Các bài giải được của a520huynm
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
454294 31/03/2022 20:14:00 a520huynm BPHOTO - Bức ảnh đẹp GNU C++11 Accepted 421 ms 79316 KB
445611 25/02/2022 22:51:50 a520huynm SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 187 ms 2908 KB
444188 19/02/2022 19:52:29 a520huynm COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 375 ms 18236 KB
442503 14/02/2022 22:07:20 a520huynm SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 234 ms 28364 KB
442493 14/02/2022 21:34:49 a520huynm BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 125 ms 4940 KB
442407 14/02/2022 17:59:30 a520huynm SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
437810 21/01/2022 18:37:05 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 859 ms 158856 KB
437797 21/01/2022 15:36:28 a520huynm notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 68844 KB
436226 11/01/2022 00:22:14 a520huynm RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
436225 11/01/2022 00:21:53 a520huynm RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 193720 KB
435569 06/01/2022 22:18:30 a520huynm RLESTR2 - Xử lý xâu 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
435056 02/01/2022 21:38:29 a520huynm Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2656 KB
434912 01/01/2022 16:37:24 a520huynm LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 765 ms 10648 KB
434813 31/12/2021 18:43:20 a520huynm ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
434809 31/12/2021 18:30:51 a520huynm SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 218 ms 46648 KB
434796 31/12/2021 16:25:14 a520huynm PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 46 ms 1952 KB
432068 09/12/2021 22:25:44 a520huynm FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++11 Accepted 250 ms 10448 KB
432010 09/12/2021 16:27:27 a520huynm FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 1593 ms 22164 KB
431994 09/12/2021 16:22:19 a520huynm DREAM - Giấc mơ GNU C++11 Accepted 390 ms 2968 KB
426284 17/11/2021 22:26:56 a520huynm CAMELOT - Camelot GNU C++11 Accepted 31 ms 2720 KB
423612 09/11/2021 09:17:02 a520huynm ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 218 ms 8336 KB
413138 02/10/2021 17:42:10 a520huynm MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 265 ms 29656 KB
408184 20/09/2021 20:36:27 a520huynm PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 328 ms 4308 KB
407767 18/09/2021 15:28:15 a520huynm RECT - Trọng số hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 1515 ms 14520 KB
407633 17/09/2021 21:11:51 a520huynm BSR - BSR GNU C++11 Accepted 578 ms 5880 KB
407615 17/09/2021 20:44:58 a520huynm BITMAT - Bản đồ GNU C++11 Accepted 1531 ms 11444 KB
406435 13/09/2021 23:31:10 a520huynm SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
406429 13/09/2021 23:13:34 a520huynm MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 171 ms 21356 KB
405660 11/09/2021 19:16:07 a520huynm PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 812 ms 77892 KB
405359 10/09/2021 17:24:19 a520huynm XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 125 ms 4624 KB
405324 10/09/2021 16:42:00 a520huynm SCHOOL - Đến trường GNU C++11 Accepted 156 ms 17156 KB
405286 10/09/2021 15:32:59 a520huynm PIG - Con heo đất GNU C++11 Accepted 140 ms 2744 KB
405222 09/09/2021 22:08:48 a520huynm COW - Xếp bò vào chuồng GNU C++11 Accepted 1390 ms 3424 KB
404602 04/09/2021 23:52:02 a520huynm DNA - DNA GNU C++11 Accepted 546 ms 20856 KB
404589 04/09/2021 21:45:29 a520huynm RESTORE2 - RESTORE2 GNU C++11 Accepted 281 ms 70824 KB
404583 04/09/2021 21:01:20 a520huynm RESTORE - RESTORE GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
404540 04/09/2021 10:34:37 a520huynm ROBOT11 - Robot GNU C++11 Accepted 46 ms 1136 KB
404484 03/09/2021 17:58:36 a520huynm BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 984 ms 164000 KB
404483 03/09/2021 17:49:42 a520huynm TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 640 ms 15448 KB
404481 03/09/2021 17:46:04 a520huynm CONTACT - Liên lạc GNU C++11 Accepted 281 ms 22948 KB
404468 03/09/2021 14:48:42 a520huynm CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 6832 KB
404444 03/09/2021 10:07:20 a520huynm FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 109 ms 6288 KB
404419 03/09/2021 08:44:37 a520huynm LPASS - LPass GNU C++11 Accepted 578 ms 483544 KB
404418 03/09/2021 08:41:42 a520huynm CHOOSE - Chọn hình GNU C++11 Accepted 1046 ms 6500 KB
404372 02/09/2021 16:42:25 a520huynm DELSTR - Xóa xâu GNU C++11 Accepted 93 ms 3900 KB
404367 02/09/2021 16:33:31 a520huynm TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 1625 ms 1916 KB
404213 01/09/2021 09:45:35 a520huynm MSEQ - MSEQ GNU C++11 Accepted 718 ms 16048 KB
404206 01/09/2021 09:38:11 a520huynm BSF - Giá sách GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
403338 25/08/2021 16:58:36 a520huynm NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
396325 11/07/2021 21:00:49 a520huynm LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 343 ms 3168 KB
396268 11/07/2021 15:47:34 a520huynm ANTS - ANTS GNU C++11 Accepted 890 ms 70236 KB
396089 09/07/2021 16:52:15 a520huynm DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
395946 07/07/2021 22:48:43 a520huynm NUMK - NUMK GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
395917 07/07/2021 19:16:13 a520huynm Destroy - Tiêu diệt hoa hồng GNU C++ Accepted 828 ms 131876 KB
395852 06/07/2021 21:39:12 a520huynm XEPGACH - Xếp gạch GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
395851 06/07/2021 21:28:46 a520huynm BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
393808 22/06/2021 16:56:19 a520huynm BSF - Giá sách GNU C++11 Accepted 31 ms 2956 KB
393679 21/06/2021 10:12:58 a520huynm SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++ Accepted 140 ms 17576 KB
392998 16/06/2021 14:54:21 a520huynm SEQGAME02 - Trò chơi của Cuội GNU C++ Accepted 78 ms 2480 KB
390576 01/06/2021 18:44:55 a520huynm QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4612 KB
390312 31/05/2021 16:57:21 a520huynm MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
374789 08/03/2021 23:06:04 a520huynm nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++ Accepted 781 ms 1848 KB
372409 03/03/2021 23:39:10 a520huynm FIB3 - FIB3 GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
372395 03/03/2021 22:19:22 a520huynm 821E - Okabe and El Psy Kongroo GNU C++ Accepted 250 ms 2984 KB
371656 02/03/2021 14:04:51 a520huynm FBRICK - Xếp hình GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
371655 02/03/2021 14:04:10 a520huynm matrix - Ma trận GNU C++ Accepted 203 ms 3792 KB
371419 01/03/2021 10:07:50 a520huynm ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
370259 24/02/2021 20:42:13 a520huynm SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
365012 20/01/2021 20:59:43 a520huynm DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
364904 19/01/2021 21:59:20 a520huynm SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 656 ms 9588 KB
364281 12/01/2021 22:34:53 a520huynm DongNuoc - Đong Nước GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
363148 02/01/2021 15:27:09 a520huynm Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
363146 02/01/2021 15:23:08 a520huynm POWER - POWER GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
363097 01/01/2021 22:06:00 a520huynm HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
346773 13/10/2020 21:41:09 a520huynm SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++ Accepted 125 ms 7740 KB
346573 13/10/2020 14:49:34 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 718 ms 10912 KB
346565 13/10/2020 14:47:20 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 656 ms 10912 KB
346544 13/10/2020 14:39:18 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 718 ms 10888 KB
346506 13/10/2020 14:31:04 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 718 ms 10880 KB
345884 11/10/2020 11:15:16 a520huynm MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
338897 16/09/2020 22:06:24 a520huynm G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 234 ms 11604 KB
335907 06/09/2020 16:06:46 a520huynm G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 203 ms 11572 KB
335906 06/09/2020 16:05:18 a520huynm G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 218 ms 11576 KB
334976 30/08/2020 11:48:15 a520huynm RGB - RGB Coloring GNU C++ Accepted 968 ms 4132 KB
334974 30/08/2020 11:30:45 a520huynm FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 781 ms 61296 KB
334969 30/08/2020 11:09:08 a520huynm COMPRESS - Nén xâu GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
334962 30/08/2020 10:57:21 a520huynm GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 937 ms 11684 KB
334961 30/08/2020 10:56:43 a520huynm GOLDS - GOLDS GNU C++ Accepted 937 ms 11684 KB
334955 30/08/2020 10:30:01 a520huynm PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++ Accepted 125 ms 27256 KB
334925 29/08/2020 23:03:04 a520huynm ATM02 - Máy ATM GNU C++ Accepted 562 ms 2472 KB
334924 29/08/2020 23:01:45 a520huynm HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
334923 29/08/2020 23:00:30 a520huynm TronTap - Trốn Tập GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
334922 29/08/2020 22:59:35 a520huynm DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
334907 29/08/2020 19:34:54 a520huynm FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 187 ms 2560 KB
