Các bài giải được của n2quantnh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
358665 01/12/2020 20:36:01 n2quantnh TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
348563 20/10/2020 20:13:42 n2quantnh BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
330744 23/07/2020 20:57:50 n2quantnh TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
328340 04/07/2020 14:24:00 n2quantnh Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
324508 04/06/2020 18:00:36 n2quantnh SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
324334 03/06/2020 22:44:13 n2quantnh DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 968 ms 32856 KB
324257 03/06/2020 12:54:37 n2quantnh DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 781 ms 32864 KB
324256 03/06/2020 12:53:03 n2quantnh DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 984 ms 32856 KB
324255 03/06/2020 12:51:42 n2quantnh DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 921 ms 32856 KB
324102 02/06/2020 18:57:07 n2quantnh DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 921 ms 32856 KB
323094 28/05/2020 19:02:25 n2quantnh HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
323054 28/05/2020 18:32:51 n2quantnh PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1406 ms 79956 KB
318389 12/05/2020 19:00:47 n2quantnh LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
318300 12/05/2020 17:41:32 n2quantnh NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 2404 KB
317168 07/05/2020 18:00:51 n2quantnh Part11 - Long long \'" GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
316366 05/05/2020 18:30:03 n2quantnh SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 328 ms 4008 KB
316363 05/05/2020 18:29:32 n2quantnh CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 484 ms 2468 KB
316360 05/05/2020 18:26:47 n2quantnh xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
316357 05/05/2020 18:25:56 n2quantnh xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
316351 05/05/2020 18:21:43 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 687 ms 1864 KB
316350 05/05/2020 18:21:32 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 640 ms 1864 KB
316349 05/05/2020 18:21:17 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 656 ms 1864 KB
316348 05/05/2020 18:20:59 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 609 ms 1864 KB
316347 05/05/2020 18:20:47 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 625 ms 1864 KB
316346 05/05/2020 18:20:32 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 625 ms 1864 KB
316345 05/05/2020 18:20:17 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 625 ms 1864 KB
316344 05/05/2020 18:20:02 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 593 ms 1864 KB
316343 05/05/2020 18:19:47 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 640 ms 1864 KB
316333 05/05/2020 17:48:55 n2quantnh Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
312512 24/04/2020 23:06:24 n2quantnh HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
312511 24/04/2020 23:05:43 n2quantnh LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
264664 07/02/2020 20:24:30 n2quantnh PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
259468 16/01/2020 19:01:27 n2quantnh FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 187 ms 42272 KB
259441 16/01/2020 18:42:20 n2quantnh MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 765 ms 1864 KB
258536 14/01/2020 19:47:20 n2quantnh LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
257169 11/01/2020 11:36:52 n2quantnh KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
257168 11/01/2020 11:36:40 n2quantnh KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
257166 11/01/2020 10:56:33 n2quantnh CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
254889 07/01/2020 18:58:44 n2quantnh BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
254844 07/01/2020 18:34:07 n2quantnh GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
253594 05/01/2020 12:30:47 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 1884 KB
253593 05/01/2020 12:29:55 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 1848 KB
253592 05/01/2020 12:29:02 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
253591 05/01/2020 12:27:15 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
253590 05/01/2020 12:26:46 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
253587 05/01/2020 12:18:45 n2quantnh LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
253585 05/01/2020 12:17:19 n2quantnh LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
253583 05/01/2020 12:16:59 n2quantnh LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
253579 05/01/2020 12:08:23 n2quantnh LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
253578 05/01/2020 12:07:52 n2quantnh CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
250584 27/12/2019 21:23:00 n2quantnh DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 250 ms 3020 KB
250583 27/12/2019 21:22:40 n2quantnh IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 234 ms 6576 KB
248663 23/12/2019 18:03:58 n2quantnh sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
248641 23/12/2019 16:50:17 n2quantnh HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 15940 KB
248640 23/12/2019 16:49:54 n2quantnh HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 15940 KB
248639 23/12/2019 16:49:37 n2quantnh HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 15940 KB
248635 23/12/2019 16:48:04 n2quantnh HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 15940 KB
247477 20/12/2019 11:09:12 n2quantnh sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
247476 20/12/2019 11:08:43 n2quantnh singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 281 ms 19144 KB
246534 18/12/2019 18:56:52 n2quantnh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
246477 18/12/2019 18:07:50 n2quantnh SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
246474 18/12/2019 18:06:46 n2quantnh HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 203 ms 3296 KB
