LỊCH HỌC ONLINE

admin - 05/04/2020

Các lớp học Online tại Tân Khoa
Học qua ứng dụng Zoom
Lớp 9 (dành cho các bạn chuẩn bị thi HSG9, TS10 LQĐ, Tin học trẻ, ...)
- Lịch học: 2-4-6 từ 19h00-21h00
- Thời gian bắt đầu: Đang học
- Group tham gia: Đã có group Messenger

Lớp CPP THCS Cơ bản (dành cho các bạn học C++ ở mức cơ bản)
- Lịch học: 3-5 từ 19h00-21h00
- Thời gian bắt đầu: Thứ 3, ngày 7/4/2020
- Group tham gia: Các em tham gia vào nhóm này để nhận bài học, ID & Pass để học online: https://www.facebook.com/groups/CPP.THCS.BASIC

Lớp CPP THCS Nâng cao (dành cho các bạn học C++ ở mức nâng cao)
- Lịch học: 2-4 từ 17h00-19h00
- Thời gian bắt đầu: Thứ 2 ngày 6/4/2020
- Group tham gia: Các em tham gia vào nhóm này để nhận bài học, ID & Pass để học online:https://www.facebook.com/groups/CPP.THCS.ADVANCED/

p/s: Các em có thể học nhiều lớp.

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top