Các bài giải được của I_Love_The_Mystery
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
457312 15/04/2022 15:05:31 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 343 ms 11728 KB
451967 18/03/2022 16:12:15 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 203 ms 7064 KB
451945 18/03/2022 15:05:49 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 218 ms 10488 KB
451403 16/03/2022 13:18:33 I_Love_The_Mystery Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 62 ms 2640 KB
451402 16/03/2022 13:18:19 I_Love_The_Mystery COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 281 ms 90236 KB
451401 16/03/2022 13:18:04 I_Love_The_Mystery SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 578 ms 3396 KB
451400 16/03/2022 13:17:43 I_Love_The_Mystery NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1734 ms 27720 KB
451213 15/03/2022 17:47:58 I_Love_The_Mystery LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 343 ms 20840 KB
451205 15/03/2022 17:34:36 I_Love_The_Mystery SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2992 KB
451204 15/03/2022 17:32:35 I_Love_The_Mystery LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 203 ms 10232 KB
451187 15/03/2022 16:56:14 I_Love_The_Mystery WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Accepted 203 ms 112652 KB
451132 15/03/2022 15:49:31 I_Love_The_Mystery TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Accepted 62 ms 2648 KB
448456 10/03/2022 11:27:37 I_Love_The_Mystery RECT03 - RECT GNU C++11 Accepted 171 ms 2988 KB
448442 10/03/2022 10:55:08 I_Love_The_Mystery CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 140 ms 41648 KB
448438 10/03/2022 10:31:55 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
448422 10/03/2022 10:10:43 I_Love_The_Mystery G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 93 ms 2868 KB
446169 28/02/2022 12:14:05 I_Love_The_Mystery SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 78 ms 33880 KB
437484 19/01/2022 19:26:11 I_Love_The_Mystery BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
437476 19/01/2022 19:09:18 I_Love_The_Mystery DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2664 KB
437475 19/01/2022 18:53:48 I_Love_The_Mystery SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 171 ms 5432 KB
437473 19/01/2022 18:50:31 I_Love_The_Mystery SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 171 ms 5432 KB
435571 06/01/2022 22:24:39 I_Love_The_Mystery FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 187 ms 14568 KB
435570 06/01/2022 22:23:09 I_Love_The_Mystery FIB3 - FIB3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
433019 17/12/2021 14:09:43 I_Love_The_Mystery PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 4192 KB
428298 28/11/2021 10:01:29 I_Love_The_Mystery FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 1484 ms 3252 KB
428217 27/11/2021 18:02:33 I_Love_The_Mystery SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
428215 27/11/2021 18:00:40 I_Love_The_Mystery TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
428211 27/11/2021 17:55:23 I_Love_The_Mystery notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
428209 27/11/2021 17:55:07 I_Love_The_Mystery notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 972 KB
428208 27/11/2021 17:54:32 I_Love_The_Mystery CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
428202 27/11/2021 17:51:17 I_Love_The_Mystery POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
412902 02/10/2021 10:51:33 I_Love_The_Mystery CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
412900 02/10/2021 10:51:14 I_Love_The_Mystery NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 156 ms 9784 KB
412898 02/10/2021 10:50:34 I_Love_The_Mystery NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2672 KB
410239 28/09/2021 15:05:08 I_Love_The_Mystery LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
404927 07/09/2021 15:11:16 I_Love_The_Mystery HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
403624 28/08/2021 09:12:34 I_Love_The_Mystery Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 500 ms 2580 KB
403535 26/08/2021 21:12:29 I_Love_The_Mystery FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 109 ms 3356 KB
403533 26/08/2021 21:07:00 I_Love_The_Mystery NUMK - NUMK GNU C++11 Accepted 234 ms 20188 KB
403290 25/08/2021 09:12:21 I_Love_The_Mystery MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
398392 24/07/2021 11:01:06 I_Love_The_Mystery TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++11 Accepted 62 ms 3268 KB
398390 24/07/2021 11:00:08 I_Love_The_Mystery LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
398370 24/07/2021 10:31:15 I_Love_The_Mystery LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
398369 24/07/2021 10:30:28 I_Love_The_Mystery LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 31 ms 3012 KB
395757 05/07/2021 21:09:46 I_Love_The_Mystery COUNTSR - Mua Đất Python 3 Accepted 125 ms 8392 KB
395698 05/07/2021 12:33:59 I_Love_The_Mystery nCr - nCr GNU C++11 Accepted 515 ms 4116 KB
394550 27/06/2021 00:02:20 I_Love_The_Mystery LZCSE - Định và YDS (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 3456 KB
394549 27/06/2021 00:01:53 I_Love_The_Mystery LZCSH - Định và YDS (bản khó) Free Pascal Accepted 171 ms 10600 KB
394548 26/06/2021 23:59:07 I_Love_The_Mystery CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối Free Pascal Accepted 234 ms 7136 KB
394547 26/06/2021 23:57:51 I_Love_The_Mystery FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
394095 24/06/2021 13:28:31 I_Love_The_Mystery CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 46 ms 3152 KB
394091 24/06/2021 13:17:12 I_Love_The_Mystery SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 343 ms 10316 KB
394086 24/06/2021 12:43:12 I_Love_The_Mystery MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 281 ms 15352 KB
394001 23/06/2021 13:38:10 I_Love_The_Mystery BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++11 Accepted 31 ms 2052 KB
393997 23/06/2021 12:50:45 I_Love_The_Mystery FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
393985 23/06/2021 12:33:32 I_Love_The_Mystery SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 406 ms 31168 KB
393984 23/06/2021 12:32:13 I_Love_The_Mystery SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 718 ms 52108 KB
393977 23/06/2021 12:08:07 I_Love_The_Mystery CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 0 ms 2572 KB
393970 23/06/2021 11:45:52 I_Love_The_Mystery PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 187 ms 3308 KB
393960 23/06/2021 11:16:36 I_Love_The_Mystery HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
393956 23/06/2021 11:05:06 I_Love_The_Mystery BUSES - BUSES GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
393860 22/06/2021 22:33:57 I_Love_The_Mystery DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
393761 22/06/2021 10:00:52 I_Love_The_Mystery LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2668 KB
393169 18/06/2021 08:40:37 I_Love_The_Mystery DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
392255 11/06/2021 19:43:49 I_Love_The_Mystery GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 250 ms 9760 KB
391455 07/06/2021 17:06:40 I_Love_The_Mystery EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 109 ms 3328 KB
391446 07/06/2021 16:49:35 I_Love_The_Mystery GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 46 ms 2756 KB
391433 07/06/2021 16:13:13 I_Love_The_Mystery CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
391428 07/06/2021 16:02:53 I_Love_The_Mystery matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 62 ms 2752 KB
391427 07/06/2021 15:56:09 I_Love_The_Mystery DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 1062 ms 3236 KB
390574 01/06/2021 17:47:46 I_Love_The_Mystery BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
390573 01/06/2021 17:44:28 I_Love_The_Mystery SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
390570 01/06/2021 17:40:18 I_Love_The_Mystery CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2544 KB
390569 01/06/2021 17:37:26 I_Love_The_Mystery SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 218 ms 6012 KB
390565 01/06/2021 17:11:17 I_Love_The_Mystery LEM - BIRTHDAY GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
390551 01/06/2021 16:47:03 I_Love_The_Mystery BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
390547 01/06/2021 16:37:00 I_Love_The_Mystery HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 468 ms 5008 KB
390545 01/06/2021 16:32:18 I_Love_The_Mystery BALL - BALL GNU C++11 Accepted 187 ms 3164 KB
390542 01/06/2021 16:26:33 I_Love_The_Mystery 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 31 ms 4772 KB
390493 01/06/2021 14:46:16 I_Love_The_Mystery FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
390489 01/06/2021 14:31:44 I_Love_The_Mystery FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 250 ms 4080 KB
390477 01/06/2021 12:47:19 I_Love_The_Mystery GARDENS - VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) GNU C++11 Accepted 343 ms 96280 KB
390465 01/06/2021 10:55:33 I_Love_The_Mystery DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 62 ms 3056 KB
