Các bài giải được của justys
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
399704 01/08/2021 12:35:52 justys CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 312 ms 17108 KB
372986 05/03/2021 14:22:49 justys FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 171 ms 4004 KB
369785 21/02/2021 16:55:07 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
369778 21/02/2021 16:46:47 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
367091 31/01/2021 16:38:51 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
367090 31/01/2021 16:31:02 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 93 ms 2512 KB
367088 31/01/2021 15:46:58 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 125 ms 4028 KB
365463 23/01/2021 21:46:12 justys FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
365462 23/01/2021 21:23:49 justys NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
364929 20/01/2021 14:49:56 justys FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 734 ms 1904 KB
343524 04/10/2020 20:40:08 justys REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
334828 29/08/2020 10:26:22 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 328 ms 6024 KB
334014 21/08/2020 15:07:02 justys QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 625 ms 4560 KB
331754 31/07/2020 23:28:32 justys MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 140 ms 2532 KB
331578 30/07/2020 16:18:07 justys LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 312 ms 1840 KB
331407 29/07/2020 17:02:32 justys VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
328841 06/07/2020 15:20:35 justys POKEMON - Huyến luyện Pokemon GNU C++11 Accepted 812 ms 6312 KB
328414 04/07/2020 20:56:51 justys ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
328402 04/07/2020 20:32:32 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1812 ms 12336 KB
328390 04/07/2020 19:48:01 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
328389 04/07/2020 19:46:13 justys Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1996 KB
328386 04/07/2020 19:32:09 justys LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
328385 04/07/2020 19:10:36 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
328384 04/07/2020 19:07:39 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
327313 28/06/2020 16:43:12 justys LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 531 ms 3348 KB
327080 26/06/2020 13:26:14 justys HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
327078 26/06/2020 13:13:31 justys CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
327077 26/06/2020 12:58:30 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 546 ms 19788 KB
327076 26/06/2020 12:54:43 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 953 ms 19792 KB
327074 26/06/2020 12:48:29 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 890 ms 19788 KB
326590 20/06/2020 20:44:33 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 906 ms 2636 KB
326405 19/06/2020 10:11:19 justys HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 16636 KB
326404 19/06/2020 10:03:39 justys XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
326402 19/06/2020 09:51:38 justys HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Accepted 31 ms 1992 KB
326400 19/06/2020 09:47:52 justys XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
326245 16/06/2020 18:00:08 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 906 ms 2636 KB
326237 16/06/2020 17:52:31 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 921 ms 2616 KB
325554 11/06/2020 17:37:39 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 890 ms 2644 KB
325535 11/06/2020 14:41:32 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
325532 11/06/2020 14:24:39 justys GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
325531 11/06/2020 14:13:37 justys CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
324618 05/06/2020 06:58:48 justys xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
324617 05/06/2020 06:45:57 justys ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
324616 05/06/2020 06:32:54 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
324614 05/06/2020 06:30:29 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
324200 02/06/2020 20:21:18 justys LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2604 KB
323614 01/06/2020 00:57:29 justys SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
323613 01/06/2020 00:50:54 justys TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 31 ms 1932 KB
323611 01/06/2020 00:29:35 justys FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
323610 01/06/2020 00:26:04 justys FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 46 ms 1976 KB
322930 28/05/2020 12:38:32 justys HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
322929 28/05/2020 12:29:20 justys LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
322928 28/05/2020 12:16:16 justys TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
322066 24/05/2020 23:32:03 justys PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
322065 24/05/2020 23:31:36 justys PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
322060 24/05/2020 23:19:04 justys PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
322059 24/05/2020 23:08:44 justys XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
322058 24/05/2020 23:06:20 justys XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
322057 24/05/2020 22:54:30 justys BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
322026 24/05/2020 18:33:32 justys PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Accepted 531 ms 11844 KB
321301 21/05/2020 11:59:30 justys DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
321300 21/05/2020 11:22:00 justys NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
