Các bài giải được của A519Quy BacktracKing
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
435488 06/01/2022 15:47:34 A519Quy BacktracKing DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 78 ms 2764 KB
412340 01/10/2021 09:38:30 A519Quy BacktracKing COLOR - Tô màu GNU C++11 Accepted 2484 ms 8276 KB
411465 30/09/2021 09:15:19 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 78 ms 12268 KB
409876 27/09/2021 11:24:43 A519Quy BacktracKing CIRCLE01 - Vòng tròn GNU C++11 Accepted 265 ms 3768 KB
409870 27/09/2021 00:43:39 A519Quy BacktracKing Manhatten - Manhatten Table GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
409825 26/09/2021 18:25:50 A519Quy BacktracKing AMN - Ma trận AMN GNU C++11 Accepted 156 ms 3128 KB
408319 21/09/2021 17:08:45 A519Quy BacktracKing MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 593 ms 2644 KB
405022 07/09/2021 21:12:16 A519Quy BacktracKing SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 625 ms 5592 KB
404505 04/09/2021 02:52:22 A519Quy BacktracKing SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
404408 03/09/2021 05:02:50 A519Quy BacktracKing Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
404405 03/09/2021 04:57:31 A519Quy BacktracKing CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
371342 28/02/2021 20:39:03 A519Quy BacktracKing CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
354810 18/11/2020 08:54:13 A519Quy BacktracKing FACTOR02 - Phân tích GNU C++11 Accepted 796 ms 48604 KB
353314 11/11/2020 20:55:59 A519Quy BacktracKing NS - Ông già Noel GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
350594 28/10/2020 20:01:12 A519Quy BacktracKing GRAB - Grab Your Seat GNU C++11 Accepted 296 ms 2884 KB
350582 28/10/2020 18:07:33 A519Quy BacktracKing PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
350577 28/10/2020 17:39:50 A519Quy BacktracKing ROBOT11 - Robot GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
350569 28/10/2020 17:16:20 A519Quy BacktracKing ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 156 ms 6356 KB
348333 19/10/2020 16:25:20 A519Quy BacktracKing CAKE - Cắt bánh GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
332231 05/08/2020 16:40:27 A519Quy BacktracKing TronTap - Trốn Tập GNU C++11 Accepted 265 ms 2568 KB
326787 22/06/2020 11:28:01 A519Quy BacktracKing Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
326277 16/06/2020 20:39:12 A519Quy BacktracKing G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 109 ms 4924 KB
317322 07/05/2020 21:53:58 A519Quy BacktracKing BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
315189 01/05/2020 16:06:07 A519Quy BacktracKing MILK - MILK GNU C++11 Accepted 1468 ms 14352 KB
315160 01/05/2020 14:25:32 A519Quy BacktracKing SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 203 ms 6840 KB
315157 01/05/2020 14:02:53 A519Quy BacktracKing REPLACE - REPLACE GNU C++11 Accepted 718 ms 9232 KB
313179 26/04/2020 09:25:15 A519Quy BacktracKing TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++11 Accepted 171 ms 4028 KB
312868 25/04/2020 13:59:20 A519Quy BacktracKing TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Accepted 1187 ms 84456 KB
312843 25/04/2020 13:16:30 A519Quy BacktracKing Destroy - Tiêu diệt hoa hồng GNU C++11 Accepted 359 ms 38048 KB
311902 24/04/2020 19:57:39 A519Quy BacktracKing TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 1406 ms 25084 KB
311893 24/04/2020 19:33:31 A519Quy BacktracKing TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 1406 ms 25108 KB
311892 24/04/2020 19:31:30 A519Quy BacktracKing TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 1406 ms 25080 KB
311347 23/04/2020 12:58:12 A519Quy BacktracKing FBRICK - Xếp hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
310860 22/04/2020 13:17:28 A519Quy BacktracKing ANTS - ANTS GNU C++11 Accepted 1218 ms 109304 KB
310858 22/04/2020 13:13:56 A519Quy BacktracKing ANTS - ANTS GNU C++11 Accepted 1328 ms 121860 KB
310857 22/04/2020 13:10:08 A519Quy BacktracKing ANTS - ANTS GNU C++11 Accepted 1671 ms 103128 KB
310547 21/04/2020 18:44:17 A519Quy BacktracKing 1920W051 - Ship hàng GNU C++11 Accepted 62 ms 3112 KB
310500 21/04/2020 16:58:35 A519Quy BacktracKing NUMK - NUMK GNU C++11 Accepted 187 ms 15312 KB
310495 21/04/2020 16:54:27 A519Quy BacktracKing NUMK - NUMK GNU C++11 Accepted 296 ms 15376 KB
310476 21/04/2020 16:21:06 A519Quy BacktracKing SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 984 ms 24976 KB
310475 21/04/2020 16:18:50 A519Quy BacktracKing SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 875 ms 24932 KB
310400 21/04/2020 15:15:57 A519Quy BacktracKing FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 125 ms 3200 KB
310387 21/04/2020 15:08:21 A519Quy BacktracKing SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 640 ms 21944 KB
309943 20/04/2020 20:40:31 A519Quy BacktracKing RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 109 ms 3756 KB
309583 20/04/2020 17:46:33 A519Quy BacktracKing MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
309484 20/04/2020 17:06:06 A519Quy BacktracKing CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 406 ms 3288 KB
307585 18/04/2020 23:41:27 A519Quy BacktracKing KSPS - Khảo sát phân số GNU C++ Accepted 109 ms 11280 KB
307576 18/04/2020 23:17:15 A519Quy BacktracKing OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Accepted 31 ms 2860 KB
306778 17/04/2020 13:34:57 A519Quy BacktracKing VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++11 Accepted 421 ms 2548 KB
306751 17/04/2020 10:36:24 A519Quy BacktracKing SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 593 ms 81080 KB
305893 15/04/2020 16:11:17 A519Quy BacktracKing GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 781 ms 5272 KB
305860 15/04/2020 14:57:39 A519Quy BacktracKing GROUP01 - Xếp nhóm GNU C++11 Accepted 1125 ms 8800 KB
305700 15/04/2020 06:59:41 A519Quy BacktracKing BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 937 ms 117860 KB
305699 15/04/2020 06:58:39 A519Quy BacktracKing BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 984 ms 198224 KB
305692 15/04/2020 02:48:00 A519Quy BacktracKing SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
305384 14/04/2020 17:20:49 A519Quy BacktracKing TEXTCOM - So sánh văn bản GNU C++11 Accepted 671 ms 93048 KB
305379 14/04/2020 17:00:47 A519Quy BacktracKing SEQK - SEQK GNU C++11 Accepted 1000 ms 196204 KB
305228 14/04/2020 13:29:49 A519Quy BacktracKing VOI20W01B3 - BRACKET-Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 31 ms 944 KB
305222 14/04/2020 13:17:55 A519Quy BacktracKing CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 62 ms 3424 KB
305220 14/04/2020 13:17:22 A519Quy BacktracKing CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 125 ms 18124 KB
305219 14/04/2020 13:16:22 A519Quy BacktracKing CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 140 ms 18124 KB
305114 13/04/2020 22:43:45 A519Quy BacktracKing S - S GNU C++11 Accepted 828 ms 187520 KB
305104 13/04/2020 22:13:11 A519Quy BacktracKing POWER - POWER GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
304602 12/04/2020 23:42:28 A519Quy BacktracKing DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2872 KB
304600 12/04/2020 23:34:44 A519Quy BacktracKing CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
304530 12/04/2020 20:19:34 A519Quy BacktracKing DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 703 ms 22688 KB
304528 12/04/2020 20:18:47 A519Quy BacktracKing DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 703 ms 12680 KB
304520 12/04/2020 20:14:33 A519Quy BacktracKing DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 703 ms 12684 KB
304485 12/04/2020 19:12:01 A519Quy BacktracKing LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 1531 ms 67132 KB
304443 12/04/2020 16:48:42 A519Quy BacktracKing BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 250 ms 42012 KB
304240 11/04/2020 22:25:17 A519Quy BacktracKing matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 218 ms 2756 KB
304106 11/04/2020 19:15:15 A519Quy BacktracKing BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 78 ms 2236 KB
304102 11/04/2020 19:10:43 A519Quy BacktracKing FCOIN - Đồng tiền xu giả GNU C++11 Accepted 93 ms 2620 KB
303800 11/04/2020 09:17:41 A519Quy BacktracKing SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
303789 11/04/2020 09:12:43 A519Quy BacktracKing SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 234 ms 4864 KB
302962 09/04/2020 18:05:19 A519Quy BacktracKing EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 468 ms 2460 KB
301634 06/04/2020 21:22:30 A519Quy BacktracKing SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 718 ms 10036 KB
301617 06/04/2020 21:07:28 A519Quy BacktracKing DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
301611 06/04/2020 21:04:40 A519Quy BacktracKing CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
301605 06/04/2020 20:59:40 A519Quy BacktracKing NP01 - NP01 Free Pascal Accepted 46 ms 2688 KB
301602 06/04/2020 20:56:26 A519Quy BacktracKing Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
301574 06/04/2020 20:36:01 A519Quy BacktracKing BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
301357 06/04/2020 17:57:17 A519Quy BacktracKing ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
301345 06/04/2020 17:53:16 A519Quy BacktracKing BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 109 ms 3300 KB
301097 06/04/2020 11:55:46 A519Quy BacktracKing WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 62 ms 1044 KB
301091 06/04/2020 11:40:55 A519Quy BacktracKing Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
301088 06/04/2020 11:28:16 A519Quy BacktracKing THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 687 ms 2684 KB
300953 06/04/2020 00:42:56 A519Quy BacktracKing XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
300952 06/04/2020 00:37:35 A519Quy BacktracKing ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 31 ms 2196 KB
300951 06/04/2020 00:36:47 A519Quy BacktracKing Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
300946 06/04/2020 00:27:45 A519Quy BacktracKing BANHANG - Bán hàng GNU C++11 Accepted 109 ms 2536 KB
300940 06/04/2020 00:21:24 A519Quy BacktracKing ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
300939 06/04/2020 00:20:07 A519Quy BacktracKing CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
300936 06/04/2020 00:17:48 A519Quy BacktracKing Meeting - Cuộc gặp gỡ Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
300388 04/04/2020 23:37:29 A519Quy BacktracKing KiDCAT - Kid và lũ mèo. GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
300369 04/04/2020 22:24:25 A519Quy BacktracKing KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 531 ms 3408 KB
299885 03/04/2020 20:00:32 A519Quy BacktracKing SSMOD2 - Xâu con chia hết (Sub 2) GNU C++11 Accepted 531 ms 36432 KB
299826 03/04/2020 18:49:19 A519Quy BacktracKing SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Accepted 156 ms 37916 KB
299823 03/04/2020 18:44:37 A519Quy BacktracKing SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Accepted 953 ms 33392 KB
299590 03/04/2020 10:26:19 A519Quy BacktracKing BAHT - Đổi Tiền BAHT GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299556 03/04/2020 09:48:30 A519Quy BacktracKing KNIGHTC - Con Mã GNU C++11 Accepted 296 ms 2488 KB
299377 02/04/2020 20:31:20 A519Quy BacktracKing NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 234 ms 6048 KB
299356 02/04/2020 20:07:40 A519Quy BacktracKing BOARD - Bảng GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
299344 02/04/2020 19:54:57 A519Quy BacktracKing THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 218 ms 7328 KB
297912 31/03/2020 09:04:59 A519Quy BacktracKing BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 1680 KB
297911 31/03/2020 09:04:36 A519Quy BacktracKing RECTANG - RECTANGLES GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
297910 31/03/2020 09:04:16 A519Quy BacktracKing SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 156 ms 4348 KB
297909 31/03/2020 09:03:40 A519Quy BacktracKing COIN - COIN GNU C++11 Accepted 593 ms 27328 KB
292356 22/03/2020 20:32:11 A519Quy BacktracKing ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 312 ms 4844 KB