245546 16/12/2019 17:49:30 n2quantnh MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
245544 16/12/2019 17:47:59 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
245543 16/12/2019 17:47:39 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
245541 16/12/2019 17:47:23 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
245540 16/12/2019 17:46:36 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
245504 16/12/2019 17:10:09 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
245500 16/12/2019 17:06:13 n2quantnh HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
245497 16/12/2019 17:02:05 n2quantnh HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 15944 KB
239468 10/12/2019 21:25:43 n2quantnh Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
239401 10/12/2019 19:53:13 n2quantnh Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
239400 10/12/2019 19:52:24 n2quantnh LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
234003 02/12/2019 17:26:01 n2quantnh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
233986 02/12/2019 16:51:46 n2quantnh Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
233985 02/12/2019 16:50:29 n2quantnh Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
226907 26/11/2019 20:24:54 n2quantnh STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
226903 26/11/2019 20:24:39 n2quantnh STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
226897 26/11/2019 20:24:03 n2quantnh GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 531 ms 3352 KB
226893 26/11/2019 20:23:33 n2quantnh NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 140 ms 2420 KB
226888 26/11/2019 20:23:11 n2quantnh BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
226886 26/11/2019 20:22:40 n2quantnh DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 187 ms 2868 KB
226877 26/11/2019 20:21:31 n2quantnh PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 171 ms 3252 KB
216048 14/11/2019 18:54:43 n2quantnh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
216042 14/11/2019 18:45:40 n2quantnh C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1000 KB
216040 14/11/2019 18:44:16 n2quantnh C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
216039 14/11/2019 18:43:31 n2quantnh C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
216038 14/11/2019 18:42:58 n2quantnh C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
216032 14/11/2019 18:40:27 n2quantnh MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 78 ms 1760 KB
216019 14/11/2019 18:34:18 n2quantnh DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 78 ms 2512 KB
215926 14/11/2019 17:55:28 n2quantnh DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 140 ms 3192 KB
212509 12/11/2019 22:23:39 n2quantnh PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
212494 12/11/2019 22:12:30 n2quantnh STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
212493 12/11/2019 22:12:07 n2quantnh STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
212491 12/11/2019 22:08:55 n2quantnh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
212223 12/11/2019 19:06:11 n2quantnh NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 296 ms 4036 KB
212222 12/11/2019 19:05:53 n2quantnh DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 62 ms 2620 KB
211621 11/11/2019 21:05:32 n2quantnh 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
211601 11/11/2019 20:56:48 n2quantnh DAYSO - pretest DAYSO GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
211472 11/11/2019 20:09:54 n2quantnh SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 546 ms 2848 KB
211466 11/11/2019 20:07:25 n2quantnh SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 312 ms 6868 KB
211109 10/11/2019 21:52:03 n2quantnh MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 109 ms 5636 KB
211106 10/11/2019 21:48:35 n2quantnh SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 500 ms 10308 KB
211100 10/11/2019 21:43:15 n2quantnh DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
211099 10/11/2019 21:41:49 n2quantnh SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
211081 10/11/2019 21:29:37 n2quantnh QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 3504 KB
211060 10/11/2019 21:10:09 n2quantnh TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
209512 08/11/2019 21:30:16 n2quantnh CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
209476 08/11/2019 21:12:03 n2quantnh TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
209460 08/11/2019 21:04:50 n2quantnh Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
209459 08/11/2019 21:04:34 n2quantnh Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
209458 08/11/2019 21:04:22 n2quantnh Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
209331 08/11/2019 20:29:35 n2quantnh FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 343 ms 4076 KB
208483 07/11/2019 18:13:22 n2quantnh SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
208463 07/11/2019 18:02:27 n2quantnh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 3068 KB
206709 05/11/2019 18:33:52 n2quantnh TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
206242 04/11/2019 20:24:38 n2quantnh MCD - Ước chung đặc biệt Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
206230 04/11/2019 20:21:47 n2quantnh PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
203680 31/10/2019 20:32:13 n2quantnh BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
203678 31/10/2019 20:31:42 n2quantnh BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
203677 31/10/2019 20:31:35 n2quantnh BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
203572 31/10/2019 19:02:28 n2quantnh PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 359 ms 3316 KB
203494 31/10/2019 18:02:04 n2quantnh PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
203493 31/10/2019 18:01:17 n2quantnh BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 281 ms 10032 KB
203492 31/10/2019 18:00:35 n2quantnh LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
203471 31/10/2019 17:40:15 n2quantnh modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