321299 21/05/2020 10:59:23 justys STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
321173 20/05/2020 19:24:14 justys TAMHOP - Bộ tam hợp Free Pascal Accepted 921 ms 2724 KB
319919 17/05/2020 23:52:35 justys SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
319770 17/05/2020 12:38:24 justys SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
319769 17/05/2020 12:28:18 justys CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
318717 14/05/2020 11:07:11 justys DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 93 ms 2504 KB
318259 12/05/2020 15:21:45 justys PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 109 ms 4040 KB
317885 10/05/2020 15:11:55 justys STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
317295 07/05/2020 20:50:35 justys BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2564 KB
317130 07/05/2020 14:49:21 justys sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
316684 06/05/2020 09:47:17 justys BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
315918 04/05/2020 15:37:06 justys PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 31 ms 2192 KB
315839 04/05/2020 11:11:46 justys SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
315834 04/05/2020 10:55:02 justys SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
315833 04/05/2020 10:41:26 justys SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
315619 03/05/2020 09:23:39 justys ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 203 ms 4140 KB
315385 02/05/2020 10:33:51 justys ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 296 ms 3444 KB
314792 29/04/2020 20:14:54 justys REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
314768 29/04/2020 19:57:09 justys LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
314755 29/04/2020 19:25:25 justys BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
313805 27/04/2020 20:37:18 justys PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 343 ms 1840 KB
313767 27/04/2020 20:06:26 justys XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
313754 27/04/2020 19:54:39 justys SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
313721 27/04/2020 19:41:02 justys GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 531 ms 3296 KB
313609 27/04/2020 17:45:25 justys LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
313386 27/04/2020 02:53:53 justys PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 296 ms 1836 KB
313384 27/04/2020 02:44:37 justys RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
311171 22/04/2020 20:56:49 justys NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
311126 22/04/2020 20:27:15 justys LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
311119 22/04/2020 20:23:42 justys LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 531 ms 3304 KB
310136 21/04/2020 00:56:51 justys CB01 - FIBO GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
309868 20/04/2020 20:08:56 justys PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309781 20/04/2020 19:38:32 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
307884 19/04/2020 15:36:46 justys DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
307883 19/04/2020 15:31:55 justys DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
307402 18/04/2020 19:10:06 justys Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
307392 18/04/2020 18:18:18 justys LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
307097 17/04/2020 21:11:24 justys TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
307031 17/04/2020 20:13:57 justys KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
307006 17/04/2020 20:02:29 justys CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
306166 15/04/2020 21:12:29 justys SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
306113 15/04/2020 20:26:50 justys CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 187 ms 2508 KB
305109 13/04/2020 22:20:03 justys PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 1840 KB
305031 13/04/2020 20:14:54 justys TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
304409 12/04/2020 14:49:40 justys REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
304231 11/04/2020 22:03:38 justys ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 171 ms 2552 KB
304223 11/04/2020 21:30:04 justys AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 453 ms 2224 KB
303642 10/04/2020 20:37:25 justys TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
303609 10/04/2020 20:13:16 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
303040 09/04/2020 20:07:13 justys LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
301593 06/04/2020 20:51:56 justys BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
301588 06/04/2020 20:48:55 justys BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
299921 03/04/2020 20:20:19 justys HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299863 03/04/2020 19:44:01 justys CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
299496 03/04/2020 02:42:06 justys BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 93 ms 1812 KB
298926 01/04/2020 20:29:53 justys CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 281 ms 8148 KB
297283 30/03/2020 01:48:37 justys CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
289407 19/03/2020 17:48:41 justys TONGAB - Tổng a và b Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
265797 09/02/2020 16:54:07 justys CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 281 ms 8476 KB
265784 09/02/2020 16:49:29 justys TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 31 ms 1972 KB
265768 09/02/2020 16:41:19 justys PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
265273 09/02/2020 14:21:36 justys HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
