Các bài giải được của TuanMinhZ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
506075 16/04/2023 20:31:54 TuanMinhZ CHOOSSTR - Chọn số GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
506072 16/04/2023 19:18:35 TuanMinhZ OPERATORR - Phép tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
479325 07/10/2022 22:42:08 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 500 ms 2572 KB
479322 07/10/2022 22:35:02 TuanMinhZ Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 515 ms 2316 KB
479319 07/10/2022 22:31:28 TuanMinhZ MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
479317 07/10/2022 22:30:03 TuanMinhZ equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++11 Accepted 125 ms 4324 KB
479315 07/10/2022 22:28:23 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
479312 07/10/2022 22:27:36 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
479310 07/10/2022 22:26:14 TuanMinhZ DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
476518 19/09/2022 08:46:18 TuanMinhZ QUANGCAO - Quảng cáo Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
475762 14/09/2022 16:27:19 TuanMinhZ QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
475747 14/09/2022 16:11:49 TuanMinhZ LOCK01 - Khóa số GNU C++11 Accepted 125 ms 3468 KB
475633 14/09/2022 14:29:53 TuanMinhZ ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 171 ms 10440 KB
471697 16/08/2022 13:14:33 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 359 ms 3452 KB
469347 31/07/2022 16:18:51 TuanMinhZ HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
467808 23/07/2022 15:11:15 TuanMinhZ FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 203 ms 19840 KB
466941 15/07/2022 20:59:34 TuanMinhZ KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 1609 ms 3724 KB
466436 12/07/2022 18:43:23 TuanMinhZ SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 953 ms 39372 KB
466248 11/07/2022 16:16:23 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 78 ms 2672 KB
466242 11/07/2022 16:00:15 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 109 ms 2632 KB
466028 09/07/2022 21:42:20 TuanMinhZ ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1312 ms 8840 KB
466011 09/07/2022 19:11:29 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 1953 ms 10400 KB
461065 26/05/2022 20:53:32 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 500 ms 2580 KB
460944 25/05/2022 22:29:24 TuanMinhZ RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 937 ms 196760 KB
460943 25/05/2022 22:28:07 TuanMinhZ RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
460929 25/05/2022 20:07:42 TuanMinhZ TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 703 ms 8064 KB
459725 11/05/2022 18:37:40 TuanMinhZ HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459717 11/05/2022 17:26:51 TuanMinhZ FRIENDS - GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” GNU C++11 Accepted 578 ms 2744 KB
459716 11/05/2022 17:21:14 TuanMinhZ PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
459715 11/05/2022 17:18:51 TuanMinhZ FRIENDS - GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” GNU C++11 Accepted 578 ms 2732 KB
459536 10/05/2022 18:06:12 TuanMinhZ STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
458478 27/04/2022 20:13:05 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
458476 27/04/2022 20:04:20 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
458475 27/04/2022 20:03:55 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 140 ms 10388 KB
458470 27/04/2022 19:50:22 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 10432 KB
453532 26/03/2022 19:52:17 TuanMinhZ SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 3384 KB
451729 17/03/2022 14:08:24 TuanMinhZ ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 31 ms 1944 KB
451232 15/03/2022 19:50:48 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 46 ms 3408 KB
451231 15/03/2022 19:48:31 TuanMinhZ IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 218 ms 3392 KB
451220 15/03/2022 18:49:36 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 765 ms 5444 KB
451219 15/03/2022 18:48:28 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 765 ms 5832 KB
451218 15/03/2022 18:47:44 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 812 ms 26928 KB
451217 15/03/2022 18:38:09 TuanMinhZ EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
451216 15/03/2022 18:33:34 TuanMinhZ PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 765 ms 10180 KB
450660 14/03/2022 22:24:52 TuanMinhZ MEDAGAIN - Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1312 ms 5740 KB
450658 14/03/2022 22:24:16 TuanMinhZ C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
450637 14/03/2022 22:15:49 TuanMinhZ CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
450635 14/03/2022 22:15:30 TuanMinhZ SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 296 ms 24948 KB
450634 14/03/2022 22:15:15 TuanMinhZ Water - Water GNU C++11 Accepted 156 ms 6896 KB
450632 14/03/2022 22:14:41 TuanMinhZ GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 578 ms 9564 KB
450630 14/03/2022 22:14:27 TuanMinhZ GYALPHA - GYALPHA GNU C++11 Accepted 531 ms 3064 KB
450624 14/03/2022 22:13:31 TuanMinhZ TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 296 ms 93732 KB
450622 14/03/2022 22:13:10 TuanMinhZ BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Accepted 812 ms 17872 KB
450620 14/03/2022 22:12:51 TuanMinhZ WORD - WORD GNU C++11 Accepted 218 ms 14964 KB
450619 14/03/2022 22:12:39 TuanMinhZ TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 453 ms 35808 KB
450617 14/03/2022 22:12:15 TuanMinhZ SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
450606 14/03/2022 22:08:49 TuanMinhZ SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Accepted 140 ms 4572 KB
450604 14/03/2022 22:07:46 TuanMinhZ BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 390 ms 13876 KB
450592 14/03/2022 22:05:26 TuanMinhZ BALLOON01 - BALLOON01 GNU C++11 Accepted 31 ms 2720 KB
450587 14/03/2022 22:04:15 TuanMinhZ ASPAL - Pretest ASPAL GNU C++11 Accepted 2859 ms 120076 KB
450584 14/03/2022 22:03:40 TuanMinhZ COMSTR - Pretest COMSTR GNU C++11 Accepted 15 ms 2768 KB
450574 14/03/2022 22:02:28 TuanMinhZ BANK - BANK GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
450568 14/03/2022 22:01:45 TuanMinhZ CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 281 ms 3380 KB
450567 14/03/2022 22:01:31 TuanMinhZ DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 62 ms 2680 KB
450564 14/03/2022 22:01:14 TuanMinhZ TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++11 Accepted 46 ms 1988 KB
450563 14/03/2022 22:01:04 TuanMinhZ EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 187 ms 2684 KB
450557 14/03/2022 22:00:21 TuanMinhZ PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
450553 14/03/2022 21:59:34 TuanMinhZ FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
450544 14/03/2022 21:57:12 TuanMinhZ LCMS - LCMS GNU C++11 Accepted 546 ms 18244 KB
450542 14/03/2022 21:56:54 TuanMinhZ 1920W032 - JUMP GNU C++11 Accepted 156 ms 2704 KB
450539 14/03/2022 21:56:35 TuanMinhZ STRkARY - STRkARY GNU C++11 Accepted 125 ms 7944 KB
450534 14/03/2022 21:55:53 TuanMinhZ SINGERNNN - SINGER n^3 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
450531 14/03/2022 21:55:16 TuanMinhZ PMONEY - PMONEY GNU C++11 Accepted 187 ms 19652 KB
450527 14/03/2022 21:54:12 TuanMinhZ MIXPERM - Hoán vị trộn GNU C++11 Accepted 484 ms 2992 KB
450526 14/03/2022 21:53:52 TuanMinhZ NUMNBER - Ghép số GNU C++11 Accepted 515 ms 97732 KB
450524 14/03/2022 21:53:18 TuanMinhZ NETWORK - MẠNG TRUYỀN THÔNG GNU C++11 Accepted 546 ms 46716 KB
450521 14/03/2022 21:52:34 TuanMinhZ DIEM - Điểm GNU C++11 Accepted 15 ms 2292 KB
450516 14/03/2022 21:51:41 TuanMinhZ LEGGO - LEGGO GNU C++11 Accepted 156 ms 7172 KB
450512 14/03/2022 21:50:54 TuanMinhZ LANGUAGE - LANGUAGE GNU C++11 Accepted 515 ms 60972 KB
450508 14/03/2022 21:49:59 TuanMinhZ HISTOGRAM - Chu vi của biểu đồ GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
450506 14/03/2022 21:49:36 TuanMinhZ SINGER - SINGER n^2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
450503 14/03/2022 21:49:12 TuanMinhZ DOG - DOG GNU C++11 Accepted 46 ms 2656 KB
450496 14/03/2022 21:46:49 TuanMinhZ MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++11 Accepted 390 ms 112320 KB
450494 14/03/2022 21:46:19 TuanMinhZ PETS - THÚ CƯNG GNU C++11 Accepted 687 ms 16028 KB
450489 14/03/2022 21:45:18 TuanMinhZ LIS10 - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 7268 KB
450478 14/03/2022 21:41:42 TuanMinhZ COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
450474 14/03/2022 21:40:29 TuanMinhZ OPTIMAL - Tìm x GNU C++11 Accepted 890 ms 5668 KB
450467 14/03/2022 21:39:02 TuanMinhZ LOVEPATH - Con13F GNU C++11 Accepted 1468 ms 12556 KB
450454 14/03/2022 21:33:51 TuanMinhZ 852B - Neural Network country GNU C++11 Accepted 515 ms 24932 KB
450453 14/03/2022 21:33:32 TuanMinhZ 821E - Okabe and El Psy Kongroo GNU C++11 Accepted 171 ms 2600 KB
450451 14/03/2022 21:33:04 TuanMinhZ FIB3 - FIB3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
450449 14/03/2022 21:32:39 TuanMinhZ FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 3408 KB
450446 14/03/2022 21:31:21 TuanMinhZ CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++11 Accepted 515 ms 4924 KB
450443 14/03/2022 21:30:26 TuanMinhZ nCr - nCr GNU C++11 Accepted 390 ms 3488 KB
450438 14/03/2022 21:28:55 TuanMinhZ OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
450436 14/03/2022 21:28:33 TuanMinhZ XXX - XXX GNU C++11 Accepted 171 ms 2604 KB
450430 14/03/2022 21:27:13 TuanMinhZ BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
450424 14/03/2022 21:25:18 TuanMinhZ LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
450422 14/03/2022 21:24:45 TuanMinhZ SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2652 KB
450421 14/03/2022 21:24:05 TuanMinhZ SUMPOW - SUMPOW GNU C++11 Accepted 15 ms 3376 KB
450420 14/03/2022 21:23:51 TuanMinhZ CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 453 ms 4224 KB
450419 14/03/2022 21:23:25 TuanMinhZ ADVENTURE - ADVENTURE GNU C++11 Accepted 1296 ms 75372 KB
450418 14/03/2022 21:22:59 TuanMinhZ CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 46 ms 2652 KB
450416 14/03/2022 21:22:12 TuanMinhZ FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 109 ms 6192 KB
450413 14/03/2022 21:21:17 TuanMinhZ GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 140 ms 10392 KB
450411 14/03/2022 21:20:50 TuanMinhZ LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
450409 14/03/2022 21:20:25 TuanMinhZ SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 359 ms 17620 KB
450407 14/03/2022 21:19:43 TuanMinhZ NUMERALS - Số học GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
450404 14/03/2022 21:19:03 TuanMinhZ SET - SET GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
450401 14/03/2022 21:18:25 TuanMinhZ HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 93 ms 4316 KB
450397 14/03/2022 21:16:48 TuanMinhZ LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 359 ms 20836 KB
450395 14/03/2022 21:16:23 TuanMinhZ PACKING - Đóng gói GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
450393 14/03/2022 21:15:30 TuanMinhZ BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
450392 14/03/2022 21:15:07 TuanMinhZ LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 500 ms 3392 KB
450390 14/03/2022 21:14:33 TuanMinhZ PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
450389 14/03/2022 21:14:12 TuanMinhZ EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 187 ms 2504 KB
450388 14/03/2022 21:13:55 TuanMinhZ BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
450385 14/03/2022 21:13:29 TuanMinhZ RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 46 ms 1156 KB
450383 14/03/2022 21:12:45 TuanMinhZ GALAXY - GALAXY GNU C++11 Accepted 1953 ms 27956 KB
450381 14/03/2022 21:12:13 TuanMinhZ TOMMY - Chú gấu Tommy và các bạn GNU C++11 Accepted 1015 ms 236992 KB
450380 14/03/2022 21:11:56 TuanMinhZ BadTester - BadTester GNU C++11 Accepted 250 ms 22800 KB
450378 14/03/2022 21:11:36 TuanMinhZ BRORDER - BRORDER GNU C++11 Accepted 265 ms 18452 KB
450363 14/03/2022 21:03:14 TuanMinhZ MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 453 ms 6476 KB
450066 14/03/2022 14:45:27 TuanMinhZ Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
448440 10/03/2022 10:50:31 TuanMinhZ DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 15 ms 4576 KB
448014 08/03/2022 17:14:42 TuanMinhZ Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
446561 03/03/2022 08:35:37 TuanMinhZ ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
