Các bài giải được của admin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
431115 07/12/2021 21:40:15 admin ARR04 - ARR04 Python 3 Accepted 171 ms 13800 KB
431084 07/12/2021 21:28:52 admin ARR03 - ARR03 Python 3 Accepted 171 ms 13844 KB
431072 07/12/2021 21:19:52 admin ARR02 - ARR02 Python 3 Accepted 171 ms 13856 KB
431048 07/12/2021 21:06:46 admin ARR01 - ARR01 Python 3 Accepted 156 ms 14064 KB
431026 07/12/2021 20:39:49 admin ARR02 - ARR02 Python 3 Accepted 156 ms 15052 KB
431022 07/12/2021 20:35:45 admin ARR01 - ARR01 Python 3 Accepted 156 ms 13604 KB
391343 06/06/2021 21:21:01 admin FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 156 ms 4004 KB
372596 04/03/2021 21:08:09 admin nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 3187 ms 2488 KB
331302 28/07/2020 19:43:23 admin YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 218 ms 3136 KB
318160 11/05/2020 22:12:42 admin AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 3236 KB
317824 10/05/2020 10:02:11 admin ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 312 ms 3152 KB
317635 09/05/2020 16:12:23 admin ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 750 ms 3184 KB
317587 09/05/2020 09:50:45 admin ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 703 ms 3176 KB
317567 09/05/2020 08:54:31 admin AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
317552 09/05/2020 08:37:12 admin AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 3220 KB
317311 07/05/2020 21:36:36 admin AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 3336 KB
317309 07/05/2020 21:33:19 admin AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 3340 KB
317308 07/05/2020 21:31:16 admin AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 3336 KB
315581 03/05/2020 08:29:08 admin ARR03 - ARR03 GNU C++11 Accepted 171 ms 3288 KB
315292 02/05/2020 08:46:35 admin ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 171 ms 3308 KB
314253 28/04/2020 20:13:57 admin MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 812 ms 10360 KB
313208 26/04/2020 09:55:57 admin C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
313201 26/04/2020 09:44:49 admin C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
312738 25/04/2020 10:06:26 admin C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 1980 KB
312714 25/04/2020 09:45:32 admin C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
312669 25/04/2020 09:19:36 admin C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
312622 25/04/2020 08:57:57 admin C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 187 ms 2500 KB
312568 25/04/2020 08:15:20 admin C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
312561 25/04/2020 08:12:27 admin C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
311732 24/04/2020 15:51:42 admin C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
311533 23/04/2020 21:11:41 admin SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4060 KB
311498 23/04/2020 20:22:00 admin SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4056 KB
311448 23/04/2020 18:10:01 admin POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 281 ms 36088 KB
310667 21/04/2020 21:04:50 admin Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
310643 21/04/2020 20:44:16 admin DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2888 KB
310607 21/04/2020 20:30:03 admin DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2868 KB
310536 21/04/2020 18:23:48 admin CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
310506 21/04/2020 17:15:37 admin FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
307694 19/04/2020 09:45:00 admin C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
307686 19/04/2020 09:39:49 admin C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
307657 19/04/2020 09:12:55 admin C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
307228 18/04/2020 09:31:12 admin C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
307201 18/04/2020 09:03:26 admin C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
307179 18/04/2020 08:32:56 admin C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
307176 18/04/2020 08:25:22 admin C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
307175 18/04/2020 08:23:30 admin C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
307129 17/04/2020 21:50:37 admin C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
306649 16/04/2020 21:27:48 admin FIRS - Hàng cây GNU C++11 Accepted 156 ms 3916 KB
306609 16/04/2020 21:10:39 admin FIRS - Hàng cây GNU C++11 Accepted 187 ms 3792 KB
306557 16/04/2020 20:01:44 admin B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
306490 16/04/2020 17:52:30 admin SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
305495 14/04/2020 19:59:15 admin ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1656 ms 15016 KB
305434 14/04/2020 18:35:28 admin FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
305425 14/04/2020 18:26:31 admin FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
305409 14/04/2020 18:04:17 admin FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
304280 12/04/2020 09:07:12 admin C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
