Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464354 29/06/2022 08:52:52 thaitrieunam123 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
464353 29/06/2022 08:51:14 thaitrieunam123 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2600 KB
464351 29/06/2022 00:03:01 taminhhieu911 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2628 KB
464049 26/06/2022 10:26:06 Hsjsnsud1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
464048 26/06/2022 10:22:36 Hsjsnsud1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1920 KB
464041 25/06/2022 16:53:44 Hsjsnsud1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
463951 22/06/2022 11:39:44 Hsjsnsud1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1928 KB
463950 22/06/2022 11:39:11 Hsjsnsud1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1928 KB
463818 18/06/2022 17:46:28 nhathao2003 TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
461641 30/05/2022 14:48:47 duydz9b1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
461640 30/05/2022 14:47:29 duydz9b1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1944 KB
461639 30/05/2022 14:46:41 duydz9b1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1940 KB
461638 30/05/2022 14:45:44 duydz9b1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1940 KB
460773 25/05/2022 13:32:14 hoangviet101 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
460717 24/05/2022 19:40:14 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
460716 24/05/2022 19:39:08 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2996 KB
460715 24/05/2022 19:34:35 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2996 KB
460714 24/05/2022 19:31:28 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2992 KB
460713 24/05/2022 19:29:39 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3032 KB
460712 24/05/2022 19:29:22 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
460393 19/05/2022 21:06:02 nkhang1003 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
460392 19/05/2022 21:04:04 Đd2009 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2580 KB
460391 19/05/2022 21:03:28 khoinguyen TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
460390 19/05/2022 21:03:12 khoinguyen TRIMOD - Số dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460389 19/05/2022 21:03:06 phna21 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
460387 19/05/2022 21:01:56 nguyenbanhatminh TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2572 KB
460385 19/05/2022 21:00:44 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
460384 19/05/2022 21:00:40 Đd2009 TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 46 ms 2848 KB
460382 19/05/2022 20:58:34 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460381 19/05/2022 20:57:57 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460380 19/05/2022 20:56:12 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2612 KB
460379 19/05/2022 20:55:34 khoinguyen TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 2848 KB
460378 19/05/2022 20:55:21 kyanh11 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
460377 19/05/2022 20:55:16 phna21 TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2848 KB
460375 19/05/2022 20:53:44 kyanh11 TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 2848 KB
460373 19/05/2022 20:53:35 phna21 TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2844 KB
460370 19/05/2022 20:52:25 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2588 KB
460369 19/05/2022 20:51:47 phna21 TRIMOD - Số dư GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2844 KB
460368 19/05/2022 20:51:30 thaihoanghuy TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2588 KB
460364 19/05/2022 20:49:03 thien13579 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2616 KB
460361 19/05/2022 20:47:24 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
460359 19/05/2022 20:46:30 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2616 KB
460358 19/05/2022 20:46:02 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2620 KB
460353 19/05/2022 20:43:24 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 3396 KB
460350 19/05/2022 20:37:46 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2576 KB
460347 19/05/2022 20:35:35 vaas TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2568 KB
460339 19/05/2022 20:22:24 nguyenbanhatminh TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
460173 16/05/2022 22:48:00 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
459942 15/05/2022 10:47:49 lqd230609 TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
459707 11/05/2022 16:34:49 a519ManTT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
459587 10/05/2022 21:13:01 a519ManTT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2568 KB
459176 06/05/2022 18:43:24 hoangvinci TRIMOD - Số dư Python 3 Accepted 93 ms 7084 KB
458646 29/04/2022 14:38:33 minhkhoi TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2600 KB
458645 29/04/2022 14:33:28 minhkhoi TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2600 KB
458644 29/04/2022 14:31:48 minhkhoi TRIMOD - Số dư GNU C++ Time limit exceed on test 1 1015 ms 2604 KB
458525 28/04/2022 00:14:19 thongph TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2604 KB
458524 28/04/2022 00:13:25 thongph TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2572 KB
458522 28/04/2022 00:10:36 thongph TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2604 KB
458197 24/04/2022 00:36:03 L8nguyenquangthong1704 TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 125 ms 8092 KB
458196 24/04/2022 00:31:04 L8nguyenquangthong1704 TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 7336 KB
457788 19/04/2022 21:48:36 trantrikientybg TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3224 KB
457352 15/04/2022 16:09:13 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2624 KB
457351 15/04/2022 16:08:46 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2632 KB
456709 12/04/2022 16:44:16 thienar42 TRIMOD - Số dư Python 3 Accepted 109 ms 4656 KB
456663 12/04/2022 13:03:29 mahalris_2006 TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 4732 KB
456662 12/04/2022 13:03:08 mahalris_2006 TRIMOD - Số dư Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 4592 KB
456661 12/04/2022 13:01:29 mahalris_2006 TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 4712 KB
456660 12/04/2022 13:00:34 mahalris_2006 TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 4760 KB
456659 12/04/2022 12:59:33 mahalris_2006 TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 4932 KB
456641 12/04/2022 10:11:11 Duy_cop_code TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
456598 11/04/2022 22:54:42 nguyenphungthinh2007 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
455552 06/04/2022 08:29:48 lptcutexinhxan TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2596 KB
455491 05/04/2022 21:27:49 letrananhthu2k34 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2608 KB
453715 28/03/2022 15:49:38 hoacomay2009 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
453714 28/03/2022 15:48:33 hoacomay2009 TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2576 KB
453508 26/03/2022 14:51:23 Ngânnn TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2580 KB
453239 24/03/2022 16:08:18 thanhmai1 TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 0 ms 2604 KB
453014 22/03/2022 19:32:30 Manh TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 5056 KB
453013 22/03/2022 19:31:04 Manh TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 4980 KB
453012 22/03/2022 19:24:10 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 4892 KB
453011 22/03/2022 19:20:44 phuoduong TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 4920 KB
453010 22/03/2022 19:20:08 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 4964 KB
453009 22/03/2022 19:16:19 Manh TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 4952 KB
453008 22/03/2022 19:15:25 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 4972 KB
453007 22/03/2022 19:15:19 Manh TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 5064 KB
453006 22/03/2022 19:14:24 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 5040 KB
453005 22/03/2022 19:14:07 Manh TRIMOD - Số dư Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 7208 KB
453004 22/03/2022 19:13:56 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 4904 KB
453003 22/03/2022 19:13:10 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 4920 KB
453002 22/03/2022 19:11:54 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 4844 KB
453001 22/03/2022 19:10:51 baoviet TRIMOD - Số dư Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 8244 KB
452715 21/03/2022 19:15:44 zxe567 TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2640 KB
452331 21/03/2022 02:19:34 Vinhdinhkhongnghien TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
452330 21/03/2022 02:16:16 Vinhdinhkhongnghien TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1912 KB
452329 21/03/2022 02:15:22 Vinhdinhkhongnghien TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1912 KB
451599 17/03/2022 08:38:07 ninhducnam TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2596 KB
451597 17/03/2022 08:36:40 ninhducnam TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2596 KB
451399 16/03/2022 12:56:36 BaoAn_Pascal TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 1916 KB
451398 16/03/2022 12:46:57 BaoAn_Pascal TRIMOD - Số dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1920 KB
450763 15/03/2022 08:38:01 TTMinhhh TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1940 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top