Các bài giải được của IGCONITO
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
393088 17/06/2021 15:10:49 IGCONITO FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 156 ms 4128 KB
393087 17/06/2021 15:09:06 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
393086 17/06/2021 15:07:30 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 78 ms 2708 KB
356323 25/11/2020 08:44:50 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 171 ms 11564 KB
345713 10/10/2020 09:06:16 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2593 ms 2512 KB
345663 10/10/2020 08:20:46 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2703 ms 2512 KB
345661 10/10/2020 08:19:35 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2781 ms 2512 KB
345656 10/10/2020 08:17:53 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2687 ms 2528 KB
345638 10/10/2020 08:05:06 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2718 ms 2512 KB
345626 10/10/2020 07:49:58 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2609 ms 2508 KB
345620 10/10/2020 07:46:16 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2687 ms 2508 KB
345619 10/10/2020 07:45:38 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2937 ms 2504 KB
345229 09/10/2020 11:11:51 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2703 ms 2508 KB
345226 09/10/2020 11:05:25 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2562 ms 2508 KB
343862 05/10/2020 20:20:14 IGCONITO PIG - Con heo đất GNU C++ Accepted 250 ms 6764 KB
338927 17/09/2020 08:47:53 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
334612 27/08/2020 09:14:49 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 156 ms 3944 KB
331240 28/07/2020 09:29:46 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 1000 ms 3220 KB
329297 08/07/2020 20:26:50 IGCONITO Part00 - Accept GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
319090 15/05/2020 10:28:05 IGCONITO Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
319082 15/05/2020 09:53:55 IGCONITO Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
318256 12/05/2020 15:09:55 IGCONITO BEADS - BEADS GNU C++ Accepted 171 ms 4280 KB
307849 19/04/2020 14:31:04 IGCONITO ___ - ___ Free Pascal Accepted 0 ms 1024 KB
307829 19/04/2020 14:20:18 IGCONITO Destroy - Tiêu diệt hoa hồng GNU C++ Accepted 968 ms 46312 KB
307789 19/04/2020 11:02:29 IGCONITO CSTC2 - CSTC2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
307248 18/04/2020 09:38:55 IGCONITO REPLACE - REPLACE GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
307220 18/04/2020 09:24:33 IGCONITO REPLACE - REPLACE GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
307019 17/04/2020 20:08:19 IGCONITO MILK - MILK GNU C++ Accepted 1734 ms 18132 KB
307009 17/04/2020 20:04:44 IGCONITO SET - SET GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
306840 17/04/2020 15:46:39 IGCONITO POWER - POWER GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
306839 17/04/2020 15:45:59 IGCONITO CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 218 ms 2920 KB
306838 17/04/2020 15:44:51 IGCONITO COIN - COIN GNU C++11 Accepted 984 ms 51920 KB
306833 17/04/2020 15:36:57 IGCONITO SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++ Accepted 250 ms 9824 KB
306830 17/04/2020 15:35:04 IGCONITO RECTANG - RECTANGLES GNU C++ Accepted 140 ms 1832 KB
306828 17/04/2020 15:33:51 IGCONITO BOARD02 - BOARD GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
306824 17/04/2020 15:31:29 IGCONITO SEQK - SEQK GNU C++ Accepted 687 ms 190744 KB
306821 17/04/2020 15:28:59 IGCONITO RECT03 - RECT GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
306820 17/04/2020 15:26:35 IGCONITO REPLACE - REPLACE GNU C++ Accepted 156 ms 9708 KB
306700 17/04/2020 08:29:18 IGCONITO SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 796 ms 25292 KB
304848 13/04/2020 15:53:28 IGCONITO LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 328 ms 98000 KB
297137 29/03/2020 17:18:30 IGCONITO SSMOD3 - Xâu con chia hết (Sub 3) GNU C++ Accepted 359 ms 23840 KB
296798 28/03/2020 22:01:38 IGCONITO ETABLE - Bảng điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
296433 28/03/2020 12:18:45 IGCONITO MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 203 ms 10280 KB
295172 26/03/2020 09:20:43 IGCONITO ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++ Accepted 1046 ms 26392 KB
295122 26/03/2020 07:30:42 IGCONITO ACM - Chọn đội thi ACM GNU C++ Accepted 1218 ms 26392 KB
294932 25/03/2020 21:20:14 IGCONITO SSMOD3 - Xâu con chia hết (Sub 3) GNU C++ Accepted 1250 ms 11192 KB
294346 25/03/2020 01:35:52 IGCONITO SSMOD3 - Xâu con chia hết (Sub 3) GNU C++11 Accepted 562 ms 11224 KB
294025 24/03/2020 15:20:39 IGCONITO SSMOD2 - Xâu con chia hết (Sub 2) GNU C++ Accepted 343 ms 4400 KB
294017 24/03/2020 15:18:05 IGCONITO SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
294013 24/03/2020 15:14:19 IGCONITO SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++ Accepted 46 ms 3860 KB
294010 24/03/2020 15:13:17 IGCONITO NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 406 ms 29828 KB
293320 23/03/2020 15:12:14 IGCONITO SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 171 ms 5668 KB
292527 22/03/2020 21:08:55 IGCONITO SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++ Accepted 796 ms 26696 KB
292173 22/03/2020 20:00:08 IGCONITO ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 562 ms 3672 KB
292131 22/03/2020 19:52:36 IGCONITO AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++ Accepted 578 ms 1844 KB
292093 22/03/2020 19:47:07 IGCONITO AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 31 ms 64 KB
291095 21/03/2020 13:06:29 IGCONITO BARCODE2 - BARCODE2 GNU C++ Accepted 453 ms 9636 KB
291088 21/03/2020 12:39:31 IGCONITO BARCODE - BARCODE GNU C++ Accepted 593 ms 9636 KB
290565 20/03/2020 16:58:54 IGCONITO FT - Vé xe miễn phí GNU C++ Accepted 62 ms 2728 KB
290461 20/03/2020 15:40:51 IGCONITO SHIPCOUNT - Giao hàng GNU C++ Accepted 609 ms 4728 KB
289902 19/03/2020 23:23:01 IGCONITO NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
289870 19/03/2020 22:35:12 IGCONITO COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
289303 19/03/2020 16:55:32 IGCONITO Part10 - \"' GNU C++ Accepted 0 ms 2604 KB
289267 19/03/2020 16:40:54 IGCONITO CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
288155 18/03/2020 13:37:43 IGCONITO 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
286817 16/03/2020 23:17:23 IGCONITO GILDONG - Chuỗi đối xứng dài nhất. GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
286809 16/03/2020 23:08:30 IGCONITO MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++ Accepted 78 ms 2360 KB
286802 16/03/2020 22:54:20 IGCONITO MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++ Accepted 703 ms 25816 KB
286771 16/03/2020 22:24:15 IGCONITO BIXANH - Bi xanh GNU C++ Accepted 156 ms 1764 KB
286767 16/03/2020 22:20:54 IGCONITO 1920W051 - Ship hàng GNU C++ Accepted 125 ms 2420 KB
286689 16/03/2020 21:18:12 IGCONITO GCD - GCD khác nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
286428 16/03/2020 16:21:00 IGCONITO COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++ Accepted 953 ms 15192 KB
286261 16/03/2020 15:28:41 IGCONITO FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
286230 16/03/2020 15:16:38 IGCONITO ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Accepted 343 ms 17400 KB
286149 16/03/2020 14:58:12 IGCONITO ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
286114 16/03/2020 14:51:05 IGCONITO FRAME - Khung ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
285682 15/03/2020 23:45:02 IGCONITO MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++ Accepted 62 ms 2408 KB
285681 15/03/2020 23:40:42 IGCONITO STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
283237 12/03/2020 16:12:55 IGCONITO REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283202 12/03/2020 14:46:37 IGCONITO TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++ Accepted 187 ms 47476 KB
283201 12/03/2020 14:46:13 IGCONITO TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++ Accepted 203 ms 120832 KB
283173 12/03/2020 13:16:38 IGCONITO BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282960 11/03/2020 21:24:09 IGCONITO GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 171 ms 18504 KB