304259 12/04/2020 08:32:54 admin C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
304258 12/04/2020 08:32:25 admin C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
302992 09/04/2020 19:02:16 admin SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
302967 09/04/2020 18:09:12 admin DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2484 ms 2652 KB
302957 09/04/2020 18:02:05 admin DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2578 ms 2652 KB
302605 08/04/2020 22:58:50 admin NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 671 ms 5640 KB
302604 08/04/2020 22:58:13 admin NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 671 ms 5624 KB
302603 08/04/2020 22:57:33 admin NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 703 ms 5624 KB
302601 08/04/2020 22:55:38 admin NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 203 ms 5292 KB
302512 08/04/2020 21:07:39 admin THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
302511 08/04/2020 21:06:40 admin THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
302490 08/04/2020 20:40:16 admin LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
302384 08/04/2020 18:03:09 admin CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 453 ms 2536 KB
302369 08/04/2020 17:12:09 admin CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 578 ms 2548 KB
302364 08/04/2020 17:07:59 admin CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 281 ms 2552 KB
301976 07/04/2020 20:39:18 admin LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
301940 07/04/2020 19:37:46 admin BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 296 ms 10304 KB
301914 07/04/2020 19:00:41 admin DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
301875 07/04/2020 17:39:59 admin UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
301759 07/04/2020 13:22:54 admin C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
301750 07/04/2020 13:01:41 admin C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
301742 07/04/2020 12:24:54 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
300023 04/04/2020 09:45:24 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299284 02/04/2020 19:01:18 admin ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 187 ms 2940 KB
299255 02/04/2020 17:48:18 admin ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 468 ms 2416 KB
298274 31/03/2020 18:13:22 admin ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 234 ms 2728 KB
298265 31/03/2020 18:07:52 admin ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 218 ms 2648 KB
295460 26/03/2020 15:02:26 admin NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 500 ms 6352 KB
294169 24/03/2020 18:40:34 admin ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 171 ms 2996 KB
289952 20/03/2020 08:24:58 admin MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 78 ms 2580 KB
289496 19/03/2020 18:45:52 admin ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 187 ms 2356 KB
289432 19/03/2020 18:01:25 admin C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
287276 17/03/2020 17:08:21 admin LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
287027 17/03/2020 10:59:23 admin ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 156 ms 2436 KB
287015 17/03/2020 10:50:42 admin ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 171 ms 2436 KB
286954 17/03/2020 10:01:06 admin ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 328 ms 7496 KB
286887 17/03/2020 08:52:24 admin ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 171 ms 2424 KB
286883 17/03/2020 08:48:46 admin ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 296 ms 5468 KB
285614 15/03/2020 20:19:17 admin HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 171 ms 3104 KB
284743 14/03/2020 19:22:47 admin STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
278431 03/03/2020 18:26:49 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
252372 02/01/2020 20:21:12 admin ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
231779 30/11/2019 16:15:45 admin EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 171 ms 1904 KB
219371 19/11/2019 16:41:33 admin LANGUAGE - LANGUAGE GNU C++11 Accepted 671 ms 62684 KB
219369 19/11/2019 16:41:18 admin LANGUAGE - LANGUAGE GNU C++11 Accepted 656 ms 62672 KB
219366 19/11/2019 16:40:42 admin COMLIST - Liệt kê tổ hợp GNU C++11 Accepted 31 ms 3860 KB
219365 19/11/2019 16:40:19 admin COMLIST - Liệt kê tổ hợp GNU C++11 Accepted 46 ms 3768 KB
219362 19/11/2019 16:39:51 admin GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 234 ms 9552 KB
219360 19/11/2019 16:39:38 admin GLIDER - GLIDER GNU C++11 Accepted 234 ms 9552 KB
219358 19/11/2019 16:38:55 admin MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 218 ms 3300 KB
219357 19/11/2019 16:38:39 admin MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 203 ms 3300 KB
219355 19/11/2019 16:38:17 admin SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 640 ms 5636 KB
219354 19/11/2019 16:38:02 admin SEQMX - SEQMX GNU C++11 Accepted 718 ms 5640 KB
219352 19/11/2019 16:37:25 admin GALAXY - GALAXY GNU C++11 Accepted 2859 ms 27860 KB
219351 19/11/2019 16:36:51 admin TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 593 ms 89532 KB