390350 31/05/2021 20:23:22 I_Love_The_Mystery BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 406 ms 2552 KB
390338 31/05/2021 20:06:14 I_Love_The_Mystery MESSAGE - MESSAGE GNU C++11 Accepted 328 ms 7952 KB
390332 31/05/2021 19:49:28 I_Love_The_Mystery TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++11 Accepted 46 ms 2696 KB
390327 31/05/2021 19:42:07 I_Love_The_Mystery MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
388211 26/05/2021 07:43:30 I_Love_The_Mystery XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
387164 21/05/2021 22:23:47 I_Love_The_Mystery STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 93 ms 2852 KB
387157 21/05/2021 22:15:13 I_Love_The_Mystery STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 125 ms 5088 KB
387120 21/05/2021 21:07:45 I_Love_The_Mystery SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
386258 19/05/2021 09:41:31 I_Love_The_Mystery EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 375 ms 39276 KB
385785 16/05/2021 12:34:23 I_Love_The_Mystery SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
385781 16/05/2021 12:24:48 I_Love_The_Mystery SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385366 12/05/2021 16:35:14 I_Love_The_Mystery LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Accepted 250 ms 24340 KB
385281 11/05/2021 19:30:55 I_Love_The_Mystery SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
385047 08/05/2021 18:03:30 I_Love_The_Mystery ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 62 ms 3084 KB
380296 01/04/2021 18:14:32 I_Love_The_Mystery nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 828 ms 2504 KB
376286 14/03/2021 08:52:14 I_Love_The_Mystery POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 468 ms 2772 KB
373274 06/03/2021 08:23:57 I_Love_The_Mystery BOSOTG - Bộ số tam giác Free Pascal Accepted 156 ms 2716 KB
372978 05/03/2021 12:42:26 I_Love_The_Mystery MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 250 ms 5412 KB
372008 03/03/2021 09:12:27 I_Love_The_Mystery singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 19720 KB
371978 03/03/2021 08:05:20 I_Love_The_Mystery SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
371965 03/03/2021 07:51:26 I_Love_The_Mystery SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
371960 03/03/2021 07:47:26 I_Love_The_Mystery LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
371957 03/03/2021 07:39:58 I_Love_The_Mystery NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
371026 27/02/2021 21:48:16 I_Love_The_Mystery NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
371016 27/02/2021 21:30:56 I_Love_The_Mystery GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 531 ms 6380 KB
371009 27/02/2021 21:22:18 I_Love_The_Mystery BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
370983 27/02/2021 20:49:41 I_Love_The_Mystery QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 703 ms 4512 KB
370050 23/02/2021 22:23:37 I_Love_The_Mystery MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 203 ms 4132 KB
370049 23/02/2021 22:23:18 I_Love_The_Mystery MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 546 ms 4140 KB
367540 03/02/2021 20:30:00 I_Love_The_Mystery SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
366968 31/01/2021 09:05:53 I_Love_The_Mystery RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 484 ms 14160 KB
366566 29/01/2021 16:14:52 I_Love_The_Mystery SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 218 ms 10308 KB
365637 25/01/2021 21:06:43 I_Love_The_Mystery TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++11 Accepted 78 ms 864 KB
365592 25/01/2021 13:41:03 I_Love_The_Mystery REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
365591 25/01/2021 13:39:59 I_Love_The_Mystery REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
364799 18/01/2021 21:29:33 I_Love_The_Mystery BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 328 ms 30072 KB
364595 15/01/2021 20:57:33 I_Love_The_Mystery BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 8736 KB
364068 10/01/2021 18:37:41 I_Love_The_Mystery MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 203 ms 6096 KB
364065 10/01/2021 18:32:36 I_Love_The_Mystery LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 187 ms 2696 KB
364063 10/01/2021 18:31:42 I_Love_The_Mystery LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 218 ms 2696 KB
363674 08/01/2021 14:21:58 I_Love_The_Mystery XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Accepted 15 ms 1376 KB
363673 08/01/2021 14:21:34 I_Love_The_Mystery XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
355459 21/11/2020 18:19:35 I_Love_The_Mystery PANCAKE - PANCAKE GNU C++11 Accepted 265 ms 2524 KB
353553 14/11/2020 13:03:45 I_Love_The_Mystery SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 250 ms 18184 KB
353158 10/11/2020 18:40:42 I_Love_The_Mystery XXX - XXX GNU C++11 Accepted 203 ms 2548 KB
350946 29/10/2020 23:14:04 I_Love_The_Mystery CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++11 Accepted 265 ms 6404 KB
350606 28/10/2020 20:34:29 I_Love_The_Mystery MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2512 KB
350571 28/10/2020 17:30:04 I_Love_The_Mystery SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
350506 28/10/2020 10:46:28 I_Love_The_Mystery PIG - Con heo đất GNU C++11 Accepted 546 ms 2620 KB
349787 25/10/2020 19:07:07 I_Love_The_Mystery SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 750 ms 20644 KB
349784 25/10/2020 19:04:42 I_Love_The_Mystery COIN - COIN GNU C++11 Accepted 1000 ms 37700 KB
349779 25/10/2020 18:55:21 I_Love_The_Mystery WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 843 ms 3276 KB
349775 25/10/2020 18:51:13 I_Love_The_Mystery PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 796 ms 31068 KB
348975 22/10/2020 18:12:20 I_Love_The_Mystery PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
336485 09/09/2020 23:30:44 I_Love_The_Mystery HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
335786 04/09/2020 18:05:04 I_Love_The_Mystery FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 515 ms 2576 KB
334600 26/08/2020 20:13:51 I_Love_The_Mystery ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 156 ms 10300 KB
334447 25/08/2020 09:47:04 I_Love_The_Mystery COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 3084 KB
334089 22/08/2020 08:29:39 I_Love_The_Mystery GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 218 ms 9644 KB
333751 18/08/2020 17:54:54 I_Love_The_Mystery LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 2084 KB
333159 11/08/2020 15:31:00 I_Love_The_Mystery 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
333157 11/08/2020 15:26:32 I_Love_The_Mystery 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
332177 05/08/2020 14:36:59 I_Love_The_Mystery CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 156 ms 1848 KB
332081 04/08/2020 16:59:47 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 453 ms 2468 KB
332080 04/08/2020 16:57:17 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1468 ms 2456 KB
332051 04/08/2020 13:46:23 I_Love_The_Mystery KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
332046 04/08/2020 13:23:13 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1437 ms 2456 KB
332045 04/08/2020 13:22:52 I_Love_The_Mystery PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
332043 04/08/2020 12:49:32 I_Love_The_Mystery LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 343 ms 1844 KB
331553 30/07/2020 15:02:11 I_Love_The_Mystery NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
331552 30/07/2020 15:00:14 I_Love_The_Mystery POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 218 ms 35416 KB
331548 30/07/2020 14:52:42 I_Love_The_Mystery POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 218 ms 35416 KB
331541 30/07/2020 13:35:03 I_Love_The_Mystery SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
331339 29/07/2020 13:45:54 I_Love_The_Mystery SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
331178 27/07/2020 18:56:32 I_Love_The_Mystery FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
330878 25/07/2020 18:04:50 I_Love_The_Mystery HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
330172 19/07/2020 08:19:29 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 531 ms 12272 KB
330171 19/07/2020 08:18:48 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 546 ms 12268 KB
329929 15/07/2020 12:40:39 I_Love_The_Mystery LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++11 Accepted 375 ms 3988 KB
329883 14/07/2020 18:00:23 I_Love_The_Mystery SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1828 KB
329864 14/07/2020 14:29:10 I_Love_The_Mystery BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
329560 11/07/2020 15:49:14 I_Love_The_Mystery DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 343 ms 2576 KB
329228 08/07/2020 11:19:39 I_Love_The_Mystery PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
329195 08/07/2020 09:13:26 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 593 ms 12264 KB
329194 08/07/2020 09:12:32 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 593 ms 11592 KB
329190 08/07/2020 09:02:04 I_Love_The_Mystery SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