334904 29/08/2020 19:09:57 a520huynm BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 515 ms 31756 KB
334903 29/08/2020 19:08:33 a520huynm BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++ Accepted 93 ms 1012 KB
333663 17/08/2020 21:10:42 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 578 ms 30968 KB
333660 17/08/2020 20:44:01 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 312 ms 30932 KB
331963 03/08/2020 16:06:07 a520huynm CURRENCY - Tiền tệ GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
331249 28/07/2020 10:21:23 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 375 ms 30836 KB
330790 24/07/2020 14:25:26 a520huynm DELIVER - DELIVER GNU C++ Accepted 187 ms 28972 KB
330775 24/07/2020 09:03:04 a520huynm EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 625 ms 30968 KB
330743 23/07/2020 20:43:48 a520huynm BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 375 ms 30904 KB
330264 20/07/2020 05:30:13 a520huynm SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
321752 22/05/2020 22:21:38 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1156 ms 49924 KB
320058 18/05/2020 14:02:26 a520huynm C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
306116 15/04/2020 20:28:50 a520huynm CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 93 ms 1008 KB
300853 05/04/2020 21:01:05 a520huynm RECTANG - RECTANGLES GNU C++ Accepted 140 ms 2468 KB
299989 03/04/2020 21:54:40 a520huynm BOARD02 - BOARD GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
299988 03/04/2020 21:54:12 a520huynm CSTC2 - CSTC2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298984 01/04/2020 21:38:39 a520huynm CSTC2 - CSTC2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
298506 01/04/2020 10:08:58 a520huynm COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
298505 01/04/2020 10:08:03 a520huynm COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
295000 25/03/2020 22:48:23 a520huynm CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 109 ms 2464 KB
294969 25/03/2020 22:00:15 a520huynm equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++ Accepted 171 ms 1840 KB
294375 25/03/2020 08:18:54 a520huynm Water - Water GNU C++ Accepted 500 ms 19856 KB
294359 25/03/2020 07:24:22 a520huynm ABC - Xâu ABC GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
294358 25/03/2020 07:23:29 a520huynm ABC - Xâu ABC GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
294353 25/03/2020 07:19:09 a520huynm AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++ Accepted 1375 ms 2520 KB
294294 24/03/2020 21:42:36 a520huynm Part10 - \"' GNU C++ Accepted 0 ms 1748 KB
294083 24/03/2020 16:25:44 a520huynm NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 234 ms 2200 KB
294072 24/03/2020 16:03:35 a520huynm SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 828 ms 4084 KB
294004 24/03/2020 15:08:56 a520huynm AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
293402 23/03/2020 15:50:30 a520huynm NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 203 ms 6232 KB
293146 23/03/2020 14:14:41 a520huynm SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
292652 22/03/2020 21:36:44 a520huynm ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
292111 22/03/2020 19:50:01 a520huynm SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++ Accepted 906 ms 24228 KB
291468 21/03/2020 21:50:25 a520huynm CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
290703 20/03/2020 20:27:44 a520huynm 1920W051 - Ship hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
290456 20/03/2020 15:39:11 a520huynm MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
289832 19/03/2020 22:08:48 a520huynm PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
289491 19/03/2020 18:39:52 a520huynm RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++ Accepted 703 ms 2532 KB
287394 17/03/2020 19:08:56 a520huynm ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
287296 17/03/2020 17:45:43 a520huynm FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
287286 17/03/2020 17:21:18 a520huynm LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++ Accepted 546 ms 5984 KB
287256 17/03/2020 16:11:16 a520huynm ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Accepted 343 ms 18024 KB
286620 16/03/2020 20:03:08 a520huynm DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
285904 16/03/2020 14:10:27 a520huynm ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 484 ms 2288 KB
285871 16/03/2020 14:04:25 a520huynm FRAME - Khung ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
285111 14/03/2020 21:42:04 a520huynm GCD - GCD khác nhau GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
284803 14/03/2020 19:32:24 a520huynm MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
284729 14/03/2020 19:20:46 a520huynm STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
284567 14/03/2020 16:42:05 a520huynm BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
284432 14/03/2020 10:40:16 a520huynm TOURS - Du lịch GNU C++ Accepted 453 ms 4548 KB
284251 13/03/2020 22:05:23 a520huynm ETABLE - Bảng điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
283324 12/03/2020 18:52:29 a520huynm CORONA - Hello Corona!! GNU C++ Accepted 2046 ms 2528 KB
283240 12/03/2020 16:37:22 a520huynm V - Vampire GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
283189 12/03/2020 14:16:08 a520huynm K - Kid GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
283113 12/03/2020 10:30:03 a520huynm 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 296 ms 80608 KB
283110 12/03/2020 10:23:08 a520huynm CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
283109 12/03/2020 10:22:45 a520huynm EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
283095 12/03/2020 09:56:11 a520huynm nCr - nCr GNU C++ Accepted 578 ms 4076 KB
282916 11/03/2020 20:37:19 a520huynm LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 500 ms 177544 KB
282911 11/03/2020 20:34:47 a520huynm GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 218 ms 22060 KB
282908 11/03/2020 20:34:20 a520huynm FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
282752 11/03/2020 17:21:58 a520huynm FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
282710 11/03/2020 16:30:26 a520huynm FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
282287 10/03/2020 19:28:31 a520huynm SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282107 10/03/2020 14:41:04 a520huynm BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 109 ms 2376 KB
282084 10/03/2020 13:56:58 a520huynm SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 343 ms 12184 KB
281879 09/03/2020 21:52:23 a520huynm EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 156 ms 3052 KB
281837 09/03/2020 20:53:34 a520huynm NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
281785 09/03/2020 20:01:41 a520huynm Part08 - Sum troll p2 GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
281778 09/03/2020 19:51:19 a520huynm TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
281525 09/03/2020 11:47:43 a520huynm Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
281396 08/03/2020 20:24:05 a520huynm Part09 - Bài cào GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
281092 07/03/2020 22:02:24 a520huynm LNNAME - Tên LN GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
280898 07/03/2020 16:07:22 a520huynm LNARRAY - Dãy số LN GNU C++ Accepted 140 ms 3236 KB
280668 07/03/2020 14:52:06 a520huynm CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
280658 07/03/2020 14:50:51 a520huynm LNCHAT - Chat với LN GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
280193 06/03/2020 16:16:30 a520huynm THPTQG - Luyện Thi GNU C++ Accepted 234 ms 54536 KB
279900 06/03/2020 10:32:26 a520huynm HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
279899 06/03/2020 10:31:35 a520huynm HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 312 ms 3396 KB
279887 06/03/2020 10:06:57 a520huynm NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 546 ms 6576 KB
279884 06/03/2020 10:00:58 a520huynm NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 968 ms 6572 KB
279882 06/03/2020 09:59:15 a520huynm NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 906 ms 6576 KB
277758 01/03/2020 23:45:19 a520huynm MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 578 ms 6604 KB
277743 01/03/2020 22:13:04 a520huynm NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
277542 01/03/2020 12:29:05 a520huynm QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4548 KB
277521 01/03/2020 11:46:49 a520huynm QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4548 KB
277352 01/03/2020 09:38:13 a520huynm BOARD - Bảng GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
277324 01/03/2020 09:19:41 a520huynm THPTQG - Luyện Thi GNU C++ Accepted 218 ms 54496 KB
277281 01/03/2020 09:03:49 a520huynm CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
276986 28/02/2020 22:15:14 a520huynm BOMBE - Enigma GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
276109 26/02/2020 23:03:05 a520huynm Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
276082 26/02/2020 22:14:43 a520huynm DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++ Accepted 140 ms 4224 KB
275639 26/02/2020 15:05:15 a520huynm Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
275624 26/02/2020 15:03:03 a520huynm Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
