Các bài giải được của Yucy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
483363 09/11/2022 12:09:48 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
451131 15/03/2022 15:49:07 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
446529 02/03/2022 17:39:26 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
444491 21/02/2022 16:04:58 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 968 ms 496336 KB
444489 21/02/2022 16:04:31 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 1000 ms 496332 KB
443817 18/02/2022 16:22:44 Yucy COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 875 ms 3008 KB
435679 07/01/2022 16:02:01 Yucy SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++11 Accepted 328 ms 35780 KB
435581 06/01/2022 23:00:06 Yucy GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Accepted 312 ms 198356 KB
435536 06/01/2022 18:51:45 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
435487 06/01/2022 15:46:22 Yucy DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 250 ms 103080 KB
432566 13/12/2021 15:47:26 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 359 ms 18208 KB
432501 13/12/2021 14:35:42 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 515 ms 18212 KB
428598 30/11/2021 08:10:47 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
428597 30/11/2021 07:40:19 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428183 27/11/2021 14:52:35 Yucy SPASTA - Trạm không gian GNU C++11 Accepted 203 ms 7456 KB
427845 24/11/2021 16:27:21 Yucy GRAPHGAME - Trò chơi đồ thị GNU C++11 Accepted 609 ms 39464 KB
427841 24/11/2021 15:48:44 Yucy SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
427834 24/11/2021 15:18:52 Yucy PARLIAMENT - Thượng nghị viện GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
427827 24/11/2021 14:37:14 Yucy OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427826 24/11/2021 14:36:58 Yucy MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 906 ms 7412 KB
427820 24/11/2021 14:19:16 Yucy MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 875 ms 7444 KB
413280 02/10/2021 22:05:21 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 140 ms 1896 KB
413274 02/10/2021 22:02:55 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 1908 KB
413273 02/10/2021 22:02:15 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 2560 KB
413271 02/10/2021 22:01:00 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 2616 KB
413269 02/10/2021 22:00:05 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 2616 KB
413268 02/10/2021 21:59:19 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 156 ms 2616 KB
413267 02/10/2021 21:58:04 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 5360 KB
413265 02/10/2021 21:55:15 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 578 ms 6332 KB
413263 02/10/2021 21:53:27 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 171 ms 5312 KB
412680 01/10/2021 17:15:33 Yucy RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 5356 KB
412679 01/10/2021 17:13:51 Yucy RLESTR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2660 KB
412562 01/10/2021 15:55:05 Yucy GFIB - Dãy số Fibonacc GNU C++11 Accepted 500 ms 7368 KB
405989 12/09/2021 23:24:44 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
405988 12/09/2021 23:23:28 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
405569 11/09/2021 09:38:07 Yucy 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 609 ms 2816 KB
405568 11/09/2021 09:28:43 Yucy 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 609 ms 2812 KB
405292 10/09/2021 15:49:29 Yucy ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
405291 10/09/2021 15:48:55 Yucy XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 93 ms 3912 KB
405290 10/09/2021 15:48:23 Yucy SCHOOL - Đến trường GNU C++11 Accepted 140 ms 7868 KB
404450 03/09/2021 10:20:48 Yucy FACTORS - Factors GNU C++11 Accepted 625 ms 2644 KB
404449 03/09/2021 10:20:06 Yucy JOBSHOP - Công việc GNU C++11 Accepted 343 ms 4212 KB
404448 03/09/2021 10:18:34 Yucy CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 4980 KB
404447 03/09/2021 10:18:01 Yucy CHOOSE - Chọn hình GNU C++11 Accepted 1312 ms 4568 KB
404282 01/09/2021 18:29:17 Yucy LAND - Mua đất GNU C++11 Accepted 1000 ms 217572 KB
404261 01/09/2021 15:18:59 Yucy MSEQ - MSEQ GNU C++11 Accepted 937 ms 21968 KB
404260 01/09/2021 15:18:48 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 500 ms 112740 KB
404258 01/09/2021 15:01:03 Yucy BSF - Giá sách GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
403183 24/08/2021 10:31:33 Yucy CONTACT - Liên lạc GNU C++11 Accepted 515 ms 11192 KB
403177 24/08/2021 10:24:43 Yucy CONTACT - Liên lạc GNU C++11 Accepted 671 ms 11232 KB
403176 24/08/2021 10:20:03 Yucy CONTACT - Liên lạc GNU C++11 Accepted 656 ms 11232 KB
402611 20/08/2021 22:02:42 Yucy C05_01 - In n số tự nhiên Python 3 Accepted 343 ms 8524 KB
402474 19/08/2021 14:11:30 Yucy RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
402321 18/08/2021 09:49:41 Yucy LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2888 KB
402320 18/08/2021 09:40:46 Yucy LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 62 ms 3004 KB
402314 18/08/2021 09:05:09 Yucy LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 109 ms 65068 KB
401352 10/08/2021 15:49:02 Yucy TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 1015 ms 386156 KB
401351 10/08/2021 15:46:54 Yucy TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 1984 ms 389964 KB
401036 08/08/2021 17:32:27 Yucy BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Accepted 859 ms 2520 KB
401029 08/08/2021 17:07:25 Yucy BALANCE02 - Cân thằng bằng 02 GNU C++11 Accepted 890 ms 2524 KB
400248 04/08/2021 07:39:36 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
399724 01/08/2021 16:48:00 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
399708 01/08/2021 13:25:51 Yucy POSTMAN - Postman GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
399703 01/08/2021 12:31:30 Yucy POSTMAN - Postman GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
399702 01/08/2021 12:27:55 Yucy COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 234 ms 6244 KB
399676 01/08/2021 08:16:34 Yucy NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
399606 31/07/2021 16:25:52 Yucy ANNICAKE - Bánh sinh nhật GNU C++11 Accepted 156 ms 3440 KB
399594 31/07/2021 15:16:57 Yucy FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 62 ms 7284 KB
395869 07/07/2021 09:42:34 Yucy MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 687 ms 26008 KB
395839 06/07/2021 18:40:11 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 515 ms 18152 KB
395838 06/07/2021 18:27:07 Yucy COLFLAG - Treo cờ GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
395835 06/07/2021 18:16:30 Yucy LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
395834 06/07/2021 18:02:00 Yucy MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 62 ms 3360 KB
395833 06/07/2021 18:01:35 Yucy MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 62 ms 3232 KB
388011 25/05/2021 11:50:20 Yucy SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 265 ms 29540 KB
387992 25/05/2021 10:30:30 Yucy SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 9484 KB
387983 25/05/2021 08:34:15 Yucy COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 1312 ms 2876 KB
387976 25/05/2021 07:57:53 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 203 ms 7476 KB
385832 16/05/2021 19:43:37 Yucy CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
372981 05/03/2021 14:15:29 Yucy nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 968 ms 2532 KB
369930 23/02/2021 16:10:13 Yucy DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
368786 12/02/2021 20:07:36 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
367635 04/02/2021 20:12:39 Yucy BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
367134 31/01/2021 21:50:18 Yucy COIN - COIN GNU C++11 Accepted 984 ms 45276 KB
367112 31/01/2021 20:51:35 Yucy Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 784 KB
367111 31/01/2021 20:51:22 Yucy SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2424 KB
363979 09/01/2021 18:33:30 Yucy TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 2796 ms 140000 KB
363975 09/01/2021 18:24:11 Yucy TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 2765 ms 242732 KB
363195 03/01/2021 13:37:31 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
363194 03/01/2021 13:35:51 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
363193 03/01/2021 13:34:35 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
361851 16/12/2020 14:51:40 Yucy SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 968 ms 10552 KB
356084 24/11/2020 14:49:25 Yucy 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 265 ms 2696 KB
353684 16/11/2020 11:53:27 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 640 ms 61304 KB
353683 16/11/2020 11:52:33 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 750 ms 67108 KB
353673 16/11/2020 09:54:54 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 765 ms 67588 KB
353672 16/11/2020 09:53:55 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 859 ms 111448 KB
353671 16/11/2020 09:48:11 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 1078 ms 193676 KB
353670 16/11/2020 09:44:09 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 1234 ms 195244 KB
350843 29/10/2020 13:36:33 Yucy VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 140 ms 4044 KB
346751 13/10/2020 19:13:04 Yucy FIVESET - Bộ năm GNU C++11 Accepted 140 ms 19848 KB
346750 13/10/2020 19:12:17 Yucy FIVESET - Bộ năm GNU C++11 Accepted 234 ms 19888 KB
346525 13/10/2020 14:36:05 Yucy EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 218 ms 9572 KB
346510 13/10/2020 14:32:03 Yucy EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 234 ms 9140 KB
345746 10/10/2020 13:08:03 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 328 ms 10288 KB
345745 10/10/2020 13:06:04 Yucy ZERO - Biến đổi về số 0 GNU C++11 Accepted 328 ms 11256 KB
344474 07/10/2020 09:52:28 Yucy NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1171 ms 80032 KB
344473 07/10/2020 09:49:15 Yucy NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1218 ms 79840 KB
344472 07/10/2020 09:09:40 Yucy SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 125 ms 2560 KB
344471 07/10/2020 09:06:55 Yucy SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 109 ms 2660 KB
341931 28/09/2020 14:11:57 Yucy FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
341834 27/09/2020 19:01:05 Yucy DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
341821 27/09/2020 18:06:27 Yucy DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
341787 27/09/2020 13:21:51 Yucy DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
341749 26/09/2020 21:16:11 Yucy LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
341746 26/09/2020 20:49:49 Yucy LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
341745 26/09/2020 20:48:07 Yucy LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
338398 15/09/2020 14:08:50 Yucy BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
335204 31/08/2020 17:32:43 Yucy MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
335203 31/08/2020 17:30:00 Yucy MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
333697 18/08/2020 11:26:09 Yucy LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 109 ms 9880 KB
332457 07/08/2020 04:49:58 Yucy PIG - Con heo đất GNU C++ Accepted 390 ms 2744 KB
331300 28/07/2020 19:41:21 Yucy YS - Yang Super GNU C++ Accepted 234 ms 10256 KB
331266 28/07/2020 13:07:41 Yucy RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 156 ms 5412 KB
330856 25/07/2020 13:41:54 Yucy WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++ Accepted 312 ms 4384 KB
330498 21/07/2020 18:23:27 Yucy SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++ Accepted 31 ms 4804 KB
330491 21/07/2020 17:45:31 Yucy G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 140 ms 7156 KB
330489 21/07/2020 17:43:48 Yucy G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 125 ms 7156 KB
330438 21/07/2020 12:15:10 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 343 ms 2932 KB
330437 21/07/2020 12:13:59 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 437 ms 3224 KB
330436 21/07/2020 12:13:25 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 406 ms 3204 KB
330405 21/07/2020 00:56:08 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 343 ms 2944 KB
330404 21/07/2020 00:53:58 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 359 ms 2944 KB
330403 21/07/2020 00:44:18 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 500 ms 2940 KB
330401 21/07/2020 00:42:30 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 468 ms 2968 KB
330400 21/07/2020 00:41:26 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 484 ms 2968 KB
330399 21/07/2020 00:40:10 Yucy PEARL - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 484 ms 2940 KB
329860 14/07/2020 13:44:54 Yucy MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 203 ms 28792 KB
329859 14/07/2020 13:44:23 Yucy MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 218 ms 28508 KB
329858 14/07/2020 13:40:40 Yucy MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 203 ms 29044 KB