446518 02/03/2022 16:56:21 TuanMinhZ NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 15 ms 2984 KB
446481 02/03/2022 11:04:01 TuanMinhZ CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 78 ms 2588 KB
446474 02/03/2022 10:48:50 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2620 KB
446473 02/03/2022 10:47:14 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
445623 26/02/2022 06:45:22 TuanMinhZ DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
445382 25/02/2022 07:05:59 TuanMinhZ PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 609 ms 2588 KB
445168 24/02/2022 11:34:03 TuanMinhZ 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
445119 24/02/2022 10:05:05 TuanMinhZ SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 875 ms 9700 KB
445056 24/02/2022 06:53:06 TuanMinhZ ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 484 ms 6152 KB
441966 13/02/2022 19:07:13 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 140 ms 3788 KB
441715 13/02/2022 09:09:26 TuanMinhZ SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
440330 08/02/2022 22:34:30 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 109 ms 5748 KB
440329 08/02/2022 22:25:33 TuanMinhZ QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2764 KB
438286 24/01/2022 16:57:57 TuanMinhZ ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
438281 24/01/2022 16:39:42 TuanMinhZ GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1960 KB
437876 21/01/2022 22:45:59 TuanMinhZ SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
437870 21/01/2022 22:33:42 TuanMinhZ BOARD - Bảng GNU C++11 Accepted 78 ms 2616 KB
437502 19/01/2022 20:18:25 TuanMinhZ NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
437500 19/01/2022 20:15:49 TuanMinhZ NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
437251 17/01/2022 22:16:43 TuanMinhZ GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 406 ms 3020 KB
437152 17/01/2022 13:02:52 TuanMinhZ NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 93 ms 1904 KB
436766 14/01/2022 13:34:47 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
436765 14/01/2022 13:33:20 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 31 ms 920 KB
436762 14/01/2022 13:32:27 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
436761 14/01/2022 13:30:24 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
436760 14/01/2022 13:29:59 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
436759 14/01/2022 12:40:02 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
436738 13/01/2022 22:44:29 TuanMinhZ NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
436736 13/01/2022 22:13:36 TuanMinhZ NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
436734 13/01/2022 22:04:32 TuanMinhZ PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 93 ms 4152 KB
436533 12/01/2022 13:21:35 TuanMinhZ BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
436529 12/01/2022 12:25:57 TuanMinhZ HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
436310 11/01/2022 18:41:10 TuanMinhZ LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 1390 ms 6568 KB
436309 11/01/2022 18:40:35 TuanMinhZ LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 1390 ms 6568 KB
436308 11/01/2022 18:39:28 TuanMinhZ LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 1437 ms 6548 KB
436295 11/01/2022 14:15:23 TuanMinhZ NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1750 ms 22124 KB
436293 11/01/2022 14:08:21 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 78 ms 2804 KB
436204 10/01/2022 21:45:46 TuanMinhZ Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
435901 09/01/2022 08:16:09 TuanMinhZ MAXMOD - Số dư lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
435594 06/01/2022 23:57:11 TuanMinhZ LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 468 ms 17156 KB
435591 06/01/2022 23:53:43 TuanMinhZ LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 468 ms 14268 KB
435587 06/01/2022 23:45:44 TuanMinhZ LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 531 ms 13932 KB
435562 06/01/2022 21:06:54 TuanMinhZ LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 453 ms 10176 KB
435243 04/01/2022 14:32:13 TuanMinhZ STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 93 ms 2920 KB
435242 04/01/2022 14:29:31 TuanMinhZ LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 62 ms 2768 KB
435192 03/01/2022 22:31:56 TuanMinhZ ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 93 ms 3764 KB
435191 03/01/2022 22:31:11 TuanMinhZ ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 203 ms 3788 KB
435072 03/01/2022 08:31:44 TuanMinhZ TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
434951 02/01/2022 13:40:03 TuanMinhZ Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
434463 28/12/2021 22:27:17 TuanMinhZ SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
433889 22/12/2021 22:16:46 TuanMinhZ WORDCNT - Word Counting GNU C++11 Accepted 15 ms 3420 KB
433826 22/12/2021 20:20:25 TuanMinhZ LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
433569 19/12/2021 18:20:26 TuanMinhZ REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
433533 19/12/2021 12:37:59 TuanMinhZ JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
433123 17/12/2021 23:01:24 TuanMinhZ Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
433105 17/12/2021 22:15:16 TuanMinhZ FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 1968 ms 2628 KB
433103 17/12/2021 22:10:53 TuanMinhZ FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 2078 ms 2628 KB
433101 17/12/2021 22:09:01 TuanMinhZ FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 2156 ms 2616 KB
432925 16/12/2021 20:02:10 TuanMinhZ SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
432888 15/12/2021 23:07:19 TuanMinhZ DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
432807 15/12/2021 12:02:52 TuanMinhZ PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
432732 14/12/2021 17:50:14 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
432637 13/12/2021 17:46:40 TuanMinhZ RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 421 ms 14700 KB
432634 13/12/2021 17:44:22 TuanMinhZ RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 437 ms 26788 KB
432628 13/12/2021 17:40:58 TuanMinhZ PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
432616 13/12/2021 17:14:16 TuanMinhZ HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
432470 13/12/2021 11:13:54 TuanMinhZ RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 453 ms 26780 KB
432256 10/12/2021 22:50:27 TuanMinhZ THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 453 ms 7496 KB
432078 10/12/2021 00:16:28 TuanMinhZ TABLE - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
431465 08/12/2021 23:11:54 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 812 ms 28000 KB
431464 08/12/2021 23:10:08 TuanMinhZ DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 812 ms 26552 KB
431426 08/12/2021 20:32:50 TuanMinhZ BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 296 ms 7032 KB
430765 06/12/2021 18:07:13 TuanMinhZ CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430764 06/12/2021 18:06:53 TuanMinhZ EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430754 06/12/2021 17:52:28 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 109 ms 3048 KB
430752 06/12/2021 17:52:01 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 93 ms 3040 KB
430576 05/12/2021 20:18:13 TuanMinhZ KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
429645 04/12/2021 12:47:45 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2604 KB
429644 04/12/2021 12:47:08 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2604 KB
428754 30/11/2021 19:51:56 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2940 KB
428668 30/11/2021 13:37:15 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2892 KB
428667 30/11/2021 13:36:58 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 93 ms 2892 KB
428665 30/11/2021 13:34:55 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2892 KB
428661 30/11/2021 13:27:18 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2888 KB
428589 29/11/2021 21:37:20 TuanMinhZ FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428581 29/11/2021 20:33:12 TuanMinhZ FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 515 ms 6864 KB
428580 29/11/2021 20:27:46 TuanMinhZ FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 593 ms 3084 KB
428559 29/11/2021 17:49:52 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 171 ms 5336 KB
428557 29/11/2021 17:48:10 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 156 ms 5320 KB
428400 28/11/2021 19:30:12 TuanMinhZ MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 375 ms 8528 KB
428287 28/11/2021 09:27:20 TuanMinhZ ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 125 ms 4012 KB
428286 28/11/2021 09:25:33 TuanMinhZ ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 125 ms 4000 KB
428281 28/11/2021 09:19:42 TuanMinhZ ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 125 ms 4000 KB
428111 27/11/2021 00:04:28 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 765 ms 2468 KB
428109 27/11/2021 00:02:35 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 750 ms 2464 KB
428104 26/11/2021 22:29:07 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 421 ms 12228 KB
428100 26/11/2021 22:20:25 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 437 ms 12228 KB
428097 26/11/2021 22:06:32 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 421 ms 12248 KB
428095 26/11/2021 22:05:33 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 531 ms 20060 KB
427999 25/11/2021 17:02:37 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
427998 25/11/2021 17:01:30 TuanMinhZ 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 125 ms 3024 KB
427923 24/11/2021 22:04:42 TuanMinhZ PALIN - Đối xứng GNU C++11 Accepted 0 ms 2528 KB
427920 24/11/2021 21:15:35 TuanMinhZ CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427915 24/11/2021 20:41:00 TuanMinhZ COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427825 24/11/2021 14:34:28 TuanMinhZ ORGAN - Sản xuất đồ chơi GNU C++11 Accepted 796 ms 13440 KB
427818 24/11/2021 14:04:22 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 781 ms 1868 KB
427817 24/11/2021 14:02:11 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 750 ms 1868 KB
427816 24/11/2021 13:59:37 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 750 ms 2268 KB
427813 24/11/2021 13:56:29 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 781 ms 2272 KB
427807 24/11/2021 13:19:22 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 3088 KB
427806 24/11/2021 13:15:44 TuanMinhZ CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427420 22/11/2021 10:51:31 TuanMinhZ notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
427393 21/11/2021 22:42:00 TuanMinhZ Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 125 ms 2916 KB
427385 21/11/2021 22:10:58 TuanMinhZ NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
427379 21/11/2021 21:55:53 TuanMinhZ LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 718 ms 37144 KB
427377 21/11/2021 21:49:39 TuanMinhZ SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2924 KB
427375 21/11/2021 21:45:12 TuanMinhZ LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 734 ms 36476 KB
427317 21/11/2021 17:28:42 TuanMinhZ FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
427302 21/11/2021 16:11:40 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 234 ms 5716 KB
427298 21/11/2021 16:01:53 TuanMinhZ DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427294 21/11/2021 15:56:19 TuanMinhZ DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 234 ms 2552 KB
427269 21/11/2021 13:01:58 TuanMinhZ MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 31 ms 2952 KB
427246 21/11/2021 08:41:33 TuanMinhZ SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
427129 20/11/2021 14:50:18 TuanMinhZ DL6174 - Định lý 6174 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427113 20/11/2021 12:13:14 TuanMinhZ NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
427096 20/11/2021 08:08:48 TuanMinhZ notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
427045 19/11/2021 19:15:31 TuanMinhZ ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 234 ms 18164 KB
426773 18/11/2021 21:48:23 TuanMinhZ TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
426766 18/11/2021 21:36:02 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
426700 18/11/2021 19:27:30 TuanMinhZ SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
426681 18/11/2021 18:45:27 TuanMinhZ POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