219349 19/11/2019 16:35:15 admin DOG - DOG GNU C++11 Accepted 78 ms 2524 KB
219348 19/11/2019 16:35:01 admin DOG - DOG GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
219346 19/11/2019 16:34:46 admin STRkARY - STRkARY GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
219345 19/11/2019 16:34:26 admin STRkARY - STRkARY GNU C++11 Accepted 171 ms 8084 KB
219344 19/11/2019 16:34:13 admin WORD - WORD GNU C++11 Accepted 734 ms 23496 KB
219343 19/11/2019 16:34:01 admin WORD - WORD GNU C++11 Accepted 656 ms 51704 KB
219342 19/11/2019 16:33:48 admin PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
219341 19/11/2019 16:33:36 admin PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
219340 19/11/2019 16:33:21 admin PMONEY - PMONEY GNU C++11 Accepted 234 ms 17860 KB
219339 19/11/2019 16:33:07 admin PMONEY - PMONEY GNU C++11 Accepted 203 ms 17232 KB
219337 19/11/2019 16:32:54 admin TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 656 ms 2588 KB
219336 19/11/2019 16:32:33 admin TRIPLE - TRIPLE GNU C++11 Accepted 640 ms 2632 KB
219334 19/11/2019 16:32:03 admin DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 125 ms 3708 KB
219331 19/11/2019 16:31:35 admin CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 109 ms 3280 KB
219329 19/11/2019 16:31:18 admin CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 125 ms 3280 KB
219328 19/11/2019 16:30:52 admin BRORDER - BRORDER GNU C++11 Accepted 468 ms 18380 KB
219327 19/11/2019 16:30:36 admin BRORDER - BRORDER GNU C++11 Accepted 453 ms 18380 KB
219326 19/11/2019 16:30:18 admin BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 218 ms 80624 KB
219324 19/11/2019 16:29:53 admin BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 218 ms 80624 KB
219322 19/11/2019 16:29:13 admin BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Accepted 984 ms 17788 KB
219318 19/11/2019 16:28:20 admin BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 421 ms 10828 KB
219317 19/11/2019 16:28:02 admin BEAUSTR - BEAUSTR GNU C++11 Accepted 375 ms 11836 KB
219314 19/11/2019 16:27:17 admin BANK - BANK GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
219312 19/11/2019 16:26:53 admin BANK - BANK GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
204382 02/11/2019 08:58:27 admin VOI20W01B3 - BRACKET-Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
204381 02/11/2019 08:57:10 admin VOI20W01B2 - MEDIAN-Số trung vị GNU C++ Accepted 781 ms 11072 KB
204379 02/11/2019 08:56:44 admin VOI20W01B1 - EQUATION - Phép toán GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
203284 31/10/2019 09:05:38 admin SPMARKET - Siêu thị may mắn (VOI2007) GNU C++ Accepted 656 ms 9568 KB
203262 31/10/2019 08:30:30 admin LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
203241 31/10/2019 07:57:44 admin WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 890 ms 2636 KB
201012 28/10/2019 16:17:25 admin SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++ Accepted 781 ms 52392 KB
200808 28/10/2019 13:16:55 admin CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++ Accepted 531 ms 8520 KB
200779 28/10/2019 12:42:47 admin SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++ Accepted 828 ms 52208 KB
200757 28/10/2019 12:26:29 admin TOMMY - Chú gấu Tommy và các bạn GNU C++ Accepted 1234 ms 197888 KB
200731 28/10/2019 11:50:47 admin FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 593 ms 41620 KB
199361 26/10/2019 08:45:01 admin NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
195162 22/10/2019 16:36:29 admin LCMS - LCMS GNU C++ Accepted 671 ms 14264 KB
194998 22/10/2019 15:10:32 admin SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
194994 22/10/2019 15:09:22 admin DPC7 - DPC7 GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
194989 22/10/2019 15:07:29 admin BALLOON - BALLOON GNU C++ Accepted 234 ms 3368 KB
194852 22/10/2019 08:51:14 admin KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
194846 22/10/2019 07:57:38 admin C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
192555 17/10/2019 20:08:33 admin QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 3568 KB
192552 17/10/2019 20:07:55 admin MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 265 ms 4684 KB
192550 17/10/2019 20:06:36 admin QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 3608 KB
187221 08/10/2019 06:40:33 admin NUMSPLIT - Sinh số GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
186895 07/10/2019 16:45:45 admin FIBSEQ - Dãy Fibonacci GNU C++ Accepted 203 ms 14508 KB
186883 07/10/2019 16:24:46 admin FIB3 - FIB3 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
186882 07/10/2019 16:24:11 admin DREAM - Giấc mơ GNU C++ Accepted 609 ms 2932 KB
186792 06/10/2019 23:53:03 admin 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
186791 06/10/2019 23:50:40 admin ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 187 ms 2564 KB
186790 06/10/2019 23:49:21 admin ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
186789 06/10/2019 23:38:59 admin DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186788 06/10/2019 23:37:38 admin DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186787 06/10/2019 23:37:04 admin FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
