Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
494913 24/01/2023 08:42:40 muchi_dcg SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
494859 22/01/2023 00:00:16 ngo_hoangdieu SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
494780 17/01/2023 11:26:05 thienar42 SINHNP - Sinh dãy nhị phân Python 3 Accepted 234 ms 8744 KB
494779 17/01/2023 11:23:14 thienar42 SINHNP - Sinh dãy nhị phân Python 3 Wrong answer on test 1 156 ms 7964 KB
494496 14/01/2023 15:12:33 haidang213 SINHNP - Sinh dãy nhị phân Python 3 Accepted 109 ms 7132 KB
492861 04/01/2023 09:08:53 itk9_khanhson SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
492850 04/01/2023 00:26:18 andanh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
490427 22/12/2022 09:06:09 haminhduc SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
490426 22/12/2022 09:05:40 haminhduc SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
489026 14/12/2022 09:51:44 phamhieu7209 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
488604 12/12/2022 19:37:12 trankhanh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
488598 12/12/2022 19:19:59 anduong123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
488589 12/12/2022 19:02:58 minhnekioi SINHNP - Sinh dãy nhị phân Python 3 Accepted 109 ms 8200 KB
488578 12/12/2022 18:35:11 ntkkdl SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 0 ms 2580 KB
488576 12/12/2022 18:32:45 quochoang SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
488568 12/12/2022 17:56:20 quochoang SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
488567 12/12/2022 17:55:59 quochoang SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
484149 16/11/2022 15:01:14 anduong123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
484148 16/11/2022 14:59:43 anduong123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
483866 13/11/2022 11:22:56 NTri SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
483700 11/11/2022 14:10:26 itk9_khanhson SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
482900 05/11/2022 23:09:40 HoangHao SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
481981 30/10/2022 15:53:52 tngoc2302 SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
481647 29/10/2022 15:50:00 DucManhCoder SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 93 ms 10548 KB
481515 29/10/2022 06:03:49 kiett SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
481497 28/10/2022 22:36:10 duydz9b1 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
479193 06/10/2022 20:37:06 phamhieutinlvt SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
478928 05/10/2022 15:03:53 Dinhkhanh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
478751 02/10/2022 21:36:52 Thungan07 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
477692 25/09/2022 17:06:31 trankhanh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
473273 27/08/2022 22:29:52 QuocBao123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
471433 14/08/2022 21:45:49 vndanh3101 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2740 KB
471431 14/08/2022 21:43:49 vndanh3101 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
471078 12/08/2022 22:26:22 pxm1117 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
469758 02/08/2022 07:36:57 nhdpascal SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
468705 25/07/2022 20:21:38 hoanlt2003 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
466902 15/07/2022 14:46:22 dungte12 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
466896 15/07/2022 14:02:25 dungte12 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 5752 KB
466895 15/07/2022 14:01:36 dungte12 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 5732 KB
466859 15/07/2022 08:36:04 taminhhieu911 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2920 KB
466858 15/07/2022 08:35:45 taminhhieu911 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
466857 15/07/2022 08:32:32 taminhhieu911 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2804 KB
466855 15/07/2022 08:24:28 taminhhieu911 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 10776 KB
464307 28/06/2022 15:59:26 binary SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
464170 27/06/2022 15:26:29 haiha SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
463362 10/06/2022 21:17:19 luckyuyen SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
463361 10/06/2022 20:32:20 ngsonhai SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
463211 09/06/2022 10:15:25 tranhungthinh2077 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
463208 09/06/2022 10:08:43 tranhungthinh2077 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
460324 19/05/2022 15:38:25 phamhieutinlvt SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1620 KB
460149 16/05/2022 20:44:42 Ducphat51109 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
460142 16/05/2022 19:43:03 Ducphat51109 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
460139 16/05/2022 19:37:17 Ducphat51109 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460138 16/05/2022 19:36:51 Ducphat51109 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460126 16/05/2022 18:31:15 dkm SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
460117 16/05/2022 18:19:26 quantran SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
460114 16/05/2022 18:16:18 imbigbrain SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
460113 16/05/2022 18:15:20 imbigbrain SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1936 KB
460111 16/05/2022 18:03:29 phamtuananh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
460110 16/05/2022 18:03:01 phamtuananh SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460107 16/05/2022 17:53:19 thaihoanghuy SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
460106 16/05/2022 17:51:50 minhson SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
460104 16/05/2022 17:38:59 nguyenhoang62ntd SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460103 16/05/2022 17:37:32 nguyenhoang62ntd SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460102 16/05/2022 17:35:20 nguyenhoang62ntd SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460101 16/05/2022 17:33:54 nguyenhoang62ntd SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460100 16/05/2022 17:32:51 nguyenhoang62ntd SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
457733 19/04/2022 13:20:32 kimtrau_tvn SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
456704 12/04/2022 16:21:56 tranhungthinh2077 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
453820 29/03/2022 12:33:57 LoadedHippyD SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2276 KB
453819 29/03/2022 12:32:56 LoadedHippyD SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
453498 26/03/2022 13:18:27 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
451793 17/03/2022 17:42:09 ngsonhai SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
448447 10/03/2022 11:00:21 Gnoah SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
448445 10/03/2022 10:58:29 Gnoah SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
448444 10/03/2022 10:57:59 Gnoah SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
448443 10/03/2022 10:57:30 Gnoah SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
448427 10/03/2022 10:22:14 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
448423 10/03/2022 10:14:10 hau123456789 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
447719 07/03/2022 11:33:20 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
446965 04/03/2022 14:25:19 cbl_Hoang SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
446647 03/03/2022 16:06:04 BLPK SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
445664 26/02/2022 10:31:37 dangquang2711 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
444979 23/02/2022 16:30:54 khanhhunglk63 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
444975 23/02/2022 16:27:47 PhanCongThuTinK63LVT SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
444190 19/02/2022 19:55:04 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
444189 19/02/2022 19:53:08 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
444187 19/02/2022 19:49:01 Kamento SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
443985 19/02/2022 05:38:03 _Gao_Pink_ SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
443984 19/02/2022 05:36:41 _Gao_Pink_ SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1200 KB
443476 17/02/2022 16:32:43 nompia123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
443472 17/02/2022 16:25:58 nompia123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
443468 17/02/2022 16:08:03 nompia123 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 7544 KB
442100 14/02/2022 08:26:13 (ban vì tội chép code) SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
440388 09/02/2022 10:10:28 ducdth15 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
440357 09/02/2022 08:00:11 hung2007 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
439864 06/02/2022 09:43:48 tienloc_c SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
439236 28/01/2022 15:39:17 thanhmai1 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
439230 28/01/2022 14:47:50 lehongngoc1711 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
438508 25/01/2022 19:24:53 anhnn1408 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top