinh18904 COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 62 ms 10420 KB
445827 27/02/2022 19:09:13 tuanlinh18904 RESTORE - RESTORE GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
445826 27/02/2022 19:09:00 tuanlinh18904 RESTORE - RESTORE GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
445813 27/02/2022 18:40:21 tuanlinh18904 NET - Mạng truyển thông GNU C++11 Runtime error on test 11 15 ms 2852 KB
445812 27/02/2022 17:29:20 tuanlinh18904 VIKHUAN - Vi khuẩn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
445760 27/02/2022 12:35:18 tuanlinh18904 TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 625 ms 14840 KB
445703 26/02/2022 18:20:34 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Accepted 484 ms 48024 KB
445701 26/02/2022 18:14:44 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 2 453 ms 23680 KB
445699 26/02/2022 18:09:29 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 2 437 ms 22172 KB
445696 26/02/2022 18:05:19 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 2 468 ms 47704 KB
445695 26/02/2022 18:04:25 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 8276 KB
445693 26/02/2022 18:00:43 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 7944 KB
445692 26/02/2022 18:00:28 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
445672 26/02/2022 11:13:00 tuanlinh18904 BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1031 ms 101228 KB
445613 25/02/2022 23:10:57 tuanlinh18904 LOVERS - Người Tình GNU C++11 Accepted 718 ms 20772 KB
445610 25/02/2022 22:49:12 tuanlinh18904 RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 100 2078 ms 4564 KB
445608 25/02/2022 22:41:52 tuanlinh18904 RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 100 2078 ms 6552 KB
445606 25/02/2022 22:41:27 tuanlinh18904 RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
445605 25/02/2022 22:41:08 tuanlinh18904 RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
445604 25/02/2022 22:38:53 tuanlinh18904 RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Time limit exceed on test 100 2093 ms 4580 KB
Trang  [1] 2 3 ... 37 38
Back to Top