186286 05/10/2019 20:31:46 admin C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
184424 02/10/2019 12:12:57 admin BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++ Accepted 250 ms 71432 KB
184422 02/10/2019 12:12:05 admin GARDENS - VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) GNU C++ Accepted 1812 ms 81112 KB
184420 02/10/2019 12:11:48 admin TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++ Accepted 234 ms 3792 KB
184418 02/10/2019 12:11:03 admin CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 609 ms 4872 KB
184417 02/10/2019 12:10:39 admin modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
184305 01/10/2019 22:49:26 admin THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184295 01/10/2019 22:32:00 admin LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184263 01/10/2019 21:59:53 admin SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184228 01/10/2019 21:06:04 admin VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184189 01/10/2019 20:47:58 admin TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
183643 01/10/2019 13:13:35 admin LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 203 ms 4820 KB
183636 01/10/2019 12:53:46 admin SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
183614 01/10/2019 11:55:42 admin THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++ Accepted 671 ms 2432 KB
183546 01/10/2019 03:15:23 admin KTDX - pretest KTDX GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
183210 30/09/2019 17:18:45 admin SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
183148 30/09/2019 15:28:08 admin PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
183147 30/09/2019 15:25:52 admin PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
183138 30/09/2019 15:11:29 admin KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
183046 29/09/2019 22:21:32 admin CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 78 ms 836 KB
183006 29/09/2019 20:15:59 admin XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
182769 29/09/2019 13:04:03 admin CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
181974 28/09/2019 03:31:57 admin CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
181973 28/09/2019 03:08:13 admin CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
181578 27/09/2019 16:27:06 admin POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 36108 KB
181577 27/09/2019 16:26:18 admin POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 19744 KB
181562 27/09/2019 16:13:30 admin POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 35464 KB
181391 27/09/2019 06:39:00 admin XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
181390 27/09/2019 06:30:25 admin PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 281 ms 2480 KB
181350 26/09/2019 23:56:06 admin SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
181348 26/09/2019 23:46:37 admin CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
180715 26/09/2019 08:20:26 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 828 ms 17840 KB
180076 25/09/2019 11:11:59 admin ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 156 ms 3248 KB
180032 25/09/2019 10:45:23 admin ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 156 ms 2748 KB
178485 22/09/2019 08:51:55 admin C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
178160 21/09/2019 10:21:17 admin CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 609 ms 4012 KB
177654 20/09/2019 20:04:16 admin C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
177482 20/09/2019 15:01:51 admin NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 296 ms 3212 KB
177464 20/09/2019 14:52:53 admin NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 250 ms 3276 KB
177436 20/09/2019 14:00:13 admin C11 - Mã số GNU C++ Accepted 171 ms 3052 KB
176769 19/09/2019 08:35:14 admin BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
176722 19/09/2019 07:15:52 admin BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 140 ms 3268 KB
176155 18/09/2019 11:02:51 admin KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
176107 18/09/2019 10:25:14 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174964 16/09/2019 17:11:10 admin C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
174961 16/09/2019 17:04:27 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
174959 16/09/2019 17:01:13 admin C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
174437 15/09/2019 08:51:28 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
173996 13/09/2019 20:51:07 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
173794 13/09/2019 16:05:41 admin NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 125 ms 9648 KB
173769 13/09/2019 15:36:43 admin PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1687 ms 80592 KB
173767 13/09/2019 15:35:29 admin PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1593 ms 80592 KB
173737 13/09/2019 14:58:40 admin PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 625 ms 3860 KB
173216 12/09/2019 07:50:14 admin SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 359 ms 9648 KB
