Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464369 29/06/2022 09:19:12 thaitrieunam123 notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
463817 18/06/2022 17:42:59 nhathao2003 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 944 KB
463244 09/06/2022 19:50:13 n1kietlt notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
461571 29/05/2022 18:54:31 minhlqd notyet - Not Yet Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1576 KB
461570 29/05/2022 18:54:14 minhlqd notyet - Not Yet GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
461569 29/05/2022 18:53:03 minhlqd notyet - Not Yet GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
461156 28/05/2022 12:17:00 obamagaming108 notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
458874 02/05/2022 06:33:12 hoangvinci notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
458867 01/05/2022 23:02:36 hoangvinci notyet - Not Yet Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
458866 01/05/2022 23:02:26 hoangvinci notyet - Not Yet Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
457859 21/04/2022 07:44:25 phuongkhanh07 notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
457843 20/04/2022 21:33:41 Vinhdinhkhongnghien notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
457842 20/04/2022 21:31:31 Vinhdinhkhongnghien notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
456948 13/04/2022 20:40:25 0818760665son notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
456276 09/04/2022 10:26:20 pvnminh notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
456274 09/04/2022 10:25:57 pvnminh notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
456273 09/04/2022 10:25:31 pvnminh notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
455885 07/04/2022 21:14:24 phuongannh notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
455354 05/04/2022 10:15:13 a521LongNT notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
454236 31/03/2022 10:58:29 duyquoctran notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1164 KB
453510 26/03/2022 14:57:46 Ngânnn notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
453509 26/03/2022 14:54:56 Ngânnn notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
453113 23/03/2022 16:08:37 idunno notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453112 23/03/2022 16:07:54 trunghieuthcsquocthai notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453111 23/03/2022 16:07:35 trunghieuthcsquocthai notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
453110 23/03/2022 16:07:25 idunno notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
453083 23/03/2022 10:48:13 idunno notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
453082 23/03/2022 10:46:25 idunno notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
452997 22/03/2022 16:58:58 BảoDP notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
452714 21/03/2022 19:14:19 zxe567 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
452338 21/03/2022 08:14:07 Vinhdinhkhongnghien notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
452336 21/03/2022 08:10:18 Vinhdinhkhongnghien notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
451603 17/03/2022 08:54:13 ninhducnam notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
451602 17/03/2022 08:53:42 ninhducnam notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
451361 16/03/2022 10:28:36 lengoctrachh notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
451359 16/03/2022 10:27:50 lengoctrachh notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
451357 16/03/2022 10:27:07 lengoctrachh notyet - Not Yet GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
451237 15/03/2022 20:37:53 ZEDXER notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
450124 14/03/2022 16:01:32 minhchauhh notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
450107 14/03/2022 15:36:49 TTMinhhh notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
449747 14/03/2022 09:43:49 as9508 notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
449746 14/03/2022 09:42:39 as9508 notyet - Not Yet Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
449695 14/03/2022 08:12:59 Gnoah notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
448579 10/03/2022 19:36:28 dũng2708 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
447383 06/03/2022 15:25:18 trantrikientybg notyet - Not Yet Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 980 KB
445078 24/02/2022 08:09:41 cbl_Hoang notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
444858 23/02/2022 12:49:16 chilengaming notyet - Not Yet Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1220 KB
444540 21/02/2022 17:34:39 dũng2708 notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
443065 16/02/2022 21:30:51 dũng2708 notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
443063 16/02/2022 21:27:34 dũng2708 notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
443061 16/02/2022 21:20:43 Null notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
441928 13/02/2022 17:28:33 k_rse notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
441622 13/02/2022 00:14:48 huy1 notyet - Not Yet Python 2 Accepted 93 ms 8084 KB
440787 10/02/2022 14:58:28 hung2007 notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
440759 10/02/2022 14:46:13 hung2007 notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
440702 10/02/2022 14:07:15 hung2007 notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
440188 08/02/2022 09:17:07 NTD notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1568 KB
440186 08/02/2022 09:16:46 NTD notyet - Not Yet Python 3 Accepted 78 ms 1568 KB
440007 07/02/2022 09:46:08 L9vienhdt notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
439872 06/02/2022 11:00:06 kcHeu_C notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
439443 01/02/2022 00:11:18 phuongannh notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 64 KB
439090 28/01/2022 09:21:11 penny60021131 notyet - Not Yet GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2800 KB
438297 24/01/2022 19:08:03 kimtrau_tvn notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1040 KB
438287 24/01/2022 17:24:48 phamhieutinlvt notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
437908 22/01/2022 15:39:02 maiphuonggvv notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
437614 20/01/2022 15:53:34 dung99kh12 notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1188 KB
437612 20/01/2022 15:53:19 Obitohanagaki notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1032 KB
437519 19/01/2022 20:56:06 Okitasouji1 notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1040 KB
437233 17/01/2022 21:11:20 phamhieutinlvt notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 932 KB
437232 17/01/2022 21:11:02 phamhieutinlvt notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435244 04/01/2022 15:08:48 buicongthanhgiathanh notyet - Not Yet GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
435037 02/01/2022 20:13:56 hajdcx5 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
434348 27/12/2021 17:50:11 buinguyentink63lvt notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
433779 22/12/2021 10:47:08 baonb789 notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
433207 18/12/2021 09:58:06 nguyenthanhnhan91088 notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
433204 18/12/2021 09:57:10 nguyenthanhnhan91088 notyet - Not Yet Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
433201 18/12/2021 09:56:36 NoOneCanStopMe notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
432351 12/12/2021 14:32:30 mamap_b notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
432309 11/12/2021 16:27:24 BaoAn_Pascal notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
430771 06/12/2021 18:34:20 lqd230609 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
430501 04/12/2021 21:02:45 Ntnvlog notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1288 KB
429637 04/12/2021 06:54:44 hungeazyITistrue0708 notyet - Not Yet Free Pascal Accepted 0 ms 1020 KB
429622 03/12/2021 21:52:07 n1longlth notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
429621 03/12/2021 21:51:00 n1longlth notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
429618 03/12/2021 21:48:39 n1longlth notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
429613 03/12/2021 21:45:03 a522KienTH notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
429611 03/12/2021 21:43:26 a522KienTH notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
428784 30/11/2021 22:18:06 datmap_C notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
428781 30/11/2021 22:16:27 hehe1234 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1000 KB
428507 29/11/2021 15:37:24 hung2007ng notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428505 29/11/2021 15:35:47 phuongannh notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
428492 29/11/2021 15:22:31 trinhlekieutrang notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
428471 29/11/2021 15:12:45 ngo_hoangdieu notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
428469 29/11/2021 15:12:02 nguyentien2007 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
428467 29/11/2021 15:11:40 ducdth15 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
428466 29/11/2021 15:11:38 (ban vì tội chép code) notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
428465 29/11/2021 15:07:57 (ban vì tội chép code) notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
428464 29/11/2021 15:07:32 hung2007 notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
428211 27/11/2021 17:55:23 I_Love_The_Mystery notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 892 KB
428196 27/11/2021 16:48:16 I_Love_The_Mystery notyet - Not Yet GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
Trang  [1] 2
Back to Top