282417 10/03/2020 22:14:54 IGCONITO COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
282384 10/03/2020 21:30:28 IGCONITO CORONA - Hello Corona!! GNU C++ Accepted 2062 ms 13468 KB
282348 10/03/2020 20:51:15 IGCONITO ABC - Xâu ABC GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
282341 10/03/2020 20:46:30 IGCONITO COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 2532 KB
282049 10/03/2020 10:58:06 IGCONITO MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
282044 10/03/2020 10:48:33 IGCONITO HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281938 09/03/2020 22:55:00 IGCONITO FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
281921 09/03/2020 22:39:35 IGCONITO LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
281820 09/03/2020 20:32:53 IGCONITO GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 218 ms 9612 KB
281774 09/03/2020 19:49:06 IGCONITO ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
281742 09/03/2020 19:20:45 IGCONITO FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 625 ms 167588 KB
281301 08/03/2020 16:45:10 IGCONITO ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++ Accepted 187 ms 2440 KB
281163 08/03/2020 10:15:04 IGCONITO NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
281115 07/03/2020 23:45:32 IGCONITO KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 781 ms 2532 KB
281101 07/03/2020 22:18:48 IGCONITO NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
281100 07/03/2020 22:11:12 IGCONITO LNARRAY - Dãy số LN GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
281079 07/03/2020 21:24:20 IGCONITO LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++ Accepted 515 ms 19544 KB
281064 07/03/2020 21:09:02 IGCONITO COIN34 - COIN34 GNU C++ Accepted 296 ms 6420 KB
281048 07/03/2020 20:37:34 IGCONITO Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
281035 07/03/2020 20:12:46 IGCONITO DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
281024 07/03/2020 19:30:21 IGCONITO BCNN - BCNN GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
281011 07/03/2020 19:07:20 IGCONITO CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
280980 07/03/2020 18:13:09 IGCONITO CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++ Accepted 140 ms 4912 KB
280973 07/03/2020 17:58:52 IGCONITO BOARD - Bảng GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
280966 07/03/2020 17:24:35 IGCONITO Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
280960 07/03/2020 17:14:42 IGCONITO THPTQG - Luyện Thi GNU C++ Accepted 156 ms 7080 KB
280956 07/03/2020 17:07:14 IGCONITO TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
280929 07/03/2020 16:31:47 IGCONITO LNCHAT - Chat với LN GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
280919 07/03/2020 16:19:36 IGCONITO JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
280891 07/03/2020 16:06:08 IGCONITO Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
280878 07/03/2020 15:59:42 IGCONITO DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
280867 07/03/2020 15:54:41 IGCONITO Chess - Cờ cá ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
280840 07/03/2020 15:45:55 IGCONITO CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
280833 07/03/2020 15:43:40 IGCONITO THREESTR - Bộ ba string GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
280265 06/03/2020 19:04:26 IGCONITO Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
276081 26/02/2020 22:12:50 IGCONITO PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 203 ms 3968 KB
276047 26/02/2020 21:19:41 IGCONITO PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
275995 26/02/2020 18:37:20 IGCONITO PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 234 ms 3972 KB
275984 26/02/2020 18:01:01 IGCONITO 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
273392 22/02/2020 16:09:07 IGCONITO SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++ Accepted 218 ms 4784 KB
273366 22/02/2020 15:27:40 IGCONITO 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
273297 22/02/2020 10:43:49 IGCONITO PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 93 ms 4020 KB
273283 22/02/2020 10:14:56 IGCONITO LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 453 ms 3080 KB
273257 22/02/2020 09:49:45 IGCONITO 1920W023 - Lớp học múa GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
273250 22/02/2020 09:44:05 IGCONITO PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++ Accepted 31 ms 3372 KB
273243 22/02/2020 09:03:24 IGCONITO CHEER - Động viên đàn bò GNU C++ Accepted 125 ms 4080 KB
273214 21/02/2020 22:26:51 IGCONITO PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
273024 21/02/2020 11:08:16 IGCONITO PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
270293 17/02/2020 09:44:58 IGCONITO FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
267607 14/02/2020 18:37:33 IGCONITO nCr - nCr GNU C++ Accepted 765 ms 3496 KB
266398 10/02/2020 22:22:56 IGCONITO Part09 - Bài cào GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
266392 10/02/2020 22:09:43 IGCONITO MagicArr - Magic_Array GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
266386 10/02/2020 22:04:13 IGCONITO YS - Yang Super GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
266377 10/02/2020 21:49:55 IGCONITO LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
266364 10/02/2020 21:37:20 IGCONITO Real_Value - Real_Value GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
266359 10/02/2020 21:34:38 IGCONITO LI_XI - Bao lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
262332 03/02/2020 09:49:41 IGCONITO CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 203 ms 6696 KB
262306 03/02/2020 06:20:23 IGCONITO SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 62 ms 3496 KB
262304 03/02/2020 05:55:23 IGCONITO FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
260978 29/01/2020 10:17:34 IGCONITO BALL - BALL GNU C++ Accepted 125 ms 3844 KB
260716 26/01/2020 12:20:42 IGCONITO Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 234 ms 5660 KB
260702 26/01/2020 11:45:37 IGCONITO FINDNUM - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
260698 26/01/2020 10:51:56 IGCONITO LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
260697 26/01/2020 09:54:38 IGCONITO ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
260696 26/01/2020 09:50:33 IGCONITO TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 250 ms 5624 KB
260654 25/01/2020 21:09:58 IGCONITO PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1359 ms 2448 KB
260653 25/01/2020 21:01:11 IGCONITO NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 937 ms 60956 KB
260638 25/01/2020 19:34:31 IGCONITO PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 281 ms 2444 KB
260626 25/01/2020 19:11:59 IGCONITO BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
260462 22/01/2020 20:54:51 IGCONITO BINPACK - Binpacking GNU C++ Accepted 1890 ms 218020 KB
260340 21/01/2020 11:27:34 IGCONITO MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 390 ms 2508 KB
260336 21/01/2020 11:18:39 IGCONITO 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
260328 21/01/2020 09:51:41 IGCONITO 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4320 KB
259325 16/01/2020 15:17:45 IGCONITO Hinhvuong - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
255452 08/01/2020 16:52:48 IGCONITO DHBB171002 - Đèn màu GNU C++ Accepted 906 ms 9680 KB
252680 03/01/2020 15:35:05 IGCONITO SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
252675 03/01/2020 15:28:35 IGCONITO LATGACH - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 2600 KB
252673 03/01/2020 15:27:15 IGCONITO PACKING - Đóng gói GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
252120 02/01/2020 17:12:49 IGCONITO SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
252118 02/01/2020 16:43:20 IGCONITO ARR08 - ARR08 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
252116 02/01/2020 16:37:18 IGCONITO SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
252111 02/01/2020 16:25:53 IGCONITO THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
251928 01/01/2020 18:14:49 IGCONITO BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
251909 01/01/2020 17:49:53 IGCONITO CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 687 ms 6424 KB