167217 07/09/2019 07:06:44 admin SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
166985 06/09/2019 14:53:32 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
165754 30/08/2019 22:27:59 admin PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 140 ms 3160 KB
158050 19/08/2019 13:44:27 admin BUSES - BUSES GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
157447 18/08/2019 12:23:28 admin LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
157446 18/08/2019 12:22:10 admin RGB - RGB Coloring GNU C++ Accepted 265 ms 6200 KB
157444 18/08/2019 12:21:34 admin CONNECTE - Connected Points GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
157436 18/08/2019 12:15:10 admin Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
157435 18/08/2019 12:14:33 admin BALL - BALL GNU C++ Accepted 140 ms 4076 KB
157432 18/08/2019 12:14:02 admin BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
157414 18/08/2019 12:02:18 admin SUBSET - SUBSET GNU C++ Accepted 281 ms 4080 KB
157391 18/08/2019 11:47:48 admin FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
157370 18/08/2019 11:27:43 admin nCr - nCr GNU C++ Accepted 640 ms 4092 KB
153878 13/08/2019 10:28:08 admin DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
153557 12/08/2019 18:01:32 admin ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 203 ms 2896 KB
151781 07/08/2019 19:05:51 admin ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 156 ms 2292 KB
151743 07/08/2019 18:43:42 admin RECOVERC01 - Khôi phục dãy số (dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
151729 07/08/2019 18:36:20 admin RECOVER - Khôi phục dãy số GNU C++ Accepted 1015 ms 131188 KB
151221 06/08/2019 18:04:35 admin C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
150835 05/08/2019 19:08:29 admin AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
150828 05/08/2019 19:04:15 admin AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
150713 05/08/2019 18:17:40 admin AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
149889 02/08/2019 13:53:22 admin C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
149816 02/08/2019 10:03:54 admin LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 796 ms 2500 KB
147820 29/07/2019 18:55:10 admin AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
147805 29/07/2019 18:44:54 admin ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 1488 KB
146277 26/07/2019 13:04:08 admin LQDDIV - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 928 KB
145339 24/07/2019 20:33:21 admin MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
145334 24/07/2019 20:31:52 admin LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
144155 23/07/2019 18:51:15 admin C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144059 23/07/2019 18:26:05 admin C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 546 ms 2188 KB
144048 23/07/2019 18:23:20 admin C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 880 KB
144033 23/07/2019 18:18:14 admin C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
144027 23/07/2019 18:15:24 admin C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2196 KB
143842 23/07/2019 15:58:31 admin FINDNUM - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
143823 23/07/2019 15:44:04 admin DONGGAO - Đong gạo Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
143799 23/07/2019 15:32:29 admin COIN34 - COIN34 Free Pascal Accepted 406 ms 3024 KB
135827 09/07/2019 18:02:11 admin C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
130571 24/06/2019 16:34:39 admin REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1624 KB
130017 21/06/2019 20:25:34 admin TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++ Accepted 750 ms 2540 KB
128771 18/06/2019 22:45:17 admin ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 343 ms 2672 KB
128667 18/06/2019 20:42:07 admin C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
128629 18/06/2019 20:18:46 admin C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
128621 18/06/2019 20:13:54 admin C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
128396 18/06/2019 18:01:39 admin C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
127039 13/06/2019 17:54:45 admin CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
126493 10/06/2019 18:46:41 admin CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
120611 25/04/2019 20:36:17 admin LAZY - Thu hoạch nấm Free Pascal Accepted 312 ms 3656 KB
115694 08/04/2019 17:13:19 admin NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
111289 25/03/2019 21:47:44 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 203 ms 3252 KB
111283 25/03/2019 21:45:09 admin FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
111122 25/03/2019 17:26:40 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 203 ms 3016 KB
110979 24/03/2019 10:12:02 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 218 ms 3212 KB
110978 24/03/2019 10:03:52 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 218 ms 3188 KB
110971 23/03/2019 21:03:05 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2408 KB
106532 04/03/2019 20:59:11 admin MAXOCC - Max Occurrence GNU C++ Accepted 109 ms 3524 KB
104247 21/02/2019 17:35:25 admin ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