275533 26/02/2020 14:54:59 a520huynm Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
275258 26/02/2020 14:08:26 a520huynm Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
275064 26/02/2020 09:20:37 a520huynm BIXANH - Bi xanh GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
274586 24/02/2020 20:35:28 a520huynm Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++ Accepted 125 ms 5400 KB
274392 24/02/2020 15:58:55 a520huynm TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
274150 24/02/2020 14:39:17 a520huynm THREESTR - Bộ ba string GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
273775 23/02/2020 20:58:30 a520huynm CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++ Accepted 531 ms 6776 KB
273771 23/02/2020 20:48:21 a520huynm 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
273701 23/02/2020 16:59:02 a520huynm GILDONG - Chuỗi đối xứng dài nhất. GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
273616 23/02/2020 11:18:14 a520huynm SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++ Accepted 375 ms 18112 KB
270286 17/02/2020 09:43:40 a520huynm DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
269105 16/02/2020 19:55:35 a520huynm Chess - Cờ cá ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
268942 16/02/2020 19:47:32 a520huynm Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
265842 09/02/2020 17:50:17 a520huynm YS - Yang Super GNU C++ Accepted 218 ms 3288 KB
265184 09/02/2020 14:10:32 a520huynm LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 234 ms 3868 KB
264260 06/02/2020 21:38:55 a520huynm MagicArr - Magic_Array GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
263905 06/02/2020 20:20:21 a520huynm BCNN - BCNN GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
263859 06/02/2020 20:11:42 a520huynm Specnum - Special_Number GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
263771 06/02/2020 19:59:31 a520huynm Real_Value - Real_Value GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
263371 06/02/2020 19:15:53 a520huynm LI_XI - Bao lì xì GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
262225 02/02/2020 08:42:26 a520huynm LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 46 ms 2280 KB
262224 02/02/2020 08:40:26 a520huynm GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 250 ms 11548 KB
262099 31/01/2020 22:09:26 a520huynm Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
262096 31/01/2020 22:00:36 a520huynm Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
262094 31/01/2020 21:40:04 a520huynm Part05 - Bow of love GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
262057 31/01/2020 20:16:26 a520huynm 1920W011 - Chín ước GNU C++ Accepted 421 ms 3988 KB
261949 30/01/2020 21:07:23 a520huynm Hinhvuong - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
257001 10/01/2020 23:43:37 a520huynm 1920W023 - Lớp học múa GNU C++ Accepted 187 ms 3340 KB
257000 10/01/2020 23:43:12 a520huynm 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 375 ms 4100 KB
253900 05/01/2020 21:23:46 a520huynm 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
251974 01/01/2020 22:27:30 a520huynm 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
251753 31/12/2019 23:13:55 a520huynm LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
251752 31/12/2019 23:13:42 a520huynm UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
251217 29/12/2019 21:41:56 a520huynm 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
251213 29/12/2019 21:40:00 a520huynm IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5196 KB
251205 29/12/2019 21:19:05 a520huynm ARR08 - ARR08 GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
251204 29/12/2019 21:18:33 a520huynm ARR07 - ARR07 GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
248535 22/12/2019 21:00:32 a520huynm DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
248531 22/12/2019 20:40:06 a520huynm KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
238874 09/12/2019 22:58:01 a520huynm RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 484 ms 14288 KB
234475 02/12/2019 22:46:02 a520huynm SORT01 - Sắp xếp GNU C++ Accepted 62 ms 1928 KB
228843 27/11/2019 20:34:16 a520huynm MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 250 ms 6084 KB
228841 27/11/2019 20:34:15 a520huynm MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 265 ms 5908 KB
225785 25/11/2019 20:07:43 a520huynm DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 78 ms 2616 KB
223321 22/11/2019 22:39:01 a520huynm XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
223320 22/11/2019 22:35:31 a520huynm XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
223312 22/11/2019 21:59:10 a520huynm WTREE - Tưới cây GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
223114 22/11/2019 20:07:59 a520huynm BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
219962 20/11/2019 19:37:16 a520huynm NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
219033 18/11/2019 22:51:24 a520huynm HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 140 ms 2660 KB
219030 18/11/2019 22:50:58 a520huynm WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 890 ms 2616 KB
213974 13/11/2019 20:51:19 a520huynm SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 312 ms 8552 KB
213964 13/11/2019 20:50:30 a520huynm SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 328 ms 10312 KB
209814 09/11/2019 16:24:24 a520huynm SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 62 ms 1004 KB
207051 06/11/2019 06:06:00 a520huynm NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
206193 04/11/2019 19:56:48 a520huynm ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 687 ms 15048 KB
206191 04/11/2019 19:56:10 a520huynm ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 1531 ms 15024 KB
200741 28/10/2019 12:15:12 a520huynm FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 343 ms 2748 KB
193976 20/10/2019 15:36:28 a520huynm Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
193199 18/10/2019 20:15:26 a520huynm MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 218 ms 4172 KB
192746 18/10/2019 05:53:22 a520huynm SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
192745 18/10/2019 05:51:53 a520huynm SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3076 KB
190920 14/10/2019 19:43:27 a520huynm HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 31 ms 2684 KB
190900 14/10/2019 19:31:03 a520huynm DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
190896 14/10/2019 19:28:56 a520huynm DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2520 KB
189990 12/10/2019 22:05:43 a520huynm SODB - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
189970 12/10/2019 21:39:36 a520huynm PACKING - Đóng gói GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
189876 12/10/2019 20:14:59 a520huynm LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 234 ms 2560 KB
189872 12/10/2019 20:13:45 a520huynm LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 859 ms 2508 KB
189675 12/10/2019 16:35:47 a520huynm LOTTERY - Xổ số GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
189452 11/10/2019 22:39:15 a520huynm STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
188078 09/10/2019 20:04:53 a520huynm LATGACH - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
187982 09/10/2019 18:13:56 a520huynm LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
186160 05/10/2019 16:35:23 a520huynm DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185688 04/10/2019 20:05:24 a520huynm BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++ Accepted 375 ms 373672 KB
184959 03/10/2019 12:13:05 a520huynm CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 203 ms 4900 KB
184512 02/10/2019 17:55:36 a520huynm modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
184438 02/10/2019 12:52:49 a520huynm BANHANG - Bán hàng GNU C++ Accepted 109 ms 4936 KB
183632 01/10/2019 12:40:32 a520huynm BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++ Accepted 31 ms 856 KB
183327 30/09/2019 19:15:13 a520huynm LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
183199 30/09/2019 16:50:20 a520huynm NUMSPLIT - Sinh số GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
183091 30/09/2019 12:40:20 a520huynm LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2640 KB
182991 29/09/2019 19:38:57 a520huynm B11 - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
182558 28/09/2019 20:01:58 a520huynm SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182371 28/09/2019 16:03:59 a520huynm XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
182327 28/09/2019 15:22:37 a520huynm TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
181904 27/09/2019 22:14:11 a520huynm LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
181753 27/09/2019 20:20:56 a520huynm KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
181725 27/09/2019 20:07:36 a520huynm THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++ Accepted 687 ms 2512 KB
181558 27/09/2019 16:08:17 a520huynm CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
181554 27/09/2019 16:00:32 a520huynm DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
181450 27/09/2019 12:16:02 a520huynm CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
180130 25/09/2019 12:15:22 a520huynm COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 50092 KB
179205 23/09/2019 20:12:28 a520huynm REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 1078 ms 2576 KB