426669 18/11/2021 18:32:48 TuanMinhZ AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 250 ms 2596 KB
426655 18/11/2021 17:46:22 TuanMinhZ josephus - josephus GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
426628 18/11/2021 14:23:14 TuanMinhZ CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
426626 18/11/2021 13:53:41 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
426622 18/11/2021 13:30:06 TuanMinhZ DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
426621 18/11/2021 13:29:03 TuanMinhZ PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
426296 18/11/2021 00:36:09 TuanMinhZ ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 109 ms 14268 KB
426292 17/11/2021 23:44:31 TuanMinhZ C11 - Mã số GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
426291 17/11/2021 23:42:31 TuanMinhZ BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 31 ms 4120 KB
426289 17/11/2021 22:59:20 TuanMinhZ FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
426273 17/11/2021 21:18:06 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 62 ms 1960 KB
426255 17/11/2021 19:49:49 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 93 ms 2572 KB
426201 17/11/2021 16:22:52 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19112 KB
426163 17/11/2021 16:08:18 TuanMinhZ GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
426087 17/11/2021 15:32:22 TuanMinhZ NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
425896 17/11/2021 12:18:04 TuanMinhZ WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 515 ms 18172 KB
425894 17/11/2021 12:17:29 TuanMinhZ WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 500 ms 10360 KB
425786 16/11/2021 21:11:56 TuanMinhZ sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 4112 KB
425784 16/11/2021 21:02:48 TuanMinhZ sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
425565 15/11/2021 20:40:29 TuanMinhZ STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
425563 15/11/2021 20:37:48 TuanMinhZ STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
425559 15/11/2021 20:24:39 TuanMinhZ CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
425534 15/11/2021 19:04:48 TuanMinhZ TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
425023 14/11/2021 23:50:12 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 93 ms 1916 KB
425022 14/11/2021 23:49:48 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 609 ms 3436 KB
425020 14/11/2021 23:48:33 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 468 ms 9644 KB
425019 14/11/2021 23:24:56 TuanMinhZ Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
425000 14/11/2021 22:58:44 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 78 ms 1916 KB
424997 14/11/2021 22:58:02 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 625 ms 3436 KB
424995 14/11/2021 22:55:25 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 625 ms 3436 KB
424986 14/11/2021 22:44:38 TuanMinhZ SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
424981 14/11/2021 21:19:17 TuanMinhZ COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
424953 14/11/2021 18:29:59 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 625 ms 3436 KB
424947 14/11/2021 18:04:59 TuanMinhZ ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
424899 14/11/2021 14:04:12 TuanMinhZ LUCKY - Phần quà may mắn Free Pascal Accepted 125 ms 3512 KB
424894 14/11/2021 13:19:39 TuanMinhZ DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
424893 14/11/2021 13:13:46 TuanMinhZ DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
424892 14/11/2021 13:11:28 TuanMinhZ DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
424774 12/11/2021 23:29:21 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 515 ms 2560 KB
424772 12/11/2021 23:28:30 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 500 ms 2560 KB
424766 12/11/2021 23:20:17 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 515 ms 2560 KB
424749 12/11/2021 22:45:17 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 187 ms 1880 KB
424747 12/11/2021 22:37:22 TuanMinhZ PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 1880 KB
424721 12/11/2021 22:03:34 TuanMinhZ KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
424704 12/11/2021 17:36:57 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1906 ms 22076 KB
424703 12/11/2021 17:35:44 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1906 ms 22092 KB
424082 10/11/2021 22:52:10 TuanMinhZ FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
424074 10/11/2021 22:24:33 TuanMinhZ POWER - POWER GNU C++11 Accepted 15 ms 3060 KB
423384 07/11/2021 23:13:05 TuanMinhZ B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
423364 07/11/2021 20:14:43 TuanMinhZ Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
423340 07/11/2021 16:09:38 TuanMinhZ CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
423339 07/11/2021 16:07:25 TuanMinhZ CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
423258 07/11/2021 09:26:09 TuanMinhZ MOVE - Dịch chuyển Free Pascal Accepted 296 ms 3120 KB
422677 06/11/2021 18:15:44 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 125 ms 5656 KB
422675 06/11/2021 18:15:19 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 156 ms 5676 KB
422673 06/11/2021 18:14:30 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 109 ms 5680 KB
422671 06/11/2021 18:11:39 TuanMinhZ PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 125 ms 5676 KB
421811 03/11/2021 23:16:20 TuanMinhZ SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 156 ms 6988 KB
421810 03/11/2021 23:15:48 TuanMinhZ SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 171 ms 6988 KB
421806 03/11/2021 23:05:46 TuanMinhZ SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 171 ms 6988 KB
421805 03/11/2021 23:05:07 TuanMinhZ SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 156 ms 6988 KB
421804 03/11/2021 23:03:41 TuanMinhZ SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 156 ms 7388 KB
421762 03/11/2021 16:09:42 TuanMinhZ NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 3756 KB
421703 02/11/2021 16:21:43 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2532 KB
421702 02/11/2021 16:20:00 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2532 KB
421701 02/11/2021 16:19:02 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 125 ms 2564 KB
421618 01/11/2021 22:26:14 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1953 ms 22088 KB
421611 01/11/2021 21:58:08 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
421609 01/11/2021 21:54:57 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
421606 01/11/2021 21:48:59 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
421601 01/11/2021 21:33:57 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
421592 01/11/2021 21:23:54 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
421586 01/11/2021 21:20:01 TuanMinhZ STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
421575 01/11/2021 21:11:44 TuanMinhZ STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 0 ms 2576 KB
421196 31/10/2021 11:26:29 TuanMinhZ PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 484 ms 2748 KB
421195 31/10/2021 11:25:05 TuanMinhZ PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 468 ms 2748 KB
421188 31/10/2021 10:58:06 TuanMinhZ PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
421186 31/10/2021 10:49:09 TuanMinhZ SPQ - Số phú quý GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
421005 30/10/2021 00:29:30 TuanMinhZ KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
420999 29/10/2021 23:16:33 TuanMinhZ UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
420998 29/10/2021 23:12:00 TuanMinhZ UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 62 ms 2624 KB
420954 29/10/2021 19:59:46 TuanMinhZ COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 781 ms 50168 KB
420950 29/10/2021 19:46:42 TuanMinhZ BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
420949 29/10/2021 19:44:11 TuanMinhZ KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++11 Accepted 750 ms 2616 KB
420948 29/10/2021 19:41:14 TuanMinhZ FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
420947 29/10/2021 19:37:24 TuanMinhZ GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 156 ms 35472 KB
420946 29/10/2021 19:32:14 TuanMinhZ LPDSTR - Xâu LPD GNU C++11 Accepted 437 ms 173512 KB
420941 29/10/2021 18:56:04 TuanMinhZ SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
420938 29/10/2021 18:50:30 TuanMinhZ ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
420935 29/10/2021 18:43:43 TuanMinhZ ARR07 - ARR07 Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
420933 29/10/2021 18:30:55 TuanMinhZ DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
420930 29/10/2021 17:28:03 TuanMinhZ MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
420929 29/10/2021 17:23:27 TuanMinhZ SAMEMAT - Con13B GNU C++11 Accepted 171 ms 17172 KB
420927 29/10/2021 16:27:11 TuanMinhZ C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 515 ms 1872 KB
420660 28/10/2021 19:32:19 TuanMinhZ QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 6236 KB
420655 28/10/2021 19:09:35 TuanMinhZ QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 6236 KB
420653 28/10/2021 18:49:40 TuanMinhZ QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 6272 KB
420651 28/10/2021 18:48:36 TuanMinhZ QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 7052 KB
420647 28/10/2021 18:39:19 TuanMinhZ QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 4100 KB
420642 28/10/2021 17:57:12 TuanMinhZ QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2752 KB
420637 28/10/2021 17:18:20 TuanMinhZ MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 156 ms 4024 KB
420254 27/10/2021 22:17:54 TuanMinhZ 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 4136 KB
420243 27/10/2021 21:52:02 TuanMinhZ BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
420225 27/10/2021 21:35:02 TuanMinhZ THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 31 ms 2848 KB
420200 27/10/2021 20:30:15 TuanMinhZ HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
420198 27/10/2021 20:03:21 TuanMinhZ ___ - ___ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
420190 27/10/2021 19:54:32 TuanMinhZ PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 265 ms 2568 KB
420182 27/10/2021 18:55:04 TuanMinhZ XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
420155 27/10/2021 14:12:35 TuanMinhZ SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 484 ms 10096 KB
420142 27/10/2021 12:47:53 TuanMinhZ SUM1902 - Tìm đoạn con Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
420141 27/10/2021 12:45:22 TuanMinhZ SUM1902 - Tìm đoạn con Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
419988 26/10/2021 12:51:07 TuanMinhZ 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 4136 KB
419921 25/10/2021 18:04:14 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 156 ms 7268 KB
419882 25/10/2021 13:29:57 TuanMinhZ 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
419879 25/10/2021 13:28:39 TuanMinhZ 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
419666 24/10/2021 08:41:12 TuanMinhZ CONNECTE - Connected Points GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
419660 24/10/2021 08:28:02 TuanMinhZ RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
419504 23/10/2021 11:30:41 TuanMinhZ FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
419470 22/10/2021 22:29:16 TuanMinhZ MAXMOD - Số dư lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
419469 22/10/2021 22:28:56 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
419468 22/10/2021 22:28:03 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
419467 22/10/2021 22:13:31 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
419463 22/10/2021 21:58:48 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
419446 22/10/2021 21:27:30 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
418726 19/10/2021 12:52:37 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 78 ms 6184 KB
418699 18/10/2021 22:30:06 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 93 ms 6172 KB
418698 18/10/2021 22:29:23 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 78 ms 1960 KB
418673 18/10/2021 21:25:15 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 93 ms 12192 KB
418666 18/10/2021 20:46:52 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 125 ms 6448 KB
418665 18/10/2021 20:46:35 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 93 ms 4444 KB
418660 18/10/2021 20:28:00 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 93 ms 4444 KB
418156 18/10/2021 13:05:16 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 93 ms 13180 KB
