Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
463823 18/06/2022 18:03:33 nhathao2003 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 468 ms 2624 KB
463822 18/06/2022 17:59:44 nhathao2003 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2840 KB
461981 02/06/2022 13:24:11 thienar42 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 812 ms 9336 KB
461980 02/06/2022 13:22:25 thienar42 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 796 ms 8916 KB
461979 02/06/2022 12:09:19 hoangviet101 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Accepted 515 ms 2620 KB
461862 01/06/2022 12:23:07 hoangviet101 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 2620 KB
461861 01/06/2022 12:11:59 hoangviet101 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 421 ms 2620 KB
461860 01/06/2022 12:10:29 hoangviet101 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
461803 31/05/2022 21:14:31 thienar42 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Runtime error on test 2 93 ms 5728 KB
461765 31/05/2022 12:01:22 hoangviet101 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 359 ms 2612 KB
460545 21/05/2022 21:22:03 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2636 KB
460265 18/05/2022 10:10:19 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 2636 KB
460264 18/05/2022 10:07:07 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2628 KB
459423 09/05/2022 17:49:56 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Accepted 515 ms 2580 KB
459391 09/05/2022 01:05:21 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 2580 KB
459390 09/05/2022 01:03:33 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
459389 09/05/2022 01:02:54 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
459388 09/05/2022 01:02:15 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
459227 07/05/2022 13:00:02 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459226 07/05/2022 12:59:38 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
459225 07/05/2022 12:57:47 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459223 07/05/2022 12:47:23 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 421 ms 2584 KB
459209 07/05/2022 09:03:52 lqd230609 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 468 ms 2580 KB
458467 27/04/2022 18:37:39 thongph AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 956 KB
458030 22/04/2022 14:15:17 Ngânnn AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
457891 21/04/2022 19:57:15 thienar42 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 750 ms 9232 KB
456621 11/04/2022 23:50:49 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Accepted 468 ms 2620 KB
456620 11/04/2022 23:47:05 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2608 KB
456618 11/04/2022 23:40:58 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 421 ms 2612 KB
456612 11/04/2022 23:31:03 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2836 KB
456608 11/04/2022 23:21:22 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2836 KB
456607 11/04/2022 23:15:31 nguyenphungthinh2007 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 2596 KB
453058 22/03/2022 22:00:52 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
453057 22/03/2022 21:53:13 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 5800 KB
453056 22/03/2022 21:52:50 Manh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Time limit exceed on test 2 1015 ms 8188 KB
453055 22/03/2022 21:51:17 Manh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8168 KB
453054 22/03/2022 21:35:16 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 5768 KB
453053 22/03/2022 21:32:30 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 5756 KB
453052 22/03/2022 21:31:12 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 78 ms 5760 KB
453051 22/03/2022 21:30:23 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 5740 KB
453050 22/03/2022 21:29:32 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 5724 KB
453049 22/03/2022 21:28:57 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 5756 KB
453048 22/03/2022 21:24:22 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 5792 KB
453047 22/03/2022 21:23:13 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 6856 KB
453046 22/03/2022 21:14:42 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 5764 KB
453042 22/03/2022 20:57:36 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 5740 KB
453038 22/03/2022 20:54:47 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 7360 KB
453036 22/03/2022 20:52:12 phuoduong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 7120 KB
451792 17/03/2022 17:33:47 vungocthienhh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 1924 KB
451790 17/03/2022 17:32:11 vungocthienhh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2152 KB
451635 17/03/2022 09:20:15 ninhducnam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
451371 16/03/2022 11:12:43 ti30_tam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 78 ms 1876 KB
451339 16/03/2022 09:55:09 ti30_tam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 1940 KB
451326 16/03/2022 09:50:34 ti30_tam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1876 KB
450765 15/03/2022 08:39:49 vungocthienhh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 1928 KB
450764 15/03/2022 08:38:17 vungocthienhh AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
449920 14/03/2022 11:28:19 ti30_tam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2176 KB
449894 14/03/2022 11:11:22 ti30_tam AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2176 KB
449888 14/03/2022 11:08:51 (ban vì tội chép code) AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2628 KB
448438 10/03/2022 10:31:55 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
448434 10/03/2022 10:29:40 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2624 KB
448424 10/03/2022 10:15:09 I_Love_The_Mystery AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2632 KB
448383 10/03/2022 09:05:26 Wewoo AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 250 ms 1948 KB
448376 10/03/2022 09:00:09 Wewoo AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2176 KB
448082 09/03/2022 07:28:05 haha01 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 421 ms 1928 KB
448081 09/03/2022 07:27:15 Gnoah AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Accepted 453 ms 1932 KB
448080 09/03/2022 07:24:45 haha01 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 421 ms 1932 KB
448079 09/03/2022 07:19:22 Gnoah AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 1932 KB
448078 09/03/2022 07:18:59 Gnoah AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
448076 09/03/2022 07:13:57 Gnoah AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2156 KB
448075 09/03/2022 07:13:33 Gnoah AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
447122 04/03/2022 21:55:39 n2loclm AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 2616 KB
446974 04/03/2022 14:48:40 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 406 ms 1936 KB
446973 04/03/2022 14:47:24 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 421 ms 1936 KB
446971 04/03/2022 14:38:24 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 406 ms 1936 KB
446970 04/03/2022 14:37:29 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1046 ms 1928 KB
446968 04/03/2022 14:32:53 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 406 ms 1940 KB
446967 04/03/2022 14:30:46 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 421 ms 1940 KB
446966 04/03/2022 14:28:10 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 0 ms 2164 KB
446964 04/03/2022 14:24:59 ngsonhai AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 421 ms 1940 KB
445428 25/02/2022 14:25:36 kimtrau_tvn AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2156 KB
445424 25/02/2022 14:15:21 kimtrau_tvn AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 375 ms 1936 KB
444794 22/02/2022 20:44:54 khanhtoan AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
444740 22/02/2022 16:39:22 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Accepted 281 ms 2772 KB
444738 22/02/2022 16:35:46 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 203 ms 2772 KB
444736 22/02/2022 16:33:19 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 250 ms 2772 KB
444700 22/02/2022 14:41:41 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 468 ms 1936 KB
444698 22/02/2022 14:39:24 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 234 ms 2772 KB
444697 22/02/2022 14:35:43 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 250 ms 2772 KB
444694 22/02/2022 14:31:02 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 281 ms 2772 KB
444682 22/02/2022 13:45:46 kcHeu_C AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 2816 KB
444591 21/02/2022 20:19:31 bao AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
444590 21/02/2022 19:55:17 bao AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
444589 21/02/2022 19:51:57 bao AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 944 KB
442545 15/02/2022 06:50:08 nguyenviethung AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
442543 15/02/2022 06:49:58 nguyenviethung AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442399 14/02/2022 17:44:39 13erserk AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 1936 KB
442398 14/02/2022 17:38:00 13erserk AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Runtime error on test 2 0 ms 2164 KB
442015 13/02/2022 21:40:11 khang_nb1 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 2616 KB
442014 13/02/2022 21:38:43 khang_nb1 AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Wrong answer on test 2 390 ms 2616 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top