Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
471483 15/08/2022 03:36:35 vndanh3101 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
471363 14/08/2022 15:00:02 hungeazyITistrue0708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
471361 14/08/2022 14:59:38 hungeazyITistrue0708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
471360 14/08/2022 14:59:13 hungeazyITistrue0708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
471359 14/08/2022 14:54:16 hungeazyITistrue0708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
470793 12/08/2022 12:50:29 ngophamhieu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
470792 12/08/2022 12:50:11 ngophamhieu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
470445 07/08/2022 18:38:36 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
470444 07/08/2022 18:38:10 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
470443 07/08/2022 18:37:39 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
470442 07/08/2022 18:37:38 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
470440 07/08/2022 17:26:09 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
470439 07/08/2022 17:25:25 pvnminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
470409 06/08/2022 22:26:17 nguyenviethung NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
470103 04/08/2022 15:18:31 lamsauday246 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1024 KB
470028 04/08/2022 07:42:15 lamsauday246 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 848 KB
470025 04/08/2022 07:18:37 truongthanhnghi NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1088 KB
470021 03/08/2022 23:31:47 truongthanhnghi NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1092 KB
470020 03/08/2022 23:31:26 truongthanhnghi NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
470019 03/08/2022 23:31:16 truongthanhnghi NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
469701 01/08/2022 20:27:00 nhdpascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1180 KB
469689 01/08/2022 20:01:53 nhdpascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1180 KB
469687 01/08/2022 19:59:50 nhdpascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
469397 31/07/2022 20:21:44 nhdpascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
469396 31/07/2022 20:21:18 nhdpascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
468609 25/07/2022 08:57:20 chinh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
466809 14/07/2022 22:07:45 ngophamhieu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
466798 14/07/2022 21:50:56 ngophamhieu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 10 0 ms 1132 KB
466795 14/07/2022 21:50:18 ngophamhieu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
466427 12/07/2022 18:20:09 anhnn1408 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
466412 12/07/2022 17:03:49 tpnb_nguu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
465275 04/07/2022 05:57:56 thaitrieunam123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
464917 01/07/2022 21:30:20 taminhhieu911 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
464300 28/06/2022 15:41:54 binary NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
463654 14/06/2022 15:03:54 hoangviet101 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
463653 14/06/2022 15:02:45 hoangviet101 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 956 KB
463548 12/06/2022 11:30:26 toxicabi07 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
463547 12/06/2022 11:29:42 toxicabi07 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460678 23/05/2022 23:30:24 thuyvan123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
460677 23/05/2022 23:26:39 thuyvan123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
459881 13/05/2022 20:17:57 vaas NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
459880 13/05/2022 20:17:29 vaas NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 900 KB
459179 06/05/2022 19:35:51 kyanh11 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
459178 06/05/2022 19:26:33 thien13579 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
459146 06/05/2022 13:03:35 kyanh11 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
459145 06/05/2022 13:00:22 kyanh11 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
459094 05/05/2022 19:59:18 nguyenbanhatminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
459093 05/05/2022 19:57:33 phna21 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459092 05/05/2022 19:56:23 Đd2009 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459091 05/05/2022 19:53:55 Ducphat51109 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
459090 05/05/2022 19:52:44 Ducphat51109 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459089 05/05/2022 19:46:05 Đd2009 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 908 KB
459088 05/05/2022 19:44:42 Ducphat51109 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
459087 05/05/2022 19:37:06 nguyenbanhatminh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
455788 07/04/2022 07:52:19 Okitasouji1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1272 KB
455786 07/04/2022 07:50:43 Okitasouji1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1160 KB
454837 03/04/2022 10:53:24 lphoang NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
454829 03/04/2022 10:11:44 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
454828 03/04/2022 10:03:49 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
454821 03/04/2022 02:05:15 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
454820 03/04/2022 01:59:00 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
454819 03/04/2022 01:58:04 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
454818 03/04/2022 01:57:24 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
454817 03/04/2022 01:55:07 khanhyut1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
454279 31/03/2022 16:16:53 Ngânnn NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
454278 31/03/2022 16:14:07 Ngânnn NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
453448 25/03/2022 19:57:44 nguyenminh207 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
453181 23/03/2022 21:59:01 TuBeu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
453178 23/03/2022 21:57:53 TuBeu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
451520 16/03/2022 19:01:50 anhnn1408 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
451476 16/03/2022 16:21:43 phamhieutinlvt NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
445482 25/02/2022 15:50:18 cbl_Hoang NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
442764 15/02/2022 16:27:22 BảoDP NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
442762 15/02/2022 16:24:56 BảoDP NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
442754 15/02/2022 16:15:18 dũng2708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
442748 15/02/2022 16:10:23 dũng2708 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
441184 12/02/2022 08:39:42 hung2007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
435126 03/01/2022 19:18:39 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
435119 03/01/2022 18:36:29 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
435019 02/01/2022 19:40:50 BaoAn_Pascal NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
433140 18/12/2021 08:51:06 NoOneCanStopMe NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
433074 17/12/2021 20:48:07 nguyentien2007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
433071 17/12/2021 20:27:06 (ban vì tội chép code) NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
433040 17/12/2021 15:59:51 (ban vì tội chép code) NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
433039 17/12/2021 15:58:15 (ban vì tội chép code) NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
433038 17/12/2021 15:57:25 (ban vì tội chép code) NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
430608 06/12/2021 10:22:00 trinhlekieutrang NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
429019 02/12/2021 19:43:38 Gicungđươc NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
427433 22/11/2021 11:17:37 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
427432 22/11/2021 11:16:04 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
427431 22/11/2021 11:15:42 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
427430 22/11/2021 11:15:19 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
427429 22/11/2021 11:11:35 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
427428 22/11/2021 11:10:08 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
427427 22/11/2021 11:09:38 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
427388 21/11/2021 22:13:56 hung2007ng NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427385 21/11/2021 22:10:58 TuanMinhZ NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
427146 20/11/2021 17:23:35 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
427122 20/11/2021 14:23:24 ducdth15 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 960 KB
427109 20/11/2021 11:44:37 thanhmai1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
Trang  [1] 2 3 ... 12 13
Back to Top