264259 06/02/2020 21:38:12 justys REARRANGE - sắp xếp GNU C++11 Accepted 531 ms 17364 KB
263841 06/02/2020 20:08:06 justys MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 46 ms 2560 KB
263675 06/02/2020 19:42:56 justys CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 109 ms 2596 KB
263486 06/02/2020 19:24:40 justys BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
263332 06/02/2020 19:11:44 justys Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
263313 06/02/2020 19:09:05 justys LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
263299 06/02/2020 19:07:02 justys Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
260036 19/01/2020 16:46:30 justys LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 484 ms 3252 KB
260004 19/01/2020 15:43:56 justys MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
259379 16/01/2020 17:49:36 justys Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
256402 09/01/2020 18:23:12 justys 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1124 KB
253802 05/01/2020 19:03:07 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 437 ms 19748 KB
253796 05/01/2020 19:00:28 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 828 ms 19756 KB
253787 05/01/2020 18:55:08 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 796 ms 19752 KB
253784 05/01/2020 18:53:21 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 19748 KB
253737 05/01/2020 18:00:11 justys 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4096 KB
253648 05/01/2020 16:12:01 justys DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 843 ms 1856 KB
253645 05/01/2020 16:05:46 justys DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
253628 05/01/2020 15:46:47 justys NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
253318 04/01/2020 17:21:38 justys JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
253305 04/01/2020 16:54:58 justys JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 62 ms 1896 KB
251146 29/12/2019 18:20:21 justys CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
250739 28/12/2019 18:03:55 justys LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 625 ms 17348 KB
250236 26/12/2019 20:01:19 justys ROAD - ROAD GNU C++11 Accepted 78 ms 1240 KB
249080 24/12/2019 18:30:20 justys NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 218 ms 2520 KB
249045 24/12/2019 18:20:47 justys NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
248995 24/12/2019 17:48:47 justys BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
248053 21/12/2019 21:04:56 justys LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 625 ms 10296 KB
247142 20/12/2019 00:15:37 justys 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 156 ms 7092 KB
246992 19/12/2019 20:04:54 justys MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 218 ms 10588 KB
246901 19/12/2019 18:18:58 justys TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 781 ms 2628 KB
246896 19/12/2019 18:17:53 justys TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 765 ms 2628 KB
246838 19/12/2019 17:39:14 justys TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 765 ms 2628 KB
246047 17/12/2019 18:23:08 justys WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
244756 14/12/2019 20:31:02 justys MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 343 ms 13264 KB
243664 12/12/2019 20:52:52 justys SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 390 ms 4688 KB
239327 10/12/2019 18:11:46 justys SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 62 ms 2656 KB
237880 08/12/2019 18:09:44 justys LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
237859 08/12/2019 17:01:41 justys SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 4156 KB
237830 08/12/2019 15:57:55 justys TOMMY - Chú gấu Tommy và các bạn GNU C++11 Accepted 1375 ms 237088 KB
237354 07/12/2019 18:17:07 justys Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2268 KB
237340 07/12/2019 17:53:50 justys CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
236328 05/12/2019 20:44:52 justys Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
234903 03/12/2019 20:30:18 justys RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 453 ms 14284 KB
233001 01/12/2019 16:27:11 justys XXX - XXX GNU C++11 Accepted 78 ms 2760 KB
232864 01/12/2019 14:36:36 justys MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
232854 01/12/2019 14:28:17 justys TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
232846 01/12/2019 14:23:12 justys MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 500 ms 2524 KB
231770 30/11/2019 16:10:04 justys MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 828 ms 5844 KB
229945 28/11/2019 20:36:08 justys DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
224764 24/11/2019 18:11:44 justys DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
224578 24/11/2019 11:50:01 justys MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 390 ms 2576 KB
224553 24/11/2019 11:00:59 justys CLOCK - CLOCK GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
224496 24/11/2019 09:49:48 justys SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 156 ms 8164 KB
224490 24/11/2019 09:39:56 justys BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2280 KB
224214 23/11/2019 20:50:04 justys Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
219544 19/11/2019 19:44:32 justys DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
218914 18/11/2019 20:49:29 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 875 ms 2624 KB
218909 18/11/2019 20:48:06 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 906 ms 2604 KB
218870 18/11/2019 20:37:10 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 968 ms 2568 KB
