Các bài giải được của ChuDucAnh14
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
460724 24/05/2022 21:17:44 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
460014 15/05/2022 16:06:30 ChuDucAnh14 ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 593 ms 3484 KB
460008 15/05/2022 16:00:48 ChuDucAnh14 ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
459984 15/05/2022 15:09:51 ChuDucAnh14 ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 46 ms 2420 KB
458596 28/04/2022 19:06:50 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 140 ms 2500 KB
458590 28/04/2022 18:24:13 ChuDucAnh14 ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 125 ms 2560 KB
458403 26/04/2022 23:41:00 ChuDucAnh14 ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
458402 26/04/2022 23:34:26 ChuDucAnh14 ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
458401 26/04/2022 23:25:01 ChuDucAnh14 ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
458400 26/04/2022 23:22:32 ChuDucAnh14 ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
457633 17/04/2022 21:32:26 ChuDucAnh14 AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
457623 17/04/2022 20:40:49 ChuDucAnh14 AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
457617 17/04/2022 20:26:11 ChuDucAnh14 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
457608 17/04/2022 19:56:12 ChuDucAnh14 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
455498 05/04/2022 21:38:27 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
454981 03/04/2022 21:51:22 ChuDucAnh14 ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
454964 03/04/2022 20:50:40 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
454943 03/04/2022 20:23:27 ChuDucAnh14 AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454942 03/04/2022 20:22:01 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454924 03/04/2022 17:00:45 ChuDucAnh14 AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454915 03/04/2022 16:27:06 ChuDucAnh14 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454912 03/04/2022 16:24:27 ChuDucAnh14 ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
Back to Top