329189 08/07/2020 08:43:35 I_Love_The_Mystery BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 312 ms 2200 KB
329188 08/07/2020 08:42:36 I_Love_The_Mystery CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 2656 ms 1804 KB
329102 07/07/2020 17:40:33 I_Love_The_Mystery FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1532 KB
329039 07/07/2020 13:04:00 I_Love_The_Mystery THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
329033 07/07/2020 12:50:30 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 578 ms 1812 KB
329032 07/07/2020 12:49:55 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 781 ms 1796 KB
328154 03/07/2020 11:21:38 I_Love_The_Mystery LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++11 Accepted 359 ms 6440 KB
328153 03/07/2020 11:20:12 I_Love_The_Mystery LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++11 Accepted 203 ms 3236 KB
328060 02/07/2020 20:02:30 I_Love_The_Mystery Kiến - Kid và Kiến GNU C++11 Accepted 234 ms 1912 KB
328059 02/07/2020 20:01:53 I_Love_The_Mystery Kiến - Kid và Kiến GNU C++11 Accepted 968 ms 1860 KB
327908 01/07/2020 21:06:32 I_Love_The_Mystery LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
327837 01/07/2020 16:09:28 I_Love_The_Mystery LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
327638 30/06/2020 10:02:35 I_Love_The_Mystery MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
327238 27/06/2020 20:07:32 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1375 ms 1864 KB
327236 27/06/2020 20:06:02 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1359 ms 1864 KB
327216 27/06/2020 18:39:21 I_Love_The_Mystery DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
327202 27/06/2020 17:34:15 I_Love_The_Mystery SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
326828 22/06/2020 18:45:28 I_Love_The_Mystery YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 171 ms 37540 KB
326669 21/06/2020 13:03:47 I_Love_The_Mystery Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
326635 21/06/2020 08:59:47 I_Love_The_Mystery NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
325419 10/06/2020 22:04:16 I_Love_The_Mystery PACKING - Đóng gói GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
325412 10/06/2020 21:43:59 I_Love_The_Mystery TABLE - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
325365 10/06/2020 18:32:06 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1906 ms 12332 KB
325018 08/06/2020 18:53:22 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 406 ms 9972 KB
325017 08/06/2020 18:53:11 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 375 ms 10392 KB
325016 08/06/2020 18:53:07 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 406 ms 9668 KB
325015 08/06/2020 18:53:05 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 406 ms 10584 KB
325014 08/06/2020 18:53:00 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 421 ms 10476 KB
324994 08/06/2020 10:32:52 I_Love_The_Mystery TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 796 ms 2592 KB
324992 08/06/2020 10:31:40 I_Love_The_Mystery TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 843 ms 2604 KB
324957 07/06/2020 16:56:21 I_Love_The_Mystery FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
324794 06/06/2020 18:47:05 I_Love_The_Mystery LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 31 ms 1984 KB
324620 05/06/2020 07:02:50 I_Love_The_Mystery ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
324619 05/06/2020 07:02:42 I_Love_The_Mystery xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
323786 02/06/2020 11:15:44 I_Love_The_Mystery LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
323366 30/05/2020 13:21:16 I_Love_The_Mystery HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
323365 30/05/2020 13:20:02 I_Love_The_Mystery GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 296 ms 10336 KB
323280 29/05/2020 20:40:01 I_Love_The_Mystery DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 937 ms 35768 KB
323279 29/05/2020 20:39:12 I_Love_The_Mystery NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 578 ms 10300 KB
323278 29/05/2020 20:38:13 I_Love_The_Mystery LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2740 KB
323275 29/05/2020 20:33:17 I_Love_The_Mystery FILL - Điền vào chỗ trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
323273 29/05/2020 20:30:31 I_Love_The_Mystery MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 484 ms 4128 KB
323272 29/05/2020 20:30:06 I_Love_The_Mystery Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 46 ms 3064 KB
323271 29/05/2020 20:29:46 I_Love_The_Mystery PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
323270 29/05/2020 20:29:14 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1406 ms 1856 KB
323269 29/05/2020 20:28:05 I_Love_The_Mystery 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1112 KB
323266 29/05/2020 20:27:24 I_Love_The_Mystery RECTANG - RECTANGLES GNU C++11 Accepted 140 ms 2516 KB
323264 29/05/2020 20:27:07 I_Love_The_Mystery POWER - POWER GNU C++11 Accepted 31 ms 3460 KB
323263 29/05/2020 20:26:26 I_Love_The_Mystery MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 828 ms 10376 KB
323262 29/05/2020 20:25:52 I_Love_The_Mystery REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
323261 29/05/2020 20:25:32 I_Love_The_Mystery NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
323260 29/05/2020 20:25:09 I_Love_The_Mystery CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
323259 29/05/2020 20:24:43 I_Love_The_Mystery NORMAL - Không Tên GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
323258 29/05/2020 20:23:57 I_Love_The_Mystery CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
323244 29/05/2020 20:10:14 I_Love_The_Mystery BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 250 ms 8604 KB
322745 27/05/2020 20:49:51 I_Love_The_Mystery ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
322744 27/05/2020 20:49:37 I_Love_The_Mystery SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 93 ms 2440 KB
322618 27/05/2020 19:04:40 I_Love_The_Mystery COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++11 Accepted 125 ms 1820 KB
322616 27/05/2020 19:03:57 I_Love_The_Mystery PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 406 ms 1804 KB
322615 27/05/2020 19:03:14 I_Love_The_Mystery NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 234 ms 2448 KB
322613 27/05/2020 19:02:24 I_Love_The_Mystery TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 812 ms 2508 KB
322607 27/05/2020 18:57:44 I_Love_The_Mystery NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
322591 27/05/2020 18:47:56 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
322554 27/05/2020 18:26:17 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
322553 27/05/2020 18:24:21 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322552 27/05/2020 18:24:20 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
322551 27/05/2020 18:24:17 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322550 27/05/2020 18:24:15 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322549 27/05/2020 18:24:10 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322548 27/05/2020 18:24:00 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322547 27/05/2020 18:23:56 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322546 27/05/2020 18:23:51 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
322545 27/05/2020 18:23:43 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322544 27/05/2020 18:23:39 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
322543 27/05/2020 18:23:37 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
322536 27/05/2020 18:18:37 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 2080 KB
322535 27/05/2020 18:18:34 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
322534 27/05/2020 18:18:32 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322533 27/05/2020 18:18:31 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322532 27/05/2020 18:18:29 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 64 KB
322531 27/05/2020 18:18:26 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 31 ms 740 KB
322530 27/05/2020 18:18:24 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
322529 27/05/2020 18:18:23 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
322528 27/05/2020 18:18:21 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
322527 27/05/2020 18:18:17 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
322525 27/05/2020 18:16:54 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
322495 27/05/2020 11:06:21 I_Love_The_Mystery SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 234 ms 16564 KB
322494 27/05/2020 11:04:41 I_Love_The_Mystery SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 890 ms 17800 KB
322492 27/05/2020 11:02:51 I_Love_The_Mystery SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 859 ms 1820 KB
314640 29/04/2020 12:35:43 I_Love_The_Mystery NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 3316 KB
314639 29/04/2020 12:35:27 I_Love_The_Mystery DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