218706 18/11/2019 18:16:10 justys SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
218189 17/11/2019 17:59:44 justys NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
218176 17/11/2019 17:41:37 justys NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
218175 17/11/2019 17:41:20 justys WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 968 ms 2616 KB
217724 16/11/2019 18:20:15 justys POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 343 ms 36076 KB
213505 13/11/2019 18:34:05 justys SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 62 ms 1532 KB
212386 12/11/2019 20:30:46 justys FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 78 ms 2656 KB
212212 12/11/2019 19:02:02 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1046 ms 41292 KB
212204 12/11/2019 18:59:09 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1000 ms 41292 KB
212194 12/11/2019 18:57:16 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 890 ms 41292 KB
212181 12/11/2019 18:53:52 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 937 ms 41320 KB
210789 10/11/2019 16:01:15 justys HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 156 ms 2652 KB
210780 10/11/2019 15:56:43 justys HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 156 ms 2620 KB
210316 09/11/2019 20:09:57 justys RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 125 ms 4880 KB
209972 09/11/2019 17:32:47 justys DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2996 KB
209792 09/11/2019 16:12:52 justys DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
209776 09/11/2019 15:46:11 justys MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
208738 07/11/2019 20:52:37 justys IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 156 ms 2288 KB
208690 07/11/2019 20:29:33 justys NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
207408 06/11/2019 18:02:15 justys FIRS - Hàng cây GNU C++11 Accepted 93 ms 2572 KB
206857 05/11/2019 19:56:49 justys LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
205535 03/11/2019 18:29:20 justys STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
205371 03/11/2019 16:09:58 justys SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 796 ms 173612 KB
204686 02/11/2019 16:38:06 justys CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
204510 02/11/2019 10:52:58 justys TONGAB - Tổng a và b Java 8 Accepted 234 ms 16660 KB
204487 02/11/2019 10:29:11 justys QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 4632 KB
204476 02/11/2019 10:12:50 justys FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
202944 30/10/2019 18:23:08 justys FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 562 ms 80032 KB
199818 26/10/2019 18:19:26 justys NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
199741 26/10/2019 16:31:49 justys DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
195271 22/10/2019 18:17:47 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 125 ms 4144 KB
193668 19/10/2019 16:51:29 justys LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 140 ms 4144 KB
191888 16/10/2019 17:50:43 justys COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
191609 15/10/2019 20:49:57 justys MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 421 ms 23228 KB
191483 15/10/2019 18:11:27 justys STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
186274 05/10/2019 20:03:49 justys SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 828 ms 4148 KB
185278 03/10/2019 20:07:49 justys TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 468 ms 5684 KB
184493 02/10/2019 16:15:23 justys C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
184174 01/10/2019 20:37:32 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 890 ms 41216 KB
184094 01/10/2019 19:54:15 justys LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
184081 01/10/2019 19:43:37 justys THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
184080 01/10/2019 19:42:36 justys THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
182817 29/09/2019 16:12:19 justys LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 453 ms 3240 KB
182576 28/09/2019 20:28:00 justys THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 656 ms 1824 KB
182570 28/09/2019 20:19:11 justys THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 671 ms 1812 KB
182567 28/09/2019 20:14:58 justys THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 656 ms 1812 KB
182399 28/09/2019 16:34:15 justys THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 671 ms 1812 KB
182389 28/09/2019 16:25:42 justys THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 671 ms 1816 KB
181972 28/09/2019 01:53:03 justys CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
181971 28/09/2019 01:25:01 justys BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
181970 28/09/2019 01:18:38 justys DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
181969 28/09/2019 01:10:17 justys DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
181968 28/09/2019 00:59:20 justys C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
181965 28/09/2019 00:57:58 justys C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
181603 27/09/2019 16:58:41 justys TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
181599 27/09/2019 16:55:45 justys TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
181145 26/09/2019 18:54:49 justys ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 78 ms 2768 KB
180317 25/09/2019 17:47:52 justys RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
180311 25/09/2019 17:45:18 justys MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
179934 25/09/2019 00:29:40 justys SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 750 ms 18192 KB
179919 25/09/2019 00:06:10 justys ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 609 ms 24548 KB