292338 22/03/2020 20:27:08 A519Quy BacktracKing AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 2512 KB
292337 22/03/2020 20:26:49 A519Quy BacktracKing AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
286306 16/03/2020 15:40:32 A519Quy BacktracKing COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 562 ms 22168 KB
286174 16/03/2020 15:03:30 A519Quy BacktracKing FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 78 ms 2456 KB
285970 16/03/2020 14:26:27 A519Quy BacktracKing ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 156 ms 2436 KB
285947 16/03/2020 14:22:12 A519Quy BacktracKing ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 343 ms 18012 KB
285862 16/03/2020 14:03:08 A519Quy BacktracKing FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
284987 14/03/2020 20:27:39 A519Quy BacktracKing DAPCHAUH - Định và Ami (bản khó) GNU C++11 Accepted 875 ms 21508 KB
284965 14/03/2020 20:19:45 A519Quy BacktracKing DAPCHAUH - Định và Ami (bản khó) GNU C++11 Accepted 890 ms 21500 KB
284934 14/03/2020 20:03:41 A519Quy BacktracKing LZCSE - Định và YDS (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2744 KB
284853 14/03/2020 19:42:16 A519Quy BacktracKing GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2704 KB
284763 14/03/2020 19:25:44 A519Quy BacktracKing MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 93 ms 2532 KB
284738 14/03/2020 19:21:51 A519Quy BacktracKing STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 265 ms 2668 KB
282070 10/03/2020 12:43:06 A519Quy BacktracKing 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
280909 07/03/2020 16:16:33 A519Quy BacktracKing DAPCHAUE - Định và Ami (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 3220 KB
280650 07/03/2020 14:47:48 A519Quy BacktracKing LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 46 ms 2488 KB
280638 07/03/2020 14:44:51 A519Quy BacktracKing LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
280616 07/03/2020 14:40:27 A519Quy BacktracKing CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
280491 07/03/2020 14:14:33 A519Quy BacktracKing LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
278524 03/03/2020 20:27:19 A519Quy BacktracKing DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 421 ms 2656 KB
278510 03/03/2020 20:07:37 A519Quy BacktracKing DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 953 ms 2308 KB
274455 24/02/2020 16:26:23 A519Quy BacktracKing Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 62 ms 2464 KB
274380 24/02/2020 15:53:39 A519Quy BacktracKing TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++11 Accepted 218 ms 1988 KB
274186 24/02/2020 14:50:53 A519Quy BacktracKing TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
273977 24/02/2020 14:03:47 A519Quy BacktracKing THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
271188 17/02/2020 16:25:37 A519Quy BacktracKing K - Kid GNU C++11 Accepted 78 ms 1108 KB
271096 17/02/2020 15:31:41 A519Quy BacktracKing CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 156 ms 4984 KB
270463 17/02/2020 10:15:57 A519Quy BacktracKing DRAW1402H - Định và Uyên (bản khó) GNU C++11 Accepted 296 ms 38912 KB
270184 17/02/2020 09:23:29 A519Quy BacktracKing DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
270127 17/02/2020 08:29:30 A519Quy BacktracKing UH - Unhappy GNU C++11 Accepted 46 ms 2564 KB
266059 10/02/2020 12:02:42 A519Quy BacktracKing ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
265264 09/02/2020 14:20:15 A519Quy BacktracKing YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
265231 09/02/2020 14:16:57 A519Quy BacktracKing NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
265189 09/02/2020 14:11:29 A519Quy BacktracKing LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
265140 09/02/2020 14:02:50 A519Quy BacktracKing LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
264350 06/02/2020 22:43:55 A519Quy BacktracKing CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 2046 ms 13664 KB
264148 06/02/2020 21:04:44 A519Quy BacktracKing MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
263807 06/02/2020 20:03:53 A519Quy BacktracKing REARRANGE - sắp xếp GNU C++11 Accepted 515 ms 17372 KB
263517 06/02/2020 19:28:02 A519Quy BacktracKing BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
263328 06/02/2020 19:11:21 A519Quy BacktracKing Specnum - Special_Number Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
263316 06/02/2020 19:09:48 A519Quy BacktracKing LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
263293 06/02/2020 19:06:19 A519Quy BacktracKing Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
262583 04/02/2020 11:39:29 A519Quy BacktracKing Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 875 ms 2536 KB
262465 03/02/2020 17:27:48 A519Quy BacktracKing Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
262453 03/02/2020 17:08:58 A519Quy BacktracKing Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
262452 03/02/2020 17:07:25 A519Quy BacktracKing Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1188 KB
262445 03/02/2020 16:53:35 A519Quy BacktracKing Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
262441 03/02/2020 16:46:48 A519Quy BacktracKing Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
262420 03/02/2020 16:10:51 A519Quy BacktracKing Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
262206 01/02/2020 20:49:48 A519Quy BacktracKing 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
262204 01/02/2020 20:43:11 A519Quy BacktracKing 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
262105 31/01/2020 22:42:17 A519Quy BacktracKing 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 3852 KB
262100 31/01/2020 22:24:41 A519Quy BacktracKing SELECT - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 62 ms 21504 KB
262097 31/01/2020 22:02:31 A519Quy BacktracKing 1920W023 - Lớp học múa GNU C++11 Accepted 62 ms 14340 KB
262080 31/01/2020 20:55:35 A519Quy BacktracKing BALLOON - BALLOON GNU C++11 Accepted 281 ms 3376 KB
261958 30/01/2020 21:14:09 A519Quy BacktracKing SUMPOW - SUMPOW GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
261954 30/01/2020 21:10:37 A519Quy BacktracKing DPC7 - DPC7 GNU C++11 Accepted 93 ms 2584 KB
260791 27/01/2020 12:21:15 A519Quy BacktracKing 1920W032 - JUMP GNU C++11 Accepted 218 ms 2620 KB
259726 17/01/2020 20:56:25 A519Quy BacktracKing HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
259499 16/01/2020 20:37:39 A519Quy BacktracKing CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
259494 16/01/2020 20:15:34 A519Quy BacktracKing DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
258645 14/01/2020 22:39:23 A519Quy BacktracKing ATM02 - Máy ATM GNU C++11 Accepted 156 ms 2488 KB
258238 14/01/2020 14:50:14 A519Quy BacktracKing equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
257142 11/01/2020 09:49:55 A519Quy BacktracKing CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 62 ms 1124 KB
257085 11/01/2020 09:14:03 A519Quy BacktracKing Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
254620 07/01/2020 14:17:34 A519Quy BacktracKing 1920W031 - FWORD GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
253419 04/01/2020 19:00:29 A519Quy BacktracKing 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 406 ms 18352 KB
250144 26/12/2019 18:42:15 A519Quy BacktracKing Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
249370 24/12/2019 22:32:23 A519Quy BacktracKing LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 5672 KB
248891 23/12/2019 23:36:46 A519Quy BacktracKing NTT14 - Nhân Đa Thức GNU C++11 Accepted 109 ms 2536 KB
248600 23/12/2019 10:57:00 A519Quy BacktracKing 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 62 ms 2720 KB
248552 22/12/2019 22:07:40 A519Quy BacktracKing 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 156 ms 7280 KB
248164 22/12/2019 08:44:38 A519Quy BacktracKing UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
248157 22/12/2019 08:38:55 A519Quy BacktracKing KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
248151 22/12/2019 08:35:53 A519Quy BacktracKing IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5176 KB
248112 22/12/2019 08:10:11 A519Quy BacktracKing DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 250 ms 2460 KB
247858 21/12/2019 11:11:55 A519Quy BacktracKing PFNUM - PFNUM GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
247552 20/12/2019 14:48:47 A519Quy BacktracKing CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
247262 20/12/2019 09:36:29 A519Quy BacktracKing LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 562 ms 8760 KB
246655 19/12/2019 09:54:50 A519Quy BacktracKing HOMEWORK - HOMEWORK GNU C++11 Accepted 1125 ms 3628 KB
246588 18/12/2019 21:50:29 A519Quy BacktracKing 1920W014 - Hai từ tương đương GNU C++11 Accepted 78 ms 2640 KB
245936 17/12/2019 11:04:05 A519Quy BacktracKing RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 187 ms 6860 KB
245934 17/12/2019 10:58:51 A519Quy BacktracKing RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 406 ms 10392 KB
245756 16/12/2019 19:45:39 A519Quy BacktracKing Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
244902 15/12/2019 09:12:11 A519Quy BacktracKing MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 296 ms 2516 KB
244896 15/12/2019 08:56:26 A519Quy BacktracKing DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
238382 09/12/2019 15:36:33 A519Quy BacktracKing SPASTA - Trạm không gian GNU C++11 Accepted 203 ms 2864 KB
237031 06/12/2019 20:08:00 A519Quy BacktracKing TREE02 - Trồng cây GNU C++11 Accepted 421 ms 19440 KB
236788 06/12/2019 14:25:40 A519Quy BacktracKing TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 468 ms 4448 KB
235913 05/12/2019 14:21:51 A519Quy BacktracKing QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 984 ms 5152 KB
235837 05/12/2019 10:53:55 A519Quy BacktracKing GROUP02 - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
233305 01/12/2019 21:15:53 A519Quy BacktracKing LOCK01 - Khóa số GNU C++11 Accepted 78 ms 4868 KB
233261 01/12/2019 20:48:38 A519Quy BacktracKing WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Accepted 750 ms 3520 KB
233259 01/12/2019 20:47:33 A519Quy BacktracKing TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++11 Accepted 125 ms 2864 KB
230291 29/11/2019 09:12:46 A519Quy BacktracKing CONTACT - Liên lạc GNU C++11 Accepted 546 ms 12624 KB
229227 28/11/2019 09:15:20 A519Quy BacktracKing IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 62 ms 2684 KB
228050 27/11/2019 08:33:30 A519Quy BacktracKing SUBWORD - SUBWORD GNU C++11 Accepted 46 ms 3908 KB
226255 26/11/2019 14:32:53 A519Quy BacktracKing UNION - Liên thông GNU C++11 Accepted 671 ms 7260 KB
226253 26/11/2019 14:30:15 A519Quy BacktracKing UNION - Liên thông GNU C++11 Accepted 671 ms 8424 KB
219192 19/11/2019 10:29:32 A519Quy BacktracKing QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 5612 KB
218637 18/11/2019 16:12:05 A519Quy BacktracKing FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
218293 17/11/2019 20:23:50 A519Quy BacktracKing RSEQ - RSEQ GNU C++11 Accepted 250 ms 13536 KB
211787 12/11/2019 09:42:36 A519Quy BacktracKing EQUA01 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
206048 04/11/2019 16:46:29 A519Quy BacktracKing MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
205981 04/11/2019 15:21:56 A519Quy BacktracKing CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
205967 04/11/2019 14:59:09 A519Quy BacktracKing FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 109 ms 2580 KB
205962 04/11/2019 14:49:54 A519Quy BacktracKing FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 921 ms 41632 KB
204033 01/11/2019 16:41:23 A519Quy BacktracKing NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
203509 31/10/2019 18:11:57 A519Quy BacktracKing LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
203506 31/10/2019 18:11:07 A519Quy BacktracKing LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2932 KB
201696 29/10/2019 15:02:03 A519Quy BacktracKing EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 156 ms 7128 KB
201025 28/10/2019 16:27:34 A519Quy BacktracKing CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 828 ms 41536 KB
198818 25/10/2019 17:43:54 A519Quy BacktracKing PETS - THÚ CƯNG GNU C++11 Accepted 562 ms 45944 KB