314637 29/04/2020 12:35:11 I_Love_The_Mystery CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 328 ms 8412 KB
314636 29/04/2020 12:34:55 I_Love_The_Mystery HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
314635 29/04/2020 12:34:26 I_Love_The_Mystery DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
314634 29/04/2020 12:34:09 I_Love_The_Mystery DL6174 - Định lý 6174 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
314633 29/04/2020 12:33:57 I_Love_The_Mystery LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 62 ms 2556 KB
314631 29/04/2020 12:32:55 I_Love_The_Mystery PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
314630 29/04/2020 12:32:39 I_Love_The_Mystery CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
314628 29/04/2020 12:32:06 I_Love_The_Mystery ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 328 ms 4756 KB
314627 29/04/2020 12:31:49 I_Love_The_Mystery PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 328 ms 8836 KB
314626 29/04/2020 12:31:35 I_Love_The_Mystery HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
314625 29/04/2020 12:31:17 I_Love_The_Mystery HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
314624 29/04/2020 12:30:54 I_Love_The_Mystery ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 31 ms 2660 KB
314623 29/04/2020 12:30:38 I_Love_The_Mystery MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 906 ms 10368 KB
312773 25/04/2020 11:23:02 I_Love_The_Mystery Part11 - Long long \'" GNU C++11 Accepted 0 ms 1784 KB
312771 25/04/2020 11:21:50 I_Love_The_Mystery Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 140 ms 3408 KB
312770 25/04/2020 11:21:00 I_Love_The_Mystery Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
312769 25/04/2020 11:20:35 I_Love_The_Mystery Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
311897 24/04/2020 19:43:53 I_Love_The_Mystery SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 4020 KB
311895 24/04/2020 19:42:48 I_Love_The_Mystery 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++11 Accepted 78 ms 2516 KB
310682 21/04/2020 21:08:40 I_Love_The_Mystery RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 281 ms 3644 KB
308198 20/04/2020 09:01:55 I_Love_The_Mystery BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
308196 20/04/2020 09:01:17 I_Love_The_Mystery PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 1820 KB
308195 20/04/2020 09:00:41 I_Love_The_Mystery COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
308194 20/04/2020 09:00:11 I_Love_The_Mystery Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
308192 20/04/2020 08:59:21 I_Love_The_Mystery SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
308191 20/04/2020 08:58:36 I_Love_The_Mystery TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
308190 20/04/2020 08:58:02 I_Love_The_Mystery 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 1000 ms 3292 KB
308189 20/04/2020 08:57:39 I_Love_The_Mystery SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 703 ms 9116 KB
308188 20/04/2020 08:57:31 I_Love_The_Mystery BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
306546 16/04/2020 19:14:43 I_Love_The_Mystery KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
306454 16/04/2020 17:31:27 I_Love_The_Mystery SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
305894 15/04/2020 16:14:19 I_Love_The_Mystery ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
305321 14/04/2020 15:40:23 I_Love_The_Mystery BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 171 ms 2564 KB
305319 14/04/2020 15:39:54 I_Love_The_Mystery HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 109 ms 2668 KB
304805 13/04/2020 13:17:29 I_Love_The_Mystery CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
304804 13/04/2020 13:16:50 I_Love_The_Mystery SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 93 ms 2544 KB
301690 07/04/2020 07:59:34 I_Love_The_Mystery PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1343 ms 1844 KB
300584 05/04/2020 11:22:46 I_Love_The_Mystery ___ - ___ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299605 03/04/2020 11:00:15 I_Love_The_Mystery BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
298427 01/04/2020 08:47:19 I_Love_The_Mystery HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
298368 31/03/2020 21:36:52 I_Love_The_Mystery DAYNGOAC - Dãy ngoặc Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
298367 31/03/2020 21:34:36 I_Love_The_Mystery ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
298144 31/03/2020 15:04:16 I_Love_The_Mystery OANQUANE - Ô ăn quan (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
298143 31/03/2020 15:03:55 I_Love_The_Mystery OANQUANE - Ô ăn quan (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
298127 31/03/2020 15:00:48 I_Love_The_Mystery NUMERALS - Số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
293347 23/03/2020 15:23:10 I_Love_The_Mystery NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 671 ms 4048 KB
293325 23/03/2020 15:14:17 I_Love_The_Mystery NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 765 ms 4060 KB
293213 23/03/2020 14:35:28 I_Love_The_Mystery SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 171 ms 2560 KB
292965 23/03/2020 11:22:23 I_Love_The_Mystery AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 546 ms 1868 KB
292964 23/03/2020 11:21:14 I_Love_The_Mystery AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 546 ms 1868 KB
292917 23/03/2020 10:42:13 I_Love_The_Mystery AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
287524 17/03/2020 21:38:31 I_Love_The_Mystery FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 93 ms 2076 KB
286348 16/03/2020 15:57:09 I_Love_The_Mystery ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 312 ms 8068 KB
286284 16/03/2020 15:33:46 I_Love_The_Mystery FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
286281 16/03/2020 15:33:33 I_Love_The_Mystery ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 484 ms 2396 KB
285059 14/03/2020 20:55:52 I_Love_The_Mystery STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
285057 14/03/2020 20:55:36 I_Love_The_Mystery MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
281175 08/03/2020 10:48:26 I_Love_The_Mystery CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
280849 07/03/2020 15:49:04 I_Love_The_Mystery LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
277647 01/03/2020 16:31:50 I_Love_The_Mystery 1920W051 - Ship hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
277587 01/03/2020 14:37:32 I_Love_The_Mystery WTREE - Tưới cây Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
277540 01/03/2020 12:07:32 I_Love_The_Mystery BOARD - Bảng Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
277539 01/03/2020 12:06:58 I_Love_The_Mystery THPTQG - Luyện Thi Free Pascal Accepted 656 ms 10484 KB
277538 01/03/2020 12:06:32 I_Love_The_Mystery CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
277119 29/02/2020 14:33:16 I_Love_The_Mystery Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
276357 27/02/2020 14:40:28 I_Love_The_Mystery Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
276284 27/02/2020 12:30:23 I_Love_The_Mystery Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
274722 25/02/2020 12:49:23 I_Love_The_Mystery TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 0 ms 1856 KB
274721 25/02/2020 12:48:43 I_Love_The_Mystery THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
273484 22/02/2020 21:43:20 I_Love_The_Mystery ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
273478 22/02/2020 21:35:35 I_Love_The_Mystery SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++11 Accepted 500 ms 2408 KB
273469 22/02/2020 21:08:34 I_Love_The_Mystery NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 203 ms 8644 KB
273462 22/02/2020 20:52:10 I_Love_The_Mystery RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 93 ms 820 KB
273460 22/02/2020 20:50:47 I_Love_The_Mystery ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
272943 21/02/2020 08:11:21 I_Love_The_Mystery CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
272941 21/02/2020 08:11:02 I_Love_The_Mystery BIXANH - Bi xanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
272620 20/02/2020 00:07:49 I_Love_The_Mystery THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 671 ms 2404 KB
271664 18/02/2020 11:32:02 I_Love_The_Mystery DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
271653 18/02/2020 11:23:47 I_Love_The_Mystery BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
271463 17/02/2020 22:04:19 I_Love_The_Mystery TOURS - Du lịch GNU C++11 Accepted 125 ms 4068 KB
269865 16/02/2020 21:00:36 I_Love_The_Mystery Destroy - Tiêu diệt hoa hồng GNU C++11 Accepted 328 ms 6604 KB
269535 16/02/2020 20:20:34 I_Love_The_Mystery Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
269395 16/02/2020 20:10:53 I_Love_The_Mystery Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
269372 16/02/2020 20:09:19 I_Love_The_Mystery Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 0 ms 0 KB
268110 15/02/2020 19:09:23 I_Love_The_Mystery PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 281 ms 2552 KB
268109 15/02/2020 19:08:41 I_Love_The_Mystery SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 46 ms 868 KB