179918 25/09/2019 00:05:32 justys ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 718 ms 40776 KB
179855 24/09/2019 20:57:23 justys ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 781 ms 14084 KB
179845 24/09/2019 20:52:48 justys ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 781 ms 14084 KB
179806 24/09/2019 20:41:32 justys SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 265 ms 3496 KB
179802 24/09/2019 20:40:42 justys SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 78 ms 2580 KB
178280 21/09/2019 16:31:37 justys BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 187 ms 2500 KB
178272 21/09/2019 16:15:34 justys B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
177219 19/09/2019 20:00:16 justys SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
177082 19/09/2019 18:22:15 justys RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
175904 17/09/2019 20:21:58 justys ADDEDGE - Đồ thị GNU C++11 Accepted 765 ms 14144 KB
175770 17/09/2019 18:56:10 justys CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 281 ms 8260 KB
175475 17/09/2019 12:45:46 justys FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 78 ms 4120 KB
174720 15/09/2019 18:20:41 justys SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 734 ms 3444 KB
173819 13/09/2019 16:38:52 justys BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 125 ms 25976 KB
173688 13/09/2019 11:16:29 justys PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 93 ms 25952 KB
173471 12/09/2019 19:55:27 justys EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 250 ms 30908 KB
173453 12/09/2019 19:45:05 justys DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 171 ms 28988 KB
173444 12/09/2019 19:03:22 justys PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
173212 12/09/2019 01:10:11 justys BALLON - BALLON GNU C++11 Accepted 359 ms 58264 KB
172866 11/09/2019 18:02:51 justys NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 453 ms 10188 KB
172606 10/09/2019 20:42:55 justys BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 453 ms 32252 KB
172510 10/09/2019 19:59:12 justys NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 609 ms 23040 KB
172437 10/09/2019 18:41:48 justys CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 265 ms 5924 KB
172388 10/09/2019 17:55:03 justys BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
167800 08/09/2019 11:59:20 justys STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 171 ms 28676 KB
167517 07/09/2019 20:49:42 justys SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 46 ms 2844 KB
167481 07/09/2019 20:05:38 justys SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2832 KB
165737 30/08/2019 20:20:06 justys RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 734 ms 17304 KB
165704 30/08/2019 17:09:27 justys PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 343 ms 4948 KB
165698 30/08/2019 16:58:14 justys CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 218 ms 2436 KB
165311 29/08/2019 18:55:07 justys TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165265 29/08/2019 18:35:45 justys SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 265 ms 9676 KB
164621 28/08/2019 18:40:20 justys SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 265 ms 10156 KB
164609 28/08/2019 18:33:29 justys CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 296 ms 7968 KB
164592 28/08/2019 18:28:01 justys SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 265 ms 9704 KB
164570 28/08/2019 18:07:18 justys SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 281 ms 9124 KB
164549 28/08/2019 17:56:01 justys FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 343 ms 4096 KB
164531 28/08/2019 17:49:20 justys SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 343 ms 9692 KB
164468 28/08/2019 13:16:10 justys ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 62 ms 2156 KB
164461 28/08/2019 12:59:01 justys TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
164451 28/08/2019 12:44:29 justys BUYGIFTS - Mua quà GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
160846 24/08/2019 00:51:25 justys NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 312 ms 10088 KB
160845 24/08/2019 00:41:08 justys GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 296 ms 28172 KB
160842 24/08/2019 00:29:27 justys PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
160839 24/08/2019 00:23:05 justys C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
160837 24/08/2019 00:07:59 justys CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 296 ms 8016 KB
160346 23/08/2019 03:34:31 justys SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 250 ms 13176 KB
160345 23/08/2019 03:31:50 justys BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2476 KB
160007 22/08/2019 18:27:32 justys FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 3936 KB
159925 22/08/2019 18:10:05 justys TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 734 ms 2480 KB
159836 22/08/2019 14:04:41 justys THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
159812 22/08/2019 13:39:12 justys SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 343 ms 10312 KB
159808 22/08/2019 13:35:34 justys MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
159807 22/08/2019 13:31:43 justys SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
159804 22/08/2019 13:28:29 justys KSUM - SUMK GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
159801 22/08/2019 13:27:07 justys FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
159799 22/08/2019 13:26:00 justys DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
159797 22/08/2019 13:24:30 justys DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