418154 18/10/2021 13:04:39 TuanMinhZ SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 296 ms 13180 KB
418150 18/10/2021 12:54:46 TuanMinhZ LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 3312 ms 47212 KB
418149 18/10/2021 12:54:07 TuanMinhZ LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 3312 ms 47216 KB
418146 18/10/2021 12:46:40 TuanMinhZ VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++11 Accepted 93 ms 1920 KB
418145 18/10/2021 12:38:59 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1921 ms 22048 KB
418144 18/10/2021 12:37:42 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1937 ms 22064 KB
418143 18/10/2021 12:36:10 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1921 ms 22048 KB
418142 18/10/2021 12:34:59 TuanMinhZ SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1906 ms 22052 KB
418093 18/10/2021 10:57:34 TuanMinhZ SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
418092 18/10/2021 10:57:06 TuanMinhZ SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
418000 17/10/2021 20:15:00 TuanMinhZ AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 10316 KB
417978 17/10/2021 17:48:47 TuanMinhZ SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
417977 17/10/2021 17:42:35 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 265 ms 13036 KB
417974 17/10/2021 17:32:42 TuanMinhZ EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 125 ms 7640 KB
417970 17/10/2021 15:49:57 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 593 ms 2520 KB
417969 17/10/2021 15:47:49 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 578 ms 2520 KB
417962 17/10/2021 14:47:05 TuanMinhZ CODENEW - Mã mới GNU C++11 Accepted 109 ms 2548 KB
417960 17/10/2021 13:43:26 TuanMinhZ LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 62 ms 3084 KB
417904 17/10/2021 11:11:07 TuanMinhZ BEADS - BEADS Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
417895 17/10/2021 10:10:22 TuanMinhZ BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 140 ms 3640 KB
417873 17/10/2021 00:22:27 TuanMinhZ SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
417869 16/10/2021 23:37:07 TuanMinhZ SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
417818 16/10/2021 17:14:24 TuanMinhZ SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 937 ms 39304 KB
417810 16/10/2021 16:47:53 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 593 ms 2520 KB
417807 16/10/2021 16:46:19 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 578 ms 2524 KB
417806 16/10/2021 16:44:24 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 578 ms 2524 KB
417805 16/10/2021 16:43:36 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 593 ms 2520 KB
417803 16/10/2021 16:40:31 TuanMinhZ THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 562 ms 2500 KB
417778 16/10/2021 11:58:15 TuanMinhZ PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 328 ms 2736 KB
417776 16/10/2021 11:32:14 TuanMinhZ CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
417710 15/10/2021 19:19:26 TuanMinhZ PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 593 ms 2504 KB
417709 15/10/2021 19:18:31 TuanMinhZ KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
417708 15/10/2021 19:16:09 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 500 ms 20156 KB
417707 15/10/2021 19:13:49 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 593 ms 20156 KB
417706 15/10/2021 19:13:18 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 515 ms 20156 KB
417705 15/10/2021 19:12:11 TuanMinhZ DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 484 ms 20156 KB
417685 15/10/2021 18:33:23 TuanMinhZ NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 125 ms 4288 KB
417683 15/10/2021 18:29:42 TuanMinhZ DAYSO - pretest DAYSO Free Pascal Accepted 31 ms 1048 KB
417680 15/10/2021 17:57:22 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 234 ms 2732 KB
417678 15/10/2021 17:56:07 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
417677 15/10/2021 17:55:05 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 62 ms 1088 KB
417676 15/10/2021 17:53:35 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
417675 15/10/2021 17:53:02 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
417673 15/10/2021 17:51:52 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 31 ms 1084 KB
417671 15/10/2021 17:50:57 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 62 ms 1012 KB
417670 15/10/2021 17:49:27 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 62 ms 1076 KB
417491 15/10/2021 13:25:12 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 62 ms 1092 KB
417490 15/10/2021 13:23:46 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 187 ms 2720 KB
417489 15/10/2021 13:23:20 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 203 ms 2720 KB
417487 15/10/2021 13:22:20 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 437 ms 2720 KB
417484 15/10/2021 13:20:06 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 250 ms 2720 KB
417483 15/10/2021 13:18:46 TuanMinhZ STONES - Xếp đá Free Pascal Accepted 250 ms 2720 KB
417477 15/10/2021 12:41:05 TuanMinhZ XAUKG - Xâu không giảm Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
416682 13/10/2021 16:46:02 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2760 KB
416109 11/10/2021 22:09:16 TuanMinhZ LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 3092 KB
416108 11/10/2021 22:08:37 TuanMinhZ LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 3176 KB
416101 11/10/2021 20:55:46 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
416100 11/10/2021 20:54:54 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
416099 11/10/2021 20:54:20 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
415819 11/10/2021 11:52:41 TuanMinhZ LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415816 11/10/2021 11:41:25 TuanMinhZ LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415798 10/10/2021 22:30:53 TuanMinhZ LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
415746 10/10/2021 19:48:16 TuanMinhZ LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
415742 10/10/2021 17:35:25 TuanMinhZ ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415714 10/10/2021 14:28:03 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2940 KB
415704 10/10/2021 13:33:36 TuanMinhZ LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
415662 10/10/2021 09:19:10 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
415661 10/10/2021 09:18:49 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
415660 10/10/2021 09:17:58 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2940 KB
415655 10/10/2021 08:08:51 TuanMinhZ TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
415652 10/10/2021 07:02:49 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415650 10/10/2021 06:52:34 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
415642 10/10/2021 06:38:07 TuanMinhZ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 46 ms 3272 KB
415634 10/10/2021 00:03:06 TuanMinhZ DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 406 ms 19000 KB
415319 08/10/2021 18:53:17 TuanMinhZ BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 31 ms 1912 KB
414347 04/10/2021 22:07:55 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
414344 04/10/2021 22:06:51 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 46 ms 2616 KB
414337 04/10/2021 21:58:29 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 343 ms 2632 KB
413837 04/10/2021 13:33:51 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 93 ms 2608 KB
413806 04/10/2021 12:57:13 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 62 ms 2612 KB
413804 04/10/2021 12:56:09 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 62 ms 2612 KB
413803 04/10/2021 12:54:59 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 62 ms 2616 KB
413799 04/10/2021 12:53:30 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 62 ms 2620 KB
413794 04/10/2021 12:50:09 TuanMinhZ HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
413728 04/10/2021 11:12:41 TuanMinhZ EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
413642 03/10/2021 23:38:22 TuanMinhZ SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
413641 03/10/2021 23:37:42 TuanMinhZ SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
413625 03/10/2021 22:56:53 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
413623 03/10/2021 22:55:43 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
413607 03/10/2021 22:26:45 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2736 KB
413524 03/10/2021 20:27:11 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 187 ms 9540 KB
413522 03/10/2021 20:26:21 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 218 ms 9604 KB
413409 03/10/2021 14:28:20 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
413408 03/10/2021 14:22:39 TuanMinhZ SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 46 ms 2640 KB
413407 03/10/2021 14:21:33 TuanMinhZ SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 46 ms 2716 KB
413393 03/10/2021 10:24:49 TuanMinhZ TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
413256 02/10/2021 21:37:33 TuanMinhZ modulo - Chia lấy dư (CT14A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
413223 02/10/2021 20:56:18 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2652 KB
413222 02/10/2021 20:55:56 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2704 KB
413217 02/10/2021 20:53:55 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2712 KB
413216 02/10/2021 20:53:33 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
413215 02/10/2021 20:52:32 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 140 ms 11420 KB
413214 02/10/2021 20:52:13 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
413147 02/10/2021 19:09:37 TuanMinhZ SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
412973 02/10/2021 14:35:14 TuanMinhZ THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
412768 01/10/2021 22:29:15 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412767 01/10/2021 22:28:28 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412762 01/10/2021 22:25:16 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412745 01/10/2021 21:35:56 TuanMinhZ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 62 ms 6552 KB
412727 01/10/2021 20:37:51 TuanMinhZ CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412658 01/10/2021 16:42:16 TuanMinhZ CHEER - Động viên đàn bò Free Pascal Accepted 78 ms 3064 KB
412650 01/10/2021 16:33:35 TuanMinhZ Part10 - \"' Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
412357 01/10/2021 11:52:02 TuanMinhZ AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 2648 KB
412322 01/10/2021 09:02:04 TuanMinhZ FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 140 ms 2624 KB
412319 01/10/2021 08:53:06 TuanMinhZ FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 375 ms 2612 KB
412291 01/10/2021 08:19:38 TuanMinhZ AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2624 KB
412285 01/10/2021 08:14:24 TuanMinhZ AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2636 KB
412279 01/10/2021 08:07:30 TuanMinhZ AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2636 KB
412260 01/10/2021 06:31:16 TuanMinhZ AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2620 KB
412258 01/10/2021 06:25:07 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412208 30/09/2021 21:59:09 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
412198 30/09/2021 21:41:07 TuanMinhZ ROBOT10 - Robot GNU C++11 Accepted 1187 ms 22512 KB
412177 30/09/2021 21:01:53 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
412131 30/09/2021 19:08:55 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412127 30/09/2021 18:55:47 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412124 30/09/2021 18:53:04 TuanMinhZ AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
412104 30/09/2021 17:17:24 TuanMinhZ PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 312 ms 3048 KB
411816 30/09/2021 12:36:05 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
411815 30/09/2021 12:35:30 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
411814 30/09/2021 12:31:44 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
411813 30/09/2021 12:22:45 TuanMinhZ FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
411812 30/09/2021 12:11:07 TuanMinhZ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 156 ms 6940 KB
411061 29/09/2021 22:57:55 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 171 ms 7060 KB
411049 29/09/2021 22:51:32 TuanMinhZ ARR13 - ARR13 Free Pascal Accepted 156 ms 3380 KB