251903 01/01/2020 17:42:28 IGCONITO CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
251887 01/01/2020 16:52:11 IGCONITO ARR07 - ARR07 GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
251641 31/12/2019 17:10:04 IGCONITO OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
251635 31/12/2019 16:54:01 IGCONITO PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
251627 31/12/2019 16:29:19 IGCONITO FROG - Chú ếch GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
251626 31/12/2019 16:25:44 IGCONITO Part08 - Sum troll p2 GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
250272 26/12/2019 20:30:20 IGCONITO EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 218 ms 3304 KB
250049 26/12/2019 16:13:18 IGCONITO BFF - BFF GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
250043 26/12/2019 15:17:18 IGCONITO ADS - ADS GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
250042 26/12/2019 15:02:22 IGCONITO FILL - Điền vào chỗ trống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
250041 26/12/2019 14:56:48 IGCONITO COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
250040 26/12/2019 14:51:14 IGCONITO SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
250035 26/12/2019 14:18:10 IGCONITO HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
249991 26/12/2019 10:57:54 IGCONITO REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
249990 26/12/2019 10:49:46 IGCONITO WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
249988 26/12/2019 10:32:26 IGCONITO BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
249982 26/12/2019 09:42:57 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 609 ms 9820 KB
249981 26/12/2019 09:42:44 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 609 ms 17068 KB
249979 26/12/2019 09:40:07 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 640 ms 17068 KB
249978 26/12/2019 09:39:48 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 609 ms 17068 KB
249972 26/12/2019 09:35:59 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 609 ms 17068 KB
249971 26/12/2019 09:32:58 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 640 ms 17068 KB
249970 26/12/2019 09:32:26 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 609 ms 17068 KB
249969 26/12/2019 09:32:04 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 625 ms 17504 KB
249968 26/12/2019 09:31:52 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 656 ms 17504 KB
249967 26/12/2019 09:31:30 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 625 ms 16832 KB
249959 26/12/2019 09:22:45 IGCONITO PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 671 ms 16832 KB
249656 25/12/2019 17:10:23 IGCONITO BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
249636 25/12/2019 15:19:09 IGCONITO NOTMED - Tìm các số lớn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3200 KB
248925 24/12/2019 07:46:23 IGCONITO Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
248884 23/12/2019 22:16:37 IGCONITO RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 156 ms 18132 KB
248881 23/12/2019 22:12:02 IGCONITO SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 437 ms 18220 KB
248879 23/12/2019 22:09:03 IGCONITO C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
248875 23/12/2019 21:56:12 IGCONITO KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
248869 23/12/2019 21:45:26 IGCONITO B11 - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
248851 23/12/2019 21:01:24 IGCONITO CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
248817 23/12/2019 20:52:35 IGCONITO MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 171 ms 1884 KB
248800 23/12/2019 20:46:41 IGCONITO DL6174 - Định lý 6174 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
248583 23/12/2019 01:35:15 IGCONITO LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
248581 23/12/2019 00:02:33 IGCONITO VIKHUAN - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
248553 22/12/2019 22:10:09 IGCONITO DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
248547 22/12/2019 21:46:30 IGCONITO UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
248536 22/12/2019 21:01:04 IGCONITO LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 15 ms 5672 KB
248526 22/12/2019 20:29:45 IGCONITO PALIN - Đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
248355 22/12/2019 16:08:03 IGCONITO TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
248337 22/12/2019 15:05:19 IGCONITO THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++ Accepted 421 ms 1852 KB
248336 22/12/2019 14:53:51 IGCONITO HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
248333 22/12/2019 14:49:39 IGCONITO IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 3828 KB
248092 21/12/2019 23:53:48 IGCONITO BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 171 ms 2532 KB
248089 21/12/2019 23:46:48 IGCONITO TEXTCOM - So sánh văn bản GNU C++ Accepted 187 ms 11116 KB
248084 21/12/2019 22:56:33 IGCONITO COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 4104 KB
247881 21/12/2019 16:52:09 IGCONITO FIRS - Hàng cây GNU C++ Accepted 234 ms 4296 KB
247878 21/12/2019 16:26:42 IGCONITO DIVISORS01 - Tìm ước số GNU C++ Accepted 984 ms 335176 KB
247574 20/12/2019 15:10:09 IGCONITO 1920W014 - Hai từ tương đương GNU C++ Accepted 234 ms 7740 KB
247563 20/12/2019 15:02:39 IGCONITO 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 62 ms 3120 KB
247555 20/12/2019 14:53:04 IGCONITO BANGSO - Băng số GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
247489 20/12/2019 13:31:51 IGCONITO BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
247487 20/12/2019 13:08:40 IGCONITO C11 - Mã số GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
247486 20/12/2019 13:03:21 IGCONITO LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 203 ms 2756 KB
247472 20/12/2019 11:00:01 IGCONITO TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++ Accepted 203 ms 2764 KB
247324 20/12/2019 09:55:04 IGCONITO SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
247134 19/12/2019 22:54:38 IGCONITO LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 125 ms 3448 KB
247097 19/12/2019 21:07:23 IGCONITO DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 93 ms 2596 KB
247096 19/12/2019 21:02:48 IGCONITO ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 140 ms 2896 KB
247073 19/12/2019 20:41:50 IGCONITO DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
247069 19/12/2019 20:35:39 IGCONITO NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 375 ms 10300 KB
247067 19/12/2019 20:31:36 IGCONITO SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 296 ms 384640 KB
247010 19/12/2019 20:15:59 IGCONITO 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
246999 19/12/2019 20:12:52 IGCONITO MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
246717 19/12/2019 11:24:42 IGCONITO TREE02 - Trồng cây GNU C++ Accepted 390 ms 43348 KB
246705 19/12/2019 11:12:16 IGCONITO TREE02 - Trồng cây GNU C++ Accepted 796 ms 43980 KB
246688 19/12/2019 11:01:13 IGCONITO KTDX - pretest KTDX GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
246683 19/12/2019 10:56:14 IGCONITO THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
246678 19/12/2019 10:41:43 IGCONITO KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
246676 19/12/2019 10:32:00 IGCONITO CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
246675 19/12/2019 10:27:01 IGCONITO ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
246668 19/12/2019 10:07:30 IGCONITO LOTTERY - Xổ số GNU C++ Accepted 187 ms 3228 KB
246653 19/12/2019 09:51:12 IGCONITO RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
246651 19/12/2019 09:46:03 IGCONITO LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
246644 19/12/2019 09:35:59 IGCONITO 1920W011 - Chín ước GNU C++ Accepted 140 ms 10128 KB
246641 19/12/2019 09:32:46 IGCONITO FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
246638 19/12/2019 09:29:43 IGCONITO XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 437 ms 2564 KB
246627 19/12/2019 09:17:05 IGCONITO SORT01 - Sắp xếp GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
246624 19/12/2019 09:10:42 IGCONITO HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
246622 19/12/2019 09:04:12 IGCONITO QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 93 ms 2084 KB
