Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
464409 29/06/2022 10:48:10 thaitrieunam123 notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
464408 29/06/2022 10:47:50 thaitrieunam123 notyet2 - not yet 2 GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2804 KB
464407 29/06/2022 10:47:38 thaitrieunam123 notyet2 - not yet 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
463815 18/06/2022 17:39:39 nhathao2003 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
463242 09/06/2022 19:42:00 n1kietlt notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
460543 21/05/2022 21:13:48 a521LongNT notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
460530 21/05/2022 14:32:53 a521LongNT notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
456753 12/04/2022 20:30:51 pvnminh notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
456752 12/04/2022 20:30:33 pvnminh notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
456751 12/04/2022 20:30:21 pvnminh notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
456298 09/04/2022 12:42:40 long114 notyet2 - not yet 2 Python 3 Wrong answer on test 1 140 ms 7412 KB
455374 05/04/2022 12:30:37 Obitohanagaki notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
454235 31/03/2022 10:58:01 duyquoctran notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
454234 31/03/2022 10:57:01 duyquoctran notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1256 KB
454233 31/03/2022 10:56:42 duyquoctran notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1264 KB
454232 31/03/2022 10:51:56 duyquoctran notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1260 KB
453524 26/03/2022 15:54:56 Ngânnn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
453523 26/03/2022 15:53:12 Ngânnn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
453124 23/03/2022 19:11:56 zxe567 notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
453115 23/03/2022 16:09:08 idunno notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453114 23/03/2022 16:09:01 trunghieuthcsquocthai notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453086 23/03/2022 11:00:11 Okitasouji1 notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1192 KB
452998 22/03/2022 16:59:24 BảoDP notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
452838 22/03/2022 07:12:25 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
452837 22/03/2022 07:10:37 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
452836 22/03/2022 07:09:19 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
452835 22/03/2022 07:08:59 Smith notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
451236 15/03/2022 20:37:38 ZEDXER notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
450758 15/03/2022 08:04:12 vungocthienhh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
450757 15/03/2022 08:02:55 vungocthienhh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2724 KB
450225 14/03/2022 17:37:13 lengoctrachh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
450224 14/03/2022 17:36:58 lengoctrachh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
450126 14/03/2022 16:01:57 minhchauhh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
450106 14/03/2022 15:36:29 TTMinhhh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
450104 14/03/2022 15:36:04 TTMinhhh notyet2 - not yet 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
449748 14/03/2022 09:44:31 as9508 notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1188 KB
449731 14/03/2022 09:27:52 ST_Sasuke74 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
449320 12/03/2022 19:11:43 Kamento notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
449319 12/03/2022 19:11:19 Kamento notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
449318 12/03/2022 19:11:05 Kamento notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
449317 12/03/2022 19:10:49 Kamento notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
449313 12/03/2022 18:02:09 dũng2708 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
449312 12/03/2022 18:01:43 dũng2708 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
449146 12/03/2022 07:05:06 Gnoah notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
446232 28/02/2022 15:39:31 giahan_C notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
446231 28/02/2022 15:39:04 giahan_C notyet2 - not yet 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
444907 23/02/2022 14:38:10 nguyenviethung notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1288 KB
444906 23/02/2022 14:37:56 nguyenviethung notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
444904 23/02/2022 14:37:39 nguyenviethung notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
444857 23/02/2022 12:47:59 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1292 KB
444856 23/02/2022 12:47:36 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1296 KB
444855 23/02/2022 12:47:26 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1356 KB
444854 23/02/2022 12:46:58 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
444853 23/02/2022 12:45:59 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
444846 23/02/2022 12:30:53 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1292 KB
444845 23/02/2022 12:25:34 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
444842 23/02/2022 12:13:27 chilengaming notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
443412 17/02/2022 13:20:52 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
443411 17/02/2022 13:20:44 Smith notyet2 - not yet 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
443340 17/02/2022 09:42:54 huynhyêuthúy1 notyet2 - not yet 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1160 KB
443042 16/02/2022 20:54:32 Null notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
442546 15/02/2022 06:50:27 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
442544 15/02/2022 06:50:08 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442542 15/02/2022 06:41:43 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
442541 15/02/2022 06:39:21 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
442540 15/02/2022 06:38:47 Smith notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
442101 14/02/2022 08:26:42 Giuồn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
441930 13/02/2022 17:28:57 k_rse notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
441568 12/02/2022 21:01:17 huy1 notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
441559 12/02/2022 20:49:09 huy1 notyet2 - not yet 2 Python 2 Wrong answer on test 1 109 ms 8036 KB
440693 10/02/2022 10:01:33 hung2007 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
440594 10/02/2022 08:21:43 hung2007 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
440185 08/02/2022 09:15:01 cbl_Hoang notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
440184 08/02/2022 09:13:36 cbl_Hoang notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
439845 06/02/2022 08:20:27 kcHeu_C notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1028 KB
439542 01/02/2022 16:34:19 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
439541 01/02/2022 16:32:13 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
439540 01/02/2022 16:31:40 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2928 KB
439539 01/02/2022 16:29:52 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
439538 01/02/2022 16:27:58 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
439535 01/02/2022 16:26:29 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2928 KB
439533 01/02/2022 16:22:48 hehe1234 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 912 KB
439496 01/02/2022 15:11:25 Obitohanagaki notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1008 KB
439401 30/01/2022 21:20:41 Ducphat51109 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
439400 30/01/2022 21:19:42 Ducphat51109 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
439399 30/01/2022 21:17:45 Ducphat51109 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 900 KB
439398 30/01/2022 21:16:59 Ducphat51109 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
439397 30/01/2022 21:15:41 Ducphat51109 notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
439395 30/01/2022 16:48:45 Obitohanagaki notyet2 - not yet 2 Free Pascal Accepted 0 ms 972 KB
438944 27/01/2022 14:44:57 kcHeu_C notyet2 - not yet 2 Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1080 KB
438939 27/01/2022 14:41:13 kcHeu_C notyet2 - not yet 2 Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1024 KB
438663 26/01/2022 16:07:57 NgocHan_C notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438066 23/01/2022 20:42:03 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
438065 23/01/2022 20:41:35 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438064 23/01/2022 20:41:14 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438063 23/01/2022 20:39:43 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438062 23/01/2022 20:38:39 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
438061 23/01/2022 20:37:57 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
438060 23/01/2022 20:34:52 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
438059 23/01/2022 20:33:29 kimtrau_tvn notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Trang  [1] 2
Back to Top