328584 05/07/2020 14:10:10 Yucy LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 468 ms 3584 KB
328579 05/07/2020 14:03:55 Yucy LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 468 ms 3444 KB
328263 04/07/2020 00:25:58 Yucy HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
328125 03/07/2020 10:36:05 Yucy NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 515 ms 5576 KB
328096 03/07/2020 08:18:14 Yucy LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++ Accepted 437 ms 10676 KB
327943 02/07/2020 02:35:36 Yucy GILDONG - Chuỗi đối xứng dài nhất. GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
327653 30/06/2020 10:33:46 Yucy MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
327616 30/06/2020 08:35:28 Yucy FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Accepted 156 ms 4552 KB
327614 30/06/2020 08:34:44 Yucy FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Accepted 218 ms 4096 KB
327613 30/06/2020 08:34:25 Yucy FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Accepted 187 ms 4104 KB
327611 30/06/2020 08:31:06 Yucy FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Accepted 453 ms 29696 KB
327609 30/06/2020 08:28:06 Yucy FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Accepted 203 ms 5024 KB
327368 28/06/2020 23:43:28 Yucy CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 125 ms 4120 KB
327150 26/06/2020 21:47:02 Yucy MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 453 ms 32812 KB
323800 02/06/2020 12:47:07 Yucy STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
323530 31/05/2020 09:58:19 Yucy DEL - DEL GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
323525 31/05/2020 09:41:51 Yucy DEL - DEL GNU C++ Accepted 31 ms 3116 KB
322330 26/05/2020 17:28:43 Yucy QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 4544 KB
321316 21/05/2020 15:51:13 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
321314 21/05/2020 15:49:34 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 406 ms 3216 KB
321289 21/05/2020 10:03:04 Yucy SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
319949 18/05/2020 09:12:18 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 281 ms 11960 KB
319701 16/05/2020 21:29:33 Yucy WATERJUG - Đong nước GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
319611 16/05/2020 13:51:49 Yucy SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 234 ms 21380 KB
319595 16/05/2020 12:06:47 Yucy BOARD02 - BOARD GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
318409 12/05/2020 19:32:01 Yucy ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 281 ms 7296 KB
318112 11/05/2020 20:35:28 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 265 ms 8028 KB
318109 11/05/2020 20:25:37 Yucy VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
318107 11/05/2020 20:16:30 Yucy NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
317753 10/05/2020 00:55:55 Yucy CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
315531 02/05/2020 20:04:01 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 640 ms 156740 KB
315530 02/05/2020 20:02:51 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 656 ms 174640 KB
315529 02/05/2020 20:01:51 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 656 ms 154504 KB
315528 02/05/2020 19:55:50 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 640 ms 153820 KB
315526 02/05/2020 19:45:51 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 875 ms 179388 KB
315525 02/05/2020 19:44:48 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 859 ms 168952 KB
315524 02/05/2020 19:44:20 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 859 ms 163088 KB
315522 02/05/2020 19:39:24 Yucy BSEQ - BSEQ GNU C++ Accepted 843 ms 167076 KB
315499 02/05/2020 18:29:03 Yucy SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 187 ms 21924 KB
315495 02/05/2020 17:44:06 Yucy SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 171 ms 21928 KB
314734 29/04/2020 17:40:42 Yucy NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Free Pascal Accepted 562 ms 22188 KB
312452 24/04/2020 22:19:49 Yucy Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
311967 24/04/2020 20:03:49 Yucy Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
311958 24/04/2020 20:03:20 Yucy Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
311918 24/04/2020 20:01:31 Yucy Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
311903 24/04/2020 20:00:23 Yucy Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310472 21/04/2020 16:06:01 Yucy SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 218 ms 9980 KB
310467 21/04/2020 16:02:00 Yucy SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 218 ms 10284 KB
310118 20/04/2020 22:43:48 Yucy MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 546 ms 17484 KB
310116 20/04/2020 22:42:05 Yucy MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 531 ms 17484 KB
306678 16/04/2020 23:40:52 Yucy WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 812 ms 2308 KB
306676 16/04/2020 23:40:36 Yucy WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 687 ms 1936 KB
305906 15/04/2020 16:31:11 Yucy VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 78 ms 2504 KB
305663 14/04/2020 22:30:15 Yucy SEQK - SEQK GNU C++ Accepted 890 ms 356032 KB
305662 14/04/2020 22:29:18 Yucy SEQK - SEQK GNU C++ Accepted 906 ms 370424 KB
305238 14/04/2020 13:55:16 Yucy POWER - POWER GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
305233 14/04/2020 13:50:11 Yucy CHANGE01 - CHANGE GNU C++ Accepted 234 ms 28620 KB
303651 10/04/2020 20:40:36 Yucy REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
302385 08/04/2020 18:24:08 Yucy CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 265 ms 2540 KB
302015 07/04/2020 21:23:34 Yucy DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
301530 06/04/2020 20:12:07 Yucy BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
301518 06/04/2020 20:09:23 Yucy BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
301394 06/04/2020 18:16:18 Yucy ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 171 ms 2540 KB
301344 06/04/2020 17:51:41 Yucy WTREE - Tưới cây GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
301209 06/04/2020 14:58:58 Yucy NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
300357 04/04/2020 22:04:40 Yucy RSEQ - RSEQ GNU C++ Accepted 218 ms 11452 KB
298064 31/03/2020 12:59:14 Yucy MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 156 ms 5584 KB
297282 29/03/2020 23:36:44 Yucy STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 62 ms 3552 KB
297130 29/03/2020 16:52:23 Yucy DELIVER - DELIVER GNU C++ Accepted 109 ms 3016 KB
297123 29/03/2020 16:32:37 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 234 ms 9548 KB
296995 29/03/2020 13:40:35 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 250 ms 9452 KB
296660 28/03/2020 19:21:58 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 218 ms 9424 KB
296603 28/03/2020 17:14:44 Yucy NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 171 ms 5652 KB
296566 28/03/2020 16:18:04 Yucy BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 171 ms 9920 KB
293592 23/03/2020 20:07:13 Yucy ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 156 ms 112288 KB
292639 22/03/2020 21:35:00 Yucy SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++ Accepted 78 ms 3460 KB
292634 22/03/2020 21:34:43 Yucy ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 156 ms 116484 KB
292631 22/03/2020 21:34:26 Yucy AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++ Accepted 531 ms 1832 KB
292630 22/03/2020 21:34:19 Yucy AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
292495 22/03/2020 21:01:51 Yucy SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++ Accepted 93 ms 4052 KB
291968 22/03/2020 19:25:26 Yucy ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 156 ms 121364 KB
291862 22/03/2020 19:04:43 Yucy AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++ Accepted 531 ms 1832 KB
291861 22/03/2020 19:03:15 Yucy AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
291466 21/03/2020 21:48:07 Yucy BIXANH - Bi xanh GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
290728 20/03/2020 20:45:38 Yucy ___ - ___ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
290592 20/03/2020 18:01:53 Yucy MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++ Accepted 796 ms 10408 KB
290583 20/03/2020 17:56:13 Yucy MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++ Accepted 750 ms 10408 KB
290582 20/03/2020 17:54:59 Yucy MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++ Accepted 750 ms 10408 KB
289184 19/03/2020 14:59:22 Yucy FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++ Accepted 62 ms 1964 KB
289173 19/03/2020 14:43:27 Yucy GCD - GCD khác nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1964 KB
289162 19/03/2020 14:09:43 Yucy BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
287596 17/03/2020 22:48:20 Yucy BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Accepted 218 ms 24320 KB
287595 17/03/2020 22:46:22 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 375 ms 3136 KB
287594 17/03/2020 22:42:44 Yucy GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 1000 ms 120968 KB
287593 17/03/2020 22:40:17 Yucy ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++ Accepted 218 ms 17552 KB
287591 17/03/2020 22:39:38 Yucy ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++ Accepted 234 ms 13256 KB
287570 17/03/2020 22:02:41 Yucy SOLVE - Giải phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
287558 17/03/2020 21:55:53 Yucy SOLVE - Giải phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
286208 16/03/2020 15:09:49 Yucy ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Accepted 343 ms 10192 KB
286030 16/03/2020 14:36:36 Yucy ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 171 ms 2416 KB
285868 16/03/2020 14:03:38 Yucy FRAME - Khung ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
284999 14/03/2020 20:33:12 Yucy LZCSE - Định và YDS (bản dễ) GNU C++ Accepted 140 ms 22636 KB
284768 14/03/2020 19:26:19 Yucy MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
284654 14/03/2020 19:09:04 Yucy STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++ Accepted 265 ms 3276 KB
282978 11/03/2020 21:50:00 Yucy SEQ15 - Trò chơi trên dãy số Free Pascal Accepted 890 ms 4504 KB
282945 11/03/2020 21:05:21 Yucy FBRICK - Xếp hình GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282551 11/03/2020 11:31:14 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 375 ms 3232 KB
282025 10/03/2020 10:30:38 Yucy GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 656 ms 259640 KB
282019 10/03/2020 10:21:34 Yucy LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
281644 09/03/2020 16:20:21 Yucy ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++ Accepted 109 ms 33000 KB
280968 07/03/2020 17:31:40 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 375 ms 3184 KB
280953 07/03/2020 17:03:41 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 375 ms 3180 KB
280807 07/03/2020 15:36:20 Yucy LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 359 ms 3208 KB
280790 07/03/2020 15:31:37 Yucy LNARRAY - Dãy số LN GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
280553 07/03/2020 14:26:16 Yucy CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
280516 07/03/2020 14:18:05 Yucy LNCHAT - Chat với LN GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
279469 05/03/2020 13:01:09 Yucy BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
279442 05/03/2020 10:49:53 Yucy BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
279408 05/03/2020 10:09:47 Yucy CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
279388 05/03/2020 09:33:09 Yucy CALCULATE - CALCULATE GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
279357 05/03/2020 08:38:28 Yucy NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
279119 04/03/2020 17:39:41 Yucy BOARD - Bảng GNU C++ Accepted 31 ms 1212 KB
279099 04/03/2020 16:58:53 Yucy THPTQG - Luyện Thi GNU C++ Accepted 265 ms 51616 KB
279076 04/03/2020 16:38:25 Yucy CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
277263 01/03/2020 07:55:31 Yucy BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
277261 01/03/2020 05:54:46 Yucy BANK - BANK GNU C++ Accepted 46 ms 2640 KB
277260 01/03/2020 05:48:54 Yucy BANK - BANK GNU C++ Accepted 31 ms 2644 KB
276792 28/02/2020 10:37:19 Yucy LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++ Accepted 625 ms 17280 KB
275745 26/02/2020 15:24:58 Yucy Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
275588 26/02/2020 15:00:59 Yucy DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++ Accepted 31 ms 2036 KB
275581 26/02/2020 15:00:44 Yucy Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
275550 26/02/2020 15:00:09 Yucy Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 281 ms 1772 KB
275426 26/02/2020 14:36:02 Yucy DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
275302 26/02/2020 14:15:51 Yucy Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
275225 26/02/2020 14:04:19 Yucy Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 265 ms 1748 KB
274337 24/02/2020 15:36:18 Yucy Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
274097 24/02/2020 14:30:00 Yucy TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