246617 19/12/2019 08:26:39 IGCONITO PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 312 ms 3388 KB
246616 19/12/2019 08:19:15 IGCONITO singstr - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 265 ms 19808 KB
246357 18/12/2019 10:02:26 IGCONITO SAMEMAT - Con13B GNU C++ Accepted 203 ms 10284 KB
245896 16/12/2019 21:02:48 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 1000 ms 3272 KB
245336 15/12/2019 22:48:24 IGCONITO SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 843 ms 93404 KB
242713 12/12/2019 08:38:30 IGCONITO LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 93 ms 1108 KB
242110 11/12/2019 20:12:08 IGCONITO SUBSET - SUBSET GNU C++ Accepted 265 ms 4996 KB
240885 11/12/2019 17:55:49 IGCONITO SELECT - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 62 ms 3608 KB
240840 11/12/2019 17:09:21 IGCONITO Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
240837 11/12/2019 17:03:47 IGCONITO LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 78 ms 3672 KB
240836 11/12/2019 17:03:05 IGCONITO FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
240809 11/12/2019 16:53:38 IGCONITO DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
240703 11/12/2019 16:44:05 IGCONITO ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
240551 11/12/2019 16:29:15 IGCONITO FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 500 ms 1936 KB
240503 11/12/2019 16:25:12 IGCONITO TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 296 ms 190920 KB
240433 11/12/2019 16:14:49 IGCONITO BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 453 ms 13828 KB
240375 11/12/2019 16:04:21 IGCONITO DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 593 ms 11672 KB
240260 11/12/2019 15:47:10 IGCONITO XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
240226 11/12/2019 15:40:49 IGCONITO BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
240001 11/12/2019 11:52:45 IGCONITO MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 218 ms 10828 KB
239647 11/12/2019 00:00:16 IGCONITO CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
239642 10/12/2019 23:54:23 IGCONITO SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
239637 10/12/2019 23:49:19 IGCONITO XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
239632 10/12/2019 23:42:47 IGCONITO LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
239608 10/12/2019 23:14:29 IGCONITO CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 125 ms 4128 KB
239605 10/12/2019 23:06:50 IGCONITO TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
239601 10/12/2019 22:56:59 IGCONITO TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
239596 10/12/2019 22:18:44 IGCONITO DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
239253 10/12/2019 17:03:36 IGCONITO DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
239242 10/12/2019 16:30:45 IGCONITO DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
239238 10/12/2019 16:27:01 IGCONITO LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
239233 10/12/2019 16:24:07 IGCONITO SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
239231 10/12/2019 16:23:31 IGCONITO sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
239228 10/12/2019 16:17:38 IGCONITO BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
239221 10/12/2019 16:12:04 IGCONITO CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 2500 ms 13540 KB
239216 10/12/2019 16:07:41 IGCONITO LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
239215 10/12/2019 16:07:20 IGCONITO CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 93 ms 1124 KB
239199 10/12/2019 15:59:53 IGCONITO KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
239197 10/12/2019 15:58:22 IGCONITO DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
239188 10/12/2019 15:51:10 IGCONITO STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
239186 10/12/2019 15:50:43 IGCONITO MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
239170 10/12/2019 15:38:53 IGCONITO TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
239160 10/12/2019 15:36:13 IGCONITO LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
239151 10/12/2019 15:32:07 IGCONITO LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
238951 10/12/2019 10:17:40 IGCONITO xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
238941 10/12/2019 10:05:39 IGCONITO DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
238913 10/12/2019 08:32:35 IGCONITO VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
238052 09/12/2019 10:07:54 IGCONITO SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 437 ms 13592 KB
238049 09/12/2019 09:58:07 IGCONITO HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
237853 08/12/2019 16:51:21 IGCONITO PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
237850 08/12/2019 16:35:44 IGCONITO ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
237819 08/12/2019 15:48:14 IGCONITO NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
237804 08/12/2019 15:38:41 IGCONITO FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3336 KB
237668 08/12/2019 11:53:15 IGCONITO PIKACHU - Trò chơi Pikachu GNU C++ Accepted 703 ms 2672 KB
237662 08/12/2019 11:36:12 IGCONITO Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
237118 06/12/2019 23:45:26 IGCONITO MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
237113 06/12/2019 23:32:39 IGCONITO DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 1546 ms 2916 KB
236819 06/12/2019 15:14:34 IGCONITO QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 3592 KB
236815 06/12/2019 14:58:55 IGCONITO CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 281 ms 14556 KB
236268 05/12/2019 20:09:49 IGCONITO NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 234 ms 3044 KB
236079 05/12/2019 17:29:37 IGCONITO SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
236077 05/12/2019 17:28:56 IGCONITO SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
236073 05/12/2019 17:23:30 IGCONITO LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
236072 05/12/2019 17:22:54 IGCONITO FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 1171 ms 1912 KB
236071 05/12/2019 17:17:24 IGCONITO MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
236067 05/12/2019 17:07:39 IGCONITO DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
236066 05/12/2019 17:07:16 IGCONITO NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 109 ms 9708 KB
236060 05/12/2019 17:00:17 IGCONITO SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
236054 05/12/2019 16:54:05 IGCONITO SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 265 ms 11584 KB
236053 05/12/2019 16:51:50 IGCONITO GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 500 ms 2952 KB
236050 05/12/2019 16:48:26 IGCONITO BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
236048 05/12/2019 16:43:10 IGCONITO SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
236047 05/12/2019 16:40:50 IGCONITO MAXOCC - Max Occurrence GNU C++ Accepted 46 ms 2000 KB
236042 05/12/2019 16:36:31 IGCONITO FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
236040 05/12/2019 16:32:12 IGCONITO SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
236039 05/12/2019 16:27:03 IGCONITO PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 375 ms 11656 KB
236038 05/12/2019 16:26:30 IGCONITO MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
236036 05/12/2019 16:24:12 IGCONITO QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 812 ms 3580 KB
236020 05/12/2019 15:55:45 IGCONITO PTS - Phân tích số GNU C++ Accepted 171 ms 1868 KB
235985 05/12/2019 15:04:55 IGCONITO PTS - Phân tích số GNU C++ Accepted 718 ms 1860 KB
235570 04/12/2019 23:22:24 IGCONITO LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
235567 04/12/2019 23:16:14 IGCONITO PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 62 ms 4940 KB
235545 04/12/2019 23:00:15 IGCONITO TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 125 ms 3520 KB
235539 04/12/2019 22:35:51 IGCONITO BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 78 ms 4924 KB
235537 04/12/2019 22:32:23 IGCONITO PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 109 ms 3352 KB
235528 04/12/2019 22:03:49 IGCONITO EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 187 ms 6728 KB