179204 23/09/2019 20:12:27 a520huynm REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 1078 ms 2576 KB
179199 23/09/2019 20:08:56 a520huynm SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 734 ms 25916 KB
179194 23/09/2019 20:06:52 a520huynm SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 781 ms 33676 KB
178477 21/09/2019 22:35:11 a520huynm COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
176537 18/09/2019 20:34:16 a520huynm LINE - Con13C GNU C++ Accepted 281 ms 3328 KB
176530 18/09/2019 20:32:50 a520huynm LINE - Con13C GNU C++ Accepted 281 ms 3328 KB
174177 14/09/2019 15:26:43 a520huynm ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 125 ms 5568 KB
173890 13/09/2019 19:46:02 a520huynm NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
173887 13/09/2019 19:43:22 a520huynm PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 109 ms 4720 KB
173006 11/09/2019 19:57:19 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 640 ms 2460 KB
172995 11/09/2019 19:46:44 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 625 ms 2460 KB
172994 11/09/2019 19:46:11 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 625 ms 2460 KB
172978 11/09/2019 19:38:44 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 656 ms 3436 KB
172977 11/09/2019 19:38:25 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 671 ms 3464 KB
172781 11/09/2019 12:18:09 a520huynm SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 265 ms 10252 KB
172645 10/09/2019 21:18:34 a520huynm TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
172166 10/09/2019 11:53:06 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 687 ms 4968 KB
171876 09/09/2019 20:54:48 a520huynm MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 687 ms 8812 KB
171757 09/09/2019 20:21:10 a520huynm LINE - Con13C GNU C++ Accepted 296 ms 3416 KB
171476 09/09/2019 16:37:13 a520huynm SAMEMAT - Con13B GNU C++ Accepted 250 ms 17968 KB
171468 09/09/2019 16:04:16 a520huynm LN - Con13A GNU C++ Accepted 46 ms 2664 KB
171377 09/09/2019 12:16:07 a520huynm BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
167350 07/09/2019 14:31:36 a520huynm CHOIBI - Chơi Bi GNU C++ Accepted 93 ms 2664 KB
167107 06/09/2019 20:32:42 a520huynm TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
167085 06/09/2019 20:11:46 a520huynm CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
167067 06/09/2019 19:55:06 a520huynm FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 1171 ms 2480 KB
167066 06/09/2019 19:53:50 a520huynm FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 1156 ms 2188 KB
167064 06/09/2019 19:52:57 a520huynm FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 1187 ms 2448 KB
167062 06/09/2019 19:50:18 a520huynm JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 62 ms 2440 KB
167060 06/09/2019 19:49:25 a520huynm JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 250 ms 3960 KB
166850 05/09/2019 21:21:05 a520huynm DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
166849 05/09/2019 21:20:43 a520huynm DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
166848 05/09/2019 21:20:08 a520huynm DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
166800 05/09/2019 15:26:10 a520huynm HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
166785 05/09/2019 14:59:46 a520huynm FROG - Chú ếch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
166781 05/09/2019 14:47:16 a520huynm CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 187 ms 6264 KB
166764 05/09/2019 12:24:48 a520huynm PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 187 ms 2596 KB
166762 05/09/2019 12:23:27 a520huynm PAIRS - Tổng cặp GNU C++ Accepted 203 ms 2596 KB
166676 04/09/2019 15:36:29 a520huynm SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
166671 04/09/2019 13:23:06 a520huynm ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
166539 03/09/2019 16:07:00 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1703 ms 12232 KB
166538 03/09/2019 16:05:48 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1843 ms 12220 KB
166537 03/09/2019 15:59:46 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2000 ms 12188 KB
166535 03/09/2019 15:57:21 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 515 ms 11916 KB
166534 03/09/2019 15:16:16 a520huynm CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 281 ms 8660 KB
166533 03/09/2019 15:15:27 a520huynm SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 10092 KB
166532 03/09/2019 15:14:00 a520huynm SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 859 ms 10064 KB
166531 03/09/2019 15:10:49 a520huynm ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
165804 31/08/2019 12:08:30 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1062 ms 49968 KB
165803 31/08/2019 12:08:10 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1390 ms 89692 KB
165802 31/08/2019 12:07:41 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1671 ms 95172 KB
165801 31/08/2019 11:32:20 a520huynm SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 93 ms 1020 KB
165797 31/08/2019 11:26:28 a520huynm SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 93 ms 1020 KB
165795 31/08/2019 11:21:09 a520huynm SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 93 ms 2356 KB
165781 31/08/2019 10:11:11 a520huynm SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 1109 ms 50628 KB
165722 30/08/2019 18:19:25 a520huynm SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 156 ms 4860 KB
165720 30/08/2019 18:17:22 a520huynm SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 203 ms 4860 KB
165703 30/08/2019 17:08:57 a520huynm NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
164785 28/08/2019 20:50:57 a520huynm CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 984 ms 9692 KB
164700 28/08/2019 20:03:07 a520huynm SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
164508 28/08/2019 16:53:19 a520huynm OPTIMAL - Tìm x GNU C++ Accepted 1593 ms 8740 KB
164474 28/08/2019 13:31:50 a520huynm BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164237 27/08/2019 20:06:41 a520huynm BALL - BALL GNU C++ Accepted 250 ms 3368 KB
164227 27/08/2019 20:03:58 a520huynm Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
164186 27/08/2019 19:32:28 a520huynm GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 484 ms 3008 KB
163956 27/08/2019 11:27:28 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1453 ms 89784 KB
163955 27/08/2019 11:27:17 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1078 ms 49936 KB
163954 27/08/2019 11:23:13 a520huynm NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 1687 ms 94720 KB
163953 27/08/2019 11:22:47 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 187 ms 15872 KB
163952 27/08/2019 11:22:21 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 234 ms 25708 KB
163951 27/08/2019 11:22:00 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 687 ms 9916 KB
163950 27/08/2019 11:21:49 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 218 ms 46120 KB
163735 26/08/2019 20:18:08 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 609 ms 39132 KB
163723 26/08/2019 20:13:24 a520huynm SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 187 ms 3116 KB
163721 26/08/2019 20:12:28 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 546 ms 41664 KB
163543 26/08/2019 17:33:08 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 500 ms 38888 KB
163542 26/08/2019 17:32:29 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 703 ms 9924 KB
163484 26/08/2019 12:06:30 a520huynm NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 484 ms 29048 KB
163238 25/08/2019 15:50:10 a520huynm EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160660 23/08/2019 19:44:04 a520huynm MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
160313 22/08/2019 21:55:44 a520huynm QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2136 KB
160261 22/08/2019 20:43:43 a520huynm MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
159339 21/08/2019 10:46:02 a520huynm COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2352 KB
159245 20/08/2019 20:46:00 a520huynm COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
158495 19/08/2019 20:43:52 a520huynm BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 171 ms 3036 KB
157325 18/08/2019 11:05:56 a520huynm LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
157227 18/08/2019 09:52:26 a520huynm NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
157226 18/08/2019 09:51:33 a520huynm GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
157225 18/08/2019 09:47:39 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 187 ms 16528 KB
157224 18/08/2019 09:39:43 a520huynm ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 171 ms 2444 KB
156696 16/08/2019 19:43:16 a520huynm ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 171 ms 2568 KB
154938 14/08/2019 20:56:08 a520huynm XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 328 ms 2524 KB
154903 14/08/2019 20:26:03 a520huynm HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
154880 14/08/2019 20:08:02 a520huynm PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
154686 14/08/2019 16:02:24 a520huynm FIRS - Hàng cây GNU C++ Accepted 93 ms 4396 KB
153499 12/08/2019 16:44:11 a520huynm SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 187 ms 13056 KB
153459 12/08/2019 14:11:39 a520huynm PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 265 ms 2088 KB
