Các bài giải được của dangishere
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
465295 04/07/2022 09:16:48 dangishere TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 609 ms 11836 KB
465287 04/07/2022 09:01:45 dangishere CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
459922 15/05/2022 08:07:02 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
459912 15/05/2022 07:08:46 dangishere KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
459845 13/05/2022 11:47:49 dangishere SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
459832 12/05/2022 17:26:05 dangishere FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 2203 ms 2636 KB
459495 10/05/2022 12:17:04 dangishere DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459494 10/05/2022 12:12:19 dangishere FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
459493 10/05/2022 12:11:00 dangishere CB01 - FIBO GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459492 10/05/2022 12:07:11 dangishere HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459491 10/05/2022 12:03:55 dangishere TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
459489 10/05/2022 11:58:54 dangishere ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
459487 10/05/2022 11:35:51 dangishere TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459486 10/05/2022 11:33:52 dangishere DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459484 10/05/2022 11:27:13 dangishere Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 125 ms 2560 KB
459483 10/05/2022 11:24:05 dangishere ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
459482 10/05/2022 11:18:50 dangishere ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 125 ms 2472 KB
459415 09/05/2022 12:12:58 dangishere SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 4248 KB
459414 09/05/2022 12:09:00 dangishere AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459413 09/05/2022 11:56:41 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 156 ms 2372 KB
459408 09/05/2022 11:46:07 dangishere C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 109 ms 1896 KB
459407 09/05/2022 11:42:43 dangishere C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
459406 09/05/2022 11:38:37 dangishere C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
459405 09/05/2022 11:32:12 dangishere C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459404 09/05/2022 11:28:35 dangishere C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459403 09/05/2022 11:24:42 dangishere C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 0 ms 904 KB
459401 09/05/2022 11:17:49 dangishere C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459383 08/05/2022 22:51:05 dangishere SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459348 08/05/2022 20:47:38 dangishere UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459347 08/05/2022 20:45:51 dangishere Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459346 08/05/2022 20:44:59 dangishere CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459344 08/05/2022 20:42:57 dangishere COMDIV - Số ước chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1300 KB
459341 08/05/2022 20:30:42 dangishere CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459335 08/05/2022 20:17:13 dangishere C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459334 08/05/2022 20:15:54 dangishere C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
459303 08/05/2022 17:02:34 dangishere C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
459302 08/05/2022 16:54:21 dangishere C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459300 08/05/2022 16:41:59 dangishere C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459299 08/05/2022 16:33:25 dangishere C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 140 ms 1884 KB
459298 08/05/2022 16:31:16 dangishere C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459297 08/05/2022 16:24:32 dangishere C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459296 08/05/2022 16:16:57 dangishere C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459294 08/05/2022 16:09:43 dangishere C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
459291 08/05/2022 15:50:04 dangishere C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459290 08/05/2022 15:46:30 dangishere C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459288 08/05/2022 15:42:02 dangishere C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459287 08/05/2022 15:40:33 dangishere C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
459285 08/05/2022 15:35:58 dangishere C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459283 08/05/2022 15:30:13 dangishere C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459266 08/05/2022 00:19:10 dangishere C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
459167 06/05/2022 15:56:02 dangishere C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459132 05/05/2022 21:35:01 dangishere AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
459131 05/05/2022 21:33:20 dangishere C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459130 05/05/2022 21:31:30 dangishere C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
459128 05/05/2022 21:27:13 dangishere C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
458764 01/05/2022 09:35:51 dangishere C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
458760 01/05/2022 09:18:36 dangishere C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 2608 KB
458759 01/05/2022 00:47:22 dangishere C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
458741 30/04/2022 21:26:00 dangishere C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458740 30/04/2022 21:10:32 dangishere C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458737 30/04/2022 20:55:24 dangishere C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
458736 30/04/2022 19:34:50 dangishere C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