411040 29/09/2021 22:47:02 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 187 ms 6148 KB
410995 29/09/2021 22:11:27 TuanMinhZ GAME02 - Game bắn bĩa Free Pascal Accepted 171 ms 5224 KB
410968 29/09/2021 21:26:17 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
410961 29/09/2021 21:22:08 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 265 ms 2568 KB
410889 29/09/2021 16:56:01 TuanMinhZ DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 62 ms 1948 KB
410724 29/09/2021 15:57:10 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
410720 29/09/2021 15:53:34 TuanMinhZ FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
410718 29/09/2021 15:49:36 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
410712 29/09/2021 15:45:16 TuanMinhZ PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 328 ms 3048 KB
410710 29/09/2021 15:44:23 TuanMinhZ PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 546 ms 3044 KB
410709 29/09/2021 15:40:56 TuanMinhZ PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 328 ms 3048 KB
410676 29/09/2021 14:16:58 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 250 ms 6932 KB
410675 29/09/2021 14:16:06 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 203 ms 6932 KB
410674 29/09/2021 14:15:26 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 187 ms 11232 KB
410673 29/09/2021 14:14:53 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 328 ms 11212 KB
410672 29/09/2021 14:14:20 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 343 ms 11212 KB
410655 29/09/2021 13:17:23 TuanMinhZ DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
410603 29/09/2021 10:58:34 TuanMinhZ Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
410556 29/09/2021 10:12:39 TuanMinhZ CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Accepted 500 ms 10592 KB
410551 29/09/2021 10:07:14 TuanMinhZ UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 109 ms 2644 KB
410536 29/09/2021 09:52:22 TuanMinhZ IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 171 ms 3948 KB
410185 28/09/2021 14:04:54 TuanMinhZ TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 109 ms 2664 KB
410184 28/09/2021 12:09:18 TuanMinhZ TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2940 KB
410181 28/09/2021 12:04:59 TuanMinhZ TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2668 KB
410178 28/09/2021 11:55:50 TuanMinhZ TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2744 KB
409994 27/09/2021 23:20:04 TuanMinhZ TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 3188 KB
409988 27/09/2021 23:02:25 TuanMinhZ WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
409903 27/09/2021 13:30:23 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 734 ms 97956 KB
409902 27/09/2021 13:29:54 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 671 ms 109988 KB
409901 27/09/2021 13:28:23 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 718 ms 101568 KB
409900 27/09/2021 13:25:46 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 671 ms 108980 KB
409898 27/09/2021 13:24:37 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 656 ms 92836 KB
409896 27/09/2021 13:23:35 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 687 ms 106356 KB
409880 27/09/2021 11:38:52 TuanMinhZ BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 531 ms 3176 KB
409810 26/09/2021 18:05:24 TuanMinhZ CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
409800 26/09/2021 17:50:16 TuanMinhZ YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 156 ms 42364 KB
409799 26/09/2021 17:49:24 TuanMinhZ YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 140 ms 42380 KB
409798 26/09/2021 17:48:16 TuanMinhZ YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 140 ms 42456 KB
409797 26/09/2021 17:44:46 TuanMinhZ YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 140 ms 42456 KB
409767 26/09/2021 14:41:56 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
409766 26/09/2021 14:34:40 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409760 26/09/2021 14:22:43 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
409759 26/09/2021 14:11:38 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409756 26/09/2021 14:09:00 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
409754 26/09/2021 14:02:42 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
409752 26/09/2021 13:51:17 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
409751 26/09/2021 13:50:30 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
409748 26/09/2021 13:48:25 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
409747 26/09/2021 13:47:20 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
409746 26/09/2021 13:45:37 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
409745 26/09/2021 13:45:13 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2612 KB
409743 26/09/2021 13:44:04 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
409738 26/09/2021 13:38:03 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
409737 26/09/2021 13:34:48 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409734 26/09/2021 13:11:26 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409733 26/09/2021 13:09:43 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409728 26/09/2021 13:02:28 TuanMinhZ Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 46 ms 2432 KB
409724 26/09/2021 12:57:33 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
409716 26/09/2021 12:43:30 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409715 26/09/2021 12:42:21 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
409714 26/09/2021 12:39:57 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
409713 26/09/2021 12:39:37 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
409712 26/09/2021 12:38:50 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 78 ms 2640 KB
409711 26/09/2021 12:38:23 TuanMinhZ 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 2640 KB
409686 26/09/2021 08:51:11 TuanMinhZ HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
409642 25/09/2021 21:49:25 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 78 ms 3096 KB
409624 25/09/2021 21:28:28 TuanMinhZ NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1765 ms 22140 KB
409537 25/09/2021 16:44:00 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 156 ms 6496 KB
409532 25/09/2021 16:36:53 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 171 ms 6488 KB
409531 25/09/2021 16:35:53 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 187 ms 6492 KB
409524 25/09/2021 16:28:27 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 187 ms 6488 KB
409523 25/09/2021 16:26:53 TuanMinhZ NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 203 ms 6488 KB
409310 24/09/2021 17:21:40 TuanMinhZ C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
409263 24/09/2021 16:17:19 TuanMinhZ singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 19844 KB
409262 24/09/2021 16:16:56 TuanMinhZ singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 19844 KB
409260 24/09/2021 16:16:20 TuanMinhZ singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 19836 KB
409252 24/09/2021 16:12:24 TuanMinhZ singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 19836 KB
409221 24/09/2021 15:50:10 TuanMinhZ NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
409093 24/09/2021 12:26:58 TuanMinhZ MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 109 ms 3016 KB
409091 24/09/2021 12:23:52 TuanMinhZ MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 109 ms 3040 KB
409090 24/09/2021 12:22:43 TuanMinhZ MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 125 ms 3040 KB
409089 24/09/2021 12:20:01 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2608 KB
409088 24/09/2021 12:19:17 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
409087 24/09/2021 12:18:18 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
409086 24/09/2021 12:18:00 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
409085 24/09/2021 12:17:39 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 218 ms 3256 KB
409080 24/09/2021 12:12:34 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
409079 24/09/2021 12:10:42 TuanMinhZ DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
408969 24/09/2021 08:20:09 TuanMinhZ MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408920 23/09/2021 22:57:39 TuanMinhZ C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
408913 23/09/2021 21:57:32 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
408911 23/09/2021 21:55:54 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
408910 23/09/2021 21:55:28 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
408908 23/09/2021 21:53:40 TuanMinhZ LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408863 23/09/2021 19:17:32 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
408862 23/09/2021 19:17:00 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
408860 23/09/2021 19:14:16 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
408859 23/09/2021 19:13:38 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
408858 23/09/2021 19:13:26 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
408857 23/09/2021 19:13:08 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
408850 23/09/2021 17:57:14 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2836 KB
408805 23/09/2021 16:19:49 TuanMinhZ BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
408696 23/09/2021 14:55:46 TuanMinhZ MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 125 ms 3040 KB
408662 23/09/2021 14:08:53 TuanMinhZ NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Free Pascal Accepted 593 ms 22412 KB
408623 23/09/2021 00:49:26 TuanMinhZ NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Free Pascal Accepted 578 ms 22028 KB
408567 22/09/2021 20:32:50 TuanMinhZ HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
408560 22/09/2021 19:45:50 TuanMinhZ HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
408557 22/09/2021 18:50:53 TuanMinhZ MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2628 KB
408556 22/09/2021 18:46:30 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2736 KB
408555 22/09/2021 18:37:27 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2736 KB
408554 22/09/2021 18:37:08 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2724 KB
408553 22/09/2021 18:35:41 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2724 KB
408514 22/09/2021 12:33:21 TuanMinhZ MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
408498 22/09/2021 11:22:05 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2728 KB
408459 22/09/2021 11:03:05 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 328 ms 2632 KB
408426 22/09/2021 10:42:51 TuanMinhZ CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408399 22/09/2021 00:01:54 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 343 ms 2632 KB
408398 22/09/2021 00:00:56 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 343 ms 2612 KB
408390 21/09/2021 23:32:41 TuanMinhZ ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 343 ms 2620 KB
408371 21/09/2021 22:39:03 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408367 21/09/2021 22:12:04 TuanMinhZ CSEQ - CSEQ Free Pascal Accepted 234 ms 9840 KB
408363 21/09/2021 22:10:50 TuanMinhZ CSEQ - CSEQ Free Pascal Accepted 250 ms 9680 KB
408361 21/09/2021 22:03:59 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
408355 21/09/2021 21:50:20 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 625 ms 7276 KB
408343 21/09/2021 21:10:54 TuanMinhZ CSTC2 - CSTC2 Free Pascal Accepted 15 ms 2624 KB
408269 21/09/2021 12:00:15 TuanMinhZ TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
408262 20/09/2021 23:32:39 TuanMinhZ DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
408261 20/09/2021 23:30:24 TuanMinhZ ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1015 ms 8856 KB
408233 20/09/2021 22:25:29 TuanMinhZ C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
408227 20/09/2021 22:21:41 TuanMinhZ C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
408226 20/09/2021 22:20:54 TuanMinhZ C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
408182 20/09/2021 19:46:39 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
408181 20/09/2021 19:45:37 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408171 20/09/2021 17:57:46 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408170 20/09/2021 17:56:59 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408169 20/09/2021 17:56:10 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
408167 20/09/2021 17:54:59 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408166 20/09/2021 17:54:03 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