267490 14/02/2020 13:53:21 I_Love_The_Mystery Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
266905 12/02/2020 14:51:38 I_Love_The_Mystery CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 125 ms 2524 KB
266321 10/02/2020 20:19:31 I_Love_The_Mystery MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 703 ms 4112 KB
266320 10/02/2020 20:19:01 I_Love_The_Mystery SPMARKET - Siêu thị may mắn (VOI2007) GNU C++11 Accepted 703 ms 5620 KB
265848 09/02/2020 18:07:36 I_Love_The_Mystery NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
265847 09/02/2020 18:06:43 I_Love_The_Mystery YS - Yang Super Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
265226 09/02/2020 14:16:26 I_Love_The_Mystery LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 250 ms 3868 KB
264304 06/02/2020 22:05:27 I_Love_The_Mystery ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
264250 06/02/2020 21:33:07 I_Love_The_Mystery BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
264233 06/02/2020 21:28:48 I_Love_The_Mystery MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 109 ms 4128 KB
264029 06/02/2020 20:42:39 I_Love_The_Mystery Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
263965 06/02/2020 20:29:17 I_Love_The_Mystery LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 109 ms 2596 KB
263936 06/02/2020 20:25:57 I_Love_The_Mystery Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
262827 05/02/2020 11:22:35 I_Love_The_Mystery LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 46 ms 1964 KB
262825 05/02/2020 11:17:45 I_Love_The_Mystery CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 125 ms 3804 KB
262606 04/02/2020 13:03:14 I_Love_The_Mystery Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
262605 04/02/2020 13:02:20 I_Love_The_Mystery LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 1515 ms 2764 KB
261041 30/01/2020 09:56:50 I_Love_The_Mystery SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2588 KB
261017 29/01/2020 17:19:20 I_Love_The_Mystery CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
260999 29/01/2020 14:36:34 I_Love_The_Mystery SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 218 ms 9512 KB
260084 19/01/2020 18:23:47 I_Love_The_Mystery 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
259456 16/01/2020 18:53:04 I_Love_The_Mystery VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 125 ms 4084 KB
258345 14/01/2020 17:38:44 I_Love_The_Mystery singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 750 ms 19072 KB
258344 14/01/2020 17:38:03 I_Love_The_Mystery ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
258342 14/01/2020 17:37:03 I_Love_The_Mystery 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4108 KB
257501 12/01/2020 15:31:34 I_Love_The_Mystery WORDCNT - Word Counting Free Pascal Accepted 15 ms 3400 KB
257331 11/01/2020 18:25:01 I_Love_The_Mystery Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
256679 10/01/2020 09:03:58 I_Love_The_Mystery LOTTERY - Xổ số Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
254220 06/01/2020 17:44:25 I_Love_The_Mystery UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
253366 04/01/2020 18:25:25 I_Love_The_Mystery JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 62 ms 1904 KB
253000 03/01/2020 21:37:34 I_Love_The_Mystery FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
252998 03/01/2020 21:37:15 I_Love_The_Mystery BFF - BFF GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
252997 03/01/2020 21:36:48 I_Love_The_Mystery EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
251568 31/12/2019 09:27:04 I_Love_The_Mystery ATGX - ATGX - ADN Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
251252 30/12/2019 06:38:34 I_Love_The_Mystery KMP14 - So Khớp Xâu Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
251093 29/12/2019 17:38:19 I_Love_The_Mystery ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
251092 29/12/2019 17:38:03 I_Love_The_Mystery ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
250586 27/12/2019 21:24:03 I_Love_The_Mystery Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
249390 25/12/2019 09:34:23 I_Love_The_Mystery IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4188 KB
249389 25/12/2019 09:33:24 I_Love_The_Mystery IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 5216 KB
248931 24/12/2019 11:30:18 I_Love_The_Mystery DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
244849 14/12/2019 22:17:06 I_Love_The_Mystery LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
243683 12/12/2019 21:17:50 I_Love_The_Mystery xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
243677 12/12/2019 21:09:41 I_Love_The_Mystery Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
234332 02/12/2019 21:04:30 I_Love_The_Mystery TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
232267 30/11/2019 22:08:52 I_Love_The_Mystery Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
230406 29/11/2019 09:47:12 I_Love_The_Mystery FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 171 ms 28996 KB
230403 29/11/2019 09:46:34 I_Love_The_Mystery FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 187 ms 23540 KB
228513 27/11/2019 17:16:56 I_Love_The_Mystery NUMSPLIT - Sinh số Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
228019 27/11/2019 07:10:58 I_Love_The_Mystery Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
224288 23/11/2019 22:17:14 I_Love_The_Mystery GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 531 ms 3392 KB
223037 22/11/2019 19:16:05 I_Love_The_Mystery SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
221632 22/11/2019 09:35:41 I_Love_The_Mystery CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 281 ms 8836 KB
221627 22/11/2019 09:35:12 I_Love_The_Mystery CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 281 ms 8852 KB
220195 21/11/2019 07:53:52 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1593 ms 12304 KB
220191 21/11/2019 07:47:46 I_Love_The_Mystery SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 250 ms 10324 KB
220190 21/11/2019 07:47:12 I_Love_The_Mystery SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 250 ms 10336 KB
220170 20/11/2019 23:05:12 I_Love_The_Mystery NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
220168 20/11/2019 23:02:17 I_Love_The_Mystery NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
218511 18/11/2019 09:56:32 I_Love_The_Mystery DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2359 ms 2644 KB
218079 17/11/2019 12:49:20 I_Love_The_Mystery DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2437 ms 2648 KB
218070 17/11/2019 12:40:56 I_Love_The_Mystery DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2437 ms 2648 KB
217184 15/11/2019 20:36:12 I_Love_The_Mystery SUBSEQ20 - Dãy con Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
216406 15/11/2019 08:39:44 I_Love_The_Mystery LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
216173 14/11/2019 20:06:00 I_Love_The_Mystery RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
216083 14/11/2019 19:28:06 I_Love_The_Mystery CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 10352 KB
214693 14/11/2019 08:58:51 I_Love_The_Mystery PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 265 ms 2508 KB
214648 14/11/2019 08:08:44 I_Love_The_Mystery LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
213834 13/11/2019 20:19:48 I_Love_The_Mystery ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 78 ms 3228 KB
212679 13/11/2019 10:51:13 I_Love_The_Mystery SINHHV - Sinh các hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 22808 KB
212674 13/11/2019 10:40:06 I_Love_The_Mystery DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 796 ms 10348 KB
212642 13/11/2019 09:27:47 I_Love_The_Mystery DOISO - Đổi số Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
211830 12/11/2019 11:56:07 I_Love_The_Mystery 852B - Neural Network country GNU C++11 Accepted 500 ms 6120 KB
211785 12/11/2019 09:39:23 I_Love_The_Mystery CATXAU - Cắt xâu (LQD18) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
211696 11/11/2019 22:00:18 I_Love_The_Mystery MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 203 ms 2492 KB
211694 11/11/2019 21:58:24 I_Love_The_Mystery 821E - Okabe and El Psy Kongroo GNU C++11 Accepted 296 ms 2408 KB
211675 11/11/2019 21:44:20 I_Love_The_Mystery DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 406 ms 18088 KB
211670 11/11/2019 21:41:06 I_Love_The_Mystery xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
211665 11/11/2019 21:35:21 I_Love_The_Mystery DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 3236 KB
211651 11/11/2019 21:25:28 I_Love_The_Mystery 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
211639 11/11/2019 21:19:04 I_Love_The_Mystery SCARD - Thẻ thông minh GNU C++11 Accepted 62 ms 2456 KB
211172 11/11/2019 08:33:55 I_Love_The_Mystery MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 250 ms 5596 KB
210519 09/11/2019 22:02:00 I_Love_The_Mystery LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 78 ms 2956 KB
210507 09/11/2019 21:53:40 I_Love_The_Mystery COIN34 - COIN34 Free Pascal Accepted 375 ms 3052 KB
210503 09/11/2019 21:50:43 I_Love_The_Mystery LQDDIV - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