198563 25/10/2019 14:48:12 A519Quy BacktracKing PETS - THÚ CƯNG GNU C++11 Accepted 625 ms 45944 KB
194011 20/10/2019 17:23:34 A519Quy BacktracKing Part01 - Hello World Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
194010 20/10/2019 17:23:09 A519Quy BacktracKing Part01 - Hello World Python 2 Accepted 78 ms 6184 KB
193516 19/10/2019 09:10:29 A519Quy BacktracKing QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4536 KB
191355 15/10/2019 15:57:23 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 8220 KB
191331 15/10/2019 15:31:26 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 234 ms 7996 KB
190719 14/10/2019 15:54:12 A519Quy BacktracKing SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++11 Accepted 156 ms 2608 KB
190682 14/10/2019 15:29:35 A519Quy BacktracKing SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++11 Accepted 171 ms 2588 KB
190232 13/10/2019 15:52:15 A519Quy BacktracKing NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 531 ms 2780 KB
190227 13/10/2019 15:40:03 A519Quy BacktracKing MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 343 ms 2980 KB
189579 12/10/2019 10:06:32 A519Quy BacktracKing LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2976 KB
189095 11/10/2019 16:27:34 A519Quy BacktracKing SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
189067 11/10/2019 16:06:01 A519Quy BacktracKing LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 93 ms 2412 KB
188964 11/10/2019 15:14:22 A519Quy BacktracKing STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 31 ms 2184 KB
188337 10/10/2019 10:16:49 A519Quy BacktracKing COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 140 ms 4448 KB
188188 09/10/2019 21:51:26 A519Quy BacktracKing FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 296 ms 10364 KB
187859 09/10/2019 14:57:03 A519Quy BacktracKing LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
187458 08/10/2019 18:51:47 A519Quy BacktracKing KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
187456 08/10/2019 18:51:12 A519Quy BacktracKing CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
187455 08/10/2019 18:50:49 A519Quy BacktracKing TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
187365 08/10/2019 17:46:54 A519Quy BacktracKing FIB3 - FIB3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
186861 07/10/2019 15:09:45 A519Quy BacktracKing 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
186859 07/10/2019 15:06:32 A519Quy BacktracKing 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 1000 ms 157240 KB
186857 07/10/2019 14:57:41 A519Quy BacktracKing ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
186855 07/10/2019 14:56:52 A519Quy BacktracKing ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 312 ms 2580 KB
186853 07/10/2019 14:45:14 A519Quy BacktracKing ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
186725 06/10/2019 21:32:25 A519Quy BacktracKing MTHNUM - Con13E GNU C++11 Accepted 890 ms 26980 KB
186135 05/10/2019 16:16:09 A519Quy BacktracKing DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
186129 05/10/2019 16:12:00 A519Quy BacktracKing DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
186102 05/10/2019 15:29:10 A519Quy BacktracKing DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
185890 05/10/2019 08:25:47 A519Quy BacktracKing FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
183863 01/10/2019 16:18:33 A519Quy BacktracKing NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
183846 01/10/2019 15:57:00 A519Quy BacktracKing LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
182425 28/09/2019 17:40:53 A519Quy BacktracKing SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
180939 26/09/2019 16:06:56 A519Quy BacktracKing ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 218 ms 11796 KB
180910 26/09/2019 15:52:45 A519Quy BacktracKing SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 140 ms 3308 KB
178040 21/09/2019 09:08:40 A519Quy BacktracKing SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 125 ms 3244 KB
175691 17/09/2019 18:04:52 A519Quy BacktracKing SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 3752 KB
175626 17/09/2019 16:38:33 A519Quy BacktracKing SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
175496 17/09/2019 14:26:31 A519Quy BacktracKing SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 437 ms 10380 KB
174102 14/09/2019 08:58:47 A519Quy BacktracKing ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 156 ms 5612 KB
174099 14/09/2019 08:53:09 A519Quy BacktracKing ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 125 ms 3720 KB
174093 14/09/2019 08:40:43 A519Quy BacktracKing MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2556 KB
174041 13/09/2019 22:05:30 A519Quy BacktracKing COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 140 ms 91856 KB
173763 13/09/2019 15:32:23 A519Quy BacktracKing LOVEPATH - Con13F GNU C++11 Accepted 1718 ms 9972 KB
173729 13/09/2019 14:39:36 A519Quy BacktracKing STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 156 ms 66496 KB
172356 10/09/2019 16:45:49 A519Quy BacktracKing SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
172317 10/09/2019 15:31:31 A519Quy BacktracKing STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 78 ms 3404 KB
168153 08/09/2019 19:43:41 A519Quy BacktracKing MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 703 ms 2928 KB
168106 08/09/2019 19:29:42 A519Quy BacktracKing LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 234 ms 2992 KB
168086 08/09/2019 19:23:56 A519Quy BacktracKing SAMEMAT - Con13B GNU C++11 Accepted 218 ms 6444 KB
168073 08/09/2019 19:18:05 A519Quy BacktracKing LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
167755 08/09/2019 10:32:02 A519Quy BacktracKing BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 140 ms 8836 KB
167751 08/09/2019 10:16:15 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 250 ms 8484 KB
167743 08/09/2019 10:05:26 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 234 ms 8264 KB
165782 31/08/2019 10:20:32 A519Quy BacktracKing EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1996 KB
165768 31/08/2019 09:07:37 A519Quy BacktracKing MESSAGE - MESSAGE GNU C++11 Accepted 609 ms 6128 KB
165613 30/08/2019 09:21:17 A519Quy BacktracKing FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3192 KB
165005 29/08/2019 13:04:17 A519Quy BacktracKing CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++11 Accepted 187 ms 4564 KB
164997 29/08/2019 12:27:42 A519Quy BacktracKing BALLON - BALLON GNU C++11 Accepted 281 ms 42460 KB
164966 29/08/2019 11:22:22 A519Quy BacktracKing DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 93 ms 4888 KB
164964 29/08/2019 11:21:03 A519Quy BacktracKing DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 250 ms 6552 KB
164352 27/08/2019 21:28:48 A519Quy BacktracKing DIFFSUB - Dãy khác biệt GNU C++11 Accepted 156 ms 64832 KB
160447 23/08/2019 10:19:22 A519Quy BacktracKing ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++11 Accepted 1906 ms 5260 KB
160369 23/08/2019 08:18:38 A519Quy BacktracKing HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 578 ms 16116 KB
160366 23/08/2019 08:17:47 A519Quy BacktracKing HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 734 ms 16100 KB
160304 22/08/2019 21:35:39 A519Quy BacktracKing SEQ - Đếm số GNU C++11 Accepted 1375 ms 15204 KB
159861 22/08/2019 16:11:20 A519Quy BacktracKing MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2448 KB
158917 20/08/2019 14:52:47 A519Quy BacktracKing ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 250 ms 11820 KB
158734 20/08/2019 09:46:56 A519Quy BacktracKing SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1125 ms 61128 KB
158692 20/08/2019 09:06:11 A519Quy BacktracKing NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 937 ms 61088 KB
158662 20/08/2019 08:36:34 A519Quy BacktracKing NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 171 ms 10324 KB
158445 19/08/2019 20:15:23 A519Quy BacktracKing BUSES - BUSES GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
158206 19/08/2019 16:59:33 A519Quy BacktracKing BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
158111 19/08/2019 14:55:22 A519Quy BacktracKing RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 62 ms 1064 KB
158100 19/08/2019 14:49:58 A519Quy BacktracKing SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
158097 19/08/2019 14:48:47 A519Quy BacktracKing SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 171 ms 53660 KB
157574 18/08/2019 15:04:45 A519Quy BacktracKing SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 156 ms 3684 KB
157573 18/08/2019 15:02:28 A519Quy BacktracKing SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 140 ms 3684 KB
157536 18/08/2019 14:27:15 A519Quy BacktracKing FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
157519 18/08/2019 14:01:00 A519Quy BacktracKing LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
157510 18/08/2019 13:37:15 A519Quy BacktracKing Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
157385 18/08/2019 11:43:46 A519Quy BacktracKing nCr - nCr GNU C++11 Accepted 625 ms 18144 KB
157304 18/08/2019 10:56:26 A519Quy BacktracKing nCr - nCr GNU C++11 Accepted 625 ms 18152 KB
157269 18/08/2019 10:37:31 A519Quy BacktracKing BALL - BALL GNU C++11 Accepted 93 ms 18116 KB
156960 17/08/2019 10:55:15 A519Quy BacktracKing COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
156907 17/08/2019 01:09:37 A519Quy BacktracKing 2M - 2 Mảng GNU C++11 Accepted 78 ms 2580 KB
156905 17/08/2019 01:05:26 A519Quy BacktracKing BALL - BALL GNU C++11 Accepted 109 ms 18184 KB
156901 17/08/2019 00:41:55 A519Quy BacktracKing XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 578 ms 2748 KB
156736 16/08/2019 20:02:18 A519Quy BacktracKing HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 125 ms 2672 KB
156734 16/08/2019 20:01:58 A519Quy BacktracKing HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 125 ms 2648 KB
156561 16/08/2019 11:54:25 A519Quy BacktracKing BONUS - Phần thưởng GNU C++11 Accepted 1375 ms 4404 KB
156559 16/08/2019 11:52:51 A519Quy BacktracKing BONUS - Phần thưởng GNU C++11 Accepted 1500 ms 6244 KB
156539 16/08/2019 10:10:50 A519Quy BacktracKing aaa - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 140 ms 2672 KB
156536 16/08/2019 10:09:09 A519Quy BacktracKing . - . GNU C++11 Accepted 109 ms 2644 KB
156532 16/08/2019 10:01:51 A519Quy BacktracKing DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
156518 16/08/2019 08:58:07 A519Quy BacktracKing TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 1390 ms 49772 KB
154729 14/08/2019 17:06:28 A519Quy BacktracKing OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 281 ms 7212 KB
154472 14/08/2019 08:12:05 A519Quy BacktracKing ROAD - ROAD GNU C++11 Accepted 31 ms 1300 KB
154432 13/08/2019 21:53:03 A519Quy BacktracKing ROAD - ROAD GNU C++11 Accepted 156 ms 35404 KB
151932 07/08/2019 21:00:52 A519Quy BacktracKing RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 1953 ms 230912 KB
151929 07/08/2019 20:59:46 A519Quy BacktracKing RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 3421 ms 221796 KB
151544 07/08/2019 10:05:28 A519Quy BacktracKing TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 171 ms 10368 KB
151456 07/08/2019 08:14:47 A519Quy BacktracKing QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
149170 01/08/2019 13:29:09 A519Quy BacktracKing LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 328 ms 1872 KB
148584 31/07/2019 08:28:36 A519Quy BacktracKing LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 484 ms 1848 KB
148580 31/07/2019 08:23:21 A519Quy BacktracKing LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 500 ms 1816 KB
147659 29/07/2019 11:14:46 A519Quy BacktracKing COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 1234 ms 7764 KB
147658 29/07/2019 11:13:27 A519Quy BacktracKing COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++ Accepted 1250 ms 3896 KB
147584 29/07/2019 06:58:42 A519Quy BacktracKing COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++ Accepted 1140 ms 7760 KB
147151 28/07/2019 10:07:10 A519Quy BacktracKing STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 31 ms 2408 KB
146602 26/07/2019 22:10:09 A519Quy BacktracKing XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 281 ms 2528 KB