408161 20/09/2021 17:39:24 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408160 20/09/2021 17:37:46 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408159 20/09/2021 17:33:51 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
408158 20/09/2021 17:32:42 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408157 20/09/2021 17:29:50 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408155 20/09/2021 17:26:41 TuanMinhZ Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408126 20/09/2021 15:55:21 TuanMinhZ CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 31 ms 1136 KB
408125 20/09/2021 15:54:22 TuanMinhZ CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408124 20/09/2021 15:47:59 TuanMinhZ CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 125 ms 2580 KB
408092 19/09/2021 22:07:09 TuanMinhZ CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408091 19/09/2021 22:06:19 TuanMinhZ CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408089 19/09/2021 21:50:45 TuanMinhZ MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3008 KB
408077 19/09/2021 20:47:28 TuanMinhZ 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
408075 19/09/2021 20:40:58 TuanMinhZ 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
408068 19/09/2021 18:53:03 TuanMinhZ DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
408067 19/09/2021 18:46:39 TuanMinhZ DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
408066 19/09/2021 18:13:45 TuanMinhZ DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
408052 19/09/2021 15:31:22 TuanMinhZ HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 31 ms 1932 KB
408051 19/09/2021 15:30:20 TuanMinhZ HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 156 ms 2520 KB
408001 19/09/2021 12:18:15 TuanMinhZ LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
407999 19/09/2021 11:58:26 TuanMinhZ SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3164 KB
407998 19/09/2021 11:57:29 TuanMinhZ SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3128 KB
407997 19/09/2021 11:56:20 TuanMinhZ SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3220 KB
407995 19/09/2021 11:53:57 TuanMinhZ SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3108 KB
407988 19/09/2021 11:39:42 TuanMinhZ SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 4964 KB
407892 19/09/2021 00:02:51 TuanMinhZ LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 46 ms 2852 KB
407891 18/09/2021 23:55:40 TuanMinhZ LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
407884 18/09/2021 23:29:16 TuanMinhZ DOFF - DOFF GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
407865 18/09/2021 22:44:43 TuanMinhZ C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
407818 18/09/2021 20:32:57 TuanMinhZ Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1996 KB
407708 17/09/2021 22:55:10 TuanMinhZ TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
407697 17/09/2021 22:41:18 TuanMinhZ TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
407564 17/09/2021 18:01:44 TuanMinhZ LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
407544 17/09/2021 17:40:42 TuanMinhZ C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1136 KB
407530 17/09/2021 17:32:01 TuanMinhZ C05_05 - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
407528 17/09/2021 17:30:58 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Accepted 234 ms 2776 KB
407525 17/09/2021 17:30:16 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
407517 17/09/2021 17:26:41 TuanMinhZ LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 109 ms 1888 KB
407511 17/09/2021 17:13:19 TuanMinhZ TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
407452 17/09/2021 14:21:20 TuanMinhZ SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
407340 17/09/2021 09:29:27 TuanMinhZ C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
407319 17/09/2021 09:10:00 TuanMinhZ MAXOCC - Max Occurrence GNU C++11 Accepted 109 ms 2968 KB
407292 17/09/2021 08:47:03 TuanMinhZ C04_07 - Tìm số trên vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
407185 16/09/2021 22:24:52 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 125 ms 2848 KB
407182 16/09/2021 22:23:55 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 2840 KB
407179 16/09/2021 22:21:22 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
407177 16/09/2021 22:20:32 TuanMinhZ DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
407155 16/09/2021 22:06:05 TuanMinhZ C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
407144 16/09/2021 21:55:05 TuanMinhZ C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
407061 16/09/2021 18:38:28 TuanMinhZ SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 359 ms 3560 KB
406951 16/09/2021 11:47:45 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới Free Pascal Accepted 187 ms 6432 KB
406939 16/09/2021 10:25:20 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 593 ms 4240 KB
406938 16/09/2021 10:24:30 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 593 ms 4240 KB
406936 16/09/2021 10:23:05 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới Free Pascal Accepted 171 ms 7052 KB
406935 16/09/2021 10:17:11 TuanMinhZ NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 593 ms 6584 KB
406882 16/09/2021 07:40:28 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2859 ms 2640 KB
406881 16/09/2021 07:39:03 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2828 ms 2660 KB
406880 16/09/2021 07:38:32 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2828 ms 2652 KB
406818 15/09/2021 21:30:58 TuanMinhZ DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2843 ms 2656 KB
406805 15/09/2021 21:01:20 TuanMinhZ FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 312 ms 3824 KB
406789 15/09/2021 20:44:51 TuanMinhZ NTCN - Nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
406776 15/09/2021 20:29:43 TuanMinhZ SUBSEQ20 - Dãy con Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
406770 15/09/2021 20:23:44 TuanMinhZ VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 2980 KB
406720 15/09/2021 12:01:18 TuanMinhZ ROBOT10 - Robot GNU C++11 Accepted 1187 ms 22516 KB
406719 15/09/2021 11:41:58 TuanMinhZ TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
406705 14/09/2021 23:25:17 TuanMinhZ NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
406699 14/09/2021 23:20:22 TuanMinhZ BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 11848 KB
406697 14/09/2021 23:15:37 TuanMinhZ BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 140 ms 9172 KB
406695 14/09/2021 23:14:34 TuanMinhZ BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 281 ms 8336 KB
406679 14/09/2021 22:39:48 TuanMinhZ ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
406468 14/09/2021 16:17:25 TuanMinhZ BUYGIFTS - Mua quà GNU C++11 Accepted 62 ms 2612 KB
406430 13/09/2021 23:14:39 TuanMinhZ XAUHH - Xâu họ hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
406426 13/09/2021 23:10:09 TuanMinhZ SUBSEQ01 - Dãy con Free Pascal Accepted 140 ms 6696 KB
406423 13/09/2021 23:05:40 TuanMinhZ SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 781 ms 10388 KB
406421 13/09/2021 22:59:39 TuanMinhZ ARR08 - ARR08 Free Pascal Accepted 0 ms 2828 KB
406420 13/09/2021 22:57:52 TuanMinhZ SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 218 ms 5768 KB
406419 13/09/2021 22:57:28 TuanMinhZ SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 203 ms 3884 KB
406398 13/09/2021 21:44:19 TuanMinhZ C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
406335 13/09/2021 19:12:12 TuanMinhZ Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
406271 13/09/2021 18:36:08 TuanMinhZ Part11 - Long long \'" GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
406253 13/09/2021 18:24:30 TuanMinhZ Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
406188 13/09/2021 12:27:38 TuanMinhZ C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
406149 13/09/2021 08:46:19 TuanMinhZ NKABD - Số phong phú GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
405937 12/09/2021 22:42:25 TuanMinhZ C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
405921 12/09/2021 22:21:39 TuanMinhZ NOIXICH - Nối xích Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
405895 12/09/2021 22:06:18 TuanMinhZ SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 8964 KB
405893 12/09/2021 22:04:43 TuanMinhZ SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
405863 12/09/2021 21:19:23 TuanMinhZ ARR07 - ARR07 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
405861 12/09/2021 21:12:46 TuanMinhZ NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
405829 12/09/2021 18:04:33 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 156 ms 2592 KB
405828 12/09/2021 18:03:50 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 140 ms 2592 KB
405827 12/09/2021 18:02:52 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 140 ms 2596 KB
405826 12/09/2021 17:59:48 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 406 ms 2596 KB
405822 12/09/2021 17:55:39 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 750 ms 2592 KB
405819 12/09/2021 17:50:43 TuanMinhZ FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 796 ms 2616 KB
405782 12/09/2021 13:50:18 TuanMinhZ DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 390 ms 3100 KB
405781 12/09/2021 13:44:36 TuanMinhZ DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 375 ms 3104 KB
405777 12/09/2021 13:31:52 TuanMinhZ FUTURE - Số tương lai Free Pascal Accepted 171 ms 2832 KB
405773 12/09/2021 13:17:42 TuanMinhZ Meeting - Cuộc gặp gỡ Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
405768 12/09/2021 12:59:18 TuanMinhZ BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 156 ms 9716 KB
405767 12/09/2021 12:56:59 TuanMinhZ BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 156 ms 9700 KB
405766 12/09/2021 12:55:32 TuanMinhZ NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
405753 12/09/2021 12:22:24 TuanMinhZ BNHAN - Bảng nhân Python 3 Accepted 796 ms 31284 KB
405749 12/09/2021 12:14:27 TuanMinhZ MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
405723 12/09/2021 00:16:21 TuanMinhZ SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
405709 11/09/2021 23:46:27 TuanMinhZ DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 46 ms 1948 KB
405704 11/09/2021 23:40:35 TuanMinhZ DANCE01 - Khiêu vũ 01 Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
405699 11/09/2021 23:08:43 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3180 KB
405676 11/09/2021 22:38:09 TuanMinhZ MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
405536 10/09/2021 22:50:53 TuanMinhZ PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
405532 10/09/2021 22:34:26 TuanMinhZ NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1932 KB
405519 10/09/2021 21:48:59 TuanMinhZ DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
405513 10/09/2021 21:39:19 TuanMinhZ CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
405501 10/09/2021 21:28:02 TuanMinhZ CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
405068 08/09/2021 15:46:34 TuanMinhZ TGC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
405055 08/09/2021 14:51:33 TuanMinhZ fdigit - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
397515 18/07/2021 20:25:08 TuanMinhZ BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2680 KB
397323 18/07/2021 00:30:00 TuanMinhZ SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
397307 17/07/2021 23:44:15 TuanMinhZ KSUM - SUMK GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
397305 17/07/2021 23:42:13 TuanMinhZ KSUM - SUMK GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
397273 17/07/2021 21:54:40 TuanMinhZ SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
397206 17/07/2021 16:05:02 TuanMinhZ SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S Free Pascal Accepted 156 ms 3128 KB
397202 17/07/2021 16:00:19 TuanMinhZ SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S Free Pascal Accepted 187 ms 3796 KB
397200 17/07/2021 15:58:47 TuanMinhZ SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S Free Pascal Accepted 187 ms 3796 KB
396881 15/07/2021 18:11:49 TuanMinhZ Part11 - Long long \'" GNU C++11 Accepted 0 ms 1832 KB
396743 14/07/2021 15:22:30 TuanMinhZ COST - Chi phí Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
396742 14/07/2021 15:19:38 TuanMinhZ COST - Chi phí Free Pascal Accepted 46 ms 3048 KB
396398 12/07/2021 16:58:33 TuanMinhZ ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 109 ms 10992 KB
396397 12/07/2021 16:56:57 TuanMinhZ ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 140 ms 10968 KB