210496 09/11/2019 21:44:41 I_Love_The_Mystery XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 281 ms 3772 KB
210491 09/11/2019 21:39:41 I_Love_The_Mystery ADS - ADS GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
210486 09/11/2019 21:37:54 I_Love_The_Mystery MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++ Accepted 46 ms 2344 KB
210481 09/11/2019 21:31:54 I_Love_The_Mystery LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 812 ms 2164 KB
210475 09/11/2019 21:29:13 I_Love_The_Mystery DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210473 09/11/2019 21:27:36 I_Love_The_Mystery FBRICK - Xếp hình GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210445 09/11/2019 21:17:53 I_Love_The_Mystery QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2360 KB
210439 09/11/2019 21:16:13 I_Love_The_Mystery LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
210435 09/11/2019 21:14:52 I_Love_The_Mystery LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 31 ms 3064 KB
210431 09/11/2019 21:13:52 I_Love_The_Mystery SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 500 ms 10280 KB
210425 09/11/2019 21:11:01 I_Love_The_Mystery NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 375 ms 3400 KB
210420 09/11/2019 21:08:59 I_Love_The_Mystery LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2176 KB
210277 09/11/2019 19:05:34 I_Love_The_Mystery KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 906 ms 2512 KB
210276 09/11/2019 19:04:24 I_Love_The_Mystery FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
210273 09/11/2019 19:03:34 I_Love_The_Mystery LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 515 ms 173928 KB
210271 09/11/2019 19:02:07 I_Love_The_Mystery GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 218 ms 22156 KB
210264 09/11/2019 18:56:57 I_Love_The_Mystery BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
210262 09/11/2019 18:56:14 I_Love_The_Mystery FIRS - Hàng cây GNU C++ Accepted 62 ms 3328 KB
210261 09/11/2019 18:55:54 I_Love_The_Mystery HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 2500 KB
210258 09/11/2019 18:55:07 I_Love_The_Mystery BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 125 ms 3368 KB
210257 09/11/2019 18:54:39 I_Love_The_Mystery B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
210256 09/11/2019 18:54:02 I_Love_The_Mystery C11 - Mã số GNU C++11 Accepted 171 ms 3040 KB
210255 09/11/2019 18:53:27 I_Love_The_Mystery XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 281 ms 2476 KB
210253 09/11/2019 18:52:57 I_Love_The_Mystery MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210252 09/11/2019 18:52:30 I_Love_The_Mystery FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 856 KB
210250 09/11/2019 18:51:00 I_Love_The_Mystery LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210247 09/11/2019 18:49:26 I_Love_The_Mystery SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
210246 09/11/2019 18:48:31 I_Love_The_Mystery sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
210244 09/11/2019 18:47:59 I_Love_The_Mystery CODENEW - Mã mới GNU C++11 Accepted 156 ms 3072 KB
210243 09/11/2019 18:47:29 I_Love_The_Mystery CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210234 09/11/2019 18:46:21 I_Love_The_Mystery EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210233 09/11/2019 18:45:51 I_Love_The_Mystery SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 46 ms 35692 KB
210231 09/11/2019 18:45:16 I_Love_The_Mystery CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 78 ms 1016 KB
210230 09/11/2019 18:43:59 I_Love_The_Mystery DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210228 09/11/2019 18:42:51 I_Love_The_Mystery DOFF - DOFF GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210227 09/11/2019 18:42:38 I_Love_The_Mystery DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
210226 09/11/2019 18:42:13 I_Love_The_Mystery modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
210224 09/11/2019 18:41:44 I_Love_The_Mystery SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 328 ms 12376 KB
210223 09/11/2019 18:41:22 I_Love_The_Mystery FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
210221 09/11/2019 18:40:49 I_Love_The_Mystery SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 187 ms 6444 KB
210219 09/11/2019 18:40:27 I_Love_The_Mystery DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 171 ms 3120 KB
210218 09/11/2019 18:40:02 I_Love_The_Mystery TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 140 ms 3456 KB
210217 09/11/2019 18:39:20 I_Love_The_Mystery SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 531 ms 3332 KB
210215 09/11/2019 18:38:58 I_Love_The_Mystery BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
210214 09/11/2019 18:37:56 I_Love_The_Mystery SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 156 ms 6748 KB
210211 09/11/2019 18:37:06 I_Love_The_Mystery MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 437 ms 3260 KB
210210 09/11/2019 18:36:13 I_Love_The_Mystery CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
210209 09/11/2019 18:35:36 I_Love_The_Mystery VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
210208 09/11/2019 18:35:10 I_Love_The_Mystery NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 125 ms 3848 KB
210207 09/11/2019 18:34:52 I_Love_The_Mystery MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 468 ms 3280 KB
210206 09/11/2019 18:34:48 I_Love_The_Mystery NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
210205 09/11/2019 18:34:12 I_Love_The_Mystery LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
210203 09/11/2019 18:33:54 I_Love_The_Mystery THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
210202 09/11/2019 18:33:18 I_Love_The_Mystery ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
210200 09/11/2019 18:32:46 I_Love_The_Mystery FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210199 09/11/2019 18:32:26 I_Love_The_Mystery NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 468 ms 4700 KB
210198 09/11/2019 18:32:13 I_Love_The_Mystery PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 625 ms 3376 KB
210197 09/11/2019 18:31:43 I_Love_The_Mystery NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210195 09/11/2019 18:31:09 I_Love_The_Mystery STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
210193 09/11/2019 18:30:25 I_Love_The_Mystery CHEER - Động viên đàn bò GNU C++ Accepted 250 ms 3636 KB
210192 09/11/2019 18:30:19 I_Love_The_Mystery XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
210191 09/11/2019 18:29:47 I_Love_The_Mystery SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
210189 09/11/2019 18:29:22 I_Love_The_Mystery MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
210187 09/11/2019 18:29:02 I_Love_The_Mystery DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210184 09/11/2019 18:28:30 I_Love_The_Mystery DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 531 ms 9632 KB
210183 09/11/2019 18:28:07 I_Love_The_Mystery FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
210182 09/11/2019 18:28:04 I_Love_The_Mystery CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210179 09/11/2019 18:27:37 I_Love_The_Mystery FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 359 ms 4044 KB
210176 09/11/2019 18:27:04 I_Love_The_Mystery DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 187 ms 3172 KB
210175 09/11/2019 18:26:47 I_Love_The_Mystery MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 93 ms 3208 KB
210173 09/11/2019 18:26:25 I_Love_The_Mystery DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2468 ms 2608 KB
210172 09/11/2019 18:26:07 I_Love_The_Mystery LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
210171 09/11/2019 18:25:42 I_Love_The_Mystery NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 890 ms 3332 KB
210169 09/11/2019 18:25:20 I_Love_The_Mystery CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210166 09/11/2019 18:24:52 I_Love_The_Mystery POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 250 ms 36044 KB
210163 09/11/2019 18:24:22 I_Love_The_Mystery NKABD - Số phong phú GNU C++11 Accepted 109 ms 9584 KB
210162 09/11/2019 18:24:14 I_Love_The_Mystery IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 156 ms 2532 KB
210159 09/11/2019 18:23:52 I_Love_The_Mystery MAXOCC - Max Occurrence GNU C++11 Accepted 46 ms 2588 KB
210156 09/11/2019 18:23:17 I_Love_The_Mystery GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 156 ms 2804 KB
210155 09/11/2019 18:23:13 I_Love_The_Mystery NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
210153 09/11/2019 18:23:00 I_Love_The_Mystery NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
210148 09/11/2019 18:21:48 I_Love_The_Mystery NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210146 09/11/2019 18:20:58 I_Love_The_Mystery MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
210145 09/11/2019 18:20:36 I_Love_The_Mystery SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210143 09/11/2019 18:19:30 I_Love_The_Mystery SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210142 09/11/2019 18:19:06 I_Love_The_Mystery BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++11 Accepted 187 ms 2984 KB