235516 04/12/2019 21:48:52 IGCONITO CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
235509 04/12/2019 21:28:45 IGCONITO LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
235500 04/12/2019 21:12:44 IGCONITO BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 171 ms 3048 KB
235076 04/12/2019 08:22:20 IGCONITO NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
235030 04/12/2019 00:16:00 IGCONITO DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 46 ms 2796 KB
235005 03/12/2019 23:23:28 IGCONITO DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 109 ms 4984 KB
234999 03/12/2019 23:19:11 IGCONITO ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 531 ms 15060 KB
234991 03/12/2019 23:06:21 IGCONITO SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++ Accepted 31 ms 2788 KB
234964 03/12/2019 22:19:08 IGCONITO STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 46 ms 5036 KB
234958 03/12/2019 22:00:01 IGCONITO CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
234736 03/12/2019 16:42:04 IGCONITO HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 171 ms 17012 KB
234642 03/12/2019 11:58:20 IGCONITO matrix - Ma trận GNU C++ Accepted 203 ms 3272 KB
234507 02/12/2019 23:22:07 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 109 ms 3340 KB
234496 02/12/2019 23:05:51 IGCONITO MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 312 ms 35352 KB
234494 02/12/2019 23:05:08 IGCONITO SPNUM - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 593 ms 42164 KB
234493 02/12/2019 23:01:51 IGCONITO ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 250 ms 9968 KB
234485 02/12/2019 22:53:50 IGCONITO DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
234480 02/12/2019 22:50:21 IGCONITO CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
234478 02/12/2019 22:48:28 IGCONITO NUMSPLIT - Sinh số GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
234472 02/12/2019 22:42:47 IGCONITO GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 265 ms 15508 KB
234469 02/12/2019 22:36:30 IGCONITO HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 171 ms 15964 KB
234461 02/12/2019 22:27:57 IGCONITO CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
234450 02/12/2019 22:21:01 IGCONITO Part05 - Bow of love GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
234448 02/12/2019 22:19:10 IGCONITO DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 468 ms 27556 KB
234403 02/12/2019 21:43:57 IGCONITO PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
234375 02/12/2019 21:29:55 IGCONITO NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
233970 02/12/2019 16:21:22 IGCONITO DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 250 ms 7080 KB
233594 02/12/2019 00:41:12 IGCONITO ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 453 ms 158304 KB
233466 01/12/2019 23:17:31 IGCONITO GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
233431 01/12/2019 22:43:10 IGCONITO Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
233411 01/12/2019 22:28:12 IGCONITO EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
233404 01/12/2019 22:19:47 IGCONITO MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
233378 01/12/2019 21:59:16 IGCONITO CHOIBI - Chơi Bi GNU C++ Accepted 93 ms 1904 KB
233370 01/12/2019 21:50:29 IGCONITO UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++ Accepted 609 ms 3340 KB
233326 01/12/2019 21:29:08 IGCONITO HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
233323 01/12/2019 21:26:06 IGCONITO DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 31 ms 3016 KB
232921 01/12/2019 15:25:05 IGCONITO HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
232904 01/12/2019 15:09:13 IGCONITO SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
232899 01/12/2019 15:01:11 IGCONITO WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 890 ms 2596 KB
232708 01/12/2019 11:24:10 IGCONITO RPS - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 109 ms 33920 KB
232680 01/12/2019 11:05:47 IGCONITO SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
232649 01/12/2019 10:36:55 IGCONITO NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
232565 01/12/2019 09:40:42 IGCONITO FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
232434 01/12/2019 00:26:05 IGCONITO TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
232409 30/11/2019 23:46:40 IGCONITO CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
232363 30/11/2019 23:11:26 IGCONITO STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
232357 30/11/2019 23:08:22 IGCONITO ADDEDGE - Đồ thị GNU C++ Accepted 578 ms 17468 KB
232354 30/11/2019 23:07:04 IGCONITO CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
232353 30/11/2019 23:06:12 IGCONITO MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
232352 30/11/2019 23:05:50 IGCONITO DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 125 ms 4140 KB
232345 30/11/2019 23:02:12 IGCONITO TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
232341 30/11/2019 22:59:38 IGCONITO PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 296 ms 1956 KB
232338 30/11/2019 22:56:30 IGCONITO BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 265 ms 10384 KB
232335 30/11/2019 22:53:56 IGCONITO PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
232332 30/11/2019 22:52:09 IGCONITO SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
232329 30/11/2019 22:50:54 IGCONITO STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
232326 30/11/2019 22:49:50 IGCONITO SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
232317 30/11/2019 22:43:08 IGCONITO PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
232286 30/11/2019 22:24:45 IGCONITO SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
232279 30/11/2019 22:17:18 IGCONITO ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 640 ms 4140 KB
232277 30/11/2019 22:14:53 IGCONITO FCOIN - Đồng tiền xu giả GNU C++ Accepted 93 ms 2296 KB
232275 30/11/2019 22:12:56 IGCONITO STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
232270 30/11/2019 22:12:29 IGCONITO matrix - Ma trận GNU C++ Accepted 250 ms 3360 KB
232263 30/11/2019 22:07:03 IGCONITO EXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
232071 30/11/2019 18:20:24 IGCONITO PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 12096 KB
231761 30/11/2019 16:04:27 IGCONITO TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++ Accepted 125 ms 3064 KB
231757 30/11/2019 16:00:35 IGCONITO SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 234 ms 6408 KB
231200 29/11/2019 21:23:05 IGCONITO STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
231195 29/11/2019 21:20:16 IGCONITO DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
231178 29/11/2019 21:12:27 IGCONITO CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
231174 29/11/2019 21:11:04 IGCONITO MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 812 ms 2696 KB
231158 29/11/2019 21:04:19 IGCONITO SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
231140 29/11/2019 20:59:41 IGCONITO NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
231089 29/11/2019 20:36:02 IGCONITO NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
230182 29/11/2019 01:02:43 IGCONITO SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
230169 29/11/2019 00:21:29 IGCONITO PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
230159 29/11/2019 00:08:41 IGCONITO STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
230135 28/11/2019 23:38:25 IGCONITO WTREE - Tưới cây GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
230131 28/11/2019 23:30:26 IGCONITO HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
230128 28/11/2019 23:28:00 IGCONITO KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
230116 28/11/2019 23:16:50 IGCONITO CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 359 ms 13320 KB
230105 28/11/2019 23:03:09 IGCONITO NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
229988 28/11/2019 20:58:31 IGCONITO LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 265 ms 11608 KB
229982 28/11/2019 20:54:49 IGCONITO VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
229974 28/11/2019 20:50:44 IGCONITO SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