395843 06/07/2021 19:03:43 TuanMinhZ BANHANG - Bán hàng Free Pascal Accepted 140 ms 4304 KB
395700 05/07/2021 12:53:16 TuanMinhZ CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
395696 05/07/2021 12:19:16 TuanMinhZ CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
395634 04/07/2021 13:29:07 TuanMinhZ CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Free Pascal Accepted 375 ms 2968 KB
394283 25/06/2021 11:12:28 TuanMinhZ VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
394165 24/06/2021 22:29:59 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
394160 24/06/2021 22:14:07 TuanMinhZ Part08 - Sum troll p2 Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
394150 24/06/2021 21:18:14 TuanMinhZ LUCKY - Phần quà may mắn Free Pascal Accepted 125 ms 3516 KB
384511 27/04/2021 10:17:50 TuanMinhZ PRIMES - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
378398 23/03/2021 10:51:52 TuanMinhZ KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
378375 23/03/2021 10:06:41 TuanMinhZ STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
378343 22/03/2021 23:56:19 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 109 ms 2668 KB
378342 22/03/2021 23:55:53 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 93 ms 1436 KB
378341 22/03/2021 23:55:20 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
378340 22/03/2021 23:54:48 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 125 ms 2660 KB
378337 22/03/2021 23:52:01 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
378320 22/03/2021 22:29:58 TuanMinhZ C04_09 - Sắp xếp 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
377971 21/03/2021 19:51:44 TuanMinhZ C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
377969 21/03/2021 19:50:23 TuanMinhZ C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
377466 18/03/2021 23:04:16 TuanMinhZ DHEXP - Biểu thức Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
377175 16/03/2021 23:32:57 TuanMinhZ PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
377043 16/03/2021 16:23:14 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6540 KB
377036 16/03/2021 16:16:35 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6624 KB
377035 16/03/2021 16:16:15 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6620 KB
377033 16/03/2021 16:15:33 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6536 KB
377032 16/03/2021 16:15:04 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6624 KB
377031 16/03/2021 16:14:51 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6580 KB
377030 16/03/2021 16:14:18 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6548 KB
377028 16/03/2021 16:13:53 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6500 KB
377024 16/03/2021 16:03:25 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 203 ms 4764 KB
377008 16/03/2021 15:43:01 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6608 KB
376938 16/03/2021 14:48:47 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6624 KB
376937 16/03/2021 14:47:30 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6660 KB
376936 16/03/2021 14:47:12 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6564 KB
376934 16/03/2021 14:46:33 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 250 ms 6516 KB
376918 16/03/2021 14:42:17 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 10504 KB
376916 16/03/2021 14:41:22 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 328 ms 18356 KB
376911 16/03/2021 14:39:41 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 328 ms 18256 KB
376906 16/03/2021 14:39:13 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 343 ms 18356 KB
376877 16/03/2021 11:52:39 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6624 KB
376876 16/03/2021 11:51:42 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 328 ms 8332 KB
376875 16/03/2021 11:51:16 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 312 ms 8440 KB
376874 16/03/2021 11:49:22 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6632 KB
376872 16/03/2021 11:47:40 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 250 ms 6632 KB
376871 16/03/2021 11:46:50 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6628 KB
376870 16/03/2021 11:43:23 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6624 KB
376868 16/03/2021 11:29:56 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6612 KB
376866 16/03/2021 11:28:22 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6628 KB
376862 16/03/2021 11:24:44 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 234 ms 6584 KB
376861 16/03/2021 11:24:19 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6632 KB
376853 16/03/2021 11:17:04 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 218 ms 6632 KB
376849 16/03/2021 11:08:28 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 343 ms 18356 KB
376845 16/03/2021 11:05:59 TuanMinhZ CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 328 ms 18356 KB
376708 15/03/2021 22:32:59 TuanMinhZ DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376705 15/03/2021 22:32:31 TuanMinhZ REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
376704 15/03/2021 22:31:40 TuanMinhZ ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
376703 15/03/2021 22:30:47 TuanMinhZ 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376701 15/03/2021 22:30:00 TuanMinhZ ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 546 ms 2544 KB
376697 15/03/2021 22:28:41 TuanMinhZ DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 875 ms 22068 KB
376694 15/03/2021 22:27:23 TuanMinhZ SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
376692 15/03/2021 22:26:26 TuanMinhZ FBRICK - Xếp hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376690 15/03/2021 22:23:05 TuanMinhZ matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 125 ms 2732 KB
376671 15/03/2021 20:52:41 TuanMinhZ DONUOC - Đo Nước Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
375825 12/03/2021 23:27:07 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 203 ms 35472 KB
375824 12/03/2021 23:27:04 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 35472 KB
375823 12/03/2021 23:26:22 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2764 KB
375821 12/03/2021 23:25:15 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 296 ms 2764 KB
375774 12/03/2021 19:26:30 TuanMinhZ Real_Value - Real_Value Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
375763 12/03/2021 19:05:59 TuanMinhZ BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
374725 08/03/2021 19:24:39 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 Free Pascal Accepted 468 ms 4212 KB
374718 08/03/2021 19:22:07 TuanMinhZ ARR15 - ARR15 Free Pascal Accepted 484 ms 4212 KB
374615 08/03/2021 18:50:13 TuanMinhZ SODEP - SỐ ĐẸP Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
374608 08/03/2021 18:48:20 TuanMinhZ NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
374605 08/03/2021 18:46:32 TuanMinhZ triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
374594 08/03/2021 18:42:26 TuanMinhZ CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
374590 08/03/2021 18:41:05 TuanMinhZ COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
374478 08/03/2021 17:51:05 TuanMinhZ SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
374476 08/03/2021 17:49:08 TuanMinhZ ARR14 - ARR14 Free Pascal Accepted 328 ms 4196 KB
374472 08/03/2021 17:45:50 TuanMinhZ DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
374462 08/03/2021 17:36:37 TuanMinhZ POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 359 ms 35412 KB
374277 08/03/2021 10:10:18 TuanMinhZ NKDIVSEQ - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
374265 08/03/2021 10:03:53 TuanMinhZ LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
374255 08/03/2021 09:55:10 TuanMinhZ SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
374243 08/03/2021 09:44:40 TuanMinhZ BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
374220 08/03/2021 09:25:19 TuanMinhZ HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Accepted 15 ms 1596 KB
374126 07/03/2021 21:53:05 TuanMinhZ SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
374016 07/03/2021 14:51:25 TuanMinhZ XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
374012 07/03/2021 14:49:24 TuanMinhZ ARR10 - ARR10 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
374006 07/03/2021 14:46:02 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
374005 07/03/2021 14:45:24 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
374002 07/03/2021 14:43:22 TuanMinhZ TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
373994 07/03/2021 14:31:47 TuanMinhZ HXOM - HÀNG XÓM Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
373990 07/03/2021 14:28:13 TuanMinhZ GROUP - Phân nhóm Free Pascal Accepted 406 ms 3100 KB
373875 07/03/2021 08:13:12 TuanMinhZ FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
373819 07/03/2021 07:38:52 TuanMinhZ TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
373811 06/03/2021 23:57:19 TuanMinhZ xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
373804 06/03/2021 23:11:31 TuanMinhZ LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
373791 06/03/2021 22:54:48 TuanMinhZ GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 78 ms 2916 KB
373722 06/03/2021 21:06:04 TuanMinhZ STRING*. - Xử lý xâu ez Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
373720 06/03/2021 21:03:46 TuanMinhZ CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Free Pascal Accepted 640 ms 3048 KB
373697 06/03/2021 20:23:51 TuanMinhZ FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 109 ms 3976 KB
373685 06/03/2021 20:12:33 TuanMinhZ TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
373671 06/03/2021 19:59:29 TuanMinhZ DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
373665 06/03/2021 19:50:14 TuanMinhZ HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 625 ms 24012 KB
373662 06/03/2021 19:45:45 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
373661 06/03/2021 19:45:01 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
373659 06/03/2021 19:39:31 TuanMinhZ HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
373656 06/03/2021 19:35:28 TuanMinhZ STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
373652 06/03/2021 19:31:22 TuanMinhZ XDX - Xâu đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
373583 06/03/2021 16:07:47 TuanMinhZ STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
373575 06/03/2021 15:56:47 TuanMinhZ STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
373560 06/03/2021 15:49:50 TuanMinhZ ARR11 - ARR11 Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
373549 06/03/2021 15:44:30 TuanMinhZ ARR13 - ARR13 Free Pascal Accepted 203 ms 3288 KB
373531 06/03/2021 15:26:47 TuanMinhZ SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 296 ms 5076 KB
373520 06/03/2021 15:21:28 TuanMinhZ LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
373518 06/03/2021 15:21:19 TuanMinhZ LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
373515 06/03/2021 15:21:15 TuanMinhZ LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 0 ms 1544 KB
373510 06/03/2021 15:20:11 TuanMinhZ Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
373509 06/03/2021 15:19:01 TuanMinhZ AR06 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
373503 06/03/2021 15:16:14 TuanMinhZ HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
373480 06/03/2021 15:08:34 TuanMinhZ Part14 - Đánh lừa Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
373478 06/03/2021 15:04:40 TuanMinhZ ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 31 ms 1368 KB
373474 06/03/2021 15:02:58 TuanMinhZ C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
373415 06/03/2021 11:38:48 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 140 ms 2720 KB
373339 06/03/2021 09:09:32 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
373335 06/03/2021 09:09:23 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
373333 06/03/2021 09:09:10 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
373330 06/03/2021 09:08:27 TuanMinhZ DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
373312 06/03/2021 08:54:52 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
373311 06/03/2021 08:54:49 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
373302 06/03/2021 08:44:50 TuanMinhZ KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
373301 06/03/2021 08:44:24 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
373300 06/03/2021 08:44:16 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
373299 06/03/2021 08:44:09 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