153448 12/08/2019 13:49:34 a520huynm OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
152955 10/08/2019 08:06:11 a520huynm THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
152953 10/08/2019 07:53:09 a520huynm SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 312 ms 389108 KB
152884 09/08/2019 20:49:33 a520huynm PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
152883 09/08/2019 20:49:10 a520huynm PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 593 ms 2404 KB
152685 09/08/2019 13:27:54 a520huynm CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 93 ms 1036 KB
152680 09/08/2019 13:25:47 a520huynm HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
152135 08/08/2019 14:10:02 a520huynm LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
151037 06/08/2019 07:17:21 a520huynm HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
150853 05/08/2019 19:36:00 a520huynm MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
150849 05/08/2019 19:26:14 a520huynm FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 1156 ms 2192 KB
149944 02/08/2019 16:14:50 a520huynm DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 1406 ms 2288 KB
148513 30/07/2019 21:13:51 a520huynm BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
148138 30/07/2019 14:08:57 a520huynm FINDNUM - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
147977 29/07/2019 20:57:10 a520huynm LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 843 ms 1892 KB
147689 29/07/2019 15:15:44 a520huynm SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 140 ms 4848 KB
147687 29/07/2019 15:13:12 a520huynm SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 140 ms 4832 KB
145940 25/07/2019 18:51:14 a520huynm NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 31 ms 3432 KB
145682 25/07/2019 12:50:45 a520huynm MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
145680 25/07/2019 12:38:50 a520huynm LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
145372 24/07/2019 20:52:34 a520huynm LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
144980 24/07/2019 14:09:23 a520huynm COIN34 - COIN34 Free Pascal Accepted 390 ms 3068 KB
144974 24/07/2019 14:00:08 a520huynm DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
143598 23/07/2019 13:29:21 a520huynm CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 921 ms 1832 KB
142651 22/07/2019 20:23:40 a520huynm DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 359 ms 3636 KB
142574 22/07/2019 19:39:04 a520huynm SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 875 ms 9768 KB
141150 19/07/2019 21:04:40 a520huynm DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 937 ms 1852 KB
140659 18/07/2019 21:31:55 a520huynm ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140655 18/07/2019 21:23:55 a520huynm PYTAGO - ĐẾM BỘ 3 SỐ PYTAGO! GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
140653 18/07/2019 21:16:11 a520huynm PYTAGO - ĐẾM BỘ 3 SỐ PYTAGO! GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
140572 18/07/2019 20:26:11 a520huynm KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 937 ms 2612 KB
140571 18/07/2019 20:25:29 a520huynm LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 343 ms 4140 KB
140146 18/07/2019 14:29:51 a520huynm CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
140115 18/07/2019 13:56:13 a520huynm MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
140106 18/07/2019 13:12:12 a520huynm BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
140105 18/07/2019 13:11:56 a520huynm BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 171 ms 3188 KB
140104 18/07/2019 13:11:26 a520huynm BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 156 ms 3216 KB
140103 18/07/2019 13:10:20 a520huynm BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 171 ms 3156 KB
140101 18/07/2019 12:58:13 a520huynm XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 312 ms 2572 KB
139599 17/07/2019 11:34:17 a520huynm NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
139462 16/07/2019 22:46:17 a520huynm VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
139441 16/07/2019 22:10:14 a520huynm DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
139429 16/07/2019 21:55:28 a520huynm UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++ Accepted 156 ms 2564 KB
139424 16/07/2019 21:46:46 a520huynm MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
139418 16/07/2019 21:38:03 a520huynm MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
139415 16/07/2019 21:33:22 a520huynm SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
139405 16/07/2019 21:15:04 a520huynm MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 437 ms 4412 KB
139400 16/07/2019 21:08:18 a520huynm MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 281 ms 4384 KB
139355 16/07/2019 20:47:08 a520huynm TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
139013 16/07/2019 15:40:20 a520huynm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1920 KB
139009 16/07/2019 15:34:44 a520huynm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 125 ms 1908 KB
139007 16/07/2019 15:32:07 a520huynm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
138983 16/07/2019 14:34:18 a520huynm SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
138228 14/07/2019 11:07:23 a520huynm ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
138075 13/07/2019 15:22:04 a520huynm SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
137003 12/07/2019 19:31:56 a520huynm PTS - Phân tích số GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
136769 11/07/2019 20:09:07 a520huynm TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 500 ms 5620 KB
136761 11/07/2019 18:46:07 a520huynm PALIN - Đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
136760 11/07/2019 18:44:45 a520huynm XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
136639 11/07/2019 17:35:20 a520huynm PALIN - Đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
136325 10/07/2019 20:04:51 a520huynm HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 171 ms 2448 KB
135643 08/07/2019 20:38:31 a520huynm LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 359 ms 3244 KB
135642 08/07/2019 20:38:28 a520huynm LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 453 ms 3244 KB
135267 07/07/2019 16:27:18 a520huynm PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 593 ms 2484 KB
135259 07/07/2019 16:22:09 a520huynm PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 578 ms 2484 KB
135258 07/07/2019 16:21:39 a520huynm PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 593 ms 2484 KB
135232 07/07/2019 15:59:34 a520huynm singstr - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 234 ms 19732 KB
134927 05/07/2019 20:09:46 a520huynm WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
133884 02/07/2019 21:52:01 a520huynm TGSO - Tam giác số (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
133211 01/07/2019 11:57:30 a520huynm SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 296 ms 8312 KB
132920 28/06/2019 23:59:41 a520huynm CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 359 ms 2592 KB
130417 23/06/2019 10:47:34 a520huynm PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 406 ms 2444 KB
130371 23/06/2019 09:14:34 a520huynm DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
130369 23/06/2019 09:13:17 a520huynm PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
130368 23/06/2019 09:12:41 a520huynm KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
129758 20/06/2019 21:43:29 a520huynm CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
129202 19/06/2019 20:14:39 a520huynm SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2144 KB
129190 19/06/2019 20:10:36 a520huynm POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 36028 KB
129179 19/06/2019 20:08:27 a520huynm POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 36028 KB
129174 19/06/2019 20:07:23 a520huynm POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 36112 KB
128230 17/06/2019 21:03:42 a520huynm TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++ Accepted 703 ms 2524 KB
128171 17/06/2019 20:41:28 a520huynm C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127948 17/06/2019 19:32:00 a520huynm C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127945 17/06/2019 19:30:04 a520huynm C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127653 17/06/2019 16:58:14 a520huynm C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127651 17/06/2019 16:56:15 a520huynm C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127650 17/06/2019 16:54:10 a520huynm C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127647 17/06/2019 16:51:37 a520huynm C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127645 17/06/2019 16:49:45 a520huynm C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
127644 17/06/2019 16:47:04 a520huynm C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127642 17/06/2019 16:43:59 a520huynm C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127640 17/06/2019 16:32:33 a520huynm Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127639 17/06/2019 16:28:51 a520huynm CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
127621 17/06/2019 15:48:47 a520huynm C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
127619 17/06/2019 15:46:33 a520huynm C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