203464 31/10/2019 17:00:30 n2quantnh MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2584 KB
203462 31/10/2019 16:59:23 n2quantnh ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 859 ms 2568 KB
203461 31/10/2019 16:59:02 n2quantnh ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 859 ms 2572 KB
203459 31/10/2019 16:58:05 n2quantnh EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
203451 31/10/2019 16:51:25 n2quantnh Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
203402 31/10/2019 16:00:19 n2quantnh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
203392 31/10/2019 15:26:21 n2quantnh SCARD - Thẻ thông minh GNU C++11 Accepted 93 ms 1864 KB
203391 31/10/2019 15:25:49 n2quantnh SCARD - Thẻ thông minh GNU C++11 Accepted 93 ms 1864 KB
203388 31/10/2019 15:21:53 n2quantnh BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 156 ms 3312 KB
202793 30/10/2019 14:48:28 n2quantnh EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
202782 30/10/2019 14:39:50 n2quantnh C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
202779 30/10/2019 14:35:49 n2quantnh C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
202776 30/10/2019 14:30:34 n2quantnh C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
202321 29/10/2019 20:31:46 n2quantnh CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
202320 29/10/2019 20:30:51 n2quantnh EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
202318 29/10/2019 20:29:32 n2quantnh FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 3562 ms 2520 KB
202293 29/10/2019 20:22:02 n2quantnh PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 281 ms 2628 KB
202282 29/10/2019 20:19:10 n2quantnh C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
202218 29/10/2019 20:01:05 n2quantnh C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
202143 29/10/2019 19:40:54 n2quantnh C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
202043 29/10/2019 18:57:34 n2quantnh DGACH. - ĐẶT GẠCH. Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
202016 29/10/2019 18:55:40 n2quantnh PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 140 ms 3276 KB
201874 29/10/2019 18:12:54 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
201872 29/10/2019 18:12:42 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
201824 29/10/2019 18:00:34 n2quantnh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
197794 24/10/2019 18:56:59 n2quantnh PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 640 ms 3448 KB
197682 24/10/2019 18:28:35 n2quantnh Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
197679 24/10/2019 18:28:09 n2quantnh Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
197674 24/10/2019 18:26:38 n2quantnh SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
197654 24/10/2019 18:18:54 n2quantnh Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
195362 22/10/2019 18:53:56 n2quantnh MEMOME. - Memorise Me! Free Pascal Accepted 234 ms 2960 KB
195346 22/10/2019 18:46:00 n2quantnh KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 484 ms 1872 KB
195327 22/10/2019 18:40:34 n2quantnh KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 31 ms 1736 KB
195303 22/10/2019 18:32:30 n2quantnh TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
195289 22/10/2019 18:24:50 n2quantnh triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
195274 22/10/2019 18:19:43 n2quantnh DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 2421 ms 2036 KB
195233 22/10/2019 17:56:09 n2quantnh MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
195223 22/10/2019 17:53:03 n2quantnh CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
195222 22/10/2019 17:52:51 n2quantnh CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
195209 22/10/2019 17:46:28 n2quantnh Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194662 21/10/2019 19:52:19 n2quantnh MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
194661 21/10/2019 19:52:10 n2quantnh MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
194660 21/10/2019 19:51:57 n2quantnh modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
194658 21/10/2019 19:51:48 n2quantnh CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194657 21/10/2019 19:51:39 n2quantnh PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
194656 21/10/2019 19:51:26 n2quantnh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194653 21/10/2019 19:50:57 n2quantnh PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194651 21/10/2019 19:50:46 n2quantnh PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194649 21/10/2019 19:50:37 n2quantnh MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2616 KB
194648 21/10/2019 19:50:29 n2quantnh CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
194647 21/10/2019 19:50:19 n2quantnh SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
194646 21/10/2019 19:50:09 n2quantnh fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194643 21/10/2019 19:49:37 n2quantnh TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194642 21/10/2019 19:49:26 n2quantnh MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
194640 21/10/2019 19:49:15 n2quantnh SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
194639 21/10/2019 19:49:05 n2quantnh DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 453 ms 3000 KB
194638 21/10/2019 19:48:56 n2quantnh UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++ Accepted 609 ms 2692 KB
194637 21/10/2019 19:48:46 n2quantnh SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194636 21/10/2019 19:48:37 n2quantnh DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
194635 21/10/2019 19:48:26 n2quantnh DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
194634 21/10/2019 19:48:06 n2quantnh PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
194632 21/10/2019 19:47:56 n2quantnh DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194631 21/10/2019 19:47:48 n2quantnh HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