103222 18/02/2019 19:52:49 admin C04_01 - Số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
102748 16/02/2019 21:16:38 admin SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
102746 16/02/2019 21:14:16 admin BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
102690 16/02/2019 17:51:09 admin KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
102689 16/02/2019 17:49:08 admin ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 62 ms 2052 KB
102684 16/02/2019 17:13:14 admin FLOWER - Cửa hàng bán hoa GNU C++ Accepted 78 ms 23884 KB
101852 12/02/2019 18:10:03 admin PIGBANK - Heo đất Free Pascal Accepted 203 ms 4564 KB
101850 12/02/2019 18:09:14 admin DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 937 ms 2312 KB
101849 12/02/2019 18:08:43 admin SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
101848 12/02/2019 18:08:18 admin triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
101824 12/02/2019 17:49:32 admin BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 78 ms 2296 KB
101798 12/02/2019 15:12:38 admin WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 578 ms 2600 KB
101748 11/02/2019 20:08:08 admin SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 62 ms 3852 KB
101561 11/02/2019 08:51:37 admin WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Accepted 359 ms 3492 KB
100584 22/01/2019 08:10:14 admin BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
100583 22/01/2019 07:59:07 admin BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 187 ms 10324 KB
100285 21/01/2019 09:04:07 admin TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 546 ms 7104 KB
100284 21/01/2019 08:45:44 admin ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
99731 16/01/2019 20:01:43 admin NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 78 ms 2244 KB
99674 16/01/2019 18:46:14 admin NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 78 ms 2240 KB
99542 15/01/2019 20:12:00 admin NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 375 ms 4416 KB
99530 15/01/2019 19:53:42 admin STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 156 ms 98688 KB
99339 14/01/2019 23:00:07 admin STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
99279 14/01/2019 20:06:43 admin PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
99158 14/01/2019 16:14:53 admin SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 250 ms 8796 KB
99156 14/01/2019 16:13:36 admin SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
99154 14/01/2019 16:11:19 admin SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++ Accepted 93 ms 10320 KB
97972 09/01/2019 20:47:23 admin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
97520 07/01/2019 18:58:58 admin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
95181 05/12/2018 19:46:58 admin UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
91932 23/11/2018 14:28:47 admin DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
91466 21/11/2018 18:32:30 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 500 ms 9420 KB
91374 21/11/2018 16:27:15 admin AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
91373 21/11/2018 16:20:40 admin ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 125 ms 2300 KB
90284 14/11/2018 21:14:27 admin DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 812 ms 2684 KB
90066 14/11/2018 18:28:09 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 515 ms 9412 KB
90026 14/11/2018 18:16:17 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 515 ms 11368 KB
89583 12/11/2018 20:16:04 admin FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 281 ms 2236 KB
89467 12/11/2018 18:36:32 admin PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1328 ms 79956 KB
89459 12/11/2018 18:35:11 admin PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1156 ms 80024 KB
88282 07/11/2018 20:59:36 admin PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 218 ms 2420 KB
87571 05/11/2018 20:54:57 admin PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 218 ms 2544 KB
87549 05/11/2018 20:43:43 admin DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
85362 31/10/2018 18:20:35 admin NKABD - Số phong phú GNU C++11 Accepted 125 ms 10212 KB
83685 25/10/2018 21:37:41 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 6552 KB
83684 25/10/2018 21:37:17 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 62 ms 5864 KB
83683 25/10/2018 21:36:55 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 187 ms 18460 KB
83682 25/10/2018 21:36:38 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
83681 25/10/2018 21:36:17 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
83680 26/11/2015 11:24:17 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 828 KB
83679 26/11/2015 11:23:49 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 4996 KB
83678 26/11/2015 11:23:22 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 5048 KB
83677 26/11/2015 11:22:45 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 250 ms 16172 KB
83676 26/11/2015 11:22:21 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
83675 26/11/2015 11:19:44 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 700 KB
Back to Top