127616 17/06/2019 15:45:24 a520huynm C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
127581 17/06/2019 13:19:37 a520huynm PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 578 ms 2460 KB
127437 16/06/2019 09:53:23 a520huynm VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 312 ms 5024 KB
127115 13/06/2019 21:55:55 a520huynm PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 687 ms 2144 KB
126993 13/06/2019 09:02:55 a520huynm DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
126907 12/06/2019 20:27:23 a520huynm CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
126850 12/06/2019 19:54:33 a520huynm CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
126202 07/06/2019 22:05:16 a520huynm XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
126024 06/06/2019 20:52:00 a520huynm CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
126006 06/06/2019 20:13:19 a520huynm DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
126003 06/06/2019 19:33:30 a520huynm DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
125962 06/06/2019 12:14:59 a520huynm KTDX - pretest KTDX GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
125943 06/06/2019 00:41:01 a520huynm C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
125942 06/06/2019 00:14:59 a520huynm C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
125940 06/06/2019 00:12:14 a520huynm C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
125837 04/06/2019 22:17:01 a520huynm FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
125831 04/06/2019 20:00:42 a520huynm DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
125826 04/06/2019 19:06:30 a520huynm PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 250 ms 2248 KB
125825 04/06/2019 19:05:45 a520huynm SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
125795 03/06/2019 22:24:53 a520huynm SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
125716 03/06/2019 15:47:25 a520huynm BFF - BFF GNU C++ Accepted 0 ms 1504 KB
125714 03/06/2019 15:46:33 a520huynm FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
125712 03/06/2019 15:40:53 a520huynm EZ10 - EZ10 GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
125538 30/05/2019 21:50:16 a520huynm FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
125534 30/05/2019 21:35:55 a520huynm DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
125521 30/05/2019 21:01:29 a520huynm DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
125440 29/05/2019 20:27:16 a520huynm LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
125076 27/05/2019 23:01:26 a520huynm C11 - Mã số GNU C++ Accepted 156 ms 3032 KB
125074 27/05/2019 22:55:57 a520huynm DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 343 ms 15840 KB
125065 27/05/2019 20:57:08 a520huynm CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 78 ms 856 KB
125064 27/05/2019 20:55:58 a520huynm CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 93 ms 1004 KB
125040 27/05/2019 12:13:31 a520huynm CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 140 ms 3076 KB
124714 23/05/2019 21:16:49 a520huynm NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
124694 23/05/2019 19:20:11 a520huynm xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
124654 23/05/2019 11:46:34 a520huynm HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 265 ms 5272 KB
124652 23/05/2019 11:40:56 a520huynm TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
124590 22/05/2019 21:44:18 a520huynm XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
124582 22/05/2019 21:12:02 a520huynm TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
124513 22/05/2019 18:38:09 a520huynm DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 171 ms 3080 KB
124489 22/05/2019 17:44:31 a520huynm SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
124197 20/05/2019 21:39:04 a520huynm PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 93 ms 4752 KB
124195 20/05/2019 21:25:15 a520huynm PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 562 ms 30160 KB
124115 20/05/2019 17:56:20 a520huynm DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Accepted 406 ms 17716 KB
123617 17/05/2019 21:59:30 a520huynm SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
123458 15/05/2019 23:24:55 a520huynm ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 109 ms 3068 KB
123347 14/05/2019 21:43:47 a520huynm BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 109 ms 2412 KB
123296 14/05/2019 07:51:02 a520huynm NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 1032 KB
123147 12/05/2019 09:40:37 a520huynm MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 421 ms 2540 KB
123143 11/05/2019 22:13:20 a520huynm REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
123142 11/05/2019 21:59:16 a520huynm NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
122810 08/05/2019 18:35:04 a520huynm MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
122136 01/05/2019 11:18:22 a520huynm XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
120729 26/04/2019 21:20:13 a520huynm LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
120606 25/04/2019 20:34:10 a520huynm LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
120380 24/04/2019 22:32:16 a520huynm HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
120268 24/04/2019 19:10:08 a520huynm THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
120212 24/04/2019 18:02:18 a520huynm CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
120106 23/04/2019 20:17:48 a520huynm SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
119966 22/04/2019 19:12:09 a520huynm HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 281 ms 5200 KB
119964 22/04/2019 19:08:36 a520huynm HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 281 ms 5204 KB
119963 22/04/2019 19:07:59 a520huynm HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 281 ms 5204 KB
119932 22/04/2019 18:45:35 a520huynm ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
119915 22/04/2019 18:38:47 a520huynm ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
119855 22/04/2019 18:16:35 a520huynm AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
119853 22/04/2019 18:14:09 a520huynm AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
119656 19/04/2019 06:17:44 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
119654 19/04/2019 06:03:13 a520huynm UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
119653 19/04/2019 06:00:58 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 421 ms 12012 KB
119652 19/04/2019 05:52:12 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
119651 19/04/2019 05:51:44 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
119650 19/04/2019 05:50:53 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
119619 18/04/2019 22:15:36 a520huynm BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
119617 18/04/2019 22:14:10 a520huynm BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 140 ms 3332 KB
119600 18/04/2019 21:52:25 a520huynm UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
119591 18/04/2019 21:46:55 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 437 ms 12004 KB
119583 18/04/2019 21:30:21 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
119580 18/04/2019 21:22:52 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
119579 18/04/2019 21:22:17 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
119578 18/04/2019 21:21:10 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
119577 18/04/2019 21:18:14 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
119522 18/04/2019 20:19:43 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2000 ms 12276 KB
119178 17/04/2019 22:40:53 a520huynm MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
119177 17/04/2019 22:40:37 a520huynm MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
119175 17/04/2019 22:34:31 a520huynm SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 859 ms 10236 KB
119156 17/04/2019 22:11:45 a520huynm xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
119155 17/04/2019 22:11:25 a520huynm xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
119049 17/04/2019 19:21:05 a520huynm CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 937 ms 9896 KB
118966 17/04/2019 15:45:11 a520huynm LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
118963 17/04/2019 15:43:31 a520huynm LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
118830 16/04/2019 20:40:14 a520huynm TKT - Tìm kí tự GNU C++ Accepted 46 ms 3468 KB
118828 16/04/2019 20:39:27 a520huynm TKT - Tìm kí tự GNU C++ Accepted 62 ms 3476 KB
118734 16/04/2019 17:59:13 a520huynm FILL - Điền vào chỗ trống GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
118225 14/04/2019 09:33:47 a520huynm PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 390 ms 2424 KB
118222 14/04/2019 09:32:13 a520huynm PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 375 ms 2424 KB
118220 14/04/2019 09:31:30 a520huynm PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 437 ms 2172 KB
118168 13/04/2019 23:15:05 a520huynm PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 390 ms 2416 KB
118007 13/04/2019 12:15:20 a520huynm STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++ Accepted 0 ms 2388 KB
117844 12/04/2019 20:52:15 a520huynm TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
117830 12/04/2019 20:34:00 a520huynm CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 781 ms 10176 KB