194629 21/10/2019 19:47:28 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194628 21/10/2019 19:47:18 n2quantnh Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
194626 21/10/2019 19:47:05 n2quantnh ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
194624 21/10/2019 19:46:54 n2quantnh PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 625 ms 3480 KB
194622 21/10/2019 19:46:41 n2quantnh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194621 21/10/2019 19:46:30 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194619 21/10/2019 19:46:21 n2quantnh DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
194618 21/10/2019 19:46:10 n2quantnh triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194617 21/10/2019 19:46:00 n2quantnh UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194616 21/10/2019 19:45:42 n2quantnh SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 250 ms 4252 KB
194615 21/10/2019 19:45:26 n2quantnh SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
194614 21/10/2019 19:45:18 n2quantnh SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 8880 KB
194613 21/10/2019 19:45:00 n2quantnh ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 687 ms 2624 KB
194612 21/10/2019 19:44:53 n2quantnh Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
194611 21/10/2019 19:44:43 n2quantnh KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194610 21/10/2019 19:44:35 n2quantnh CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194609 21/10/2019 19:44:27 n2quantnh HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194607 21/10/2019 19:44:18 n2quantnh COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
194606 21/10/2019 19:44:07 n2quantnh FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 3352 KB
194605 21/10/2019 19:43:58 n2quantnh CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 3352 KB
194603 21/10/2019 19:43:39 n2quantnh ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 718 ms 4152 KB
194602 21/10/2019 19:43:24 n2quantnh ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 187 ms 3088 KB
194601 21/10/2019 19:43:11 n2quantnh SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
194599 21/10/2019 19:42:51 n2quantnh ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 296 ms 4152 KB
194597 21/10/2019 19:42:38 n2quantnh ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 375 ms 4156 KB
194595 21/10/2019 19:42:28 n2quantnh ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 125 ms 3184 KB
194594 21/10/2019 19:42:18 n2quantnh ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 390 ms 2656 KB
194592 21/10/2019 19:42:07 n2quantnh ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 390 ms 2656 KB
194591 21/10/2019 19:41:56 n2quantnh ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
194589 21/10/2019 19:41:46 n2quantnh ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 2280 KB
194588 21/10/2019 19:41:37 n2quantnh ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 171 ms 3068 KB
194587 21/10/2019 19:41:27 n2quantnh ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 171 ms 3040 KB
194586 21/10/2019 19:41:19 n2quantnh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
194583 21/10/2019 19:41:02 n2quantnh AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
194582 21/10/2019 19:40:50 n2quantnh AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
194579 21/10/2019 19:40:31 n2quantnh C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
194577 21/10/2019 19:39:46 n2quantnh AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
194574 21/10/2019 19:39:30 n2quantnh AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
194573 21/10/2019 19:39:19 n2quantnh C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194572 21/10/2019 19:39:10 n2quantnh C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194570 21/10/2019 19:38:52 n2quantnh C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
194568 21/10/2019 19:38:43 n2quantnh C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
194567 21/10/2019 19:38:35 n2quantnh C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
194563 21/10/2019 19:38:11 n2quantnh FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
194562 21/10/2019 19:38:02 n2quantnh FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 125 ms 4200 KB
194561 21/10/2019 19:37:52 n2quantnh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
194559 21/10/2019 19:37:39 n2quantnh C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194556 21/10/2019 19:36:53 n2quantnh C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194555 21/10/2019 19:36:42 n2quantnh C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 109 ms 2268 KB
194554 21/10/2019 19:36:24 n2quantnh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194552 21/10/2019 19:36:14 n2quantnh NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1988 KB
194551 21/10/2019 19:36:05 n2quantnh XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194549 21/10/2019 19:35:43 n2quantnh FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194548 21/10/2019 19:35:32 n2quantnh C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2264 KB
194546 21/10/2019 19:35:10 n2quantnh C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
194544 21/10/2019 19:34:54 n2quantnh C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
194543 21/10/2019 19:34:35 n2quantnh C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194542 21/10/2019 19:34:26 n2quantnh NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
194541 21/10/2019 19:34:14 n2quantnh C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 546 ms 2260 KB
194540 21/10/2019 19:34:03 n2quantnh C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194539 21/10/2019 19:33:45 n2quantnh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
194538 21/10/2019 19:33:30 n2quantnh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
194537 21/10/2019 19:33:16 n2quantnh C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
194536 21/10/2019 19:33:01 n2quantnh C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2268 KB
194535 21/10/2019 19:32:38 n2quantnh C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