210140 09/11/2019 18:18:51 I_Love_The_Mystery LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210138 09/11/2019 18:18:11 I_Love_The_Mystery SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 2940 KB
210136 09/11/2019 18:17:46 I_Love_The_Mystery PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210135 09/11/2019 18:17:18 I_Love_The_Mystery MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
210133 09/11/2019 18:16:37 I_Love_The_Mystery PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1390 ms 12252 KB
210132 09/11/2019 18:16:16 I_Love_The_Mystery FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
210129 09/11/2019 18:15:37 I_Love_The_Mystery LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
210128 09/11/2019 18:15:20 I_Love_The_Mystery TGC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210125 09/11/2019 18:14:15 I_Love_The_Mystery TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210124 09/11/2019 18:13:49 I_Love_The_Mystery TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
210123 09/11/2019 18:13:43 I_Love_The_Mystery CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 421 ms 4036 KB
210121 09/11/2019 18:13:05 I_Love_The_Mystery TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
210120 09/11/2019 18:12:45 I_Love_The_Mystery CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210119 09/11/2019 18:12:23 I_Love_The_Mystery BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 312 ms 10256 KB
210116 09/11/2019 18:11:31 I_Love_The_Mystery PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 312 ms 1852 KB
210115 09/11/2019 18:11:14 I_Love_The_Mystery DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210114 09/11/2019 18:10:59 I_Love_The_Mystery LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
210111 09/11/2019 18:08:54 I_Love_The_Mystery KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
210110 09/11/2019 18:08:06 I_Love_The_Mystery PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210108 09/11/2019 18:07:39 I_Love_The_Mystery KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210104 09/11/2019 18:06:36 I_Love_The_Mystery fdigit - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
210094 09/11/2019 18:02:53 I_Love_The_Mystery SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210093 09/11/2019 18:02:26 I_Love_The_Mystery SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210092 09/11/2019 18:02:19 I_Love_The_Mystery BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
210091 09/11/2019 18:02:01 I_Love_The_Mystery NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210090 09/11/2019 18:01:42 I_Love_The_Mystery SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
210087 09/11/2019 18:00:56 I_Love_The_Mystery FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
210084 09/11/2019 18:00:40 I_Love_The_Mystery DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
210083 09/11/2019 18:00:38 I_Love_The_Mystery Factorial - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210082 09/11/2019 18:00:21 I_Love_The_Mystery DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
210081 09/11/2019 18:00:05 I_Love_The_Mystery CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210078 09/11/2019 17:59:38 I_Love_The_Mystery COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
210077 09/11/2019 17:59:38 I_Love_The_Mystery SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210075 09/11/2019 17:59:22 I_Love_The_Mystery THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
210074 09/11/2019 17:59:04 I_Love_The_Mystery PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 31 ms 10296 KB
210073 09/11/2019 17:59:02 I_Love_The_Mystery SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
210072 09/11/2019 17:58:35 I_Love_The_Mystery TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210069 09/11/2019 17:58:10 I_Love_The_Mystery CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210068 09/11/2019 17:57:48 I_Love_The_Mystery TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210067 09/11/2019 17:57:35 I_Love_The_Mystery FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 3609 ms 2448 KB
210066 09/11/2019 17:57:18 I_Love_The_Mystery SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210064 09/11/2019 17:57:14 I_Love_The_Mystery KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
210062 09/11/2019 17:56:48 I_Love_The_Mystery PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
210061 09/11/2019 17:56:35 I_Love_The_Mystery PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2840 KB
210060 09/11/2019 17:56:27 I_Love_The_Mystery VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
210059 09/11/2019 17:56:10 I_Love_The_Mystery KSUM - SUMK GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210058 09/11/2019 17:56:07 I_Love_The_Mystery MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210056 09/11/2019 17:55:44 I_Love_The_Mystery Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
210053 09/11/2019 17:55:22 I_Love_The_Mystery SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
210052 09/11/2019 17:55:13 I_Love_The_Mystery Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210049 09/11/2019 17:54:35 I_Love_The_Mystery UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210048 09/11/2019 17:54:35 I_Love_The_Mystery HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 171 ms 2356 KB
210047 09/11/2019 17:54:16 I_Love_The_Mystery QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
210046 09/11/2019 17:54:04 I_Love_The_Mystery BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
210045 09/11/2019 17:53:45 I_Love_The_Mystery PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
210044 09/11/2019 17:53:41 I_Love_The_Mystery HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210043 09/11/2019 17:53:10 I_Love_The_Mystery CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210042 09/11/2019 17:53:03 I_Love_The_Mystery DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210040 09/11/2019 17:52:50 I_Love_The_Mystery PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
210039 09/11/2019 17:52:43 I_Love_The_Mystery NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 109 ms 19036 KB
210038 09/11/2019 17:52:26 I_Love_The_Mystery FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210037 09/11/2019 17:52:15 I_Love_The_Mystery ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
210034 09/11/2019 17:51:47 I_Love_The_Mystery HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
210033 09/11/2019 17:51:24 I_Love_The_Mystery HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 171 ms 15880 KB
210032 09/11/2019 17:50:45 I_Love_The_Mystery SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210031 09/11/2019 17:50:41 I_Love_The_Mystery FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 937 ms 2504 KB
210029 09/11/2019 17:50:14 I_Love_The_Mystery STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210028 09/11/2019 17:50:05 I_Love_The_Mystery PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 359 ms 4016 KB
210027 09/11/2019 17:50:00 I_Love_The_Mystery STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210026 09/11/2019 17:49:45 I_Love_The_Mystery STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210025 09/11/2019 17:49:26 I_Love_The_Mystery STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
210024 09/11/2019 17:49:14 I_Love_The_Mystery STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210023 09/11/2019 17:49:13 I_Love_The_Mystery XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
210022 09/11/2019 17:48:36 I_Love_The_Mystery KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
210021 09/11/2019 17:48:30 I_Love_The_Mystery CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210018 09/11/2019 17:48:12 I_Love_The_Mystery KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
210017 09/11/2019 17:48:06 I_Love_The_Mystery FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++11 Accepted 15 ms 3244 KB
210016 09/11/2019 17:47:59 I_Love_The_Mystery CB01 - FIBO GNU C++11 Accepted 15 ms 3244 KB
210015 09/11/2019 17:47:28 I_Love_The_Mystery COMDIV - Số ước chung GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
210013 09/11/2019 17:43:23 I_Love_The_Mystery LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
210011 09/11/2019 17:42:34 I_Love_The_Mystery XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210009 09/11/2019 17:41:23 I_Love_The_Mystery COST - Chi phí GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
210007 09/11/2019 17:40:38 I_Love_The_Mystery OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
210005 09/11/2019 17:40:08 I_Love_The_Mystery C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
210004 09/11/2019 17:38:58 I_Love_The_Mystery DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
210003 09/11/2019 17:37:43 I_Love_The_Mystery SAMEMAT - Con13B GNU C++ Accepted 1046 ms 8088 KB
210000 09/11/2019 17:36:51 I_Love_The_Mystery SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
209999 09/11/2019 17:36:50 I_Love_The_Mystery DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209998 09/11/2019 17:36:29 I_Love_The_Mystery STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