274096 24/02/2020 14:29:57 Yucy TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
274001 24/02/2020 14:10:39 Yucy THREESTR - Bộ ba string GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
273828 23/02/2020 22:01:47 Yucy SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++ Accepted 390 ms 18024 KB
273807 23/02/2020 21:50:55 Yucy Part09 - Bài cào GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
273795 23/02/2020 21:23:57 Yucy Chess - Cờ cá ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
273753 23/02/2020 19:42:19 Yucy 1920W052 - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
273752 23/02/2020 19:41:22 Yucy 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
273750 23/02/2020 19:40:22 Yucy 1920W051 - Ship hàng GNU C++ Accepted 15 ms 4004 KB
272731 20/02/2020 12:48:41 Yucy BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Accepted 296 ms 82120 KB
271974 18/02/2020 21:03:06 Yucy Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
271137 17/02/2020 15:58:16 Yucy CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++ Accepted 156 ms 4860 KB
270206 17/02/2020 09:28:25 Yucy DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 4112 KB
267329 14/02/2020 01:23:03 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 375 ms 91824 KB
265746 09/02/2020 16:24:39 Yucy WUHAN - Định và Toán GNU C++ Accepted 484 ms 3908 KB
265742 09/02/2020 16:21:02 Yucy WUHAN - Định và Toán GNU C++ Accepted 484 ms 3908 KB
265328 09/02/2020 14:31:35 Yucy NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
265243 09/02/2020 14:18:21 Yucy YS - Yang Super GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
265175 09/02/2020 14:09:31 Yucy LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 109 ms 3916 KB
265143 09/02/2020 14:03:03 Yucy LN - Con13A GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
263996 06/02/2020 20:35:53 Yucy CORONA - Hello Corona!! GNU C++ Accepted 2000 ms 5572 KB
263878 06/02/2020 20:15:18 Yucy MagicArr - Magic_Array GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
263604 06/02/2020 19:36:03 Yucy LI_XI - Bao lì xì GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
263522 06/02/2020 19:28:34 Yucy BCNN - BCNN GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
263329 06/02/2020 19:11:25 Yucy Specnum - Special_Number GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
263308 06/02/2020 19:08:18 Yucy Real_Value - Real_Value GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
263265 06/02/2020 18:31:03 Yucy ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++ Accepted 234 ms 23044 KB
263264 06/02/2020 18:30:19 Yucy ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++ Accepted 234 ms 24168 KB
263036 05/02/2020 21:57:49 Yucy ABC - Xâu ABC GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
262960 05/02/2020 19:27:14 Yucy ABC - Xâu ABC GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
260593 25/01/2020 00:00:03 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
260592 24/01/2020 23:59:52 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
259202 15/01/2020 23:07:04 Yucy BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Accepted 281 ms 82184 KB
258297 14/01/2020 15:34:53 Yucy Digitsum - Digitsum GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
258282 14/01/2020 15:19:35 Yucy Digitsum - Digitsum GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
257729 13/01/2020 00:27:50 Yucy 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
257728 13/01/2020 00:04:30 Yucy UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
257141 11/01/2020 09:49:39 Yucy BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Accepted 281 ms 82224 KB
257122 11/01/2020 09:33:43 Yucy Hinhvuong - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
256755 10/01/2020 15:20:51 Yucy ARR08 - ARR08 GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
256751 10/01/2020 15:16:04 Yucy ARR07 - ARR07 GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
254703 07/01/2020 15:19:15 Yucy 1920W031 - FWORD GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
254702 07/01/2020 15:18:13 Yucy 1920W031 - FWORD GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
254675 07/01/2020 14:55:24 Yucy 1920W023 - Lớp học múa GNU C++ Accepted 203 ms 3880 KB
254666 07/01/2020 14:50:31 Yucy 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1028 KB
254665 07/01/2020 14:49:54 Yucy KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
254635 07/01/2020 14:28:11 Yucy IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 187 ms 5116 KB
254623 07/01/2020 14:19:34 Yucy DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
252797 03/01/2020 19:41:33 Yucy NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 500 ms 5008 KB
250199 26/12/2019 19:05:41 Yucy Part08 - Sum troll p2 GNU C++ Accepted 109 ms 1824 KB
240844 11/12/2019 17:14:39 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 125 ms 3624 KB
239419 10/12/2019 20:30:03 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
239198 10/12/2019 15:59:40 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
239175 10/12/2019 15:41:30 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 140 ms 3196 KB
239119 10/12/2019 15:19:45 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
239118 10/12/2019 15:19:42 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 140 ms 3200 KB
239108 10/12/2019 15:18:09 Yucy 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
239101 10/12/2019 15:16:50 Yucy 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 140 ms 3172 KB
239071 10/12/2019 15:11:24 Yucy 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
239021 10/12/2019 14:25:28 Yucy ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 531 ms 4116 KB
237970 08/12/2019 21:09:00 Yucy Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
237969 08/12/2019 21:08:12 Yucy Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
234743 03/12/2019 16:59:58 Yucy SORT01 - Sắp xếp GNU C++ Accepted 234 ms 3320 KB
234716 03/12/2019 16:02:03 Yucy Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 281 ms 6160 KB
234708 03/12/2019 15:33:04 Yucy GROUP02 - Phân nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
234706 03/12/2019 15:30:20 Yucy RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 156 ms 3444 KB
234705 03/12/2019 15:29:16 Yucy RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 171 ms 3500 KB
233106 01/12/2019 18:12:54 Yucy TEXTCOM - So sánh văn bản GNU C++11 Accepted 1171 ms 92740 KB
233105 01/12/2019 18:12:27 Yucy TREE02 - Trồng cây GNU C++11 Accepted 640 ms 19368 KB
233024 01/12/2019 17:01:55 Yucy OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
232823 01/12/2019 14:06:30 Yucy UNION - Liên thông GNU C++ Accepted 484 ms 91728 KB
232704 01/12/2019 11:20:17 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 515 ms 113536 KB
232702 01/12/2019 11:19:54 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 546 ms 103896 KB
232700 01/12/2019 11:19:05 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 500 ms 115416 KB
232697 01/12/2019 11:18:52 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 531 ms 108800 KB
232695 01/12/2019 11:18:08 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 515 ms 116988 KB
232670 01/12/2019 10:55:04 Yucy WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++ Accepted 171 ms 159888 KB
232622 01/12/2019 10:20:43 Yucy LOCK01 - Khóa số GNU C++ Accepted 140 ms 3040 KB
232505 01/12/2019 08:33:01 Yucy MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 500 ms 114576 KB
232249 30/11/2019 21:51:38 Yucy ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
232247 30/11/2019 21:50:57 Yucy ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
232207 30/11/2019 20:38:25 Yucy XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
232159 30/11/2019 20:04:09 Yucy ETABLE - Bảng điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
231573 30/11/2019 10:57:43 Yucy Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
231492 30/11/2019 09:51:15 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 156 ms 3756 KB
231489 30/11/2019 09:49:51 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 156 ms 3768 KB
231484 30/11/2019 09:48:45 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 156 ms 3684 KB
231481 30/11/2019 09:46:55 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 156 ms 3732 KB
231478 30/11/2019 09:43:46 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
231467 30/11/2019 09:37:18 Yucy SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
231413 30/11/2019 08:49:52 Yucy QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 812 ms 9944 KB
231359 30/11/2019 07:57:48 Yucy TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++ Accepted 187 ms 3076 KB
230768 29/11/2019 15:44:45 Yucy SPNUM - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 796 ms 81512 KB
230738 29/11/2019 15:13:36 Yucy SPNUM - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 796 ms 81504 KB
230722 29/11/2019 14:58:11 Yucy SPNUM - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 796 ms 81504 KB
230522 29/11/2019 11:32:30 Yucy CONTACT - Liên lạc GNU C++ Accepted 656 ms 18184 KB
230265 29/11/2019 07:47:29 Yucy MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 875 ms 40420 KB
230262 29/11/2019 07:37:48 Yucy MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 593 ms 14696 KB
229531 28/11/2019 15:08:47 Yucy DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 203 ms 2416 KB
229515 28/11/2019 14:59:10 Yucy Part05 - Bow of love GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
226378 26/11/2019 16:39:06 Yucy WTREE - Tưới cây Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
226261 26/11/2019 14:35:41 Yucy MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
226260 26/11/2019 14:35:38 Yucy MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
226250 26/11/2019 14:19:42 Yucy MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
225954 25/11/2019 21:24:18 Yucy Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
224132 23/11/2019 19:50:55 Yucy BLACKJUMP - Trò chơi blackjump Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
221213 21/11/2019 20:08:11 Yucy DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
221184 21/11/2019 19:54:21 Yucy NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 140 ms 1812 KB
220171 20/11/2019 23:18:27 Yucy LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 281 ms 2964 KB
220157 20/11/2019 22:31:33 Yucy DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
219277 19/11/2019 15:38:04 Yucy CHEER - Động viên đàn bò GNU C++ Accepted 328 ms 3828 KB
219254 19/11/2019 15:04:25 Yucy RACING - Vòng đua F1 GNU C++ Accepted 312 ms 3908 KB
219248 19/11/2019 14:50:22 Yucy MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++ Accepted 46 ms 3664 KB
219242 19/11/2019 14:44:03 Yucy FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++ Accepted 109 ms 2424 KB
211958 12/11/2019 15:30:52 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
211951 12/11/2019 15:30:05 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
211915 12/11/2019 15:14:40 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
211897 12/11/2019 15:01:32 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1437 ms 1872 KB
211893 12/11/2019 14:59:08 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1421 ms 1872 KB
209626 09/11/2019 08:51:11 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1328 ms 1796 KB
209623 09/11/2019 08:42:19 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1375 ms 1796 KB
209620 09/11/2019 08:40:47 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1390 ms 1796 KB
209063 08/11/2019 16:15:51 Yucy Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
208986 08/11/2019 14:45:31 Yucy IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 234 ms 2236 KB
208970 08/11/2019 14:30:30 Yucy LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
208618 07/11/2019 19:48:06 Yucy CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
204022 01/11/2019 16:05:57 Yucy SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 546 ms 4076 KB
204007 01/11/2019 15:23:12 Yucy FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 515 ms 40936 KB
200661 27/10/2019 20:56:08 Yucy COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
200468 27/10/2019 17:43:40 Yucy COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
199852 26/10/2019 19:10:10 Yucy NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
199762 26/10/2019 17:15:28 Yucy ADS - ADS GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
199443 26/10/2019 09:56:02 Yucy BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 1281 ms 8856 KB
199440 26/10/2019 09:53:54 Yucy BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 1546 ms 9724 KB
199439 26/10/2019 09:53:20 Yucy BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 1562 ms 9772 KB
198447 25/10/2019 14:05:10 Yucy Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
197046 24/10/2019 08:58:06 Yucy Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
195055 22/10/2019 15:40:41 Yucy DPC7 - DPC7 GNU C++ Accepted 218 ms 2564 KB
195023 22/10/2019 15:23:19 Yucy BALLOON - BALLOON GNU C++ Accepted 453 ms 3344 KB
194977 22/10/2019 14:58:54 Yucy SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