194534 21/10/2019 19:32:26 n2quantnh C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
194533 21/10/2019 19:32:09 n2quantnh C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194532 21/10/2019 19:31:54 n2quantnh C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194530 21/10/2019 19:31:34 n2quantnh C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194529 21/10/2019 19:31:06 n2quantnh C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194528 21/10/2019 19:30:46 n2quantnh C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
194527 21/10/2019 19:30:10 n2quantnh C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194526 21/10/2019 19:29:54 n2quantnh C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 796 KB
194524 21/10/2019 19:25:06 n2quantnh C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
194517 21/10/2019 19:21:10 n2quantnh C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194516 21/10/2019 19:20:54 n2quantnh C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194514 21/10/2019 19:18:41 n2quantnh C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
194511 21/10/2019 19:14:14 n2quantnh C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194487 21/10/2019 19:01:16 n2quantnh C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194485 21/10/2019 19:01:05 n2quantnh C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194477 21/10/2019 18:54:34 n2quantnh C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194476 21/10/2019 18:54:11 n2quantnh C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194473 21/10/2019 18:47:17 n2quantnh C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
194471 21/10/2019 18:46:49 n2quantnh C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
194470 21/10/2019 18:46:10 n2quantnh C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
194465 21/10/2019 18:42:33 n2quantnh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194464 21/10/2019 18:42:22 n2quantnh C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194463 21/10/2019 18:42:11 n2quantnh C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
194462 21/10/2019 18:41:59 n2quantnh C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
194460 21/10/2019 18:41:24 n2quantnh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
194458 21/10/2019 18:38:03 n2quantnh Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192461 17/10/2019 18:46:42 n2quantnh DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
192460 17/10/2019 18:44:27 n2quantnh MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
192458 17/10/2019 18:42:58 n2quantnh FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
192446 17/10/2019 18:37:46 n2quantnh MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
192427 17/10/2019 18:32:35 n2quantnh COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
192425 17/10/2019 18:32:02 n2quantnh NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1972 KB
192420 17/10/2019 18:29:49 n2quantnh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192381 17/10/2019 18:11:08 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192380 17/10/2019 18:11:06 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192379 17/10/2019 18:11:03 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
192377 17/10/2019 18:10:50 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192376 17/10/2019 18:10:47 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
192375 17/10/2019 18:10:44 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192374 17/10/2019 18:10:40 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
192372 17/10/2019 18:10:37 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192371 17/10/2019 18:10:34 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
192355 17/10/2019 18:03:51 n2quantnh modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
192343 17/10/2019 17:56:11 n2quantnh ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 2280 KB
192337 17/10/2019 17:53:03 n2quantnh CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
192327 17/10/2019 17:45:19 n2quantnh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192322 17/10/2019 17:42:04 n2quantnh NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
192289 17/10/2019 16:37:06 n2quantnh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
191541 15/10/2019 18:52:33 n2quantnh PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191534 15/10/2019 18:44:46 n2quantnh MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
191525 15/10/2019 18:39:35 n2quantnh CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
191524 15/10/2019 18:38:22 n2quantnh SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
191522 15/10/2019 18:37:36 n2quantnh fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
191514 15/10/2019 18:34:30 n2quantnh TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
191510 15/10/2019 18:32:42 n2quantnh MEZ. - EZZI. GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
191506 15/10/2019 18:29:50 n2quantnh SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
191464 15/10/2019 17:59:39 n2quantnh DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 484 ms 2992 KB
191456 15/10/2019 17:52:23 n2quantnh UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++ Accepted 593 ms 2692 KB
191453 15/10/2019 17:50:42 n2quantnh SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
187443 08/10/2019 18:45:52 n2quantnh DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
186990 07/10/2019 18:42:40 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
186989 07/10/2019 18:42:37 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186988 07/10/2019 18:42:32 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186987 07/10/2019 18:42:25 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186986 07/10/2019 18:42:21 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186985 07/10/2019 18:42:16 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
186984 07/10/2019 18:41:54 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