229943 28/11/2019 20:35:20 IGCONITO NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 125 ms 3396 KB
229935 28/11/2019 20:31:53 IGCONITO PLUS - PLUS GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
229929 28/11/2019 20:25:36 IGCONITO LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
226183 26/11/2019 10:46:38 IGCONITO BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
226182 26/11/2019 10:45:21 IGCONITO Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
226171 26/11/2019 10:24:06 IGCONITO DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
226160 26/11/2019 10:08:20 IGCONITO CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
226156 26/11/2019 09:59:45 IGCONITO PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
226032 25/11/2019 22:57:27 IGCONITO FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
226029 25/11/2019 22:53:02 IGCONITO ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 140 ms 11180 KB
226028 25/11/2019 22:51:34 IGCONITO ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 171 ms 11156 KB
226025 25/11/2019 22:46:17 IGCONITO TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
226024 25/11/2019 22:45:16 IGCONITO ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
226020 25/11/2019 22:40:41 IGCONITO SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 218 ms 4928 KB
226017 25/11/2019 22:36:21 IGCONITO DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
226013 25/11/2019 22:31:27 IGCONITO C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
226009 25/11/2019 22:21:35 IGCONITO DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
226005 25/11/2019 22:14:26 IGCONITO C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
225204 25/11/2019 07:42:15 IGCONITO SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 765 ms 1920 KB
225116 24/11/2019 23:12:03 IGCONITO TOMAU - Tô màu GNU C++ Accepted 1343 ms 78296 KB
225038 24/11/2019 21:57:56 IGCONITO NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
225022 24/11/2019 21:44:17 IGCONITO NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
225018 24/11/2019 21:39:14 IGCONITO COST - Chi phí GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
224993 24/11/2019 21:10:55 IGCONITO SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 9564 KB
224991 24/11/2019 21:09:32 IGCONITO DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
224348 24/11/2019 00:58:40 IGCONITO XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
224342 24/11/2019 00:46:18 IGCONITO EZ10 - EZ10 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
224339 24/11/2019 00:40:42 IGCONITO EZ10 - EZ10 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
224325 23/11/2019 23:41:10 IGCONITO ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
224262 23/11/2019 21:45:21 IGCONITO CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 281 ms 2608 KB
224242 23/11/2019 21:10:08 IGCONITO SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 234 ms 14284 KB
224108 23/11/2019 19:00:52 IGCONITO PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
224052 23/11/2019 18:16:45 IGCONITO triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
224041 23/11/2019 18:10:00 IGCONITO CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
224035 23/11/2019 18:05:46 IGCONITO fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
223971 23/11/2019 16:40:22 IGCONITO HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
223955 23/11/2019 16:15:16 IGCONITO XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
223952 23/11/2019 16:09:44 IGCONITO XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
223943 23/11/2019 15:52:55 IGCONITO SODB - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 1000 ms 2564 KB
222862 22/11/2019 15:06:35 IGCONITO RACING - Vòng đua F1 GNU C++ Accepted 109 ms 2716 KB
221473 21/11/2019 23:57:55 IGCONITO NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 250 ms 4884 KB
221463 21/11/2019 23:33:56 IGCONITO FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
221454 21/11/2019 22:59:01 IGCONITO IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
221453 21/11/2019 22:58:30 IGCONITO MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++ Accepted 31 ms 2652 KB
221426 21/11/2019 22:29:23 IGCONITO POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 265 ms 35432 KB
221420 21/11/2019 22:24:04 IGCONITO NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
219135 19/11/2019 08:58:26 IGCONITO Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
219127 19/11/2019 08:49:39 IGCONITO UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
219124 19/11/2019 08:46:52 IGCONITO Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
219077 19/11/2019 00:47:49 IGCONITO TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
219051 18/11/2019 23:23:27 IGCONITO SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
219024 18/11/2019 22:46:52 IGCONITO PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 156 ms 3236 KB
219020 18/11/2019 22:43:09 IGCONITO FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
219018 18/11/2019 22:41:30 IGCONITO CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
219016 18/11/2019 22:37:22 IGCONITO STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
219015 18/11/2019 22:36:41 IGCONITO FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 140 ms 3428 KB
219006 18/11/2019 22:28:33 IGCONITO WORD - WORD GNU C++11 Accepted 312 ms 5900 KB
219005 18/11/2019 22:28:04 IGCONITO CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
219003 18/11/2019 22:26:32 IGCONITO DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 109 ms 7784 KB
218997 18/11/2019 22:18:00 IGCONITO SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
218988 18/11/2019 22:05:12 IGCONITO SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 328 ms 21436 KB
218975 18/11/2019 21:58:36 IGCONITO CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
218971 18/11/2019 21:56:28 IGCONITO HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
218968 18/11/2019 21:54:38 IGCONITO QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
218964 18/11/2019 21:51:59 IGCONITO DIFFSUB - Dãy khác biệt GNU C++ Accepted 296 ms 96652 KB
218958 18/11/2019 21:49:02 IGCONITO TRIPLE - TRIPLE GNU C++ Accepted 796 ms 2544 KB
218957 18/11/2019 21:48:10 IGCONITO RSEQ - RSEQ GNU C++ Accepted 453 ms 12220 KB
216306 14/11/2019 22:23:17 IGCONITO COUNTS - COUNTS GNU C++ Accepted 78 ms 4088 KB
215181 14/11/2019 10:28:00 IGCONITO BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 250 ms 8548 KB
215180 14/11/2019 10:27:47 IGCONITO SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2604 KB
215141 14/11/2019 10:20:46 IGCONITO SEQSTR - Dãy xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 26868 KB
215084 14/11/2019 10:09:28 IGCONITO C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
215083 14/11/2019 10:09:19 IGCONITO LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
215077 14/11/2019 10:08:44 IGCONITO ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
215075 14/11/2019 10:08:35 IGCONITO KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
215074 14/11/2019 10:08:28 IGCONITO LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
215072 14/11/2019 10:08:21 IGCONITO C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
215070 14/11/2019 10:08:12 IGCONITO SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++11 Accepted 203 ms 2532 KB
215067 14/11/2019 10:07:56 IGCONITO BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 156 ms 9796 KB
215058 14/11/2019 10:06:27 IGCONITO QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 421 ms 4312 KB
215055 14/11/2019 10:06:11 IGCONITO ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
215052 14/11/2019 10:05:41 IGCONITO C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
215051 14/11/2019 10:05:34 IGCONITO AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
215050 14/11/2019 10:05:27 IGCONITO C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
215048 14/11/2019 10:05:21 IGCONITO C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 125 ms 8908 KB
215046 14/11/2019 10:05:11 IGCONITO C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
215045 14/11/2019 10:05:05 IGCONITO C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