117139 10/04/2019 21:52:51 a520huynm STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
117128 10/04/2019 21:40:16 a520huynm STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
116928 10/04/2019 19:48:44 a520huynm SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
116271 09/04/2019 21:29:06 a520huynm STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
115908 08/04/2019 21:53:40 a520huynm STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
115886 08/04/2019 21:21:40 a520huynm HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
115855 08/04/2019 20:45:24 a520huynm CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
115851 08/04/2019 20:41:46 a520huynm CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
115472 07/04/2019 07:51:22 a520huynm DL6174 - Định lý 6174 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
115446 06/04/2019 21:51:19 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 984 ms 18424 KB
115445 06/04/2019 21:49:37 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 18436 KB
115258 06/04/2019 16:59:05 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 984 ms 18436 KB
115255 06/04/2019 16:57:21 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 984 ms 18436 KB
115249 06/04/2019 16:49:19 a520huynm HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 18436 KB
115244 06/04/2019 16:30:31 a520huynm HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
114607 05/04/2019 12:06:33 a520huynm sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
114593 04/04/2019 22:10:25 a520huynm FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
114591 04/04/2019 22:06:30 a520huynm GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
114589 04/04/2019 21:58:28 a520huynm NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
114577 04/04/2019 21:36:36 a520huynm FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 46 ms 3496 KB
114539 04/04/2019 20:39:51 a520huynm GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 156 ms 2616 KB
114248 04/04/2019 09:56:22 a520huynm ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
114194 03/04/2019 22:30:26 a520huynm MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 343 ms 2348 KB
114178 03/04/2019 21:57:05 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
113571 02/04/2019 20:09:27 a520huynm TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
113422 02/04/2019 11:50:28 a520huynm TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 93 ms 1512 KB
113399 01/04/2019 22:03:46 a520huynm BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 109 ms 3244 KB
113392 01/04/2019 21:44:35 a520huynm FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 4056 KB
113258 01/04/2019 18:49:44 a520huynm PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
112716 31/03/2019 11:10:38 a520huynm BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
112328 29/03/2019 21:02:51 a520huynm NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
112314 29/03/2019 20:25:58 a520huynm BANGSO - Băng số GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
112281 29/03/2019 18:26:00 a520huynm VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
112280 29/03/2019 18:16:39 a520huynm TKT - Tìm kí tự GNU C++ Accepted 46 ms 3452 KB
112279 29/03/2019 18:13:27 a520huynm TKT - Tìm kí tự GNU C++ Accepted 46 ms 3452 KB
112120 28/03/2019 19:51:17 a520huynm TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
112102 28/03/2019 19:27:46 a520huynm TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
111846 27/03/2019 21:38:42 a520huynm PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
111844 27/03/2019 21:33:55 a520huynm TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
111638 27/03/2019 11:57:55 a520huynm PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
111634 27/03/2019 11:45:13 a520huynm CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
111190 25/03/2019 19:31:11 a520huynm PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
111159 25/03/2019 18:36:11 a520huynm COST - Chi phí GNU C++ Accepted 78 ms 3200 KB
110035 20/03/2019 17:53:26 a520huynm PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 234 ms 3220 KB
110021 20/03/2019 17:46:40 a520huynm FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
109375 18/03/2019 22:11:18 a520huynm NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 1000 ms 2452 KB
108589 14/03/2019 21:46:38 a520huynm GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 796 ms 3256 KB
108586 14/03/2019 21:42:31 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
108575 14/03/2019 21:17:58 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
108573 14/03/2019 21:07:05 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1281 ms 12240 KB
108569 14/03/2019 20:59:47 a520huynm BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
108562 14/03/2019 20:53:35 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1265 ms 12240 KB
108516 14/03/2019 20:16:42 a520huynm LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
108514 14/03/2019 20:12:11 a520huynm UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
108406 14/03/2019 11:46:55 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
108095 13/03/2019 14:58:12 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2188 KB
108082 13/03/2019 10:38:50 a520huynm SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 640 ms 9420 KB
108074 13/03/2019 10:09:25 a520huynm SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
107764 11/03/2019 18:39:58 a520huynm TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
107143 08/03/2019 17:48:02 a520huynm CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 734 ms 9904 KB
106834 06/03/2019 18:32:28 a520huynm MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
106177 01/03/2019 19:14:04 a520huynm NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 875 ms 12200 KB
106176 01/03/2019 19:11:13 a520huynm GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 812 ms 3328 KB
106041 28/02/2019 09:50:15 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
105979 27/02/2019 20:54:48 a520huynm DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
105871 27/02/2019 18:41:55 a520huynm BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
105761 27/02/2019 17:48:14 a520huynm RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
105316 25/02/2019 18:25:27 a520huynm ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
105071 24/02/2019 21:38:54 a520huynm KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 437 ms 2356 KB
105019 24/02/2019 21:22:56 a520huynm MAXOCC - Max Occurrence GNU C++ Accepted 78 ms 3284 KB
104933 24/02/2019 20:52:58 a520huynm PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
104893 24/02/2019 20:40:22 a520huynm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
104892 24/02/2019 20:40:19 a520huynm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
103426 19/02/2019 20:32:42 a520huynm FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
103425 19/02/2019 20:32:40 a520huynm FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
103424 19/02/2019 20:32:38 a520huynm FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
103423 19/02/2019 20:32:35 a520huynm FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
103307 18/02/2019 21:49:49 a520huynm NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
103141 18/02/2019 18:37:12 a520huynm BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 93 ms 2584 KB
102593 15/02/2019 19:20:57 a520huynm STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
102590 15/02/2019 18:51:45 a520huynm triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
102579 15/02/2019 18:08:45 a520huynm KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
102536 14/02/2019 21:51:27 a520huynm SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
102530 14/02/2019 21:08:45 a520huynm SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 281 ms 3996 KB
102304 13/02/2019 19:07:06 a520huynm SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
102244 13/02/2019 18:21:06 a520huynm DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 875 ms 2476 KB
101991 12/02/2019 20:17:34 a520huynm BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
101981 12/02/2019 20:12:05 a520huynm SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
101702 11/02/2019 18:45:32 a520huynm BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
101448 09/02/2019 10:51:37 a520huynm CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
101410 08/02/2019 15:23:35 a520huynm SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 593 ms 9664 KB
101409 08/02/2019 12:30:44 a520huynm KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
101370 05/02/2019 20:40:05 a520huynm TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
101361 03/02/2019 15:48:43 a520huynm SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
101360 03/02/2019 15:48:40 a520huynm SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
101355 03/02/2019 10:42:11 a520huynm SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
101293 01/02/2019 16:34:50 a520huynm HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
101263 01/02/2019 08:12:11 a520huynm NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
101251 31/01/2019 21:51:58 a520huynm DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
101247 31/01/2019 20:59:01 a520huynm SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