193517 19/10/2019 09:10:32 Yucy QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 3604 KB
192614 17/10/2019 20:39:27 Yucy QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 4004 KB
192612 17/10/2019 20:39:08 Yucy QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 4004 KB
192607 17/10/2019 20:38:24 Yucy QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 250 ms 4004 KB
192598 17/10/2019 20:35:56 Yucy QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 3988 KB
191311 15/10/2019 15:19:40 Yucy NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 921 ms 5036 KB
191288 15/10/2019 14:52:37 Yucy MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 500 ms 5440 KB
190146 13/10/2019 12:03:40 Yucy VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
190009 13/10/2019 00:11:46 Yucy LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 390 ms 88488 KB
189997 12/10/2019 23:02:19 Yucy SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
189868 12/10/2019 20:11:44 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 406 ms 91980 KB
189562 12/10/2019 09:47:55 Yucy NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 31 ms 2324 KB
189114 11/10/2019 16:39:35 Yucy LOTTERY - Xổ số GNU C++ Accepted 93 ms 2452 KB
189082 11/10/2019 16:14:31 Yucy SODB - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
189004 11/10/2019 15:29:35 Yucy STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 156 ms 1864 KB
188779 10/10/2019 23:32:39 Yucy SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 156 ms 7036 KB
188769 10/10/2019 22:51:23 Yucy HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 46 ms 2712 KB
188768 10/10/2019 22:51:07 Yucy ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
188630 10/10/2019 20:04:15 Yucy LQDDIV - Chia nhóm GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
188447 10/10/2019 16:54:16 Yucy BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++ Accepted 437 ms 77248 KB
188443 10/10/2019 16:39:36 Yucy RGB - RGB Coloring GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
188441 10/10/2019 16:33:26 Yucy 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 296 ms 1872 KB
188439 10/10/2019 16:31:40 Yucy 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 281 ms 1852 KB
188436 10/10/2019 16:22:24 Yucy LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
188431 10/10/2019 16:08:08 Yucy XXX - XXX GNU C++ Accepted 109 ms 3312 KB
187558 08/10/2019 20:30:10 Yucy FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
187490 08/10/2019 19:55:15 Yucy LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
186514 06/10/2019 13:45:21 Yucy COIN34 - COIN34 GNU C++ Accepted 46 ms 2984 KB
186510 06/10/2019 12:33:20 Yucy COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 312 ms 5660 KB
186492 06/10/2019 11:33:32 Yucy DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
186491 06/10/2019 11:31:32 Yucy BALLON - BALLON GNU C++ Accepted 203 ms 12008 KB
186224 05/10/2019 18:20:40 Yucy REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
186020 05/10/2019 10:08:15 Yucy LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3072 KB
185921 05/10/2019 08:50:50 Yucy SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 125 ms 86392 KB
185606 04/10/2019 19:05:08 Yucy CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 203 ms 4684 KB
185550 04/10/2019 17:49:05 Yucy BANHANG - Bán hàng Free Pascal Accepted 156 ms 3664 KB
185533 04/10/2019 16:24:30 Yucy modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 140 ms 2404 KB
185516 04/10/2019 15:38:51 Yucy FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
183913 01/10/2019 17:41:30 Yucy FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 296 ms 3472 KB
183695 01/10/2019 14:12:38 Yucy NUMSPLIT - Sinh số Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
183638 01/10/2019 13:05:59 Yucy LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
182643 28/09/2019 22:11:07 Yucy FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++ Accepted 46 ms 2780 KB
182579 28/09/2019 20:36:32 Yucy SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
182274 28/09/2019 14:24:23 Yucy TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
182242 28/09/2019 13:03:55 Yucy KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
182149 28/09/2019 09:57:50 Yucy CATXAU - Cắt xâu (LQD18) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
182142 28/09/2019 09:50:12 Yucy THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
182125 28/09/2019 09:44:06 Yucy CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
182122 28/09/2019 09:41:49 Yucy DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
178486 22/09/2019 08:54:43 Yucy BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 187 ms 5396 KB
178225 21/09/2019 11:57:16 Yucy LPDSTR - Xâu LPD GNU C++11 Accepted 531 ms 179068 KB
178223 21/09/2019 11:56:01 Yucy COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 1015 ms 50048 KB
178220 21/09/2019 11:51:14 Yucy GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 218 ms 22000 KB
178215 21/09/2019 11:43:41 Yucy BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 46 ms 2456 KB
178211 21/09/2019 11:32:07 Yucy LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 265 ms 2560 KB
178069 21/09/2019 09:28:10 Yucy ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 640 ms 17024 KB
176805 19/09/2019 09:19:06 Yucy SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 734 ms 17484 KB
176802 19/09/2019 09:18:36 Yucy SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 750 ms 17484 KB
175761 17/09/2019 18:54:34 Yucy TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
175618 17/09/2019 16:33:01 Yucy C04_09 - Sắp xếp 3 số Python 3 Accepted 46 ms 1524 KB
175611 17/09/2019 16:30:22 Yucy C06_02 - C06_02 Python 3 Accepted 93 ms 6496 KB
175605 17/09/2019 16:27:48 Yucy C03_02 - Phép tính #1 Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
175603 17/09/2019 16:26:38 Yucy C04_08 - Sắp xếp 2 số Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
175601 17/09/2019 16:24:50 Yucy C04_11 - Số chính phương Python 3 Accepted 62 ms 5620 KB
175584 17/09/2019 15:57:58 Yucy C05_04 - Số lượng ước số Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
175557 17/09/2019 15:34:47 Yucy C03_01 - Số gấp đôi Python 3 Accepted 46 ms 1528 KB
175556 17/09/2019 15:34:13 Yucy C05_02 - In tổng lẻ Python 3 Accepted 78 ms 1528 KB
175549 17/09/2019 15:27:47 Yucy C04_04 - Tam giác vuông Python 3 Accepted 62 ms 5616 KB
175515 17/09/2019 14:56:19 Yucy AR01 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 62 ms 5884 KB
175511 17/09/2019 14:41:20 Yucy C04_03 - Min của 4 số Python 3 Accepted 46 ms 1524 KB
175510 17/09/2019 14:38:36 Yucy C04_02 - Max của 3 số Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
175501 17/09/2019 14:32:17 Yucy C04_01 - Số chẵn Python 3 Accepted 46 ms 1528 KB
175494 17/09/2019 14:24:30 Yucy C05_01 - In n số tự nhiên Python 3 Accepted 468 ms 7096 KB
175490 17/09/2019 14:17:41 Yucy TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 1528 KB
174550 15/09/2019 10:48:09 Yucy NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 31 ms 1956 KB
174388 14/09/2019 22:03:01 Yucy MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
174143 14/09/2019 10:39:26 Yucy SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
174123 14/09/2019 09:28:22 Yucy ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 93 ms 3364 KB
172295 10/09/2019 14:41:01 Yucy SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 1484 ms 87612 KB
171318 08/09/2019 21:41:27 Yucy MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 140 ms 6192 KB
171258 08/09/2019 21:04:37 Yucy LINE - Con13C GNU C++ Accepted 406 ms 3016 KB
168094 08/09/2019 19:26:24 Yucy SAMEMAT - Con13B Free Pascal Accepted 312 ms 18132 KB
168071 08/09/2019 19:17:49 Yucy LN - Con13A Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
167596 08/09/2019 00:29:40 Yucy NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
167595 08/09/2019 00:06:38 Yucy DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
167590 07/09/2019 23:02:57 Yucy CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 140 ms 4036 KB
167587 07/09/2019 22:57:05 Yucy CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 125 ms 3912 KB
167284 07/09/2019 10:12:42 Yucy HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
167278 07/09/2019 09:56:38 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 234 ms 7556 KB
167259 07/09/2019 09:12:26 Yucy ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
167244 07/09/2019 08:37:29 Yucy TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 484 ms 4904 KB
167243 07/09/2019 08:37:01 Yucy TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 500 ms 4912 KB
167242 07/09/2019 08:36:21 Yucy SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 109 ms 1892 KB
167241 07/09/2019 08:36:04 Yucy SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 125 ms 1892 KB
167239 07/09/2019 08:35:21 Yucy SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 109 ms 1908 KB
165669 30/08/2019 11:22:44 Yucy DELIVER - DELIVER GNU C++ Accepted 250 ms 6480 KB
165652 30/08/2019 10:29:30 Yucy ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++ Accepted 93 ms 1956 KB
164982 29/08/2019 11:59:14 Yucy MESSAGE - MESSAGE GNU C++11 Accepted 593 ms 4484 KB
164555 28/08/2019 17:58:24 Yucy FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
163969 27/08/2019 12:22:34 Yucy COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163967 27/08/2019 12:13:32 Yucy BALL - BALL GNU C++ Accepted 343 ms 3848 KB
163884 27/08/2019 07:31:19 Yucy FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ Free Pascal Accepted 734 ms 42520 KB
163347 25/08/2019 19:06:22 Yucy EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
160629 23/08/2019 18:59:23 Yucy OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160625 23/08/2019 18:40:00 Yucy HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
160593 23/08/2019 17:44:12 Yucy HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 390 ms 2228 KB
160549 23/08/2019 13:42:33 Yucy MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
158998 20/08/2019 16:30:44 Yucy nCr - nCr GNU C++ Accepted 906 ms 3480 KB
158956 20/08/2019 15:24:52 Yucy NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1500 ms 80656 KB
158952 20/08/2019 15:18:45 Yucy NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 921 ms 49452 KB
158751 20/08/2019 10:03:11 Yucy PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++ Accepted 156 ms 5360 KB
158680 20/08/2019 08:55:41 Yucy EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 203 ms 7044 KB
158170 19/08/2019 16:00:28 Yucy Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
158137 19/08/2019 15:30:39 Yucy LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
158096 19/08/2019 14:46:51 Yucy SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
151546 07/08/2019 10:08:31 Yucy QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
150551 05/08/2019 10:00:57 Yucy CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 265 ms 2412 KB
150441 04/08/2019 20:09:21 Yucy FINDNUM - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
149811 02/08/2019 09:52:20 Yucy LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 375 ms 1824 KB
149808 02/08/2019 09:49:21 Yucy LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 859 ms 1860 KB
149807 02/08/2019 09:48:46 Yucy LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 875 ms 1832 KB
148624 31/07/2019 09:29:17 Yucy LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 859 ms 1852 KB
148616 31/07/2019 09:18:10 Yucy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
147050 27/07/2019 23:25:42 Yucy PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 453 ms 2928 KB
147041 27/07/2019 23:06:32 Yucy NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
145080 24/07/2019 17:09:48 Yucy CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 312 ms 2548 KB
145074 24/07/2019 16:55:56 Yucy MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
145072 24/07/2019 16:54:52 Yucy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
144707 24/07/2019 08:47:20 Yucy PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1328 ms 1800 KB
144671 24/07/2019 08:30:38 Yucy PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
144509 23/07/2019 22:17:11 Yucy DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
143572 23/07/2019 13:12:37 Yucy THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
143537 23/07/2019 12:53:28 Yucy LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
141702 21/07/2019 17:00:22 Yucy XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 312 ms 1792 KB
141699 21/07/2019 16:59:24 Yucy XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 312 ms 1792 KB
141003 19/07/2019 15:32:32 Yucy VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 125 ms 4140 KB
141002 19/07/2019 15:30:08 Yucy CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
140997 19/07/2019 15:20:17 Yucy MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
140990 19/07/2019 15:12:34 Yucy TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140989 19/07/2019 15:10:39 Yucy BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
140986 19/07/2019 15:05:55 Yucy MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 453 ms 2704 KB