159793 22/08/2019 13:23:24 justys PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
159790 22/08/2019 13:21:35 justys Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
159476 21/08/2019 18:25:24 justys FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 4008 KB
159175 20/08/2019 20:09:50 justys ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 171 ms 2396 KB
159101 20/08/2019 19:01:17 justys GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 531 ms 3320 KB
159073 20/08/2019 18:23:45 justys SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 62 ms 1944 KB
158617 20/08/2019 00:34:33 justys DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
158616 20/08/2019 00:26:01 justys C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
158615 20/08/2019 00:25:06 justys C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158614 20/08/2019 00:24:32 justys C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 2208 KB
158613 20/08/2019 00:23:48 justys AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
158612 20/08/2019 00:22:26 justys C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158611 20/08/2019 00:21:13 justys C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
158610 20/08/2019 00:20:16 justys C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
158609 20/08/2019 00:19:46 justys C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
158608 20/08/2019 00:19:10 justys ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
158607 20/08/2019 00:17:52 justys C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 46 ms 2148 KB
158606 20/08/2019 00:14:36 justys ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158605 20/08/2019 00:12:49 justys C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158604 20/08/2019 00:12:07 justys C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
158603 20/08/2019 00:11:04 justys AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
158602 20/08/2019 00:10:12 justys C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
158601 20/08/2019 00:09:38 justys ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
158600 20/08/2019 00:06:53 justys C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158598 20/08/2019 00:04:43 justys C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158597 20/08/2019 00:04:13 justys C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
158596 20/08/2019 00:03:13 justys C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 0 ms 1880 KB
158595 20/08/2019 00:02:30 justys AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
158594 20/08/2019 00:01:38 justys C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
158593 19/08/2019 23:59:54 justys C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
158592 19/08/2019 23:58:31 justys C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
158591 19/08/2019 23:57:20 justys C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
158590 19/08/2019 23:56:31 justys C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 125 ms 2488 KB
158589 19/08/2019 23:55:10 justys C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
158588 19/08/2019 23:54:40 justys C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
158587 19/08/2019 23:52:57 justys C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
157826 18/08/2019 20:18:31 justys RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 578 ms 6364 KB
157683 18/08/2019 17:53:57 justys C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 921 ms 2388 KB
157516 18/08/2019 13:56:55 justys SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 390 ms 4700 KB
157471 18/08/2019 12:55:26 justys FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 484 ms 2460 KB
157455 18/08/2019 12:34:51 justys nCr - nCr GNU C++11 Accepted 687 ms 3448 KB
157331 18/08/2019 11:09:05 justys BALL - BALL GNU C++11 Accepted 265 ms 4036 KB
157285 18/08/2019 10:44:44 justys Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
157262 18/08/2019 10:29:30 justys LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
157096 17/08/2019 18:23:03 justys C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
156725 16/08/2019 19:58:06 justys C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
155284 15/08/2019 18:25:16 justys NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 218 ms 2404 KB
155260 15/08/2019 18:16:20 justys NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 218 ms 2372 KB
154833 14/08/2019 18:39:33 justys SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
154825 14/08/2019 18:29:44 justys SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
153760 12/08/2019 20:05:26 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
153701 12/08/2019 18:55:26 justys DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 218 ms 3120 KB
153328 11/08/2019 18:53:08 justys C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
153149 10/08/2019 20:26:11 justys TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Accepted 93 ms 4896 KB
152939 10/08/2019 02:36:58 justys SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
152938 10/08/2019 02:34:32 justys SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
152937 10/08/2019 02:31:19 justys SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
152936 10/08/2019 01:14:09 justys QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
152934 10/08/2019 01:07:26 justys SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 765 ms 11628 KB
152899 09/08/2019 20:56:46 justys C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
152879 09/08/2019 20:44:19 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 992 KB
152102 08/08/2019 13:06:50 justys SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 31 ms 2864 KB
151750 07/08/2019 18:46:09 justys WORDCNT - Word Counting GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