100729 23/01/2019 18:41:47 a520huynm TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
100711 23/01/2019 18:24:09 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9128 KB
100710 23/01/2019 18:24:08 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9052 KB
100709 23/01/2019 18:24:07 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9112 KB
100708 23/01/2019 18:24:05 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 10256 KB
100706 23/01/2019 18:23:57 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9336 KB
100704 23/01/2019 18:23:50 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 9088 KB
100703 23/01/2019 18:23:46 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 9036 KB
100702 23/01/2019 18:23:45 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9052 KB
100701 23/01/2019 18:23:40 a520huynm SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 9020 KB
100696 23/01/2019 18:21:12 a520huynm FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
100695 23/01/2019 18:21:09 a520huynm FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
100694 23/01/2019 18:21:01 a520huynm FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
100692 23/01/2019 18:20:55 a520huynm FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
100691 23/01/2019 18:20:47 a520huynm FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
100684 23/01/2019 18:17:15 a520huynm Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
100682 23/01/2019 18:12:52 a520huynm Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
100396 21/01/2019 18:49:48 a520huynm CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
100371 21/01/2019 18:36:09 a520huynm CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
100351 21/01/2019 18:13:39 a520huynm fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
100339 21/01/2019 18:03:30 a520huynm fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
100148 18/01/2019 19:20:38 a520huynm BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 203 ms 10252 KB
100139 18/01/2019 18:57:35 a520huynm DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 109 ms 2436 KB
100125 18/01/2019 18:19:37 a520huynm NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 203 ms 3540 KB
99571 15/01/2019 21:32:01 a520huynm AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 0 ms 2260 KB
99570 15/01/2019 21:26:44 a520huynm SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
99320 14/01/2019 21:02:58 a520huynm CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 187 ms 3748 KB
99133 13/01/2019 22:21:58 a520huynm DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
99130 13/01/2019 21:56:46 a520huynm C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99129 13/01/2019 21:56:33 a520huynm C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
99128 13/01/2019 21:56:18 a520huynm C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 828 KB
99127 13/01/2019 21:55:54 a520huynm C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
99126 13/01/2019 21:55:40 a520huynm C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 531 ms 2132 KB
99124 13/01/2019 21:55:09 a520huynm C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99123 13/01/2019 21:54:50 a520huynm C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
99122 13/01/2019 21:54:38 a520huynm C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99121 13/01/2019 21:54:25 a520huynm C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99120 13/01/2019 21:54:09 a520huynm C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99119 13/01/2019 21:53:53 a520huynm C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2148 KB
99118 13/01/2019 21:53:24 a520huynm C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 46 ms 2140 KB
99117 13/01/2019 21:52:52 a520huynm C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99116 13/01/2019 21:52:36 a520huynm C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
99115 13/01/2019 21:52:11 a520huynm C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
99113 13/01/2019 21:51:32 a520huynm C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
99112 13/01/2019 21:51:16 a520huynm C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99111 13/01/2019 21:51:01 a520huynm C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99110 13/01/2019 21:50:40 a520huynm C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99109 13/01/2019 21:48:40 a520huynm C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
99108 13/01/2019 21:46:18 a520huynm C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
99107 13/01/2019 21:46:06 a520huynm C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99106 13/01/2019 21:45:46 a520huynm C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
99105 13/01/2019 21:45:27 a520huynm C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
99104 13/01/2019 21:45:01 a520huynm C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
99103 13/01/2019 21:34:49 a520huynm PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 171 ms 3548 KB
99092 13/01/2019 20:35:02 a520huynm PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 187 ms 3592 KB
98136 11/01/2019 18:58:43 a520huynm ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 1015 ms 14984 KB
97876 09/01/2019 18:43:53 a520huynm PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1265 ms 12252 KB
97875 09/01/2019 18:42:00 a520huynm DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 562 ms 19804 KB
97870 09/01/2019 18:39:17 a520huynm DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 265 ms 3668 KB
97862 09/01/2019 18:35:34 a520huynm NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 109 ms 10268 KB
97519 07/01/2019 18:58:30 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
97301 04/01/2019 18:24:10 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
97300 04/01/2019 18:24:08 a520huynm LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
97297 04/01/2019 17:51:50 a520huynm PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
97296 04/01/2019 17:51:08 a520huynm PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
95141 05/12/2018 18:32:39 a520huynm ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 109 ms 2276 KB
95140 05/12/2018 18:29:19 a520huynm SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
95112 05/12/2018 17:56:17 a520huynm FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 781 ms 2336 KB
93093 27/11/2018 21:47:29 a520huynm C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
93092 27/11/2018 21:47:07 a520huynm C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
93089 27/11/2018 21:45:44 a520huynm C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
93088 27/11/2018 21:45:10 a520huynm C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
93087 27/11/2018 21:44:19 a520huynm C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
93081 27/11/2018 21:36:07 a520huynm AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
93080 27/11/2018 21:35:47 a520huynm AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
93077 27/11/2018 21:34:43 a520huynm AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
93076 27/11/2018 21:34:24 a520huynm AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
93075 27/11/2018 21:34:02 a520huynm AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
92076 23/11/2018 18:40:56 a520huynm PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 218 ms 2292 KB
92062 23/11/2018 18:10:23 a520huynm FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
91451 21/11/2018 18:15:11 a520huynm CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
91430 21/11/2018 17:52:16 a520huynm UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
91417 21/11/2018 17:46:17 a520huynm DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 968 ms 2344 KB
90979 19/11/2018 18:26:02 a520huynm DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
90925 19/11/2018 17:49:25 a520huynm ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 125 ms 3784 KB
90122 14/11/2018 18:59:43 a520huynm ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 2268 KB
90105 14/11/2018 18:49:31 a520huynm ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 46 ms 2892 KB
90060 14/11/2018 18:26:28 a520huynm ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 62 ms 3000 KB
89471 12/11/2018 18:37:39 a520huynm ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
89441 12/11/2018 18:27:39 a520huynm SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
88996 10/11/2018 21:22:04 a520huynm ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 234 ms 2244 KB
88987 10/11/2018 21:13:06 a520huynm ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 218 ms 2252 KB
87436 05/11/2018 19:05:30 a520huynm SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 2224 KB
86452 02/11/2018 18:38:04 a520huynm ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 2080 KB
86451 02/11/2018 18:37:05 a520huynm ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 2088 KB
85807 31/10/2018 22:12:11 a520huynm ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 250 ms 2260 KB
85806 31/10/2018 22:06:52 a520huynm ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 250 ms 2260 KB
85424 31/10/2018 18:47:01 a520huynm ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 31 ms 2172 KB
85390 31/10/2018 18:29:57 a520huynm ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 2172 KB
84677 29/10/2018 21:25:22 a520huynm C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
Back to Top