140978 19/07/2019 14:47:33 Yucy SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
140977 19/07/2019 14:39:57 Yucy MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
140973 19/07/2019 14:34:13 Yucy UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++ Accepted 609 ms 2684 KB
140970 19/07/2019 14:28:56 Yucy DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140962 19/07/2019 14:14:23 Yucy SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1588 KB
140960 19/07/2019 14:14:03 Yucy SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 875 ms 2536 KB
140957 19/07/2019 14:12:10 Yucy DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
140954 19/07/2019 14:09:40 Yucy DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 1000 ms 1580 KB
140953 19/07/2019 14:09:34 Yucy SUBSTR01 - Xâu con Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
140952 19/07/2019 14:09:29 Yucy B11 - Tên đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
140951 19/07/2019 14:09:23 Yucy PASSWORD2 - Tìm mật khẩu Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
140950 19/07/2019 14:09:18 Yucy HOIVAN - Số hồi văn Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
140949 19/07/2019 14:09:11 Yucy CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 125 ms 1588 KB
140948 19/07/2019 14:08:57 Yucy SEQSTR - Dãy xâu Free Pascal Accepted 687 ms 3452 KB
140947 19/07/2019 14:08:50 Yucy FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
140946 19/07/2019 14:08:46 Yucy LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
140945 19/07/2019 14:07:04 Yucy PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
140944 19/07/2019 14:06:54 Yucy BEAUNAME - Tên đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
140943 19/07/2019 14:06:48 Yucy CNTCOPRIME - CNTCOPRIME Free Pascal Accepted 31 ms 984 KB
140941 19/07/2019 14:06:42 Yucy FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá Free Pascal Accepted 15 ms 3244 KB
140940 19/07/2019 14:06:35 Yucy BINARY - Xâu nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
140939 19/07/2019 14:06:29 Yucy ADDS - ADDS Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
140938 19/07/2019 14:06:16 Yucy MOVE - Dịch chuyển Free Pascal Accepted 609 ms 3124 KB
140937 19/07/2019 14:06:09 Yucy SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
140936 19/07/2019 14:06:03 Yucy FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 62 ms 2268 KB
140935 19/07/2019 14:05:57 Yucy CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 328 ms 1980 KB
140934 19/07/2019 14:04:18 Yucy LASCALE - Quả cân Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
140933 19/07/2019 14:04:12 Yucy SEQ15 - Trò chơi trên dãy số Free Pascal Accepted 875 ms 4576 KB
140932 19/07/2019 14:04:06 Yucy HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
140931 19/07/2019 14:03:58 Yucy WORDCNT - Word Counting Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
140930 19/07/2019 14:03:51 Yucy JPAIR - JPAIR Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
140929 19/07/2019 14:03:40 Yucy SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
140928 19/07/2019 14:03:34 Yucy FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
140927 19/07/2019 14:03:28 Yucy ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140926 19/07/2019 14:03:20 Yucy ARMY - DUYỆT BINH. Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
140925 19/07/2019 14:03:15 Yucy FROG - Chú ếch Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
140924 19/07/2019 13:56:41 Yucy PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) Free Pascal Accepted 359 ms 2748 KB
140923 19/07/2019 13:56:35 Yucy KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 734 ms 1596 KB
140922 19/07/2019 13:56:23 Yucy BANGSO - Băng số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
140921 19/07/2019 13:56:18 Yucy ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
140920 19/07/2019 13:56:14 Yucy TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
140919 19/07/2019 13:56:08 Yucy CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 375 ms 16812 KB
140918 19/07/2019 13:55:59 Yucy CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
140917 19/07/2019 13:55:53 Yucy MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
140916 19/07/2019 13:55:47 Yucy LAZY - Thu hoạch nấm Free Pascal Accepted 484 ms 3700 KB
140915 19/07/2019 13:55:41 Yucy CHOIBI - Chơi Bi Free Pascal Accepted 109 ms 3080 KB
140914 19/07/2019 13:53:23 Yucy FNUMBER - Số Gần Nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
140912 19/07/2019 13:53:10 Yucy BFF - BFF Free Pascal Accepted 0 ms 936 KB
140911 19/07/2019 13:53:02 Yucy DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 31 ms 2936 KB
140910 19/07/2019 13:52:57 Yucy NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
140909 19/07/2019 13:52:49 Yucy RAISOI - Trò chơi rải sỏi Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
140908 19/07/2019 13:52:45 Yucy CSTC - Chữ số tận cùng. Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
140907 19/07/2019 13:52:40 Yucy SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 17216 KB
140906 19/07/2019 13:52:34 Yucy COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
140905 19/07/2019 13:52:30 Yucy C11 - Mã số Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
140904 19/07/2019 13:49:55 Yucy ORANGE - Cam sành Hàm Yên Free Pascal Accepted 62 ms 3016 KB
140903 19/07/2019 13:49:54 Yucy PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
140902 19/07/2019 13:49:52 Yucy WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 656 ms 1984 KB
140901 19/07/2019 13:49:10 Yucy LOCK - Khóa số Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
140900 19/07/2019 13:49:03 Yucy BOSOTG - Bộ số tam giác Free Pascal Accepted 500 ms 2764 KB
140899 19/07/2019 13:48:59 Yucy PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 218 ms 2748 KB
140898 19/07/2019 13:48:54 Yucy REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
140897 19/07/2019 13:48:45 Yucy PIGBANK - Heo đất Free Pascal Accepted 343 ms 4312 KB
140896 19/07/2019 13:48:29 Yucy LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
140895 19/07/2019 13:48:20 Yucy DIVABLE1 - Bội Của 9 Free Pascal Accepted 0 ms 1088 KB
140894 19/07/2019 13:47:42 Yucy EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
140893 19/07/2019 13:47:41 Yucy TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
140892 19/07/2019 13:47:40 Yucy C2SNT - Chia 2 số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
140891 19/07/2019 13:47:38 Yucy COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
140888 19/07/2019 13:45:22 Yucy NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 171 ms 8040 KB
140887 19/07/2019 13:45:18 Yucy EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1600 KB
140886 19/07/2019 13:45:10 Yucy FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
140885 19/07/2019 13:45:06 Yucy DAYSO - pretest DAYSO Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
140884 19/07/2019 13:45:00 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 250 ms 12716 KB
140883 19/07/2019 13:44:54 Yucy CBUYING - Mua chocolate Free Pascal Accepted 156 ms 4316 KB
140882 19/07/2019 13:44:18 Yucy ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
140881 19/07/2019 13:44:14 Yucy PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 546 ms 8864 KB
140880 19/07/2019 13:44:09 Yucy DHBB171002 - Đèn màu GNU C++ Accepted 750 ms 62864 KB
140879 19/07/2019 13:44:02 Yucy CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 250 ms 8644 KB
140877 19/07/2019 13:43:00 Yucy TPN - Tổng phần nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
140876 19/07/2019 13:42:55 Yucy CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Free Pascal Accepted 375 ms 2748 KB
140875 19/07/2019 13:42:49 Yucy STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 125 ms 3736 KB
140874 19/07/2019 13:42:43 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 203 ms 4416 KB
140873 19/07/2019 13:42:36 Yucy XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
140872 19/07/2019 13:42:31 Yucy PACKING - Đóng gói Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
140871 19/07/2019 13:41:55 Yucy THAP - Tháp (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
140870 19/07/2019 13:41:50 Yucy SOLVE - Giải phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
140869 19/07/2019 13:41:45 Yucy SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
140868 19/07/2019 13:41:39 Yucy CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140867 19/07/2019 13:41:34 Yucy HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 171 ms 2608 KB
140865 19/07/2019 13:39:39 Yucy TAMHOP - Bộ tam hợp Free Pascal Accepted 421 ms 2784 KB
140857 19/07/2019 13:32:44 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 250 ms 7484 KB
140856 19/07/2019 13:32:35 Yucy MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 46 ms 4104 KB
140855 19/07/2019 13:32:30 Yucy SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 375 ms 387968 KB
140854 19/07/2019 13:32:25 Yucy SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 359 ms 7816 KB
140851 19/07/2019 13:30:47 Yucy SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3096 KB
140838 19/07/2019 12:48:29 Yucy LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 265 ms 15660 KB
140837 19/07/2019 12:48:22 Yucy BUYGIFTS - Mua quà Free Pascal Accepted 62 ms 2968 KB
140836 19/07/2019 12:48:16 Yucy SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
140835 19/07/2019 12:48:02 Yucy NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
140834 19/07/2019 12:47:53 Yucy DL6174 - Định lý 6174 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
140832 19/07/2019 12:47:47 Yucy TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
140831 19/07/2019 12:47:36 Yucy KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
140830 19/07/2019 12:47:27 Yucy BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 156 ms 8628 KB
140829 19/07/2019 12:47:20 Yucy LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
140699 19/07/2019 00:02:28 Yucy NKTICK - Xếp hàng mua vé Free Pascal Accepted 31 ms 3244 KB
140698 19/07/2019 00:02:20 Yucy CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
140697 19/07/2019 00:02:13 Yucy HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 515 ms 24040 KB
140696 19/07/2019 00:02:07 Yucy XAUHH - Xâu họ hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
140695 19/07/2019 00:02:02 Yucy SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
140694 19/07/2019 00:00:52 Yucy SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 796 ms 17740 KB
140693 19/07/2019 00:00:32 Yucy FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 4044 KB
140692 19/07/2019 00:00:07 Yucy VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
140689 18/07/2019 23:59:40 Yucy DOLL - Búp bê Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
140688 18/07/2019 23:59:32 Yucy DAYTG - Dãy Tăng Giảm Free Pascal Accepted 250 ms 17788 KB
140685 18/07/2019 23:50:37 Yucy PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 671 ms 3788 KB
140684 18/07/2019 23:48:49 Yucy BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
140683 18/07/2019 23:48:43 Yucy SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 328 ms 9024 KB
140682 18/07/2019 23:48:37 Yucy DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
140681 18/07/2019 23:48:32 Yucy NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 265 ms 67892 KB
140680 18/07/2019 23:48:26 Yucy singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 421 ms 21480 KB
140679 18/07/2019 23:48:20 Yucy sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
140678 18/07/2019 23:48:15 Yucy COST - Chi phí Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
140677 18/07/2019 23:48:09 Yucy CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140676 18/07/2019 23:48:03 Yucy HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
140675 18/07/2019 23:47:27 Yucy KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
140661 18/07/2019 21:39:12 Yucy XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
140299 18/07/2019 17:54:30 Yucy HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
140298 18/07/2019 17:54:24 Yucy ACM01 - ACM Free Pascal Accepted 343 ms 12120 KB
140295 18/07/2019 17:54:15 Yucy BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
140293 18/07/2019 17:54:07 Yucy BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
140292 18/07/2019 17:53:30 Yucy ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
140291 18/07/2019 17:53:08 Yucy xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
140289 18/07/2019 17:52:58 Yucy DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 609 ms 11620 KB
140288 18/07/2019 17:52:49 Yucy GROUP - Phân nhóm Free Pascal Accepted 421 ms 3128 KB
140287 18/07/2019 17:52:44 Yucy DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140256 18/07/2019 17:18:57 Yucy SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
140255 18/07/2019 17:18:50 Yucy HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
140254 18/07/2019 17:18:45 Yucy NTCN - Nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
140253 18/07/2019 17:18:39 Yucy MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140252 18/07/2019 17:18:32 Yucy PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 93 ms 2968 KB