146565 26/07/2019 21:09:56 A519Quy BacktracKing FLOWER - Cửa hàng bán hoa GNU C++11 Accepted 62 ms 19512 KB
146353 26/07/2019 17:12:48 A519Quy BacktracKing LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 2396 KB
145677 25/07/2019 12:07:52 A519Quy BacktracKing DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
145675 25/07/2019 11:41:56 A519Quy BacktracKing COIN34 - COIN34 GNU C++11 Accepted 203 ms 3732 KB
145667 25/07/2019 11:05:36 A519Quy BacktracKing DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
145389 24/07/2019 21:10:38 A519Quy BacktracKing HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 250 ms 2252 KB
145113 24/07/2019 17:46:23 A519Quy BacktracKing PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 375 ms 2472 KB
144965 24/07/2019 13:32:01 A519Quy BacktracKing LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
144964 24/07/2019 13:21:46 A519Quy BacktracKing MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
144724 24/07/2019 09:02:49 A519Quy BacktracKing TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 281 ms 7236 KB
144643 24/07/2019 08:15:25 A519Quy BacktracKing SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
144641 24/07/2019 08:14:49 A519Quy BacktracKing SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 3100 KB
144215 23/07/2019 19:16:20 A519Quy BacktracKing XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
144102 23/07/2019 18:35:58 A519Quy BacktracKing CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 843 ms 2468 KB
143920 23/07/2019 16:58:51 A519Quy BacktracKing DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
143918 23/07/2019 16:57:48 A519Quy BacktracKing DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 640 ms 119572 KB
143909 23/07/2019 16:51:58 A519Quy BacktracKing FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 46 ms 1040 KB
142898 22/07/2019 23:29:41 A519Quy BacktracKing POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 187 ms 36088 KB
142897 22/07/2019 23:27:07 A519Quy BacktracKing POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 203 ms 36088 KB
142250 22/07/2019 13:50:42 A519Quy BacktracKing MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
142247 22/07/2019 13:47:10 A519Quy BacktracKing UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 156 ms 2492 KB
142243 22/07/2019 13:35:34 A519Quy BacktracKing CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 578 ms 2192 KB
142239 22/07/2019 13:29:12 A519Quy BacktracKing THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
142159 22/07/2019 10:30:08 A519Quy BacktracKing MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
142150 22/07/2019 10:27:47 A519Quy BacktracKing SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
142144 22/07/2019 10:23:41 A519Quy BacktracKing BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
142136 22/07/2019 10:19:05 A519Quy BacktracKing MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
142127 22/07/2019 10:14:21 A519Quy BacktracKing CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
142116 22/07/2019 10:08:45 A519Quy BacktracKing TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
140708 19/07/2019 07:25:25 A519Quy BacktracKing DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
138120 13/07/2019 17:12:40 A519Quy BacktracKing ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
138032 13/07/2019 13:58:57 A519Quy BacktracKing SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 125 ms 2588 KB
138031 13/07/2019 13:57:58 A519Quy BacktracKing SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
138029 13/07/2019 13:54:21 A519Quy BacktracKing SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
138020 13/07/2019 13:38:47 A519Quy BacktracKing SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 156 ms 2588 KB
138019 13/07/2019 13:33:53 A519Quy BacktracKing SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
138014 13/07/2019 13:07:16 A519Quy BacktracKing RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
130949 24/06/2019 22:50:03 A519Quy BacktracKing REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
130767 24/06/2019 19:11:04 A519Quy BacktracKing PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
130556 24/06/2019 11:38:53 A519Quy BacktracKing PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
130548 24/06/2019 10:56:19 A519Quy BacktracKing KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
130509 23/06/2019 17:35:11 A519Quy BacktracKing TGSO - Tam giác số (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 93 ms 1052 KB
127761 17/06/2019 18:06:57 A519Quy BacktracKing CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127757 17/06/2019 18:06:10 A519Quy BacktracKing Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127747 17/06/2019 18:04:40 A519Quy BacktracKing C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127744 17/06/2019 18:04:21 A519Quy BacktracKing C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127742 17/06/2019 18:04:08 A519Quy BacktracKing C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
127741 17/06/2019 18:03:54 A519Quy BacktracKing C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127738 17/06/2019 18:03:42 A519Quy BacktracKing C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127735 17/06/2019 18:03:05 A519Quy BacktracKing C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
127734 17/06/2019 18:02:47 A519Quy BacktracKing C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127733 17/06/2019 18:02:32 A519Quy BacktracKing C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127731 17/06/2019 18:02:02 A519Quy BacktracKing C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127729 17/06/2019 18:01:45 A519Quy BacktracKing C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127728 17/06/2019 18:00:43 A519Quy BacktracKing C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127720 17/06/2019 17:59:23 A519Quy BacktracKing C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
127714 17/06/2019 17:58:21 A519Quy BacktracKing C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127034 13/06/2019 17:32:03 A519Quy BacktracKing TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 750 ms 2612 KB
127032 13/06/2019 17:30:50 A519Quy BacktracKing TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 968 ms 2612 KB
127030 13/06/2019 17:27:46 A519Quy BacktracKing TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 890 ms 2612 KB
127027 13/06/2019 17:12:36 A519Quy BacktracKing CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
127005 13/06/2019 11:04:46 A519Quy BacktracKing CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
127004 13/06/2019 11:04:21 A519Quy BacktracKing VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 265 ms 3064 KB
126225 08/06/2019 09:47:57 A519Quy BacktracKing PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 656 ms 2592 KB
126224 08/06/2019 09:44:29 A519Quy BacktracKing PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1343 ms 2592 KB
126001 06/06/2019 19:28:22 A519Quy BacktracKing PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1343 ms 2532 KB
126000 06/06/2019 19:04:13 A519Quy BacktracKing DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
125987 06/06/2019 17:48:54 A519Quy BacktracKing KTDX - pretest KTDX GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
125747 03/06/2019 17:05:50 A519Quy BacktracKing FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
125732 03/06/2019 16:31:14 A519Quy BacktracKing FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 984 KB
125727 03/06/2019 16:10:25 A519Quy BacktracKing BFF - BFF GNU C++11 Accepted 234 ms 69872 KB
125719 03/06/2019 15:50:39 A519Quy BacktracKing EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 15 ms 2292 KB
125583 31/05/2019 00:32:43 A519Quy BacktracKing DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
125547 30/05/2019 22:18:53 A519Quy BacktracKing DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
125543 30/05/2019 22:10:23 A519Quy BacktracKing FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
125537 30/05/2019 21:47:21 A519Quy BacktracKing DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
125529 30/05/2019 21:22:52 A519Quy BacktracKing DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
125526 30/05/2019 21:04:09 A519Quy BacktracKing DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
125477 29/05/2019 22:38:17 A519Quy BacktracKing LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++11 Accepted 140 ms 4040 KB
125476 29/05/2019 22:36:18 A519Quy BacktracKing LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++11 Accepted 140 ms 4040 KB
125096 28/05/2019 11:49:39 A519Quy BacktracKing NORMAL - Không Tên GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
125095 28/05/2019 11:48:58 A519Quy BacktracKing NORMAL - Không Tên GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
125069 27/05/2019 22:05:00 A519Quy BacktracKing COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
124638 23/05/2019 08:20:28 A519Quy BacktracKing PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 218 ms 2724 KB
124633 23/05/2019 08:16:56 A519Quy BacktracKing TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
124628 23/05/2019 08:12:50 A519Quy BacktracKing SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
124627 23/05/2019 08:11:09 A519Quy BacktracKing SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
124626 23/05/2019 08:09:55 A519Quy BacktracKing CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
124624 23/05/2019 08:04:11 A519Quy BacktracKing XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
124294 21/05/2019 20:03:43 A519Quy BacktracKing POND - Hồ Cá GNU C++11 Accepted 390 ms 18388 KB
124290 21/05/2019 19:56:39 A519Quy BacktracKing POND - Hồ Cá GNU C++11 Accepted 468 ms 18388 KB
124214 21/05/2019 09:38:07 A519Quy BacktracKing NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 171 ms 4692 KB
124213 21/05/2019 09:37:28 A519Quy BacktracKing NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 156 ms 4724 KB
124212 21/05/2019 09:36:16 A519Quy BacktracKing NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 484 ms 5284 KB
124211 21/05/2019 09:34:22 A519Quy BacktracKing NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 171 ms 4616 KB
124209 21/05/2019 09:29:17 A519Quy BacktracKing NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 156 ms 8040 KB
123742 18/05/2019 19:42:52 A519Quy BacktracKing ARGUMENT - Cãi Nhau GNU C++11 Accepted 218 ms 4796 KB
123574 17/05/2019 11:38:15 A519Quy BacktracKing PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 578 ms 9812 KB
123572 17/05/2019 11:34:37 A519Quy BacktracKing MOOD - Tâm Tư GNU C++11 Accepted 312 ms 7008 KB
123531 16/05/2019 19:40:56 A519Quy BacktracKing SEARCHING - Thám Hiểm GNU C++11 Accepted 593 ms 31644 KB
123470 16/05/2019 15:32:22 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1203 ms 4900 KB
123466 16/05/2019 15:25:29 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1250 ms 4900 KB
123445 15/05/2019 22:29:44 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1687 ms 4852 KB
123443 15/05/2019 22:28:24 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1296 ms 4856 KB
123440 15/05/2019 22:17:46 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1640 ms 4852 KB
123438 15/05/2019 22:15:30 A519Quy BacktracKing ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1625 ms 4852 KB
123345 14/05/2019 21:01:39 A519Quy BacktracKing MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1796 ms 4672 KB
123343 14/05/2019 20:56:17 A519Quy BacktracKing MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1734 ms 4676 KB
123327 14/05/2019 18:17:30 A519Quy BacktracKing MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
122956 09/05/2019 13:09:27 A519Quy BacktracKing SOLVE - Giải phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
122646 07/05/2019 16:41:46 A519Quy BacktracKing CHOIBI - Chơi Bi GNU C++ Accepted 78 ms 3308 KB
122468 04/05/2019 20:40:06 A519Quy BacktracKing STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 140 ms 96204 KB
122465 04/05/2019 19:06:36 A519Quy BacktracKing MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 250 ms 30388 KB
122414 04/05/2019 15:46:50 A519Quy BacktracKing DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Accepted 437 ms 9832 KB