186983 07/10/2019 18:41:50 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
186982 07/10/2019 18:41:42 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
186969 07/10/2019 18:32:41 n2quantnh TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
186968 07/10/2019 18:32:35 n2quantnh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
186965 07/10/2019 18:31:52 n2quantnh TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 4976 KB
186964 07/10/2019 18:31:31 n2quantnh TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 203 ms 16232 KB
186963 07/10/2019 18:31:11 n2quantnh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
186950 07/10/2019 18:21:21 n2quantnh DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
186949 07/10/2019 18:21:03 n2quantnh PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
185217 03/10/2019 18:54:19 n2quantnh DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185169 03/10/2019 18:24:21 n2quantnh HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
185162 03/10/2019 18:20:38 n2quantnh Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185157 03/10/2019 18:16:25 n2quantnh NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185156 03/10/2019 18:15:57 n2quantnh NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1968 KB
185155 03/10/2019 18:15:33 n2quantnh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185153 03/10/2019 18:15:07 n2quantnh FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 140 ms 4160 KB
185152 03/10/2019 18:14:26 n2quantnh AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
185149 03/10/2019 18:13:43 n2quantnh AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
185148 03/10/2019 18:13:21 n2quantnh AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
185147 03/10/2019 18:13:03 n2quantnh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
185146 03/10/2019 18:12:28 n2quantnh C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
185144 03/10/2019 18:11:45 n2quantnh C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185143 03/10/2019 18:11:25 n2quantnh C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
185142 03/10/2019 18:10:57 n2quantnh C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
185141 03/10/2019 18:10:45 n2quantnh C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185140 03/10/2019 18:10:26 n2quantnh C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 0 ms 2240 KB
185139 03/10/2019 18:10:08 n2quantnh C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185138 03/10/2019 18:09:47 n2quantnh C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 78 ms 2240 KB
185137 03/10/2019 18:09:31 n2quantnh C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185136 03/10/2019 18:09:15 n2quantnh C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185135 03/10/2019 18:09:01 n2quantnh C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
185132 03/10/2019 18:08:40 n2quantnh C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185131 03/10/2019 18:08:26 n2quantnh C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185130 03/10/2019 18:08:04 n2quantnh C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
185129 03/10/2019 18:07:45 n2quantnh C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 546 ms 2232 KB
185128 03/10/2019 18:07:29 n2quantnh C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 816 KB
185126 03/10/2019 18:06:49 n2quantnh C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185124 03/10/2019 18:06:11 n2quantnh C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185122 03/10/2019 18:05:37 n2quantnh C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185119 03/10/2019 18:05:10 n2quantnh C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185118 03/10/2019 18:04:52 n2quantnh C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185117 03/10/2019 18:04:17 n2quantnh C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185114 03/10/2019 18:03:50 n2quantnh C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185113 03/10/2019 18:03:31 n2quantnh C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
185112 03/10/2019 18:03:10 n2quantnh C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185111 03/10/2019 18:02:11 n2quantnh C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185110 03/10/2019 18:01:50 n2quantnh C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185108 03/10/2019 18:01:14 n2quantnh C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185105 03/10/2019 18:00:42 n2quantnh C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185103 03/10/2019 18:00:02 n2quantnh C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185102 03/10/2019 17:59:49 n2quantnh C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185100 03/10/2019 17:59:38 n2quantnh C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
185099 03/10/2019 17:59:26 n2quantnh C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185098 03/10/2019 17:59:07 n2quantnh C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185094 03/10/2019 17:57:44 n2quantnh C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
185093 03/10/2019 17:57:17 n2quantnh C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185091 03/10/2019 17:56:44 n2quantnh C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185090 03/10/2019 17:56:28 n2quantnh C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
185087 03/10/2019 17:56:12 n2quantnh C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
185086 03/10/2019 17:55:59 n2quantnh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
185085 03/10/2019 17:55:45 n2quantnh C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185082 03/10/2019 17:55:29 n2quantnh C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
185081 03/10/2019 17:55:14 n2quantnh C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
185079 03/10/2019 17:54:53 n2quantnh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185074 03/10/2019 17:50:49 n2quantnh FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185072 03/10/2019 17:50:05 n2quantnh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185071 03/10/2019 17:49:41 n2quantnh FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
