Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
459780 11/05/2022 21:14:32 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459429 09/05/2022 18:25:53 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 876 KB
459427 09/05/2022 18:16:31 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1088 KB
459426 09/05/2022 18:15:57 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
459425 09/05/2022 18:14:44 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1088 KB
459424 09/05/2022 18:12:52 thongph HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 34 15 ms 1088 KB
453476 25/03/2022 21:26:13 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 35 1093 ms 1884 KB
453475 25/03/2022 21:22:19 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 35 1093 ms 1884 KB
453472 25/03/2022 21:18:06 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453470 25/03/2022 21:16:34 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453468 25/03/2022 21:12:59 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 35 1078 ms 1888 KB
453467 25/03/2022 21:10:57 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 34 1093 ms 1884 KB
453462 25/03/2022 20:56:28 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 34 15 ms 1876 KB
453461 25/03/2022 20:56:09 nghophuc0410 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 34 15 ms 1872 KB
451727 17/03/2022 14:00:29 ninhducnam HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 35 1093 ms 2564 KB
449188 12/03/2022 08:31:25 datmap_C HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
448160 09/03/2022 15:50:54 (ban vì tội chép code) HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
448016 08/03/2022 17:15:22 kimtrau_tvn HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
448015 08/03/2022 17:14:52 kimtrau_tvn HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 45 15 ms 1928 KB
448013 08/03/2022 17:13:16 kimtrau_tvn HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1132 KB
448011 08/03/2022 17:11:58 kimtrau_tvn HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1132 KB
448010 08/03/2022 17:10:39 kimtrau_tvn HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1132 KB
447425 06/03/2022 16:13:31 BảoDP HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
447415 06/03/2022 16:01:15 BảoDP HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 2576 KB
447414 06/03/2022 16:00:24 BảoDP HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 2576 KB
447284 06/03/2022 08:58:41 dũng2708 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
447282 06/03/2022 08:56:00 dũng2708 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 2628 KB
447277 06/03/2022 08:45:22 dũng2708 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 35 1093 ms 2584 KB
447276 06/03/2022 08:43:45 dũng2708 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 34 1078 ms 2580 KB
447275 06/03/2022 08:42:09 dũng2708 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 34 1093 ms 2564 KB
445644 26/02/2022 09:09:12 dang7rickroll HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
442938 16/02/2022 12:23:27 nguyentien2007 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
442477 14/02/2022 20:59:17 ChoiXongDi HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
442471 14/02/2022 20:44:40 ChoiXongDi HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 46 ms 1132 KB
442468 14/02/2022 20:39:07 ChoiXongDi HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 46 ms 1132 KB
442465 14/02/2022 20:34:33 ChoiXongDi HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 35 1093 ms 1880 KB
442461 14/02/2022 20:25:20 ChoiXongDi HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 35 1078 ms 1872 KB
442128 14/02/2022 08:46:44 (ban vì tội chép code) HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
440569 10/02/2022 07:34:28 cbl_Hoang HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
440568 10/02/2022 07:32:37 cbl_Hoang HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1132 KB
440029 07/02/2022 10:29:42 dkhoi2312 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
435980 09/01/2022 20:44:52 tuanproe HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
435966 09/01/2022 20:17:03 hung2007ng HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
435965 09/01/2022 20:14:28 hung2007ng HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 1996 KB
435948 09/01/2022 15:19:39 hung2007ng HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
435528 06/01/2022 17:07:06 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
435527 06/01/2022 17:05:47 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435526 06/01/2022 16:57:10 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1684 KB
435525 06/01/2022 16:52:57 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 872 KB
435524 06/01/2022 16:48:51 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 920 KB
435523 06/01/2022 16:47:25 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 1132 KB
435522 06/01/2022 16:43:27 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 920 KB
435521 06/01/2022 16:35:54 thanhdhhl HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 908 KB
434408 28/12/2021 05:46:26 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
434406 28/12/2021 05:44:23 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1148 KB
434404 28/12/2021 05:42:54 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
434403 28/12/2021 05:42:41 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
434377 27/12/2021 23:05:55 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1132 KB
434376 27/12/2021 23:03:47 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
434375 27/12/2021 22:05:06 buinguyentink63lvt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1132 KB
430906 07/12/2021 16:14:27 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 34 15 ms 1032 KB
430905 07/12/2021 16:13:56 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1056 KB
430902 07/12/2021 16:09:14 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Time limit exceed on test 34 1078 ms 2768 KB
430901 07/12/2021 16:07:34 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1176 KB
430900 07/12/2021 16:04:52 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1208 KB
430899 07/12/2021 16:04:36 phatbro118 HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
425663 16/11/2021 09:21:36 ntphongmq HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
425660 16/11/2021 09:15:39 ntphongmq HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Time limit exceed on test 35 1093 ms 2728 KB
425659 16/11/2021 09:11:20 ntphongmq HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Time limit exceed on test 35 1109 ms 2728 KB
424928 14/11/2021 16:36:31 bao17307 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
424926 14/11/2021 16:33:05 bao17307 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 35 15 ms 1084 KB
424067 10/11/2021 21:26:28 hajdcx5 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
424065 10/11/2021 21:23:55 hajdcx5 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1056 KB
424064 10/11/2021 21:18:33 hajdcx5 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1056 KB
424063 10/11/2021 21:17:42 hajdcx5 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 34 15 ms 1056 KB
419848 25/10/2021 10:15:14 thanhvts123 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
419844 25/10/2021 10:14:58 sonhai HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
419842 25/10/2021 10:13:23 sonhai HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Wrong answer on test 45 15 ms 1104 KB
419812 25/10/2021 09:57:00 sonhai HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Time limit exceed on test 35 1093 ms 1844 KB
419181 21/10/2021 10:20:48 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
419177 21/10/2021 10:17:27 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 45 15 ms 1456 KB
419174 21/10/2021 10:11:04 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 992 KB
417389 15/10/2021 08:12:20 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1980 KB
417388 15/10/2021 08:12:02 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
417386 15/10/2021 08:10:22 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1096 KB
417381 15/10/2021 08:08:23 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1080 KB
417373 15/10/2021 08:02:01 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
414840 06/10/2021 07:59:40 Luongvantuananh HTTP - Học Tài Thi Phận Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
412228 30/09/2021 22:57:57 NTD HTTP - Học Tài Thi Phận Python 3 Accepted 109 ms 8172 KB
412226 30/09/2021 22:57:02 NTD HTTP - Học Tài Thi Phận Python 3 Runtime error on test 1 171 ms 8012 KB
412202 30/09/2021 21:43:21 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
412196 30/09/2021 21:37:29 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 45 15 ms 2028 KB
412194 30/09/2021 21:35:30 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
410540 29/09/2021 09:56:02 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 39 15 ms 1932 KB
410494 28/09/2021 23:13:18 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 2024 KB
410493 28/09/2021 23:12:42 thanhmai1 HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1964 KB
409905 27/09/2021 14:02:43 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 15 ms 1888 KB
409904 27/09/2021 13:39:29 huynhtananhphat HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Time limit exceed on test 35 1093 ms 2576 KB
409365 24/09/2021 21:04:06 lehieu HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
409001 24/09/2021 08:32:50 ngohuynhtham HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
Trang  [1] 2 3 ... 12 13
Back to Top