122410 04/05/2019 12:16:54 A519Quy BacktracKing SHIPCOUNT - Giao hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
122266 03/05/2019 12:56:58 A519Quy BacktracKing EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 171 ms 7420 KB
122265 03/05/2019 12:12:25 A519Quy BacktracKing STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 78 ms 4916 KB
122258 02/05/2019 22:08:31 A519Quy BacktracKing STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 140 ms 8976 KB
122102 30/04/2019 22:32:57 A519Quy BacktracKing JUMP - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 78 ms 1464 KB
121928 30/04/2019 03:50:40 A519Quy BacktracKing SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
120926 28/04/2019 14:22:56 A519Quy BacktracKing LAZY - Thu hoạch nấm Free Pascal Accepted 328 ms 3688 KB
120912 28/04/2019 13:50:09 A519Quy BacktracKing STAIR - CẦU THANG Free Pascal Accepted 78 ms 1036 KB
120907 28/04/2019 13:34:05 A519Quy BacktracKing STAIR - CẦU THANG GNU C++ Accepted 78 ms 35580 KB
120903 28/04/2019 11:55:36 A519Quy BacktracKing FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
120833 27/04/2019 10:08:24 A519Quy BacktracKing THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
120832 27/04/2019 10:01:47 A519Quy BacktracKing LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120831 27/04/2019 09:50:12 A519Quy BacktracKing ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
120558 25/04/2019 18:01:26 A519Quy BacktracKing SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
119976 22/04/2019 19:59:47 A519Quy BacktracKing SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 984 ms 4092 KB
119811 21/04/2019 19:06:17 A519Quy BacktracKing JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 187 ms 2204 KB
119810 21/04/2019 19:00:29 A519Quy BacktracKing ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
119629 18/04/2019 22:33:07 A519Quy BacktracKing PASSWORD2 - Tìm mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
119478 18/04/2019 18:29:35 A519Quy BacktracKing PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
119135 17/04/2019 21:10:09 A519Quy BacktracKing singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 656 ms 23692 KB
119118 17/04/2019 20:38:33 A519Quy BacktracKing CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
119101 17/04/2019 20:25:16 A519Quy BacktracKing FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
119082 17/04/2019 20:16:26 A519Quy BacktracKing ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
118536 15/04/2019 09:55:21 A519Quy BacktracKing REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
118535 15/04/2019 09:43:10 A519Quy BacktracKing WORDCNT - Word Counting Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
118523 14/04/2019 23:28:33 A519Quy BacktracKing SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 109 ms 4440 KB
118518 14/04/2019 22:45:33 A519Quy BacktracKing COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 328 ms 2236 KB
118515 14/04/2019 22:40:44 A519Quy BacktracKing INCMAT - Học toán GNU C++ Accepted 1390 ms 46788 KB
118510 14/04/2019 22:24:14 A519Quy BacktracKing INCMAT - Học toán GNU C++ Accepted 1343 ms 46748 KB
118123 13/04/2019 18:58:41 A519Quy BacktracKing NOTMED - Tìm các số lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3352 KB
118114 13/04/2019 18:35:52 A519Quy BacktracKing PRODUCT - Phép Nhân GNU C++ Accepted 609 ms 189936 KB
118001 13/04/2019 11:32:32 A519Quy BacktracKing STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
117869 12/04/2019 21:51:56 A519Quy BacktracKing DL6174 - Định lý 6174 Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
117670 11/04/2019 21:02:31 A519Quy BacktracKing COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 531 ms 96196 KB
117667 11/04/2019 21:01:00 A519Quy BacktracKing COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 640 ms 186052 KB
117551 11/04/2019 18:10:16 A519Quy BacktracKing COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 593 ms 88388 KB
117544 11/04/2019 18:06:55 A519Quy BacktracKing COUNTING - Đếm Số Dãy GNU C++ Accepted 656 ms 186344 KB
117478 11/04/2019 13:00:32 A519Quy BacktracKing STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
117477 11/04/2019 12:59:14 A519Quy BacktracKing STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
117476 11/04/2019 12:56:20 A519Quy BacktracKing TPN - Tổng phần nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
117463 11/04/2019 12:11:28 A519Quy BacktracKing SuperPrime - Số siêu nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
117461 11/04/2019 12:09:14 A519Quy BacktracKing LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
116264 09/04/2019 21:10:35 A519Quy BacktracKing STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
116260 09/04/2019 21:08:30 A519Quy BacktracKing MSEQ - MSEQ GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
116031 09/04/2019 05:56:51 A519Quy BacktracKing HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
115933 08/04/2019 23:23:31 A519Quy BacktracKing STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
115794 08/04/2019 19:39:40 A519Quy BacktracKing ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
115791 08/04/2019 19:35:26 A519Quy BacktracKing MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
115775 08/04/2019 19:19:17 A519Quy BacktracKing MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++ Accepted 796 ms 14112 KB
115682 08/04/2019 16:18:12 A519Quy BacktracKing DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
115675 08/04/2019 15:58:37 A519Quy BacktracKing LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
115645 08/04/2019 13:19:05 A519Quy BacktracKing PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
115644 08/04/2019 13:13:33 A519Quy BacktracKing HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 109 ms 16628 KB
115643 08/04/2019 13:10:51 A519Quy BacktracKing HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
115642 08/04/2019 13:08:22 A519Quy BacktracKing sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
115641 08/04/2019 13:02:10 A519Quy BacktracKing GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
115640 08/04/2019 13:01:23 A519Quy BacktracKing NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
115639 08/04/2019 12:59:28 A519Quy BacktracKing PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 109 ms 3232 KB
115638 08/04/2019 12:54:37 A519Quy BacktracKing FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
115637 08/04/2019 12:53:11 A519Quy BacktracKing LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
115636 08/04/2019 12:44:53 A519Quy BacktracKing ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
115631 08/04/2019 09:42:44 A519Quy BacktracKing MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
115630 08/04/2019 09:41:28 A519Quy BacktracKing DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
115547 07/04/2019 19:07:40 A519Quy BacktracKing PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 46 ms 2900 KB
115545 07/04/2019 19:02:36 A519Quy BacktracKing FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
115543 07/04/2019 19:00:20 A519Quy BacktracKing TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
115542 07/04/2019 18:57:04 A519Quy BacktracKing CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 140 ms 6500 KB
115540 07/04/2019 18:51:03 A519Quy BacktracKing BANGSO - Băng số Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
115535 07/04/2019 18:36:29 A519Quy BacktracKing BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
115529 07/04/2019 18:28:09 A519Quy BacktracKing HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
115526 07/04/2019 18:23:06 A519Quy BacktracKing NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
115525 07/04/2019 18:21:00 A519Quy BacktracKing CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
115524 07/04/2019 18:19:00 A519Quy BacktracKing xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
115490 07/04/2019 11:17:34 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 671 ms 2548 KB
115489 07/04/2019 11:16:48 A519Quy BacktracKing AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 953 ms 2544 KB
115235 06/04/2019 13:53:19 A519Quy BacktracKing PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
115234 06/04/2019 13:50:44 A519Quy BacktracKing VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
115233 06/04/2019 13:46:59 A519Quy BacktracKing TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
115232 06/04/2019 13:46:15 A519Quy BacktracKing STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
115231 06/04/2019 13:44:18 A519Quy BacktracKing TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
115229 06/04/2019 13:41:14 A519Quy BacktracKing KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
115226 06/04/2019 13:35:16 A519Quy BacktracKing SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 296 ms 2924 KB
115225 06/04/2019 13:33:32 A519Quy BacktracKing CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
115224 06/04/2019 13:30:06 A519Quy BacktracKing Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 46 ms 3636 KB
115223 06/04/2019 13:27:10 A519Quy BacktracKing fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
115222 06/04/2019 13:24:37 A519Quy BacktracKing C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
115221 06/04/2019 13:06:38 A519Quy BacktracKing BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
115220 06/04/2019 13:00:16 A519Quy BacktracKing XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 0 ms 1512 KB
115193 06/04/2019 12:50:09 A519Quy BacktracKing GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 343 ms 2936 KB
115182 06/04/2019 12:46:30 A519Quy BacktracKing SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
115006 06/04/2019 12:01:06 A519Quy BacktracKing PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 187 ms 2480 KB
114993 06/04/2019 11:55:17 A519Quy BacktracKing SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
114992 06/04/2019 11:47:58 A519Quy BacktracKing CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
114967 06/04/2019 00:25:36 A519Quy BacktracKing BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 109 ms 2264 KB
114966 06/04/2019 00:25:27 A519Quy BacktracKing SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
114960 06/04/2019 00:23:35 A519Quy BacktracKing DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 93 ms 2240 KB
114959 06/04/2019 00:23:23 A519Quy BacktracKing FIRS - Hàng cây GNU C++ Accepted 109 ms 2268 KB
114956 06/04/2019 00:23:09 A519Quy BacktracKing LASCALE - Quả cân Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
114955 06/04/2019 00:22:52 A519Quy BacktracKing NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 187 ms 2816 KB
114953 06/04/2019 00:22:43 A519Quy BacktracKing PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 15 ms 3232 KB
114952 06/04/2019 00:21:20 A519Quy BacktracKing SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 687 ms 5744 KB
114951 06/04/2019 00:21:09 A519Quy BacktracKing LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
114950 06/04/2019 00:21:01 A519Quy BacktracKing FROG - Chú ếch GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
114949 06/04/2019 00:20:50 A519Quy BacktracKing COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
114948 06/04/2019 00:20:41 A519Quy BacktracKing LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 203 ms 2904 KB
114947 06/04/2019 00:20:32 A519Quy BacktracKing LINES2D - Đường thẳng GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
114946 06/04/2019 00:18:25 A519Quy BacktracKing NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
114944 06/04/2019 00:18:16 A519Quy BacktracKing NUMNBER - Ghép số GNU C++ Accepted 203 ms 20084 KB
114943 06/04/2019 00:18:05 A519Quy BacktracKing CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 78 ms 2264 KB
114942 06/04/2019 00:17:56 A519Quy BacktracKing ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 906 ms 8484 KB
114941 06/04/2019 00:17:45 A519Quy BacktracKing BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
114940 06/04/2019 00:17:35 A519Quy BacktracKing COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
114938 06/04/2019 00:17:27 A519Quy BacktracKing SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 562 ms 2260 KB