140251 18/07/2019 17:18:27 Yucy DHEXP - Biểu thức Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
140250 18/07/2019 17:18:20 Yucy BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
140249 18/07/2019 17:18:13 Yucy DOISO - Đổi số Free Pascal Accepted 187 ms 2876 KB
140248 18/07/2019 17:18:06 Yucy SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 390 ms 2360 KB
140247 18/07/2019 17:17:54 Yucy FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
140246 18/07/2019 17:11:14 Yucy GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
140245 18/07/2019 17:11:09 Yucy MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
140244 18/07/2019 17:11:02 Yucy NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Free Pascal Accepted 484 ms 21612 KB
140243 18/07/2019 17:10:57 Yucy STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
140242 18/07/2019 17:10:47 Yucy HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
140241 18/07/2019 17:10:42 Yucy TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
140240 18/07/2019 17:10:34 Yucy LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
140239 18/07/2019 17:10:28 Yucy DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 78 ms 2272 KB
140238 18/07/2019 17:10:22 Yucy SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 312 ms 4100 KB
140237 18/07/2019 17:09:53 Yucy FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
140236 18/07/2019 17:09:00 Yucy SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1628 KB
140235 18/07/2019 17:08:50 Yucy CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
140234 18/07/2019 17:08:37 Yucy Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
140233 18/07/2019 17:08:26 Yucy CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 296 ms 9392 KB
140232 18/07/2019 17:08:21 Yucy FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140231 18/07/2019 17:08:10 Yucy SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
140230 18/07/2019 17:08:04 Yucy SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
140229 18/07/2019 17:07:54 Yucy SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
140228 18/07/2019 17:07:46 Yucy fdigit - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
140227 18/07/2019 17:00:29 Yucy POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 35488 KB
140212 18/07/2019 16:28:48 Yucy SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
140211 18/07/2019 16:28:42 Yucy VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
140210 18/07/2019 16:28:32 Yucy DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
140209 18/07/2019 16:28:27 Yucy KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
140208 18/07/2019 16:28:22 Yucy DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 640 ms 1660 KB
140207 18/07/2019 16:28:16 Yucy STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
140206 18/07/2019 16:28:07 Yucy SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
140205 18/07/2019 16:27:54 Yucy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 3952 KB
140204 18/07/2019 16:27:49 Yucy PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
140203 18/07/2019 16:27:42 Yucy TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 109 ms 1580 KB
140202 18/07/2019 16:21:50 Yucy LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
140201 18/07/2019 16:21:43 Yucy NKNUMFRE - Số thân thiện Free Pascal Accepted 31 ms 1328 KB
140200 18/07/2019 16:21:35 Yucy SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
140199 18/07/2019 16:21:28 Yucy PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
140198 18/07/2019 16:21:05 Yucy PLANE - Hành trình bay Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
140197 18/07/2019 16:20:59 Yucy C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
140196 18/07/2019 16:20:54 Yucy FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
140195 18/07/2019 16:20:49 Yucy NOIXICH - Nối xích Free Pascal Accepted 125 ms 4312 KB
140194 18/07/2019 16:20:44 Yucy ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 125 ms 3832 KB
140193 18/07/2019 16:20:37 Yucy TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
140192 18/07/2019 16:19:41 Yucy FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
140191 18/07/2019 16:19:36 Yucy LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
140190 18/07/2019 16:19:29 Yucy PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 46 ms 2276 KB
140189 18/07/2019 16:19:23 Yucy SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
140188 18/07/2019 16:19:18 Yucy CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
140187 18/07/2019 16:18:54 Yucy PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 296 ms 2336 KB
140186 18/07/2019 16:18:49 Yucy ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 93 ms 17872 KB
140185 18/07/2019 16:18:44 Yucy ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 62 ms 17872 KB
140184 18/07/2019 16:18:37 Yucy triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
140183 18/07/2019 16:18:33 Yucy STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
140182 18/07/2019 16:18:01 Yucy C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
140181 18/07/2019 16:17:24 Yucy NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 109 ms 9392 KB
140180 18/07/2019 16:17:18 Yucy BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 187 ms 6652 KB
140179 18/07/2019 16:17:12 Yucy MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 62 ms 2892 KB
140178 18/07/2019 16:17:05 Yucy PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
140177 18/07/2019 16:11:23 Yucy CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
140176 18/07/2019 16:11:14 Yucy STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
140175 18/07/2019 16:11:01 Yucy C03_12 - Chữ vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
140174 18/07/2019 16:10:53 Yucy ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 406 ms 2336 KB
140173 18/07/2019 16:10:40 Yucy NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
140097 18/07/2019 11:58:58 Yucy PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 578 ms 40660 KB
140096 18/07/2019 11:58:49 Yucy STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
140095 18/07/2019 11:58:35 Yucy NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 171 ms 2876 KB
140094 18/07/2019 11:58:28 Yucy TNGAME - GAME Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
140093 18/07/2019 11:58:23 Yucy CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
140092 18/07/2019 11:58:16 Yucy ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 406 ms 2336 KB
140091 18/07/2019 11:58:10 Yucy TAMGIAC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
140090 18/07/2019 11:58:05 Yucy C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
140089 18/07/2019 11:58:00 Yucy C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
140088 18/07/2019 11:57:54 Yucy ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 46 ms 3036 KB
140087 18/07/2019 11:47:34 Yucy ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 3036 KB
140086 18/07/2019 11:47:27 Yucy PILOT - Phi công Free Pascal Accepted 203 ms 3132 KB
140085 18/07/2019 11:47:19 Yucy STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
140084 18/07/2019 11:47:13 Yucy C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
140083 18/07/2019 11:47:01 Yucy AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
140082 18/07/2019 11:43:48 Yucy ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 78 ms 3040 KB
140080 18/07/2019 11:42:20 Yucy ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 375 ms 2336 KB
140079 18/07/2019 11:42:07 Yucy C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
140077 18/07/2019 11:41:45 Yucy C03_06 - Ký tự cũ Free Pascal Accepted 31 ms 2212 KB
140076 18/07/2019 11:41:23 Yucy UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
140073 18/07/2019 11:31:38 Yucy AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 10084 KB
140072 18/07/2019 11:31:33 Yucy ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 125 ms 3240 KB
140071 18/07/2019 11:30:27 Yucy SOCKS - Những chiếc tất Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
140070 18/07/2019 11:30:20 Yucy BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
140069 18/07/2019 11:30:15 Yucy ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 390 ms 2336 KB
140068 18/07/2019 11:29:48 Yucy C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
140067 18/07/2019 11:29:43 Yucy ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 31 ms 3036 KB
140066 18/07/2019 11:29:38 Yucy CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
140065 18/07/2019 11:29:32 Yucy C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 62 ms 2260 KB
140064 18/07/2019 11:29:26 Yucy C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
139928 17/07/2019 21:53:38 Yucy SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 296 ms 3524 KB
139927 17/07/2019 21:53:30 Yucy CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 31 ms 892 KB
139925 17/07/2019 21:52:23 Yucy AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
139924 17/07/2019 21:52:17 Yucy C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
139923 17/07/2019 21:52:12 Yucy FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
139922 17/07/2019 21:52:06 Yucy AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
139921 17/07/2019 21:51:56 Yucy C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
139920 17/07/2019 21:51:50 Yucy C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 125 ms 2224 KB
139919 17/07/2019 21:51:45 Yucy HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
139918 17/07/2019 21:51:39 Yucy KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
139915 17/07/2019 21:42:24 Yucy C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
139914 17/07/2019 21:41:59 Yucy ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
139913 17/07/2019 21:41:53 Yucy C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
139912 17/07/2019 21:41:41 Yucy DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139911 17/07/2019 21:40:59 Yucy C03_03 - Ký tự mới Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
139910 17/07/2019 21:40:49 Yucy AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2980 KB
139909 17/07/2019 21:40:44 Yucy MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
139908 17/07/2019 21:40:35 Yucy KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139907 17/07/2019 21:40:29 Yucy C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
139906 17/07/2019 21:40:24 Yucy C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
139902 17/07/2019 21:25:41 Yucy C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
139901 17/07/2019 21:25:11 Yucy Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
139900 17/07/2019 21:24:57 Yucy DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
139899 17/07/2019 21:24:42 Yucy C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
139898 17/07/2019 21:24:37 Yucy C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
139897 17/07/2019 21:24:31 Yucy COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
139895 17/07/2019 21:24:08 Yucy C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139893 17/07/2019 21:23:53 Yucy PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
139892 17/07/2019 21:23:44 Yucy C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139891 17/07/2019 21:23:38 Yucy C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
139890 17/07/2019 21:22:56 Yucy C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
139889 17/07/2019 21:22:46 Yucy AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2968 KB
139888 17/07/2019 21:22:40 Yucy C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139887 17/07/2019 21:22:32 Yucy C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
139886 17/07/2019 21:22:27 Yucy C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139885 17/07/2019 21:22:21 Yucy C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139884 17/07/2019 21:22:07 Yucy C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139883 17/07/2019 21:21:57 Yucy C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
139882 17/07/2019 21:21:51 Yucy C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139881 17/07/2019 21:21:26 Yucy C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
139880 17/07/2019 21:19:09 Yucy C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
139879 17/07/2019 21:19:04 Yucy C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139878 17/07/2019 21:18:56 Yucy C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
139877 17/07/2019 21:18:52 Yucy ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139876 17/07/2019 21:18:47 Yucy C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
139875 17/07/2019 21:18:36 Yucy C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139874 17/07/2019 21:18:28 Yucy C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 1564 KB
139873 17/07/2019 21:18:21 Yucy C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139872 17/07/2019 21:18:11 Yucy C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
139871 17/07/2019 21:18:04 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
139560 17/07/2019 09:07:13 Yucy SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