215044 14/11/2019 10:04:59 IGCONITO ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
215043 14/11/2019 10:04:50 IGCONITO ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
215040 14/11/2019 10:04:38 IGCONITO AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
215038 14/11/2019 10:04:21 IGCONITO C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
215035 14/11/2019 10:04:09 IGCONITO C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 3004 KB
215026 14/11/2019 10:03:25 IGCONITO AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
215025 14/11/2019 10:03:15 IGCONITO ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
215023 14/11/2019 10:03:06 IGCONITO C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
215022 14/11/2019 10:03:00 IGCONITO C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
215020 14/11/2019 10:02:53 IGCONITO FIB3 - FIB3 GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
215017 14/11/2019 10:02:45 IGCONITO NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 4960 KB
215014 14/11/2019 10:02:34 IGCONITO MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 218 ms 4348 KB
215012 14/11/2019 10:02:26 IGCONITO TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
215009 14/11/2019 10:02:19 IGCONITO MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2744 KB
215007 14/11/2019 10:02:12 IGCONITO MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1343 ms 5920 KB
215006 14/11/2019 10:02:03 IGCONITO NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
214997 14/11/2019 10:01:02 IGCONITO ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 93 ms 3276 KB
214992 14/11/2019 10:00:32 IGCONITO DEL - DEL GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
214987 14/11/2019 10:00:23 IGCONITO DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
214984 14/11/2019 10:00:12 IGCONITO FBRICK - Xếp hình GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
214981 14/11/2019 10:00:05 IGCONITO MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 500 ms 2628 KB
214980 14/11/2019 09:59:59 IGCONITO DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
214975 14/11/2019 09:59:48 IGCONITO C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
214972 14/11/2019 09:59:38 IGCONITO C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
214969 14/11/2019 09:59:28 IGCONITO C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
214966 14/11/2019 09:59:19 IGCONITO C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
214964 14/11/2019 09:59:09 IGCONITO ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
214963 14/11/2019 09:59:01 IGCONITO C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
214959 14/11/2019 09:58:31 IGCONITO AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 4100 KB
214958 14/11/2019 09:58:21 IGCONITO C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
214956 14/11/2019 09:58:09 IGCONITO Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 171 ms 3116 KB
214954 14/11/2019 09:58:00 IGCONITO ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 4100 KB
214951 14/11/2019 09:57:49 IGCONITO AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 4064 KB
214949 14/11/2019 09:57:40 IGCONITO ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 31 ms 4092 KB
214947 14/11/2019 09:57:30 IGCONITO C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
214945 14/11/2019 09:57:23 IGCONITO ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 4092 KB
214944 14/11/2019 09:57:16 IGCONITO KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
214943 14/11/2019 09:57:08 IGCONITO ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 15 ms 4084 KB
214942 14/11/2019 09:57:00 IGCONITO CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 4076 KB
211179 11/11/2019 09:09:35 IGCONITO ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 140 ms 3084 KB
208102 07/11/2019 11:15:45 IGCONITO DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208101 07/11/2019 11:09:50 IGCONITO SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 8948 KB
208099 07/11/2019 11:09:41 IGCONITO modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 171 ms 2980 KB
208098 07/11/2019 11:09:39 IGCONITO BANHANG - Bán hàng GNU C++ Accepted 78 ms 3364 KB
208097 07/11/2019 11:08:54 IGCONITO BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
208096 07/11/2019 11:08:46 IGCONITO ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
208095 07/11/2019 11:08:38 IGCONITO SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 3464 KB
208094 07/11/2019 11:08:27 IGCONITO NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1952 KB
208092 07/11/2019 11:08:11 IGCONITO C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
208091 07/11/2019 11:08:03 IGCONITO C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208090 07/11/2019 11:07:56 IGCONITO FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208089 07/11/2019 11:07:49 IGCONITO C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
208088 07/11/2019 11:07:41 IGCONITO AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
208087 07/11/2019 11:07:31 IGCONITO C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208086 07/11/2019 11:06:46 IGCONITO C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
208085 07/11/2019 11:06:38 IGCONITO C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208084 07/11/2019 11:06:31 IGCONITO C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208083 07/11/2019 11:06:23 IGCONITO C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208082 07/11/2019 11:06:16 IGCONITO C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
208081 07/11/2019 11:06:07 IGCONITO C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208080 07/11/2019 11:05:59 IGCONITO C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
208079 07/11/2019 11:05:50 IGCONITO C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208078 07/11/2019 11:05:40 IGCONITO C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
208077 07/11/2019 11:05:33 IGCONITO TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
208076 07/11/2019 11:05:26 IGCONITO C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
208075 07/11/2019 11:03:24 IGCONITO C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208074 07/11/2019 11:03:14 IGCONITO COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
208073 07/11/2019 11:03:07 IGCONITO SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
208072 07/11/2019 11:02:58 IGCONITO TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
208071 07/11/2019 11:02:49 IGCONITO MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 125 ms 2444 KB
208070 07/11/2019 11:02:42 IGCONITO VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
208068 07/11/2019 11:02:32 IGCONITO LCMS - LCMS GNU C++ Accepted 796 ms 10316 KB
208066 07/11/2019 11:02:21 IGCONITO RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++ Accepted 656 ms 2476 KB
208065 07/11/2019 11:02:12 IGCONITO LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
208064 07/11/2019 11:02:05 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 343 ms 7308 KB
208010 07/11/2019 10:35:05 IGCONITO FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++ Accepted 2906 ms 14804 KB
207094 06/11/2019 09:04:16 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 328 ms 7312 KB
207049 06/11/2019 05:38:10 IGCONITO LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 62 ms 2584 KB
207048 06/11/2019 05:26:21 IGCONITO RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++ Accepted 656 ms 2480 KB
206527 05/11/2019 09:13:33 IGCONITO LCMS - LCMS GNU C++ Accepted 781 ms 10356 KB
206016 04/11/2019 16:14:59 IGCONITO VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 109 ms 1912 KB
206006 04/11/2019 16:01:50 IGCONITO VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
206001 04/11/2019 15:59:57 IGCONITO VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 93 ms 1924 KB
205999 04/11/2019 15:57:11 IGCONITO VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 109 ms 1912 KB
192077 16/10/2019 20:57:02 IGCONITO MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 125 ms 2476 KB
191996 16/10/2019 20:21:48 IGCONITO TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191965 16/10/2019 19:22:39 IGCONITO SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