114937 06/04/2019 00:17:19 A519Quy BacktracKing ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
114936 06/04/2019 00:15:54 A519Quy BacktracKing ATM - ATM GNU C++ Accepted 0 ms 2456 KB
114935 06/04/2019 00:15:42 A519Quy BacktracKing CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
114933 06/04/2019 00:15:27 A519Quy BacktracKing GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 625 ms 11616 KB
114932 06/04/2019 00:15:18 A519Quy BacktracKing CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 703 ms 9332 KB
114931 06/04/2019 00:15:09 A519Quy BacktracKing PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 109 ms 2264 KB
114930 06/04/2019 00:15:00 A519Quy BacktracKing VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 46 ms 3004 KB
114929 06/04/2019 00:14:50 A519Quy BacktracKing MAXARR1 - Help Conan 12! Free Pascal Accepted 125 ms 3184 KB
114928 06/04/2019 00:13:45 A519Quy BacktracKing SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3120 KB
114927 06/04/2019 00:13:18 A519Quy BacktracKing LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 609 ms 5916 KB
114925 06/04/2019 00:12:58 A519Quy BacktracKing NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 31 ms 2228 KB
114924 06/04/2019 00:12:47 A519Quy BacktracKing NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 78 ms 2264 KB
114923 06/04/2019 00:12:39 A519Quy BacktracKing NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
114922 06/04/2019 00:11:25 A519Quy BacktracKing COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3300 KB
114921 06/04/2019 00:11:13 A519Quy BacktracKing CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 187 ms 2616 KB
114920 06/04/2019 00:11:05 A519Quy BacktracKing OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 484 ms 63444 KB
114919 06/04/2019 00:10:56 A519Quy BacktracKing PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 593 ms 43828 KB
114918 06/04/2019 00:10:47 A519Quy BacktracKing FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 93 ms 2260 KB
114917 06/04/2019 00:10:36 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 343 ms 8360 KB
114916 06/04/2019 00:10:27 A519Quy BacktracKing BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 234 ms 7016 KB
114914 06/04/2019 00:07:43 A519Quy BacktracKing PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1328 ms 11912 KB
114913 06/04/2019 00:07:35 A519Quy BacktracKing TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
114912 06/04/2019 00:07:06 A519Quy BacktracKing BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
114911 06/04/2019 00:06:54 A519Quy BacktracKing SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
114910 06/04/2019 00:06:41 A519Quy BacktracKing XXX - XXX Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
114909 06/04/2019 00:05:49 A519Quy BacktracKing NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
114906 06/04/2019 00:03:08 A519Quy BacktracKing DOFF - DOFF Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
114905 06/04/2019 00:02:54 A519Quy BacktracKing HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
114904 06/04/2019 00:02:45 A519Quy BacktracKing SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
114903 06/04/2019 00:02:36 A519Quy BacktracKing TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
114902 06/04/2019 00:02:26 A519Quy BacktracKing NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
114899 06/04/2019 00:01:21 A519Quy BacktracKing C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
114898 06/04/2019 00:01:07 A519Quy BacktracKing C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114897 06/04/2019 00:00:57 A519Quy BacktracKing C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2112 KB
114896 06/04/2019 00:00:46 A519Quy BacktracKing C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
114895 06/04/2019 00:00:38 A519Quy BacktracKing C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2112 KB
114894 06/04/2019 00:00:30 A519Quy BacktracKing C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2112 KB
114893 06/04/2019 00:00:22 A519Quy BacktracKing C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114892 05/04/2019 23:59:48 A519Quy BacktracKing ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++ Accepted 78 ms 17788 KB
114891 05/04/2019 23:59:27 A519Quy BacktracKing NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
114890 05/04/2019 23:58:56 A519Quy BacktracKing GAME01 - Trò chơi kỳ lạ GNU C++ Accepted 140 ms 5276 KB
114889 05/04/2019 23:58:45 A519Quy BacktracKing BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
114888 05/04/2019 23:58:32 A519Quy BacktracKing FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3064 KB
114887 05/04/2019 23:58:11 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
114886 05/04/2019 23:57:58 A519Quy BacktracKing LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
114885 05/04/2019 23:57:46 A519Quy BacktracKing MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114884 05/04/2019 23:57:01 A519Quy BacktracKing C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
114883 05/04/2019 23:56:53 A519Quy BacktracKing C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114882 05/04/2019 23:56:44 A519Quy BacktracKing C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
114881 05/04/2019 23:56:32 A519Quy BacktracKing C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
114880 05/04/2019 23:56:22 A519Quy BacktracKing C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
114879 05/04/2019 23:56:14 A519Quy BacktracKing C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
114878 05/04/2019 23:56:03 A519Quy BacktracKing C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
114876 05/04/2019 23:55:48 A519Quy BacktracKing C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
114875 05/04/2019 23:55:40 A519Quy BacktracKing C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
114874 05/04/2019 23:55:29 A519Quy BacktracKing C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
114873 05/04/2019 23:55:21 A519Quy BacktracKing C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
114871 05/04/2019 23:54:56 A519Quy BacktracKing SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 3692 KB
114870 05/04/2019 23:54:21 A519Quy BacktracKing ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 93 ms 3140 KB
114869 05/04/2019 23:54:11 A519Quy BacktracKing ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 78 ms 2116 KB
114868 05/04/2019 23:54:02 A519Quy BacktracKing ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
114867 05/04/2019 23:53:55 A519Quy BacktracKing ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 328 ms 2144 KB
114866 05/04/2019 23:53:46 A519Quy BacktracKing ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 312 ms 2148 KB
114865 05/04/2019 23:53:23 A519Quy BacktracKing ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 312 ms 2148 KB
114864 05/04/2019 23:53:16 A519Quy BacktracKing ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 296 ms 2148 KB
114863 05/04/2019 23:53:02 A519Quy BacktracKing ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
114862 05/04/2019 23:52:50 A519Quy BacktracKing ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 31 ms 2128 KB
114861 05/04/2019 23:52:42 A519Quy BacktracKing ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
114860 05/04/2019 23:52:33 A519Quy BacktracKing ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
114859 05/04/2019 23:52:04 A519Quy BacktracKing DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 781 ms 2184 KB
114858 05/04/2019 23:51:50 A519Quy BacktracKing FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 218 ms 2116 KB
114857 05/04/2019 23:51:38 A519Quy BacktracKing PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
114856 05/04/2019 23:51:18 A519Quy BacktracKing DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 6036 KB
114855 05/04/2019 23:50:49 A519Quy BacktracKing CB01 - FIBO Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
114854 05/04/2019 23:50:39 A519Quy BacktracKing FACTOR - FACTOR Free Pascal Accepted 765 ms 2652 KB
114851 05/04/2019 23:49:45 A519Quy BacktracKing C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
114850 05/04/2019 23:49:35 A519Quy BacktracKing C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
114848 05/04/2019 23:49:12 A519Quy BacktracKing C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2120 KB
114847 05/04/2019 23:49:01 A519Quy BacktracKing C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114846 05/04/2019 23:48:52 A519Quy BacktracKing C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
114845 05/04/2019 23:48:28 A519Quy BacktracKing C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114844 05/04/2019 23:48:20 A519Quy BacktracKing C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
114843 05/04/2019 23:48:11 A519Quy BacktracKing C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114842 05/04/2019 23:47:57 A519Quy BacktracKing C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
114841 05/04/2019 23:47:48 A519Quy BacktracKing C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114840 05/04/2019 23:47:40 A519Quy BacktracKing C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
114839 05/04/2019 23:47:13 A519Quy BacktracKing AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
114837 05/04/2019 23:47:01 A519Quy BacktracKing AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
114836 05/04/2019 23:46:50 A519Quy BacktracKing AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
114835 05/04/2019 23:46:39 A519Quy BacktracKing AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
114834 05/04/2019 23:46:28 A519Quy BacktracKing AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
114833 05/04/2019 23:46:14 A519Quy BacktracKing AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
114832 05/04/2019 23:46:02 A519Quy BacktracKing NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
114830 05/04/2019 23:45:41 A519Quy BacktracKing NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 281 ms 6336 KB
114829 05/04/2019 23:45:27 A519Quy BacktracKing DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
114828 05/04/2019 23:44:51 A519Quy BacktracKing SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 500 ms 9980 KB
114826 05/04/2019 23:44:42 A519Quy BacktracKing SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 953 ms 13844 KB
114825 05/04/2019 23:44:34 A519Quy BacktracKing SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
114824 05/04/2019 23:44:23 A519Quy BacktracKing SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 2156 KB
114822 05/04/2019 23:43:57 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 9944 KB
114821 05/04/2019 23:43:47 A519Quy BacktracKing SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 12024 KB
114819 05/04/2019 23:43:17 A519Quy BacktracKing UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
114818 05/04/2019 23:43:02 A519Quy BacktracKing DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
114817 05/04/2019 23:42:42 A519Quy BacktracKing DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
114816 05/04/2019 23:42:05 A519Quy BacktracKing TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114815 05/04/2019 23:41:49 A519Quy BacktracKing TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
114813 05/04/2019 23:40:29 A519Quy BacktracKing DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 218 ms 2992 KB
114812 05/04/2019 23:40:11 A519Quy BacktracKing FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
114811 05/04/2019 23:39:55 A519Quy BacktracKing KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114810 05/04/2019 23:39:38 A519Quy BacktracKing TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 171 ms 19212 KB
114809 05/04/2019 23:37:51 A519Quy BacktracKing DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 828 ms 99164 KB
114807 05/04/2019 23:36:27 A519Quy BacktracKing ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 62 ms 17740 KB
114806 05/04/2019 23:35:58 A519Quy BacktracKing ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 187 ms 2548 KB
114804 05/04/2019 23:35:31 A519Quy BacktracKing SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 109 ms 2132 KB