151671 07/08/2019 18:01:30 justys PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 46 ms 2508 KB
151398 06/08/2019 21:05:37 justys SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 328 ms 3232 KB
150809 05/08/2019 19:00:07 justys MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 250 ms 2472 KB
147955 29/07/2019 20:43:48 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 843 ms 19656 KB
147765 29/07/2019 18:27:07 justys LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 78 ms 2428 KB
147740 29/07/2019 17:55:30 justys CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
144585 24/07/2019 01:08:58 justys FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
143955 23/07/2019 17:40:19 justys DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
142402 22/07/2019 17:57:44 justys PALIN - Đối xứng GNU C++11 Accepted 906 ms 2932 KB
141482 21/07/2019 05:06:35 justys LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
141480 21/07/2019 04:42:34 justys VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 125 ms 4124 KB
141479 21/07/2019 04:32:34 justys TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 750 ms 2596 KB
141477 21/07/2019 04:25:00 justys SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1932 KB
141476 21/07/2019 04:19:11 justys CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
141475 21/07/2019 04:14:29 justys POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 312 ms 36120 KB
141474 21/07/2019 04:13:01 justys DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
141351 20/07/2019 18:39:25 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
139748 17/07/2019 18:52:50 justys LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
139196 16/07/2019 18:46:02 justys TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
139153 16/07/2019 18:19:25 justys TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
136726 11/07/2019 18:23:34 justys XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
136717 11/07/2019 18:20:06 justys LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
136686 11/07/2019 18:05:28 justys XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
136416 10/07/2019 21:14:01 justys POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 281 ms 35428 KB
135850 09/07/2019 18:33:51 justys HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
135690 08/07/2019 20:59:18 justys FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 1093 ms 2244 KB
135674 08/07/2019 20:52:43 justys DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 2359 ms 2320 KB
135369 08/07/2019 04:35:17 justys BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 562 ms 31056 KB
135367 08/07/2019 04:15:40 justys BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 203 ms 31528 KB
135289 07/07/2019 18:19:33 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
135090 06/07/2019 18:51:54 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
133993 03/07/2019 11:55:00 justys DL6174 - Định lý 6174 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133987 03/07/2019 11:39:23 justys KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
133979 03/07/2019 11:32:41 justys XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
133975 03/07/2019 11:28:43 justys POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 328 ms 35488 KB
133812 02/07/2019 20:21:10 justys C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 546 ms 2212 KB
133571 02/07/2019 15:07:17 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 781 ms 19076 KB
133566 02/07/2019 15:02:43 justys singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 828 ms 19080 KB
133149 30/06/2019 18:31:29 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
133148 30/06/2019 18:31:05 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
131625 26/06/2019 20:11:31 justys SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
130014 21/06/2019 20:24:44 justys AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 0 ms 2980 KB
129992 21/06/2019 20:12:02 justys AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
129958 21/06/2019 19:58:37 justys AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
129559 20/06/2019 19:43:48 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
129252 19/06/2019 20:39:54 justys CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
128722 18/06/2019 20:59:29 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
128720 18/06/2019 20:58:34 justys TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 908 KB
128102 17/06/2019 20:16:43 justys C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128026 17/06/2019 19:51:15 justys C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 140 ms 2196 KB
126832 12/06/2019 19:00:06 justys LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
126549 10/06/2019 19:57:29 justys C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
126518 10/06/2019 18:56:59 justys LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
126330 09/06/2019 20:42:54 justys SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 140 ms 10704 KB
124573 22/05/2019 20:51:41 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 2924 KB
124560 22/05/2019 20:36:22 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 2932 KB
124500 22/05/2019 18:09:08 justys DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
124170 20/05/2019 20:28:13 justys PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 546 ms 31508 KB
123272 13/05/2019 20:25:46 justys CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 109 ms 18408 KB
123261 13/05/2019 20:13:50 justys DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 390 ms 14332 KB
123223 13/05/2019 18:55:16 justys PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 546 ms 30540 KB