191869 16/10/2019 16:30:38 IGCONITO COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191868 16/10/2019 16:28:27 IGCONITO C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191867 16/10/2019 16:27:31 IGCONITO CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 4144 KB
191866 16/10/2019 16:25:59 IGCONITO ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 15 ms 4152 KB
191865 16/10/2019 16:24:50 IGCONITO KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191863 16/10/2019 16:21:15 IGCONITO ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 93 ms 4160 KB
191862 16/10/2019 16:19:24 IGCONITO C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191861 16/10/2019 16:18:39 IGCONITO ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 46 ms 4160 KB
191860 16/10/2019 16:17:26 IGCONITO AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 4212 KB
191857 16/10/2019 16:09:17 IGCONITO ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 46 ms 4168 KB
191853 16/10/2019 16:06:58 IGCONITO Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 156 ms 3156 KB
191852 16/10/2019 16:06:06 IGCONITO C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191850 16/10/2019 16:02:20 IGCONITO AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 4168 KB
191848 16/10/2019 15:58:17 IGCONITO ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 4168 KB
191843 16/10/2019 15:51:04 IGCONITO C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
191842 16/10/2019 15:49:33 IGCONITO C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
191840 16/10/2019 15:48:25 IGCONITO ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
191839 16/10/2019 15:47:07 IGCONITO C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
191837 16/10/2019 15:45:45 IGCONITO C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
191836 16/10/2019 15:44:53 IGCONITO C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
191834 16/10/2019 15:41:50 IGCONITO C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 31 ms 2224 KB
191831 16/10/2019 15:32:08 IGCONITO DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
191828 16/10/2019 15:28:07 IGCONITO MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 421 ms 2696 KB
191805 16/10/2019 14:45:49 IGCONITO FBRICK - Xếp hình GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191741 16/10/2019 11:21:44 IGCONITO DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
191691 16/10/2019 08:09:44 IGCONITO DEL - DEL GNU C++ Accepted 62 ms 2652 KB
191689 16/10/2019 08:08:09 IGCONITO DEL - DEL GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
191684 16/10/2019 07:23:34 IGCONITO ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 78 ms 3344 KB
191671 15/10/2019 23:30:01 IGCONITO NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
191666 15/10/2019 23:04:56 IGCONITO MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++ Accepted 1312 ms 5988 KB
191635 15/10/2019 21:12:54 IGCONITO MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2812 KB
191632 15/10/2019 21:08:17 IGCONITO TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
191631 15/10/2019 21:06:19 IGCONITO MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 203 ms 4424 KB
191629 15/10/2019 21:02:52 IGCONITO NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 5028 KB
191618 15/10/2019 20:57:33 IGCONITO FIB3 - FIB3 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
191438 15/10/2019 17:25:52 IGCONITO C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
191436 15/10/2019 17:22:41 IGCONITO C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191435 15/10/2019 17:21:31 IGCONITO ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
191434 15/10/2019 17:20:17 IGCONITO AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
191433 15/10/2019 17:18:08 IGCONITO C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191430 15/10/2019 17:15:30 IGCONITO C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
191429 15/10/2019 17:12:29 IGCONITO C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
191428 15/10/2019 17:11:00 IGCONITO C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
191427 15/10/2019 17:05:23 IGCONITO C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191426 15/10/2019 17:04:00 IGCONITO AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
191425 15/10/2019 17:00:33 IGCONITO ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
191424 15/10/2019 16:58:09 IGCONITO ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191422 15/10/2019 16:52:35 IGCONITO C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
191421 15/10/2019 16:51:15 IGCONITO C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
191418 15/10/2019 16:47:30 IGCONITO C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 109 ms 8976 KB
191416 15/10/2019 16:43:50 IGCONITO C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
191415 15/10/2019 16:42:27 IGCONITO AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
191414 15/10/2019 16:41:25 IGCONITO C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
191412 15/10/2019 16:40:23 IGCONITO ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
191374 15/10/2019 16:19:47 IGCONITO QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 437 ms 4380 KB
191198 15/10/2019 11:46:08 IGCONITO SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++ Accepted 218 ms 2600 KB
191172 15/10/2019 07:42:22 IGCONITO C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
188056 09/10/2019 19:45:16 IGCONITO LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
187327 08/10/2019 16:41:26 IGCONITO KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186843 07/10/2019 14:26:44 IGCONITO ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
186488 06/10/2019 11:19:13 IGCONITO LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
186486 06/10/2019 11:15:59 IGCONITO C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
186320 05/10/2019 22:09:33 IGCONITO SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 9088 KB
186014 05/10/2019 10:00:18 IGCONITO modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 156 ms 3040 KB
186000 05/10/2019 09:47:58 IGCONITO BANHANG - Bán hàng GNU C++ Accepted 93 ms 3380 KB
185988 05/10/2019 09:39:15 IGCONITO BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
185972 05/10/2019 09:25:52 IGCONITO ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
185968 05/10/2019 09:23:14 IGCONITO NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1968 KB
185948 05/10/2019 09:07:42 IGCONITO SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3480 KB
185920 05/10/2019 08:50:20 IGCONITO C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 1184 KB
185919 05/10/2019 08:48:13 IGCONITO C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
185917 05/10/2019 08:47:48 IGCONITO FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
185915 05/10/2019 08:46:40 IGCONITO C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
185914 05/10/2019 08:46:03 IGCONITO AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
185911 05/10/2019 08:44:54 IGCONITO C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
185909 05/10/2019 08:43:05 IGCONITO C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185905 05/10/2019 08:39:48 IGCONITO C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185904 05/10/2019 08:38:49 IGCONITO C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185903 05/10/2019 08:38:08 IGCONITO C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185902 05/10/2019 08:37:06 IGCONITO C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185899 05/10/2019 08:35:27 IGCONITO C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185898 05/10/2019 08:34:18 IGCONITO C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185895 05/10/2019 08:32:19 IGCONITO C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185876 05/10/2019 08:11:10 IGCONITO C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185871 05/10/2019 08:07:44 IGCONITO C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185819 04/10/2019 22:41:26 IGCONITO C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
185818 04/10/2019 22:40:22 IGCONITO TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
185817 04/10/2019 22:37:38 IGCONITO C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
Back to Top