139558 17/07/2019 09:02:25 Yucy DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 1000 ms 1548 KB
139556 17/07/2019 08:58:03 Yucy CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 109 ms 1556 KB
139550 17/07/2019 08:43:49 Yucy ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
139526 17/07/2019 08:07:21 Yucy CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
139522 17/07/2019 08:03:27 Yucy Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
139518 17/07/2019 08:00:42 Yucy C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
139515 17/07/2019 07:54:36 Yucy C03_12 - Chữ vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
139510 17/07/2019 07:46:31 Yucy C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
139507 17/07/2019 07:45:24 Yucy C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
139505 17/07/2019 07:43:51 Yucy C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
139503 17/07/2019 07:42:39 Yucy C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
139502 17/07/2019 07:41:27 Yucy C03_06 - Ký tự cũ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
139500 17/07/2019 07:40:34 Yucy C03_03 - Ký tự mới Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
139499 17/07/2019 07:39:56 Yucy C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
139496 17/07/2019 07:37:50 Yucy C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
139494 17/07/2019 07:37:30 Yucy C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
139492 17/07/2019 07:36:43 Yucy C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
136069 10/07/2019 07:52:25 Yucy C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
135378 08/07/2019 07:55:45 Yucy C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
135377 08/07/2019 07:51:58 Yucy C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
135129 07/07/2019 01:31:58 Yucy CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
130349 22/06/2019 23:44:44 Yucy C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
126415 10/06/2019 15:39:51 Yucy DIVABLE1 - Bội Của 9 Free Pascal Accepted 0 ms 1168 KB
126412 10/06/2019 15:38:22 Yucy FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
126408 10/06/2019 15:35:42 Yucy CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
126108 07/06/2019 20:09:45 Yucy KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
125958 06/06/2019 12:04:37 Yucy DAYSO - pretest DAYSO Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
125957 06/06/2019 12:03:45 Yucy KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
125759 03/06/2019 17:15:31 Yucy BFF - BFF Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
125752 03/06/2019 17:09:16 Yucy EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
125748 03/06/2019 17:05:55 Yucy TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
125533 30/05/2019 21:35:12 Yucy FNUMBER - Số Gần Nhất Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
125522 30/05/2019 21:01:48 Yucy DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
124536 22/05/2019 19:23:29 Yucy SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
124531 22/05/2019 19:19:05 Yucy SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
124488 22/05/2019 17:31:18 Yucy PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 203 ms 2684 KB
124487 22/05/2019 17:30:29 Yucy PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 218 ms 2684 KB
124485 22/05/2019 17:29:03 Yucy PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 203 ms 2684 KB
124442 22/05/2019 15:51:37 Yucy SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
124440 22/05/2019 15:51:16 Yucy sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
124438 22/05/2019 15:50:29 Yucy TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
124421 22/05/2019 14:49:50 Yucy CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Free Pascal Accepted 343 ms 2684 KB
124416 22/05/2019 14:41:45 Yucy XAUHH - Xâu họ hàng Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
122784 08/05/2019 15:54:32 Yucy PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 500 ms 8864 KB
122767 08/05/2019 14:46:25 Yucy SOLVE - Giải phương trình Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
122766 08/05/2019 14:44:09 Yucy MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
122739 07/05/2019 21:32:14 Yucy FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá Free Pascal Accepted 15 ms 3240 KB
122645 07/05/2019 16:32:57 Yucy CNTCOPRIME - CNTCOPRIME Free Pascal Accepted 46 ms 2156 KB
122637 07/05/2019 02:08:41 Yucy CHOIBI - Chơi Bi Free Pascal Accepted 93 ms 14088 KB
122635 07/05/2019 01:31:50 Yucy CHOIBI - Chơi Bi Free Pascal Accepted 93 ms 3084 KB
122269 03/05/2019 13:05:16 Yucy DAYTG - Dãy Tăng Giảm Free Pascal Accepted 265 ms 19200 KB
122168 01/05/2019 23:59:02 Yucy PIGBANK - Heo đất Free Pascal Accepted 296 ms 4304 KB
122167 01/05/2019 23:58:28 Yucy PIGBANK - Heo đất Free Pascal Accepted 296 ms 4304 KB
122149 01/05/2019 18:35:26 Yucy LAZY - Thu hoạch nấm Free Pascal Accepted 484 ms 3868 KB
122128 01/05/2019 01:48:22 Yucy SEQ15 - Trò chơi trên dãy số Free Pascal Accepted 859 ms 4472 KB
122127 01/05/2019 01:34:03 Yucy ORANGE - Cam sành Hàm Yên Free Pascal Accepted 62 ms 2908 KB
122113 30/04/2019 23:07:50 Yucy ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
122111 30/04/2019 23:03:38 Yucy COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
122084 30/04/2019 17:23:29 Yucy B11 - Tên đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
122083 30/04/2019 17:23:18 Yucy SUBSTR01 - Xâu con Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
122082 30/04/2019 17:22:47 Yucy FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
122081 30/04/2019 17:22:36 Yucy MOVE - Dịch chuyển Free Pascal Accepted 625 ms 3080 KB
122080 30/04/2019 17:22:15 Yucy PASSWORD2 - Tìm mật khẩu Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
122079 30/04/2019 17:21:56 Yucy SEQSTR - Dãy xâu Free Pascal Accepted 703 ms 3412 KB
122076 30/04/2019 17:18:56 Yucy ARMY - DUYỆT BINH. Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
122075 30/04/2019 17:18:47 Yucy LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
122074 30/04/2019 17:18:30 Yucy PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
122073 30/04/2019 17:18:19 Yucy BEAUNAME - Tên đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
122072 30/04/2019 17:18:09 Yucy PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
122071 30/04/2019 17:16:54 Yucy LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
122070 30/04/2019 17:16:33 Yucy CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
122069 30/04/2019 17:16:24 Yucy HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
122068 30/04/2019 17:16:16 Yucy WORDCNT - Word Counting Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
122067 30/04/2019 17:16:06 Yucy JPAIR - JPAIR Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
122066 30/04/2019 17:13:58 Yucy BINARY - Xâu nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
122065 30/04/2019 17:13:43 Yucy LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
122064 30/04/2019 17:13:32 Yucy ADDS - ADDS Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
122063 30/04/2019 17:13:18 Yucy FROG - Chú ếch Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
122062 30/04/2019 17:13:09 Yucy PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) Free Pascal Accepted 375 ms 2708 KB
122061 30/04/2019 17:12:15 Yucy REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 0 ms 2796 KB
122060 30/04/2019 17:11:46 Yucy SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
122059 30/04/2019 17:11:38 Yucy FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 46 ms 2216 KB
122058 30/04/2019 17:11:18 Yucy CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 328 ms 1952 KB
122057 30/04/2019 17:11:01 Yucy C11 - Mã số Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
122056 30/04/2019 17:06:43 Yucy FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
122055 30/04/2019 17:06:32 Yucy KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 734 ms 1568 KB
122054 30/04/2019 17:06:17 Yucy BANGSO - Băng số Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
122053 30/04/2019 17:05:57 Yucy NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
122052 30/04/2019 17:05:46 Yucy LASCALE - Quả cân Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
122051 30/04/2019 17:05:15 Yucy CSTC - Chữ số tận cùng. Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
122050 30/04/2019 17:04:32 Yucy HOIVAN - Số hồi văn Free Pascal Accepted 31 ms 848 KB
122042 30/04/2019 16:10:22 Yucy SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 17188 KB
122041 30/04/2019 16:10:12 Yucy NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 156 ms 8012 KB
122040 30/04/2019 16:10:04 Yucy MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
122039 30/04/2019 16:09:19 Yucy LOCK - Khóa số Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
122000 30/04/2019 15:47:09 Yucy BOSOTG - Bộ số tam giác Free Pascal Accepted 484 ms 2724 KB
121991 30/04/2019 15:43:37 Yucy TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
121990 30/04/2019 15:43:08 Yucy C2SNT - Chia 2 số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
121988 30/04/2019 15:42:39 Yucy THAP - Tháp (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
121985 30/04/2019 15:37:20 Yucy DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 15 ms 2852 KB
121984 30/04/2019 15:37:10 Yucy CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 375 ms 16784 KB
121983 30/04/2019 15:36:59 Yucy DL6174 - Định lý 6174 Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
121982 30/04/2019 15:36:48 Yucy WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 640 ms 1920 KB
121981 30/04/2019 15:36:38 Yucy RAISOI - Trò chơi rải sỏi Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
121980 30/04/2019 15:35:00 Yucy COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
121979 30/04/2019 15:34:46 Yucy XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
121978 30/04/2019 15:34:35 Yucy CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 234 ms 9348 KB
121977 30/04/2019 15:34:21 Yucy TPN - Tổng phần nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
121976 30/04/2019 15:34:07 Yucy EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1568 KB
121975 30/04/2019 15:31:59 Yucy singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 500 ms 21568 KB
121973 30/04/2019 15:29:06 Yucy TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
121970 30/04/2019 15:28:27 Yucy STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 62 ms 3100 KB
121968 30/04/2019 15:28:14 Yucy CBUYING - Mua chocolate Free Pascal Accepted 171 ms 4276 KB
121964 30/04/2019 15:27:32 Yucy BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 234 ms 7524 KB
121961 30/04/2019 15:25:33 Yucy SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 218 ms 4416 KB
121960 30/04/2019 15:24:44 Yucy HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 171 ms 2424 KB
121959 30/04/2019 15:24:19 Yucy GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 265 ms 12388 KB
121958 30/04/2019 15:22:53 Yucy DHBB171002 - Đèn màu GNU C++ Accepted 625 ms 62680 KB
121957 30/04/2019 15:21:48 Yucy DHBB171002 - Đèn màu GNU C++ Accepted 609 ms 62812 KB
121950 30/04/2019 15:09:51 Yucy DOLL - Búp bê Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
121949 30/04/2019 15:07:50 Yucy ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 78 ms 1948 KB
121948 30/04/2019 15:07:41 Yucy LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 234 ms 19844 KB
121947 30/04/2019 15:07:27 Yucy MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 78 ms 2128 KB
121946 30/04/2019 15:07:13 Yucy HATNHAN - Xâu hạt nhân Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
121945 30/04/2019 15:06:37 Yucy PACKING - Đóng gói Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
120969 28/04/2019 16:01:59 Yucy SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 375 ms 390456 KB
120968 28/04/2019 16:01:43 Yucy SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 328 ms 7720 KB
120967 28/04/2019 16:01:22 Yucy CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
120966 28/04/2019 16:01:06 Yucy NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
120965 28/04/2019 16:00:49 Yucy BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
120964 28/04/2019 15:56:21 Yucy sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
120963 28/04/2019 15:56:06 Yucy NKTICK - Xếp hàng mua vé Free Pascal Accepted 31 ms 3164 KB
120962 28/04/2019 15:55:38 Yucy BUYGIFTS - Mua quà Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
120961 28/04/2019 15:55:17 Yucy BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 125 ms 8532 KB
120960 28/04/2019 15:54:34 Yucy SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
120959 28/04/2019 15:46:08 Yucy VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
120958 28/04/2019 15:45:50 Yucy CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
120957 28/04/2019 15:45:13 Yucy SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
120956 28/04/2019 15:44:24 Yucy xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
120955 28/04/2019 15:44:07 Yucy COST - Chi phí Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