185069 03/10/2019 17:49:02 n2quantnh Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185067 03/10/2019 17:48:32 n2quantnh ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
185065 03/10/2019 17:47:41 n2quantnh PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 671 ms 3452 KB
184058 01/10/2019 19:02:50 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184057 01/10/2019 19:02:36 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184054 01/10/2019 19:01:38 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
184053 01/10/2019 19:01:34 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
184052 01/10/2019 19:01:30 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
184051 01/10/2019 19:01:26 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184050 01/10/2019 19:01:22 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184049 01/10/2019 19:01:14 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184048 01/10/2019 19:01:10 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184047 01/10/2019 19:01:06 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184046 01/10/2019 19:01:02 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184045 01/10/2019 19:00:48 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
184017 01/10/2019 18:50:22 n2quantnh XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
184016 01/10/2019 18:49:56 n2quantnh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
183911 01/10/2019 17:40:28 n2quantnh TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
181090 26/09/2019 18:30:14 n2quantnh DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
181067 26/09/2019 18:23:15 n2quantnh triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
181018 26/09/2019 17:52:57 n2quantnh UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
181017 26/09/2019 17:52:13 n2quantnh COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
181015 26/09/2019 17:51:52 n2quantnh SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 234 ms 4216 KB
181011 26/09/2019 17:46:13 n2quantnh SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 8824 KB
181007 26/09/2019 17:42:27 n2quantnh SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
179605 24/09/2019 17:40:11 n2quantnh FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 3276 KB
179590 24/09/2019 17:26:08 n2quantnh ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 734 ms 2548 KB
179589 24/09/2019 17:25:45 n2quantnh ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 703 ms 2548 KB
177184 19/09/2019 19:05:29 n2quantnh Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 140 ms 2436 KB
177141 19/09/2019 18:46:52 n2quantnh KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177139 19/09/2019 18:46:11 n2quantnh CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
177110 19/09/2019 18:32:10 n2quantnh HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177058 19/09/2019 18:05:47 n2quantnh COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
177057 19/09/2019 18:05:34 n2quantnh COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177051 19/09/2019 17:59:41 n2quantnh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
177050 19/09/2019 17:58:57 n2quantnh CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
177048 19/09/2019 17:57:36 n2quantnh CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
175701 17/09/2019 18:10:12 n2quantnh ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 718 ms 4108 KB
175665 17/09/2019 17:53:26 n2quantnh ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 203 ms 3020 KB
175659 17/09/2019 17:51:42 n2quantnh ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 187 ms 3048 KB
173437 12/09/2019 18:59:47 n2quantnh FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
173417 12/09/2019 18:45:33 n2quantnh SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
172415 10/09/2019 18:20:13 n2quantnh ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 234 ms 4028 KB
165744 30/08/2019 21:12:25 n2quantnh ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 406 ms 3984 KB
165743 30/08/2019 21:12:13 n2quantnh ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 406 ms 3984 KB
165329 29/08/2019 19:01:40 n2quantnh ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 359 ms 4092 KB
165323 29/08/2019 18:58:52 n2quantnh ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 406 ms 4092 KB
164053 27/08/2019 18:09:34 n2quantnh ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 140 ms 3116 KB
164025 27/08/2019 17:49:31 n2quantnh ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 171 ms 3012 KB
164024 27/08/2019 17:49:12 n2quantnh ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 171 ms 3036 KB
160035 22/08/2019 18:31:32 n2quantnh ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 390 ms 2588 KB
159994 22/08/2019 18:24:34 n2quantnh ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 390 ms 2448 KB
159087 20/08/2019 18:36:27 n2quantnh FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
159056 20/08/2019 18:10:49 n2quantnh ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 125 ms 2848 KB
159033 20/08/2019 17:39:54 n2quantnh ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 171 ms 2724 KB
159032 20/08/2019 17:38:46 n2quantnh ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 2248 KB
155375 15/08/2019 18:57:06 n2quantnh ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 171 ms 2900 KB
155302 15/08/2019 18:28:49 n2quantnh ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 171 ms 2844 KB
155221 15/08/2019 18:01:41 n2quantnh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
155220 15/08/2019 18:01:23 n2quantnh AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
154956 14/08/2019 21:24:17 n2quantnh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
154955 14/08/2019 21:23:11 n2quantnh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
154114 13/08/2019 18:53:02 n2quantnh AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
154111 13/08/2019 18:51:59 n2quantnh AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