114803 05/04/2019 23:35:01 A519Quy BacktracKing SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 203 ms 2940 KB
114802 05/04/2019 23:33:14 A519Quy BacktracKing TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
114801 05/04/2019 23:30:47 A519Quy BacktracKing BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
114800 05/04/2019 23:30:14 A519Quy BacktracKing SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
114798 05/04/2019 23:24:13 A519Quy BacktracKing PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
114793 05/04/2019 23:14:45 A519Quy BacktracKing CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
114792 05/04/2019 23:14:24 A519Quy BacktracKing CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 343 ms 5488 KB
114788 05/04/2019 23:09:03 A519Quy BacktracKing PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 15 ms 3096 KB
114786 05/04/2019 23:05:55 A519Quy BacktracKing C11 - Mã số GNU C++ Accepted 62 ms 2436 KB
114785 05/04/2019 23:05:25 A519Quy BacktracKing C11 - Mã số GNU C++ Accepted 140 ms 4212 KB
114781 05/04/2019 22:56:39 A519Quy BacktracKing BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 375 ms 7404 KB
114779 05/04/2019 22:52:59 A519Quy BacktracKing B11 - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
114758 05/04/2019 22:25:29 A519Quy BacktracKing NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
114567 04/04/2019 21:23:04 A519Quy BacktracKing PAINTING - Sơn Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 4120 KB
114459 04/04/2019 17:47:17 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
114456 04/04/2019 16:36:28 A519Quy BacktracKing DEL - DEL GNU C++ Accepted 62 ms 6428 KB
114422 04/04/2019 13:38:01 A519Quy BacktracKing GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
114421 04/04/2019 13:35:02 A519Quy BacktracKing GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 953 ms 2344 KB
114420 04/04/2019 13:14:25 A519Quy BacktracKing PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
114419 04/04/2019 13:11:30 A519Quy BacktracKing PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 656 ms 72660 KB
114130 03/04/2019 20:40:56 A519Quy BacktracKing MAP - Bản đồ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
113661 02/04/2019 21:22:13 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
113659 02/04/2019 21:18:35 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
113658 02/04/2019 21:15:18 A519Quy BacktracKing EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
113288 01/04/2019 19:33:58 A519Quy BacktracKing EQUA - Phương trình GNU C++ Accepted 656 ms 10916 KB
113003 31/03/2019 21:42:44 A519Quy BacktracKing SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++ Accepted 62 ms 1996 KB
112961 31/03/2019 21:15:21 A519Quy BacktracKing MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
112950 31/03/2019 21:03:21 A519Quy BacktracKing ADDNUM - Xổ Số Kiến Thiết GNU C++ Accepted 359 ms 6388 KB
112818 31/03/2019 19:33:32 A519Quy BacktracKing HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
112774 31/03/2019 19:16:22 A519Quy BacktracKing ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
112453 30/03/2019 14:49:18 A519Quy BacktracKing SUMK - Tổng K GNU C++ Accepted 1343 ms 7472 KB
112448 30/03/2019 14:43:50 A519Quy BacktracKing SUMK - Tổng K GNU C++ Accepted 1609 ms 7476 KB
112345 29/03/2019 21:40:34 A519Quy BacktracKing HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
111826 27/03/2019 21:03:01 A519Quy BacktracKing CSTC - Chữ số tận cùng. Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
110617 21/03/2019 18:48:04 A519Quy BacktracKing PACKING - Đóng gói GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
110590 21/03/2019 18:16:57 A519Quy BacktracKing PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
110588 21/03/2019 18:14:27 A519Quy BacktracKing PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
110582 21/03/2019 18:07:06 A519Quy BacktracKing COST - Chi phí GNU C++ Accepted 78 ms 2224 KB
109378 18/03/2019 22:14:32 A519Quy BacktracKing LEM - BIRTHDAY GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
109377 18/03/2019 22:13:56 A519Quy BacktracKing LEM - BIRTHDAY GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
109084 17/03/2019 19:49:52 A519Quy BacktracKing LATGACH - Lát gạch Python 3 Accepted 31 ms 4108 KB
109038 17/03/2019 17:17:00 A519Quy BacktracKing COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 343 ms 2272 KB
108879 16/03/2019 22:55:16 A519Quy BacktracKing CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
108878 16/03/2019 22:54:04 A519Quy BacktracKing CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
108875 16/03/2019 22:49:01 A519Quy BacktracKing CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 968 ms 362208 KB
108866 16/03/2019 21:44:02 A519Quy BacktracKing CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 984 ms 366376 KB
108811 16/03/2019 18:44:15 A519Quy BacktracKing BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 937 ms 2548 KB
108782 16/03/2019 17:57:10 A519Quy BacktracKing SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
108736 16/03/2019 10:52:45 A519Quy BacktracKing SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
108735 16/03/2019 10:51:49 A519Quy BacktracKing SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
108731 15/03/2019 23:44:23 A519Quy BacktracKing SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 140 ms 8132 KB
107679 11/03/2019 13:09:19 A519Quy BacktracKing ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 343 ms 3004 KB
107678 11/03/2019 13:07:34 A519Quy BacktracKing ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 375 ms 10060 KB
107553 10/03/2019 21:40:04 A519Quy BacktracKing TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
107531 10/03/2019 21:20:33 A519Quy BacktracKing SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 93 ms 2160 KB
107392 10/03/2019 19:57:00 A519Quy BacktracKing SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
107382 10/03/2019 19:51:09 A519Quy BacktracKing HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
107190 09/03/2019 10:29:39 A519Quy BacktracKing SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 531 ms 2152 KB
105984 27/02/2019 20:56:45 A519Quy BacktracKing NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 171 ms 2924 KB
105673 26/02/2019 22:03:46 A519Quy BacktracKing BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 78 ms 2280 KB
105669 26/02/2019 21:29:10 A519Quy BacktracKing MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 78 ms 2592 KB
105667 26/02/2019 21:26:30 A519Quy BacktracKing MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 375 ms 2576 KB
105660 26/02/2019 21:13:38 A519Quy BacktracKing MOVE - Dịch chuyển Free Pascal Accepted 93 ms 2840 KB
105659 26/02/2019 21:13:17 A519Quy BacktracKing MOVE - Dịch chuyển Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
105509 26/02/2019 10:13:23 A519Quy BacktracKing FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
105508 26/02/2019 10:12:47 A519Quy BacktracKing FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
105507 26/02/2019 10:12:03 A519Quy BacktracKing FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
105506 26/02/2019 10:10:50 A519Quy BacktracKing FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
105314 25/02/2019 18:23:12 A519Quy BacktracKing BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
105258 25/02/2019 16:23:00 A519Quy BacktracKing FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
105257 25/02/2019 16:22:08 A519Quy BacktracKing FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 1750 ms 6040 KB
104757 24/02/2019 20:11:13 A519Quy BacktracKing KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
104746 24/02/2019 20:08:16 A519Quy BacktracKing MAXOCC - Max Occurrence GNU C++ Accepted 78 ms 2280 KB
104728 24/02/2019 20:05:09 A519Quy BacktracKing PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
104710 24/02/2019 20:01:44 A519Quy BacktracKing COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
104597 23/02/2019 22:31:28 A519Quy BacktracKing KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 453 ms 2256 KB
104583 23/02/2019 21:20:30 A519Quy BacktracKing BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 78 ms 2216 KB
104282 21/02/2019 18:25:40 A519Quy BacktracKing BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
104281 21/02/2019 18:22:58 A519Quy BacktracKing BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 125 ms 2220 KB
104275 21/02/2019 18:18:19 A519Quy BacktracKing CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 687 ms 6120 KB
104241 21/02/2019 17:13:01 A519Quy BacktracKing BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 109 ms 2224 KB
103364 19/02/2019 18:36:04 A519Quy BacktracKing RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 2316 KB
102725 16/02/2019 19:18:41 A519Quy BacktracKing ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
102031 12/02/2019 21:17:59 A519Quy BacktracKing WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 718 ms 2644 KB
102026 12/02/2019 21:06:56 A519Quy BacktracKing PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 328 ms 3080 KB
101851 12/02/2019 18:09:16 A519Quy BacktracKing DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
101842 12/02/2019 18:04:02 A519Quy BacktracKing BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 93 ms 2296 KB
101838 12/02/2019 17:59:55 A519Quy BacktracKing triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
101828 12/02/2019 17:52:05 A519Quy BacktracKing SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
101819 12/02/2019 17:45:42 A519Quy BacktracKing SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
100073 17/01/2019 21:32:34 A519Quy BacktracKing GAME01 - Trò chơi kỳ lạ GNU C++ Accepted 125 ms 5332 KB
99192 14/01/2019 18:06:46 A519Quy BacktracKing DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 93 ms 2216 KB
97398 05/01/2019 23:20:49 A519Quy BacktracKing SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 859 ms 5680 KB
97243 03/01/2019 18:01:09 A519Quy BacktracKing LASCALE - Quả cân Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
97242 03/01/2019 18:00:50 A519Quy BacktracKing FIRS - Hàng cây GNU C++ Accepted 109 ms 3060 KB
96093 11/12/2018 18:48:17 A519Quy BacktracKing LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 187 ms 2940 KB
95970 11/12/2018 07:14:02 A519Quy BacktracKing COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 2308 KB
95946 10/12/2018 22:26:53 A519Quy BacktracKing FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95940 10/12/2018 22:03:47 A519Quy BacktracKing LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
95800 09/12/2018 10:41:56 A519Quy BacktracKing LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2296 KB
95786 08/12/2018 21:21:36 A519Quy BacktracKing ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++ Accepted 78 ms 17940 KB
95718 08/12/2018 17:53:13 A519Quy BacktracKing NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
95625 08/12/2018 08:45:40 A519Quy BacktracKing NUMNBER - Ghép số GNU C++11 Accepted 203 ms 14492 KB
95589 07/12/2018 20:16:14 A519Quy BacktracKing ATM - ATM GNU C++11 Accepted 0 ms 2504 KB
94312 01/12/2018 20:01:46 A519Quy BacktracKing BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
94272 01/12/2018 18:22:37 A519Quy BacktracKing ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 937 ms 8484 KB
94250 01/12/2018 18:03:09 A519Quy BacktracKing CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 78 ms 2256 KB
93985 30/11/2018 12:59:05 A519Quy BacktracKing GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 640 ms 11560 KB
93981 30/11/2018 12:25:37 A519Quy BacktracKing GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 390 ms 10388 KB
93806 29/11/2018 21:02:26 A519Quy BacktracKing COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
93763 29/11/2018 18:43:17 A519Quy BacktracKing SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 703 ms 9308 KB
93762 29/11/2018 18:39:26 A519Quy BacktracKing ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
93482 28/11/2018 21:56:12 A519Quy BacktracKing CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
93036 27/11/2018 18:42:36 A519Quy BacktracKing PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 593 ms 43796 KB