120954 28/04/2019 15:39:53 Yucy FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
120953 28/04/2019 15:39:39 Yucy HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 578 ms 23836 KB
120952 28/04/2019 15:39:26 Yucy SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 17624 KB
120950 28/04/2019 15:38:23 Yucy DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
120949 28/04/2019 15:37:52 Yucy NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 234 ms 64376 KB
120948 28/04/2019 15:06:26 Yucy NTCN - Nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
120947 28/04/2019 15:06:12 Yucy FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3976 KB
120943 28/04/2019 15:04:26 Yucy PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 656 ms 3712 KB
120942 28/04/2019 15:04:12 Yucy GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
120941 28/04/2019 15:03:58 Yucy ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
120940 28/04/2019 15:00:08 Yucy TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
120939 28/04/2019 14:59:52 Yucy BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
120938 28/04/2019 14:59:36 Yucy SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 328 ms 7480 KB
120936 28/04/2019 14:59:12 Yucy ACM01 - ACM Free Pascal Accepted 343 ms 12044 KB
120935 28/04/2019 14:59:00 Yucy DHEXP - Biểu thức Free Pascal Accepted 78 ms 2684 KB
120934 28/04/2019 14:57:22 Yucy LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
120933 28/04/2019 14:57:02 Yucy BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
120931 28/04/2019 14:55:52 Yucy BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
120930 28/04/2019 14:55:24 Yucy DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
120928 28/04/2019 14:53:03 Yucy DOISO - Đổi số Free Pascal Accepted 140 ms 2800 KB
120927 28/04/2019 14:49:02 Yucy FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
120891 28/04/2019 00:57:05 Yucy GROUP - Phân nhóm Free Pascal Accepted 390 ms 3052 KB
120890 28/04/2019 00:56:46 Yucy SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
120889 28/04/2019 00:55:58 Yucy DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 578 ms 11540 KB
120888 28/04/2019 00:55:35 Yucy STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
120887 28/04/2019 00:55:04 Yucy HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
120886 28/04/2019 00:54:11 Yucy SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 390 ms 2292 KB
120885 28/04/2019 00:53:45 Yucy MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
120883 28/04/2019 00:52:20 Yucy PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 78 ms 2888 KB
120882 28/04/2019 00:51:45 Yucy STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
120881 28/04/2019 00:51:24 Yucy DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
120871 28/04/2019 00:29:29 Yucy NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 Free Pascal Accepted 421 ms 21280 KB
120868 28/04/2019 00:24:15 Yucy SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 328 ms 4000 KB
120866 28/04/2019 00:21:58 Yucy SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
120864 28/04/2019 00:20:21 Yucy SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
120863 28/04/2019 00:15:40 Yucy SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
120862 28/04/2019 00:15:16 Yucy KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
120861 28/04/2019 00:14:58 Yucy FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
120860 28/04/2019 00:14:43 Yucy SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
120859 28/04/2019 00:14:27 Yucy HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
120858 28/04/2019 00:11:06 Yucy PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
120856 28/04/2019 00:09:59 Yucy CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 296 ms 8964 KB
120854 28/04/2019 00:09:05 Yucy DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 640 ms 1596 KB
120852 28/04/2019 00:08:33 Yucy SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
120851 28/04/2019 00:07:43 Yucy VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
120783 26/04/2019 23:54:17 Yucy C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 78 ms 2164 KB
120782 26/04/2019 23:53:54 Yucy SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120780 26/04/2019 23:52:50 Yucy fdigit - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
120779 26/04/2019 23:51:02 Yucy DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 46 ms 2412 KB
120778 26/04/2019 23:50:44 Yucy NKNUMFRE - Số thân thiện Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
120777 26/04/2019 23:42:46 Yucy TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 109 ms 1516 KB
120776 26/04/2019 23:42:35 Yucy ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 125 ms 17776 KB
120775 26/04/2019 23:42:20 Yucy ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 125 ms 3736 KB
120773 26/04/2019 23:42:02 Yucy C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120772 26/04/2019 23:41:43 Yucy STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
120769 26/04/2019 23:36:34 Yucy PLANE - Hành trình bay Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
120768 26/04/2019 23:36:16 Yucy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 3936 KB
120767 26/04/2019 23:36:06 Yucy ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 78 ms 17784 KB
120766 26/04/2019 23:35:51 Yucy C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120765 26/04/2019 23:35:37 Yucy PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 296 ms 2240 KB
120764 26/04/2019 23:33:19 Yucy CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
120763 26/04/2019 23:33:00 Yucy FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
120762 26/04/2019 23:32:40 Yucy TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
120761 26/04/2019 23:32:17 Yucy NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 109 ms 2800 KB
120760 26/04/2019 23:32:02 Yucy STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
120757 26/04/2019 23:24:12 Yucy C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120756 26/04/2019 23:23:51 Yucy LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
120755 26/04/2019 23:23:39 Yucy C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120754 26/04/2019 23:23:21 Yucy PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
120753 26/04/2019 23:23:09 Yucy LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
120752 26/04/2019 23:22:00 Yucy STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
120751 26/04/2019 23:21:43 Yucy STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
120750 26/04/2019 23:21:21 Yucy C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
120749 26/04/2019 23:21:04 Yucy FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
120748 26/04/2019 23:20:42 Yucy C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
120747 26/04/2019 23:18:38 Yucy SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
120746 26/04/2019 23:18:14 Yucy C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120745 26/04/2019 23:18:03 Yucy C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
120744 26/04/2019 23:17:46 Yucy C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
120743 26/04/2019 23:17:33 Yucy C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 31 ms 2168 KB
120687 26/04/2019 13:12:21 Yucy PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 62 ms 2180 KB
120686 26/04/2019 13:12:03 Yucy triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
120685 26/04/2019 13:11:40 Yucy AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 9988 KB
120684 26/04/2019 13:11:16 Yucy ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 406 ms 2240 KB
120683 26/04/2019 13:10:55 Yucy C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
120682 26/04/2019 13:05:46 Yucy C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120681 26/04/2019 13:05:01 Yucy C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
120680 26/04/2019 13:04:43 Yucy NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 820 KB
120679 26/04/2019 13:04:05 Yucy NOIXICH - Nối xích Free Pascal Accepted 109 ms 4236 KB
120678 26/04/2019 13:03:12 Yucy C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2168 KB
120677 26/04/2019 13:01:33 Yucy C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
120676 26/04/2019 13:00:20 Yucy C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 125 ms 2156 KB
120675 26/04/2019 12:59:41 Yucy NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 125 ms 9328 KB
120674 26/04/2019 12:57:50 Yucy AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
120673 26/04/2019 12:57:14 Yucy C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
120672 26/04/2019 12:54:48 Yucy C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
120671 26/04/2019 12:54:29 Yucy ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 375 ms 2240 KB
120670 26/04/2019 12:54:03 Yucy ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 31 ms 2940 KB
120669 26/04/2019 12:53:22 Yucy C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
120668 26/04/2019 12:53:09 Yucy C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2164 KB
120667 26/04/2019 12:52:09 Yucy TAMGIAC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
120666 26/04/2019 12:51:18 Yucy C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
120665 26/04/2019 12:50:36 Yucy ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 93 ms 2944 KB
120664 26/04/2019 12:36:31 Yucy AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
120663 26/04/2019 12:36:03 Yucy ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 31 ms 2940 KB
119789 21/04/2019 16:16:29 Yucy C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
119788 21/04/2019 16:16:19 Yucy C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
119785 21/04/2019 16:15:54 Yucy BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 187 ms 6656 KB
119783 21/04/2019 16:15:11 Yucy MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 62 ms 2892 KB
119782 21/04/2019 16:14:23 Yucy PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
119781 21/04/2019 16:14:11 Yucy C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 2268 KB
119780 21/04/2019 16:13:21 Yucy KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
119779 21/04/2019 16:13:09 Yucy CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
118470 14/04/2019 18:32:39 Yucy ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 218 ms 2232 KB
118469 14/04/2019 18:32:30 Yucy ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 31 ms 2932 KB
118468 14/04/2019 18:32:16 Yucy AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
118467 14/04/2019 18:31:59 Yucy AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
118466 14/04/2019 18:31:42 Yucy C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
118465 14/04/2019 18:31:28 Yucy ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 218 ms 2236 KB
118464 14/04/2019 18:31:17 Yucy C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 0 ms 868 KB
118463 14/04/2019 18:30:59 Yucy PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 343 ms 40560 KB
118462 14/04/2019 18:30:50 Yucy CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
118461 14/04/2019 18:30:36 Yucy C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
118460 14/04/2019 18:30:25 Yucy UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
118459 14/04/2019 18:30:05 Yucy CB01 - FIBO GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
118458 14/04/2019 18:29:24 Yucy ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
118457 14/04/2019 18:29:13 Yucy AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
118456 14/04/2019 18:29:04 Yucy HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
118455 14/04/2019 18:28:07 Yucy TNGAME - GAME Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
118453 14/04/2019 18:27:41 Yucy PILOT - Phi công Free Pascal Accepted 140 ms 3036 KB
118451 14/04/2019 18:26:43 Yucy SOCKS - Những chiếc tất Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
115836 08/04/2019 20:18:21 Yucy SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 156 ms 3544 KB
115835 08/04/2019 20:16:18 Yucy FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
115831 08/04/2019 20:09:19 Yucy C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
115830 08/04/2019 20:08:37 Yucy KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
115827 08/04/2019 20:05:16 Yucy ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
115824 08/04/2019 20:02:14 Yucy BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
115809 08/04/2019 19:51:45 Yucy DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
115795 08/04/2019 19:40:29 Yucy MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
115793 08/04/2019 19:37:37 Yucy Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
115788 08/04/2019 19:33:24 Yucy COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
115786 08/04/2019 19:29:36 Yucy DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
115783 08/04/2019 19:25:59 Yucy PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
115782 08/04/2019 19:25:38 Yucy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
115777 08/04/2019 19:21:32 Yucy ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top