209997 09/11/2019 17:36:18 I_Love_The_Mystery Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 156 ms 3212 KB
209994 09/11/2019 17:35:56 I_Love_The_Mystery KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209993 09/11/2019 17:35:49 I_Love_The_Mystery ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 640 ms 21224 KB
209991 09/11/2019 17:35:33 I_Love_The_Mystery DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209990 09/11/2019 17:35:27 I_Love_The_Mystery GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 171 ms 2804 KB
209987 09/11/2019 17:35:01 I_Love_The_Mystery CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
209985 09/11/2019 17:34:54 I_Love_The_Mystery ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209984 09/11/2019 17:34:33 I_Love_The_Mystery UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 125 ms 2600 KB
209982 09/11/2019 17:34:24 I_Love_The_Mystery HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
209981 09/11/2019 17:34:17 I_Love_The_Mystery MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
209979 09/11/2019 17:33:46 I_Love_The_Mystery SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 250 ms 4028 KB
209977 09/11/2019 17:33:31 I_Love_The_Mystery ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 406 ms 3368 KB
209976 09/11/2019 17:33:17 I_Love_The_Mystery ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 453 ms 3200 KB
209975 09/11/2019 17:33:00 I_Love_The_Mystery ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 203 ms 3384 KB
209973 09/11/2019 17:32:48 I_Love_The_Mystery ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 437 ms 11064 KB
209971 09/11/2019 17:32:37 I_Love_The_Mystery ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 125 ms 3240 KB
209970 09/11/2019 17:32:20 I_Love_The_Mystery ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 406 ms 3248 KB
209969 09/11/2019 17:32:06 I_Love_The_Mystery ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 406 ms 3248 KB
209968 09/11/2019 17:31:54 I_Love_The_Mystery SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
209967 09/11/2019 17:31:41 I_Love_The_Mystery SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
209966 09/11/2019 17:31:26 I_Love_The_Mystery ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 406 ms 3252 KB
209963 09/11/2019 17:31:03 I_Love_The_Mystery ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 421 ms 3252 KB
209962 09/11/2019 17:30:48 I_Love_The_Mystery ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 156 ms 3264 KB
209961 09/11/2019 17:30:32 I_Love_The_Mystery ARR03 - ARR03 GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
209960 09/11/2019 17:30:17 I_Love_The_Mystery ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
209959 09/11/2019 17:30:03 I_Love_The_Mystery ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 156 ms 2320 KB
209958 09/11/2019 17:29:38 I_Love_The_Mystery AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
209957 09/11/2019 17:29:25 I_Love_The_Mystery AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
209956 09/11/2019 17:29:10 I_Love_The_Mystery REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
209954 09/11/2019 17:28:58 I_Love_The_Mystery AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
209953 09/11/2019 17:28:42 I_Love_The_Mystery AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
209952 09/11/2019 17:28:35 I_Love_The_Mystery BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
209950 09/11/2019 17:28:21 I_Love_The_Mystery AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
209949 09/11/2019 17:28:07 I_Love_The_Mystery AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
209948 09/11/2019 17:27:52 I_Love_The_Mystery TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
209947 09/11/2019 17:27:35 I_Love_The_Mystery C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209946 09/11/2019 17:27:24 I_Love_The_Mystery ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
209945 09/11/2019 17:27:17 I_Love_The_Mystery C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209944 09/11/2019 17:27:05 I_Love_The_Mystery CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 281 ms 8344 KB
209943 09/11/2019 17:27:01 I_Love_The_Mystery C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209942 09/11/2019 17:26:46 I_Love_The_Mystery C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
209941 09/11/2019 17:26:35 I_Love_The_Mystery TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
209940 09/11/2019 17:26:33 I_Love_The_Mystery C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
209939 09/11/2019 17:25:51 I_Love_The_Mystery C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
209938 09/11/2019 17:25:43 I_Love_The_Mystery PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 328 ms 2928 KB
209937 09/11/2019 17:25:38 I_Love_The_Mystery C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209936 09/11/2019 17:25:15 I_Love_The_Mystery C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 125 ms 2456 KB
209934 09/11/2019 17:25:03 I_Love_The_Mystery C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
209932 09/11/2019 17:24:45 I_Love_The_Mystery C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
209930 09/11/2019 17:24:27 I_Love_The_Mystery C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
209929 09/11/2019 17:24:15 I_Love_The_Mystery FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209928 09/11/2019 17:24:11 I_Love_The_Mystery C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
209926 09/11/2019 17:23:54 I_Love_The_Mystery C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209925 09/11/2019 17:23:18 I_Love_The_Mystery C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
209924 09/11/2019 17:22:58 I_Love_The_Mystery C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 812 ms 2432 KB
209922 09/11/2019 17:22:32 I_Love_The_Mystery C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 2460 KB
209921 09/11/2019 17:21:55 I_Love_The_Mystery C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209920 09/11/2019 17:21:39 I_Love_The_Mystery C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
209919 09/11/2019 17:21:35 I_Love_The_Mystery BANHANG - Bán hàng GNU C++11 Accepted 125 ms 4372 KB
209916 09/11/2019 17:21:08 I_Love_The_Mystery NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 31 ms 2828 KB
209915 09/11/2019 17:21:05 I_Love_The_Mystery C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209914 09/11/2019 17:20:26 I_Love_The_Mystery Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209913 09/11/2019 17:20:12 I_Love_The_Mystery C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209912 09/11/2019 17:19:48 I_Love_The_Mystery PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209911 09/11/2019 17:19:48 I_Love_The_Mystery C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209909 09/11/2019 17:18:59 I_Love_The_Mystery C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209908 09/11/2019 17:18:30 I_Love_The_Mystery C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209907 09/11/2019 17:18:16 I_Love_The_Mystery C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209906 09/11/2019 17:17:53 I_Love_The_Mystery C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209905 09/11/2019 17:17:38 I_Love_The_Mystery C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209903 09/11/2019 17:17:13 I_Love_The_Mystery C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209902 09/11/2019 17:16:54 I_Love_The_Mystery C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209901 09/11/2019 17:16:37 I_Love_The_Mystery C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209899 09/11/2019 17:16:10 I_Love_The_Mystery C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209897 09/11/2019 17:15:31 I_Love_The_Mystery C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209896 09/11/2019 17:15:13 I_Love_The_Mystery C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209895 09/11/2019 17:14:49 I_Love_The_Mystery C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
209894 09/11/2019 17:14:32 I_Love_The_Mystery C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
209892 09/11/2019 17:14:00 I_Love_The_Mystery C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209891 09/11/2019 17:13:47 I_Love_The_Mystery C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209890 09/11/2019 17:13:34 I_Love_The_Mystery C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209887 09/11/2019 17:13:08 I_Love_The_Mystery C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209885 09/11/2019 17:12:48 I_Love_The_Mystery triples - so sánh bộ ba GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
209883 09/11/2019 17:11:05 I_Love_The_Mystery C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209881 09/11/2019 17:10:33 I_Love_The_Mystery C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
209880 09/11/2019 17:10:20 I_Love_The_Mystery C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
209879 09/11/2019 17:10:05 I_Love_The_Mystery TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
209748 09/11/2019 12:22:58 I_Love_The_Mystery C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
Back to Top