93029 27/11/2018 18:38:06 A519Quy BacktracKing PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 656 ms 43880 KB
93025 27/11/2018 18:34:35 A519Quy BacktracKing CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 703 ms 9468 KB
93016 27/11/2018 18:25:55 A519Quy BacktracKing PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 93 ms 2228 KB
92664 26/11/2018 18:02:33 A519Quy BacktracKing OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 468 ms 63388 KB
92504 25/11/2018 22:00:16 A519Quy BacktracKing LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 593 ms 5980 KB
92500 25/11/2018 21:42:04 A519Quy BacktracKing CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 171 ms 2616 KB
92410 25/11/2018 09:01:52 A519Quy BacktracKing NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 31 ms 2232 KB
92368 24/11/2018 21:16:25 A519Quy BacktracKing NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 78 ms 2236 KB
92360 24/11/2018 20:54:10 A519Quy BacktracKing DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
92280 24/11/2018 18:33:03 A519Quy BacktracKing NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
92217 24/11/2018 12:55:46 A519Quy BacktracKing COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
92185 24/11/2018 09:43:24 A519Quy BacktracKing EQUA - Phương trình Free Pascal Accepted 140 ms 5836 KB
92144 23/11/2018 21:48:00 A519Quy BacktracKing NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
92133 23/11/2018 20:58:34 A519Quy BacktracKing SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
92132 23/11/2018 20:57:22 A519Quy BacktracKing VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 62 ms 3008 KB
92117 23/11/2018 20:35:13 A519Quy BacktracKing MAXARR1 - Help Conan 12! Free Pascal Accepted 171 ms 3156 KB
91289 20/11/2018 19:08:18 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
91288 20/11/2018 19:07:10 A519Quy BacktracKing SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 890 ms 21468 KB
90699 18/11/2018 09:37:07 A519Quy BacktracKing BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 375 ms 8352 KB
90697 18/11/2018 08:44:11 A519Quy BacktracKing BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 203 ms 6588 KB
90651 17/11/2018 19:45:38 A519Quy BacktracKing PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 625 ms 43884 KB
89815 13/11/2018 18:44:27 A519Quy BacktracKing FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 109 ms 2252 KB
89803 13/11/2018 18:30:15 A519Quy BacktracKing SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
89340 12/11/2018 17:23:50 A519Quy BacktracKing BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++ Accepted 46 ms 856 KB
89065 11/11/2018 11:28:39 A519Quy BacktracKing XXX - XXX Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
88946 10/11/2018 19:40:56 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 9484 KB
88880 10/11/2018 18:13:36 A519Quy BacktracKing DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 859 ms 99240 KB
88488 08/11/2018 18:38:20 A519Quy BacktracKing PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1343 ms 11912 KB
88475 08/11/2018 18:34:04 A519Quy BacktracKing TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
87683 06/11/2018 18:05:38 A519Quy BacktracKing TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
87024 04/11/2018 16:50:01 A519Quy BacktracKing SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 343 ms 10072 KB
86816 03/11/2018 19:00:56 A519Quy BacktracKing HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86805 03/11/2018 18:57:14 A519Quy BacktracKing DOFF - DOFF Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
86739 03/11/2018 18:11:30 A519Quy BacktracKing SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86727 03/11/2018 18:05:10 A519Quy BacktracKing ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 62 ms 13876 KB
86548 02/11/2018 22:15:19 A519Quy BacktracKing ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 187 ms 2568 KB
86526 02/11/2018 21:05:55 A519Quy BacktracKing TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
86518 02/11/2018 20:55:13 A519Quy BacktracKing NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
86350 02/11/2018 13:08:30 A519Quy BacktracKing NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 281 ms 6428 KB
85783 31/10/2018 21:10:05 A519Quy BacktracKing NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
85761 31/10/2018 21:01:00 A519Quy BacktracKing NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
85730 31/10/2018 20:52:07 A519Quy BacktracKing SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 78 ms 2180 KB
85722 31/10/2018 20:46:46 A519Quy BacktracKing SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 187 ms 2992 KB
85704 31/10/2018 20:37:07 A519Quy BacktracKing C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
85703 31/10/2018 20:36:54 A519Quy BacktracKing C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
85702 31/10/2018 20:36:42 A519Quy BacktracKing C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
85701 31/10/2018 20:36:29 A519Quy BacktracKing C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
85699 31/10/2018 20:36:17 A519Quy BacktracKing C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
85696 31/10/2018 20:36:04 A519Quy BacktracKing C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
85695 31/10/2018 20:35:52 A519Quy BacktracKing C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
85255 31/10/2018 13:28:12 A519Quy BacktracKing LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
85251 31/10/2018 13:13:35 A519Quy BacktracKing FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3148 KB
85244 31/10/2018 12:56:23 A519Quy BacktracKing BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 109 ms 2180 KB
85104 30/10/2018 18:58:11 A519Quy BacktracKing ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
85098 30/10/2018 18:56:35 A519Quy BacktracKing SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 93 ms 2572 KB
85059 30/10/2018 18:39:35 A519Quy BacktracKing MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
85050 30/10/2018 18:34:08 A519Quy BacktracKing SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 93 ms 2156 KB
85038 30/10/2018 18:24:06 A519Quy BacktracKing NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
84682 29/10/2018 21:41:21 A519Quy BacktracKing DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 31 ms 3288 KB
84681 29/10/2018 21:39:47 A519Quy BacktracKing FACTOR - FACTOR Free Pascal Accepted 906 ms 2772 KB
84676 29/10/2018 21:23:24 A519Quy BacktracKing C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84675 29/10/2018 21:23:12 A519Quy BacktracKing C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
84674 29/10/2018 21:22:57 A519Quy BacktracKing C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
84673 29/10/2018 21:22:43 A519Quy BacktracKing C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
84672 29/10/2018 21:22:32 A519Quy BacktracKing C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84671 29/10/2018 21:22:19 A519Quy BacktracKing C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84670 29/10/2018 21:22:03 A519Quy BacktracKing C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
84669 29/10/2018 21:21:52 A519Quy BacktracKing C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84668 29/10/2018 21:21:42 A519Quy BacktracKing C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
84667 29/10/2018 21:21:28 A519Quy BacktracKing C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
84666 29/10/2018 21:21:17 A519Quy BacktracKing C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84664 29/10/2018 21:20:57 A519Quy BacktracKing ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 93 ms 2996 KB
84663 29/10/2018 21:20:43 A519Quy BacktracKing ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 2268 KB
84662 29/10/2018 21:20:07 A519Quy BacktracKing ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
84659 29/10/2018 21:18:44 A519Quy BacktracKing ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 312 ms 2296 KB
84658 29/10/2018 21:18:30 A519Quy BacktracKing ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 343 ms 2296 KB
84657 29/10/2018 21:18:08 A519Quy BacktracKing SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 3260 KB
84653 29/10/2018 21:14:06 A519Quy BacktracKing ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
84651 29/10/2018 21:13:35 A519Quy BacktracKing ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
84649 29/10/2018 21:12:33 A519Quy BacktracKing ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 312 ms 2296 KB
84648 29/10/2018 21:12:23 A519Quy BacktracKing ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 312 ms 2296 KB
84644 29/10/2018 21:04:34 A519Quy BacktracKing ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
84643 29/10/2018 21:04:03 A519Quy BacktracKing CB01 - FIBO Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
84640 29/10/2018 21:02:53 A519Quy BacktracKing FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 234 ms 2264 KB
84637 29/10/2018 21:01:54 A519Quy BacktracKing PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
84636 29/10/2018 21:01:37 A519Quy BacktracKing DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 796 ms 2336 KB
84630 29/10/2018 21:00:10 A519Quy BacktracKing C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
84600 29/10/2018 20:56:54 A519Quy BacktracKing C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
84598 29/10/2018 20:56:41 A519Quy BacktracKing C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2268 KB
84596 29/10/2018 20:56:27 A519Quy BacktracKing C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
84594 29/10/2018 20:56:11 A519Quy BacktracKing C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2260 KB
84591 29/10/2018 20:55:47 A519Quy BacktracKing C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
84560 29/10/2018 20:52:34 A519Quy BacktracKing C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
84557 29/10/2018 20:52:18 A519Quy BacktracKing C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84552 29/10/2018 20:52:05 A519Quy BacktracKing C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
84549 29/10/2018 20:51:52 A519Quy BacktracKing C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
84544 29/10/2018 20:51:38 A519Quy BacktracKing C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
84537 29/10/2018 20:50:59 A519Quy BacktracKing AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
84525 29/10/2018 20:50:01 A519Quy BacktracKing AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
84489 29/10/2018 20:46:31 A519Quy BacktracKing AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
84471 29/10/2018 20:44:30 A519Quy BacktracKing AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
84455 29/10/2018 20:42:29 A519Quy BacktracKing AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
84450 29/10/2018 20:41:48 A519Quy BacktracKing AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
83894 28/10/2018 15:24:01 A519Quy BacktracKing DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 234 ms 3092 KB
83838 27/10/2018 20:42:33 A519Quy BacktracKing TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 187 ms 17952 KB
83825 27/10/2018 20:25:01 A519Quy BacktracKing DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
83823 27/10/2018 20:20:31 A519Quy BacktracKing SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 921 ms 13944 KB
83818 27/10/2018 19:59:01 A519Quy BacktracKing SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 78 ms 2648 KB
83811 27/10/2018 19:36:01 A519Quy BacktracKing KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
83763 27/10/2018 18:36:00 A519Quy BacktracKing SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 12332 KB
83759 27/10/2018 18:34:13 A519Quy BacktracKing FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 0 ms 2248 KB
83757 27/10/2018 18:32:23 A519Quy BacktracKing DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
83748 27/10/2018 18:26:39 A519Quy BacktracKing SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 3284 KB
83738 27/10/2018 18:19:47 A519Quy BacktracKing UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
83720 27/10/2018 18:07:39 A519Quy BacktracKing TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
Back to Top