458711 30/04/2022 09:29:57 dangishere BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 250 ms 10400 KB
458710 30/04/2022 09:23:36 dangishere COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 156 ms 4136 KB
458709 30/04/2022 09:22:01 dangishere PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 140 ms 3344 KB
458708 30/04/2022 09:16:23 dangishere NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 250 ms 4140 KB
458707 30/04/2022 09:12:54 dangishere PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
458706 30/04/2022 09:04:11 dangishere NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 296 ms 4000 KB
458704 30/04/2022 08:22:16 dangishere PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
458666 29/04/2022 18:15:42 dangishere TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458662 29/04/2022 17:56:51 dangishere C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
458514 27/04/2022 23:34:29 dangishere POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 1924 KB
458223 24/04/2022 15:16:03 dangishere NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 140 ms 3116 KB
458215 24/04/2022 14:55:18 dangishere DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 203 ms 3300 KB
457912 21/04/2022 21:53:28 dangishere PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 156 ms 3364 KB
457901 21/04/2022 20:55:30 dangishere BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 171 ms 3376 KB
456703 12/04/2022 16:17:31 dangishere PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
456687 12/04/2022 15:22:03 dangishere BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
456685 12/04/2022 15:11:23 dangishere BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
456679 12/04/2022 14:50:37 dangishere NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
456676 12/04/2022 14:37:52 dangishere TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
456670 12/04/2022 14:27:47 dangishere TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
454860 03/04/2022 14:56:13 dangishere SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
454807 02/04/2022 21:27:06 dangishere PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1656 ms 79948 KB
454805 02/04/2022 21:23:27 dangishere PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1578 ms 79948 KB
454803 02/04/2022 20:40:19 dangishere PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 156 ms 1904 KB
454802 02/04/2022 20:34:30 dangishere SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
454800 02/04/2022 20:28:04 dangishere KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
453394 24/03/2022 23:47:49 dangishere C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
453391 24/03/2022 23:45:16 dangishere C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
453390 24/03/2022 23:42:44 dangishere C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
453389 24/03/2022 23:40:31 dangishere C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 1880 KB
453388 24/03/2022 23:39:14 dangishere TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
453387 24/03/2022 23:37:08 dangishere C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
453384 24/03/2022 23:27:30 dangishere C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
453203 24/03/2022 00:35:19 dangishere Factorial - Giai thừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453201 24/03/2022 00:14:30 dangishere STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
453198 23/03/2022 23:56:50 dangishere CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
452687 21/03/2022 17:58:36 dangishere ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 609 ms 3476 KB
452678 21/03/2022 17:40:38 dangishere ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 156 ms 2480 KB
452674 21/03/2022 17:27:36 dangishere ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 250 ms 3496 KB
452665 21/03/2022 17:06:04 dangishere ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 281 ms 3488 KB
452265 20/03/2022 16:31:34 dangishere ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 593 ms 1964 KB
452261 20/03/2022 16:19:53 dangishere AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1960 KB
452252 20/03/2022 16:04:50 dangishere ARR03 - ARR03 GNU C++11 Accepted 156 ms 2448 KB
452249 20/03/2022 15:50:48 dangishere AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
452244 20/03/2022 15:41:27 dangishere ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 156 ms 2476 KB
452243 20/03/2022 15:31:11 dangishere ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 515 ms 1960 KB
452241 20/03/2022 15:27:38 dangishere ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 515 ms 1960 KB
452240 20/03/2022 15:21:06 dangishere AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
452238 20/03/2022 15:17:57 dangishere ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 140 ms 2460 KB
452236 20/03/2022 15:10:08 dangishere AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
449422 13/03/2022 09:47:53 dangishere PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 125 ms 3364 KB
442340 14/02/2022 15:40:03 dangishere XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
441588 12/02/2022 21:54:01 dangishere STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
441438 12/02/2022 16:23:23 dangishere CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
441395 12/02/2022 15:52:47 dangishere SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
441388 12/02/2022 15:48:04 dangishere STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
440944 10/02/2022 17:20:33 dangishere STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
440943 10/02/2022 17:15:03 dangishere STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
440498 09/02/2022 18:07:13 dangishere STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
440497 09/02/2022 17:59:59 dangishere CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
Back to Top