Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
462174 04/06/2022 18:19:53 minh11072008 tpaper - tpaper GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
462173 04/06/2022 18:19:30 minh11072008 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
459177 06/05/2022 18:48:56 hoangvinci tpaper - tpaper Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1552 KB
456283 09/04/2022 10:30:12 pvnminh tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
453946 30/03/2022 14:59:22 trungkien tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1272 KB
453666 27/03/2022 22:38:02 Lemon001 tpaper - tpaper GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
453664 27/03/2022 22:36:53 Lemon001 tpaper - tpaper GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453636 27/03/2022 19:46:07 phamhieutinlvt tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 2612 KB
453635 27/03/2022 19:42:26 phamhieutinlvt tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 31 ms 2604 KB
453634 27/03/2022 19:33:00 phamhieutinlvt tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
453526 26/03/2022 16:04:14 Ngânnn tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2600 KB
453525 26/03/2022 15:58:15 Ngânnn tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1016 KB
453457 25/03/2022 20:53:09 zxe567 tpaper - tpaper GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453456 25/03/2022 20:52:10 zxe567 tpaper - tpaper GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
453455 25/03/2022 20:51:39 zxe567 tpaper - tpaper GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
453368 24/03/2022 21:08:33 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
453367 24/03/2022 21:08:19 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
453366 24/03/2022 20:59:53 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 49 15 ms 2648 KB
453365 24/03/2022 20:59:17 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
453364 24/03/2022 20:48:39 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 2644 KB
453363 24/03/2022 20:43:57 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 47 15 ms 2652 KB
453362 24/03/2022 20:34:54 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 47 15 ms 2656 KB
453361 24/03/2022 20:09:27 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Runtime error on test 47 15 ms 2980 KB
453360 24/03/2022 20:08:04 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2656 KB
453359 24/03/2022 20:01:07 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Runtime error on test 47 15 ms 2988 KB
453358 24/03/2022 19:58:22 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 40 15 ms 2652 KB
453356 24/03/2022 19:53:22 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 31 15 ms 2632 KB
453355 24/03/2022 19:49:26 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 30 15 ms 2632 KB
453354 24/03/2022 19:43:49 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 27 15 ms 2640 KB
453353 24/03/2022 19:20:19 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 2628 KB
453352 24/03/2022 19:17:55 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2628 KB
453351 24/03/2022 19:13:32 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 2628 KB
453253 24/03/2022 16:34:18 quanvhoah tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2624 KB
453209 24/03/2022 03:28:11 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Accepted 15 ms 2720 KB
453208 24/03/2022 03:21:35 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Memory limit exceed on test 2 109 ms 166400 KB
453207 24/03/2022 02:56:26 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 49 15 ms 2676 KB
453145 23/03/2022 21:11:30 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 47 15 ms 2656 KB
453136 23/03/2022 20:08:44 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 2660 KB
453133 23/03/2022 19:45:48 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 47 15 ms 2656 KB
453132 23/03/2022 19:44:28 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 43 15 ms 2656 KB
453130 23/03/2022 19:26:59 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 46 15 ms 2652 KB
453128 23/03/2022 19:21:40 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 41 15 ms 2652 KB
453127 23/03/2022 19:20:06 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2868 KB
453123 23/03/2022 18:30:27 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 27 15 ms 2656 KB
453122 23/03/2022 18:18:34 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 28 15 ms 2660 KB
453121 23/03/2022 18:12:09 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2664 KB
453120 23/03/2022 18:08:37 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2664 KB
453119 23/03/2022 18:03:09 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 2668 KB
453118 23/03/2022 18:00:23 CongHao tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 2668 KB
449128 11/03/2022 21:49:30 tainb1 tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1212 KB
443814 18/02/2022 16:20:32 LoadedHippyD tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
442763 15/02/2022 16:26:14 huy1 tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 17 31 ms 2908 KB
442759 15/02/2022 16:19:11 huy1 tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 16 171 ms 65072 KB
442757 15/02/2022 16:18:16 huy1 tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 2968 KB
441641 13/02/2022 00:37:24 huy1 tpaper - tpaper Python 2 Wrong answer on test 1 93 ms 1608 KB
440865 10/02/2022 15:38:33 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 2616 KB
440338 08/02/2022 22:53:46 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 2616 KB
440054 07/02/2022 13:50:52 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 21 15 ms 2844 KB
440053 07/02/2022 13:48:35 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 20 15 ms 2840 KB
440009 07/02/2022 09:46:39 L9vienhdt tpaper - tpaper GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
439925 06/02/2022 17:17:23 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 20 15 ms 2844 KB
439924 06/02/2022 17:16:37 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 20 15 ms 2836 KB
439920 06/02/2022 16:11:08 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 20 15 ms 2844 KB
439917 06/02/2022 16:09:28 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 16 15 ms 2808 KB
439914 06/02/2022 15:58:08 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 18 15 ms 2824 KB
439913 06/02/2022 15:56:13 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Runtime error on test 17 15 ms 2824 KB
439912 06/02/2022 15:52:55 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Runtime error on test 16 15 ms 2824 KB
439911 06/02/2022 15:52:08 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
439910 06/02/2022 15:47:56 kcHeu_C tpaper - tpaper Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
438595 26/01/2022 14:28:51 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2616 KB
438590 26/01/2022 14:22:58 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 880 KB
438459 25/01/2022 16:03:19 kimtrau_tvn tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
437288 18/01/2022 08:21:47 hai2k7 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
437068 16/01/2022 20:13:29 nguyentien2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
436811 14/01/2022 20:14:54 hai2k7 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
436810 14/01/2022 20:14:25 hai2k7 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435870 08/01/2022 16:17:10 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 1880 KB
435038 02/01/2022 20:14:47 hajdcx5 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
434366 27/12/2021 20:49:37 taintedsilk tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 17 46 ms 31020 KB
434365 27/12/2021 20:43:32 taintedsilk tpaper - tpaper Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 7812 KB
434364 27/12/2021 20:06:06 buinguyentink63lvt tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2664 KB
434361 27/12/2021 19:41:43 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
434360 27/12/2021 19:41:24 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
434358 27/12/2021 19:35:19 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2620 KB
434357 27/12/2021 19:34:51 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 2628 KB
434349 27/12/2021 17:51:35 buinguyentink63lvt tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
433482 18/12/2021 21:55:14 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
432174 10/12/2021 15:39:10 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
432168 10/12/2021 15:35:55 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
430821 07/12/2021 09:02:22 tuanlinh18904 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
430773 06/12/2021 18:35:06 lqd230609 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
430704 06/12/2021 15:50:32 (ban vì tội chép code) tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
430666 06/12/2021 15:04:45 trinhlekieutrang tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
430663 06/12/2021 15:04:23 trinhlekieutrang tpaper - tpaper GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
430481 04/12/2021 17:30:18 ducdth15 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
429625 03/12/2021 21:55:42 a522KienTH tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
429503 03/12/2021 10:35:11 nguyentien2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
428485 29/11/2021 15:18:29 hung2007 tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
428426 29/11/2021 09:30:32 thanhthor81 tpaper - tpaper GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
428414 28/11/2021 20:04:16 TuanMinhZ tpaper - tpaper GNU C++11 Wrong answer on test 23 15 ms 2468 KB
Trang  [1] 2
Back to Top