154065 13/08/2019 18:35:36 n2quantnh C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
152339 08/08/2019 18:45:43 n2quantnh AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
152261 08/08/2019 18:20:08 n2quantnh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
152219 08/08/2019 17:49:35 n2quantnh AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
151283 06/08/2019 18:38:47 n2quantnh C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 31 ms 1032 KB
151237 06/08/2019 18:16:46 n2quantnh C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
149571 01/08/2019 18:59:50 n2quantnh C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
149525 01/08/2019 18:43:07 n2quantnh C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
149493 01/08/2019 18:34:25 n2quantnh C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
149389 01/08/2019 18:05:52 n2quantnh C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
149380 01/08/2019 18:03:24 n2quantnh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
149357 01/08/2019 17:55:43 n2quantnh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1168 KB
149327 01/08/2019 17:48:08 n2quantnh FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
148239 30/07/2019 17:51:17 n2quantnh FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 156 ms 3924 KB
148235 30/07/2019 17:46:44 n2quantnh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
144209 23/07/2019 18:59:41 n2quantnh C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144136 23/07/2019 18:43:26 n2quantnh C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
144095 23/07/2019 18:34:25 n2quantnh C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 109 ms 2196 KB
144062 23/07/2019 18:26:42 n2quantnh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144056 23/07/2019 18:25:12 n2quantnh NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1892 KB
144054 23/07/2019 18:24:56 n2quantnh NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
144039 23/07/2019 18:19:48 n2quantnh XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144007 23/07/2019 18:05:42 n2quantnh FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
143986 23/07/2019 17:51:56 n2quantnh C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143983 23/07/2019 17:51:04 n2quantnh C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2196 KB
143977 23/07/2019 17:49:10 n2quantnh C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
140457 18/07/2019 19:03:16 n2quantnh C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
140392 18/07/2019 18:39:30 n2quantnh NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
140381 18/07/2019 18:34:18 n2quantnh C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 546 ms 2256 KB
140277 18/07/2019 17:43:14 n2quantnh C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140267 18/07/2019 17:38:01 n2quantnh C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
139179 16/07/2019 18:35:30 n2quantnh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
139149 16/07/2019 18:17:59 n2quantnh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
139125 16/07/2019 18:00:37 n2quantnh C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
136683 11/07/2019 18:04:01 n2quantnh C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
136659 11/07/2019 17:46:25 n2quantnh C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
136648 11/07/2019 17:39:38 n2quantnh C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
135889 09/07/2019 19:00:15 n2quantnh C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
135853 09/07/2019 18:35:14 n2quantnh C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
135852 09/07/2019 18:34:46 n2quantnh C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
135837 09/07/2019 18:18:47 n2quantnh C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
135832 09/07/2019 18:14:39 n2quantnh C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
135828 09/07/2019 18:02:12 n2quantnh C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
135823 09/07/2019 17:59:40 n2quantnh C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
135804 09/07/2019 17:40:29 n2quantnh C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
135802 09/07/2019 17:34:06 n2quantnh C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
132482 27/06/2019 18:33:43 n2quantnh C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
132479 27/06/2019 18:31:43 n2quantnh C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
132415 27/06/2019 17:52:33 n2quantnh C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
131129 25/06/2019 19:02:09 n2quantnh C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
131092 25/06/2019 18:43:16 n2quantnh C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
131079 25/06/2019 18:38:34 n2quantnh C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
131041 25/06/2019 18:18:47 n2quantnh C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
131014 25/06/2019 17:44:05 n2quantnh C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
129519 20/06/2019 18:41:44 n2quantnh C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129493 20/06/2019 18:23:57 n2quantnh C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
128567 18/06/2019 18:56:04 n2quantnh C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
128508 18/06/2019 18:42:35 n2quantnh C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
128483 18/06/2019 18:36:07 n2quantnh C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
128482 18/06/2019 18:35:27 n2quantnh C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
128411 18/06/2019 18:07:58 n2quantnh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
128397 18/06/2019 18:01:44 n2quantnh C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
128387 18/06/2019 17:53:02 n2quantnh C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
128384 18/06/2019 17:50:46 n2quantnh C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
127047 13/06/2019 18:19:45 n2quantnh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
Back to Top