122563 06/05/2019 18:53:53 justys ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 1625 ms 6668 KB
120895 28/04/2019 01:24:44 justys NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 125 ms 4032 KB
120894 28/04/2019 01:21:48 justys BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 546 ms 11588 KB
120893 28/04/2019 01:20:19 justys PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
120892 28/04/2019 01:19:27 justys BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
119860 22/04/2019 18:19:52 justys AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
113667 02/04/2019 21:33:51 justys MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 11856 KB
113656 02/04/2019 21:07:25 justys HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
113049 01/04/2019 01:36:14 justys TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1992 KB
113046 01/04/2019 01:32:20 justys PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
113044 01/04/2019 01:28:49 justys NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
113042 01/04/2019 01:24:04 justys xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
113041 01/04/2019 01:17:13 justys TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
113040 01/04/2019 01:14:44 justys BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
113039 01/04/2019 01:01:59 justys VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
113038 01/04/2019 00:57:41 justys BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
113036 01/04/2019 00:48:30 justys TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
113035 01/04/2019 00:47:59 justys TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
112416 30/03/2019 00:50:39 justys NPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 328 ms 5988 KB
112288 29/03/2019 18:50:25 justys ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++11 Accepted 156 ms 4084 KB
112272 29/03/2019 17:49:00 justys TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
111271 25/03/2019 20:55:44 justys COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 109 ms 2544 KB
108677 15/03/2019 18:13:57 justys SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
108212 13/03/2019 20:51:41 justys SPQ - Số phú quý GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
107125 07/03/2019 20:26:10 justys SEQ02 - Dãy số cơ bản Java 8 Accepted 203 ms 18152 KB
107120 07/03/2019 18:46:55 justys KTHNUM - Số thập phân thứ k Java 8 Accepted 1015 ms 42620 KB
106365 04/03/2019 18:16:07 justys SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
103197 18/02/2019 19:01:34 justys FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
102588 15/02/2019 18:31:39 justys DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
102581 15/02/2019 18:10:56 justys BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
102561 15/02/2019 15:00:44 justys KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
101690 11/02/2019 18:40:00 justys SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 46 ms 1560 KB
100773 23/01/2019 19:56:11 justys CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Accepted 359 ms 4096 KB
98137 11/01/2019 19:01:04 justys DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 1734 ms 2368 KB
97913 09/01/2019 19:50:19 justys ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1484 ms 15000 KB
97904 09/01/2019 19:45:42 justys ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1703 ms 15008 KB
97483 07/01/2019 18:05:49 justys PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 125 ms 3240 KB
97197 02/01/2019 20:55:16 justys PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 218 ms 4096 KB
97145 02/01/2019 19:53:27 justys CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
95615 07/12/2018 20:55:05 justys FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 718 ms 2340 KB
95224 05/12/2018 20:30:00 justys PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 312 ms 41336 KB
94664 03/12/2018 20:44:32 justys DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 859 ms 2300 KB
92086 23/11/2018 18:57:52 justys COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
92078 23/11/2018 18:44:24 justys NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
92073 23/11/2018 18:34:50 justys NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
92070 23/11/2018 18:27:51 justys PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 218 ms 2240 KB
92063 23/11/2018 18:19:11 justys NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
91990 23/11/2018 15:28:21 justys LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Accepted 203 ms 7180 KB
91927 23/11/2018 14:19:01 justys ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
91914 23/11/2018 11:51:38 justys SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
91913 23/11/2018 11:41:55 justys MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++11 Accepted 218 ms 3444 KB
91912 23/11/2018 11:37:00 justys VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
91869 22/11/2018 21:50:12 justys PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Accepted 343 ms 11848 KB
90283 14/11/2018 21:10:33 justys DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 812 ms 2684 KB
90099 14/11/2018 18:44:54 justys DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 562 ms 26208 KB
90095 14/11/2018 18:43:09 justys DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 625 ms 26208 KB
86776 03/11/2018 18:39:59 justys HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
85897 01/11/2018 14:00:54 justys NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
85896 01/11/2018 14:00:32 justys NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1948 KB
84026 29/10/2018 17:47:47 justys AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
Back to Top