373192 05/03/2021 22:36:29 TuanMinhZ UCBC - Ước chung, bội chung Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
373188 05/03/2021 22:30:37 TuanMinhZ TAMGIAC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
373184 05/03/2021 22:23:42 TuanMinhZ C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
373180 05/03/2021 22:21:46 TuanMinhZ DIVISOR - Ước số Free Pascal Accepted 234 ms 2724 KB
373165 05/03/2021 21:52:43 TuanMinhZ STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
373164 05/03/2021 21:51:02 TuanMinhZ AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
373153 05/03/2021 21:45:11 TuanMinhZ ARR04 - ARR04 Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
373151 05/03/2021 21:42:28 TuanMinhZ C05_09 - Hình vuông rỗng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
373147 05/03/2021 21:37:03 TuanMinhZ C04_07 - Tìm số trên vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
373143 05/03/2021 21:32:22 TuanMinhZ C05_05 - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
373141 05/03/2021 21:30:20 TuanMinhZ ARR03 - ARR03 Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
373074 05/03/2021 17:39:49 TuanMinhZ LETTER - Gửi thư Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
373073 05/03/2021 17:36:16 TuanMinhZ nguyento - Nguyên tố cân bằng Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
372733 05/03/2021 08:28:48 TuanMinhZ LETTER - Gửi thư Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
372731 05/03/2021 08:25:54 TuanMinhZ NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 171 ms 2876 KB
372628 04/03/2021 22:23:08 TuanMinhZ FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
372627 04/03/2021 22:21:29 TuanMinhZ FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
372324 03/03/2021 19:25:47 TuanMinhZ FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 2672 KB
372314 03/03/2021 19:10:51 TuanMinhZ FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 3016 KB
372141 03/03/2021 14:36:11 TuanMinhZ C05_10 - Hình chữ nhật rỗng Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
372121 03/03/2021 14:21:22 TuanMinhZ CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
372044 03/03/2021 09:48:33 TuanMinhZ ARR12 - ARR12 Free Pascal Accepted 328 ms 4252 KB
372039 03/03/2021 09:46:25 TuanMinhZ ARR09 - ARR09 Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
372034 03/03/2021 09:40:56 TuanMinhZ SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
372032 03/03/2021 09:37:33 TuanMinhZ FRAME - Khung ảnh Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
372028 03/03/2021 09:34:11 TuanMinhZ C06_03 - C06_03 Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
372023 03/03/2021 09:30:49 TuanMinhZ CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
372022 03/03/2021 09:29:14 TuanMinhZ CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
372003 03/03/2021 09:06:56 TuanMinhZ CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
372000 03/03/2021 09:00:02 TuanMinhZ sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
371871 02/03/2021 20:57:24 TuanMinhZ SPMARKET - Siêu thị may mắn (VOI2007) GNU C++11 Accepted 750 ms 8576 KB
371831 02/03/2021 20:18:57 TuanMinhZ VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 328 ms 3168 KB
371829 02/03/2021 20:08:02 TuanMinhZ STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 31 ms 1308 KB
371828 02/03/2021 20:07:11 TuanMinhZ C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
371825 02/03/2021 20:03:20 TuanMinhZ CB01 - FIBO Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
371824 02/03/2021 20:02:32 TuanMinhZ Part06 - Hello World p2 Free Pascal Accepted 0 ms 1092 KB
371822 02/03/2021 20:01:08 TuanMinhZ Part01 - Hello World Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
371819 02/03/2021 19:59:07 TuanMinhZ PRIMENUM - Tìm số nguyên tố Free Pascal Accepted 1562 ms 12448 KB
371777 02/03/2021 18:12:53 TuanMinhZ SINHHV - Sinh các hoán vị Free Pascal Accepted 640 ms 2672 KB
371775 02/03/2021 18:11:07 TuanMinhZ SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
371771 02/03/2021 17:54:26 TuanMinhZ LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
371769 02/03/2021 17:52:12 TuanMinhZ LATGACH4. - Lát gạch 4 Free Pascal Accepted 140 ms 6572 KB
371767 02/03/2021 17:48:35 TuanMinhZ MAXARR1 - Help Conan 12! Free Pascal Accepted 234 ms 6836 KB
371766 02/03/2021 17:46:48 TuanMinhZ LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 Free Pascal Accepted 218 ms 10392 KB
371755 02/03/2021 17:31:50 TuanMinhZ NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
371753 02/03/2021 17:30:23 TuanMinhZ NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
371750 02/03/2021 17:25:06 TuanMinhZ LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
371745 02/03/2021 17:09:34 TuanMinhZ MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
371744 02/03/2021 17:06:11 TuanMinhZ QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
371671 02/03/2021 15:05:49 TuanMinhZ ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
371651 02/03/2021 12:15:38 TuanMinhZ FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
371641 02/03/2021 12:05:40 TuanMinhZ C06_07 - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
371640 02/03/2021 12:03:22 TuanMinhZ C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Free Pascal Accepted 0 ms 1156 KB
371635 02/03/2021 11:56:53 TuanMinhZ ARR06 - ARR06 Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
371632 02/03/2021 11:53:32 TuanMinhZ C06_04 - C06_04 Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
371518 01/03/2021 19:41:45 TuanMinhZ C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
371514 01/03/2021 19:33:14 TuanMinhZ AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
371449 01/03/2021 15:18:35 TuanMinhZ KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
371432 01/03/2021 14:04:52 TuanMinhZ MUAXANG - MUA XĂNG Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
371413 01/03/2021 09:38:48 TuanMinhZ PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 125 ms 4260 KB
371404 01/03/2021 08:50:16 TuanMinhZ LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
371391 01/03/2021 08:21:53 TuanMinhZ DOLL - Búp bê Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
371316 28/02/2021 15:44:54 TuanMinhZ SUBMERSION - Sự Phục Tùng Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
371314 28/02/2021 15:43:32 TuanMinhZ PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
371313 28/02/2021 15:41:30 TuanMinhZ FLYING - Lái máy bay Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
371312 28/02/2021 15:40:03 TuanMinhZ BOOK - Mua sách Free Pascal Accepted 62 ms 2704 KB
371302 28/02/2021 15:28:51 TuanMinhZ LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
371259 28/02/2021 10:51:27 TuanMinhZ CBUYING - Mua chocolate Free Pascal Accepted 171 ms 4228 KB
371163 28/02/2021 09:28:08 TuanMinhZ PLUGIN - Ổ cắm Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
371133 28/02/2021 08:37:13 TuanMinhZ DHEXP - Biểu thức Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
370090 24/02/2021 09:35:23 TuanMinhZ SuperPrime - Số siêu nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
369837 22/02/2021 08:07:36 TuanMinhZ C06_05 - C06_05 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
369443 18/02/2021 14:07:48 TuanMinhZ Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
369442 18/02/2021 14:05:32 TuanMinhZ KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
369441 18/02/2021 14:02:44 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
369440 18/02/2021 14:01:21 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
369439 18/02/2021 13:58:13 TuanMinhZ PSTG_LQD - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
369423 18/02/2021 12:52:54 TuanMinhZ PSTG - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
369416 18/02/2021 12:40:19 TuanMinhZ PILOT - Phi công Free Pascal Accepted 203 ms 3112 KB
369412 18/02/2021 12:36:08 TuanMinhZ PLANE - Hành trình bay Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
369409 18/02/2021 12:31:43 TuanMinhZ LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
369408 18/02/2021 12:30:50 TuanMinhZ Part02 - Nhân phẩm Free Pascal Accepted 0 ms 888 KB
369375 18/02/2021 12:11:59 TuanMinhZ C06_06 - Ước số chung Free Pascal Accepted 31 ms 1396 KB
369374 18/02/2021 12:08:11 TuanMinhZ C06_01 - C06_01 Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
369370 18/02/2021 12:03:50 TuanMinhZ ARR02 - ARR02 Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
369369 18/02/2021 12:02:20 TuanMinhZ C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
369368 18/02/2021 12:00:59 TuanMinhZ C05_06 - TBC chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
369365 18/02/2021 11:57:08 TuanMinhZ C05_08 - Hình chữ nhật đặt Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
369364 18/02/2021 11:55:44 TuanMinhZ ARR05 - ARR05 Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
369361 18/02/2021 11:50:38 TuanMinhZ C04_10 - Vị trí số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
369346 18/02/2021 08:22:42 TuanMinhZ C03_06 - Ký tự cũ Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
369345 18/02/2021 08:21:53 TuanMinhZ C03_03 - Ký tự mới Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
369342 18/02/2021 08:20:26 TuanMinhZ C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
369341 18/02/2021 08:19:25 TuanMinhZ C04_05 - C04_05 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
369339 18/02/2021 08:14:34 TuanMinhZ C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
369338 18/02/2021 08:12:34 TuanMinhZ C06_02 - C06_02 Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
369337 18/02/2021 08:12:32 TuanMinhZ C06_02 - C06_02 Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
369334 18/02/2021 08:10:40 TuanMinhZ AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
369332 18/02/2021 08:08:11 TuanMinhZ C05_07 - Hình vuông đặt Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
369331 18/02/2021 08:06:20 TuanMinhZ C04_09 - Sắp xếp 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
369329 18/02/2021 08:04:14 TuanMinhZ C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
369328 18/02/2021 08:03:22 TuanMinhZ C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
369319 17/02/2021 21:01:35 TuanMinhZ C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
369307 17/02/2021 20:10:54 TuanMinhZ ARR01 - ARR01 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
369302 17/02/2021 19:56:09 TuanMinhZ C04_11 - Số chính phương Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
369301 17/02/2021 19:44:13 TuanMinhZ AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
369294 17/02/2021 19:20:52 TuanMinhZ AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
369267 17/02/2021 15:24:16 TuanMinhZ C04_08 - Sắp xếp 2 số Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
369261 17/02/2021 15:19:10 TuanMinhZ C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Accepted 562 ms 2724 KB
369260 17/02/2021 15:17:52 TuanMinhZ C04_04 - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
369259 17/02/2021 15:15:12 TuanMinhZ C05_02 - In tổng lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
369254 17/02/2021 15:08:19 TuanMinhZ C04_03 - Min của 4 số Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
369253 17/02/2021 15:07:08 TuanMinhZ C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
369252 17/02/2021 15:06:19 TuanMinhZ C04_02 - Max của 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
369250 17/02/2021 15:03:45 TuanMinhZ C05_03 - Ước số Free Pascal Accepted 46 ms 1180 KB
369248 17/02/2021 15:01:07 TuanMinhZ TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
369247 17/02/2021 15:00:38 TuanMinhZ C04_01 - Số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
369246 17/02/2021 14:59:26 TuanMinhZ C05_01 - In n số tự nhiên Free Pascal Accepted 156 ms 2724 KB
369244 17/02/2021 14:57:01 TuanMinhZ THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
369241 17/02/2021 14:55:27 TuanMinhZ BANGSO - Băng số Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
369240 17/02/2021 14:54:42 TuanMinhZ MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 0 ms 2724 KB
369239 17/02/2021 14:54:14 TuanMinhZ NKTICK - Xếp hàng mua vé Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
369238 17/02/2021 14:53:40 TuanMinhZ LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
369237 17/02/2021 14:52:45 TuanMinhZ MAXMOD - Số dư lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
369236 17/02/2021 14:52:17 TuanMinhZ Part00 - Accept Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
369235 17/02/2021 14:51:44 TuanMinhZ Part03 - Physic Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
Back to Top