Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 4
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 14
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 12
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 3
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 5
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 6
ARGUMENT Cãi Nhau 3
SEARCHING Thám Hiểm 4
POND Hồ Cá 2
SOLVE Giải phương trình 21
PIGGY Heo Đất 21
MAGNET Nam châm 45
MOOD Tâm Tư 4
CHOIBI Chơi Bi 14
DAYTG Dãy Tăng Giảm 31
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 6
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 4
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ c 14
THAP THÁP Tin học trẻ B, Toán 19
LT LŨY THỪA Tin học trẻ B, Toán 16
SORT SẮP XẾP Sắp xếp, String (chuỗi), Tin học trẻ B 42
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 9
STAIR CẦU THANG 3
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 5
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 50
NOTMED Tìm các số lớn nhất 5
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 72
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 63
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 18
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 39
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 55
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 71
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 68
AMINUM Số Ami 4
PRODUCT Phép Nhân 2
COUNTING Đếm Số Dãy 3
PAINTING Sơn Nhà 3
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 18
OPTIMAL Tìm x 1
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 14
SUMFACT Tổng Giai Thừa 2
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 2
HOUSING Mua Nhà 22
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 13
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết 2
VUONG Hình vuông Tin học trẻ B, Toán 56
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 39
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 79
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 13
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 33
XAUMIN Xâu min Duyệt CB, Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 0
TONGLE Tổng các chữ số lẻ Mức cơ bản, Tin học trẻ B 0
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 5
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 19
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 33
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 60
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 21
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 14
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 23
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 79
CSLN Chữ số lớn nhất. Tin học trẻ B 80
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 29
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 63
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 91
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 94
JPAIR JPAIR 13
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 5
SOCP Số chính phương HSG Lớp 12, Toán 8
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 15
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 5
TNGAME GAME 89
NPAIR Đếm cặp 2
INTERSECT INTERSECT 1
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 7
LATGACH Lát gạch BigNum 6
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 2
SPQ Số phú quý 42
HOUSE2 Xây Nhà 44
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 10
HANOI Tháp Hà Nội 2
FIBOMUL Dãy fibo nhân 10
KSUM SUMK 104
PLUSEZ Cấp số cộng 116
COMDIV Số ước chung 112
MAXOCC Max Occurrence 81
GIRLNUM Girl Numbers 4
LPDSTR Xâu LPD 6
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 7
BUYCAN Mua kẹo 34
KTHNUM Số thập phân thứ k 12
CNTPAIR Đếm cặp 55
DIVABLE Số số chia hết 114
MEANARR Dãy trung bình cộng 109
ROPASI Oẳn tù tì 139
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 0
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 3
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 22
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 41
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 15
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 70
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố Lớp 6, Mức độ dễ 79
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17 1
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 20
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 95
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 73
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 89
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 95
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 72
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 15
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 40
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 10
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 43
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 56
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 18
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 16
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 28
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 9
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 30
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 19
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 13
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 6
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 8
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 35
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 69
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 7
HOHANG Họ Hàng String (chuỗi) 9
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 29
HELLO Xin chào String (chuỗi) 52
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 33
FNUM FNUM String (chuỗi) 31
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 3
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 15
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 9
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 12
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 6
ORANGE Cam sành Hàm Yên 16
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 12
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 16
COMSTR Pretest COMSTR 3
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 42
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 57
ASPAL Pretest ASPAL 1
SOLPIN Pretest SOLPIN 8
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 82
PHANSO Phân số có giá trị nguyên HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 12
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 109
XKT Cắt xâu kí tự HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 17
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 50
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ 66
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 15
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 24
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 66
SINGER SINGER n^2 2
SINGERNNN SINGER n^3 3
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 5
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 81
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 12
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 18
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 39
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 31
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 6
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 10
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 12
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 70
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 74
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 74
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 67
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 43
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 0
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19 4
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 9
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 10
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 16
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 0
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 21
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 14
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 13
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 1
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 0
RESTORE RESTORE BigNum, Practice VOI'19 2
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 1
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 0
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 0
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 4
LPASS LPass Practice VOI'19 1
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 4
PALWAY PALWAY Practice VOI'19 1
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 3
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 1
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 1
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 4
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 0
BSR BSR Practice VOI'19 2
NUMSET Tập số Practice VOI'19 1
DEL DEL Practice VOI'19 5
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 4
TREE01 CÂY Practice VOI'19 4
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 4
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 0
CASTLE01 CASTLE Practice VOI'19 1
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 2
LAND Mua đất Practice VOI'19 3
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 2
INCMAT Học toán Practice VOI'19 2
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 4
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 0
FACTORS Factors Practice VOI'19 1
DNA DNA Practice VOI'19 1
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 4
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 9
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 5
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 0
BSF Giá sách Practice VOI'19 1
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 2
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 1
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 1
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 1
XH Xếp hình Practice VOI'19 1
SC Super Computer Practice VOI'19 3
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 2
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 4
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 2
COW01 Trại bò Practice VOI'19 1
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 26
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 37
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 8
COLOR Tô màu Practice VOI'19 2
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19 7
BRS BRS Practice VOI'19 3
BSEQ BSEQ Practice VOI'19 3
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 4
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Practice VOI'19 3
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 5
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 19
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 5
ADDS ADDS Practice VOI'19 11
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 0
ATM ATM Practice VOI'19 1
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 23
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 3
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19 6
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 3
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 1
GOLDS GOLDS Practice VOI'19 6
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 1
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 4
CSEQ CSEQ Practice VOI'19 15
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19 8
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 27
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 22
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quay lui, VOI 23
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 26
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 24
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 25
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 32
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 16
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 9
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 8
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19 5
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 1
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 1
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động 4
POSTMAN Postman Practice VOI'18 2
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 2
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18 4
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 0
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 5
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 12
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 3
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 1
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 2
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 2
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 8
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 4
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 2
NUMK NUMK Practice VOI'18 3
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 2
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18 5
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 3
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 4
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 4
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 33
EQUA Phương trình Practice VOI'18 7
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 5
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 1
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 4
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 2
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ Practice VOI'17 5
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 2
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 3
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 1
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 1
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 1
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 1
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 22
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 12
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 0
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 1
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 27
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 61
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 8
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 83
STABLE Ổn định DFS và BFS 21
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 1
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 6
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 14
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 3
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 5
BALANCE Cân thằng bằng Practice VOI'19 5
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 2
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 4
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 2
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 7
DOFF DOFF Mức cơ bản 41
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 85
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 61
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 0
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 1
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 1
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 0
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 4
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 0
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 5
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 12
EVA Sơ tán DFS và BFS 12
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 4
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 42
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 4
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 18
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 46
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 75
C06_06 Ước số chung C04_C05_C06 74
C06_05 C06_05 C04_C05_C06 68
C06_04 C06_04 C04_C05_C06 75
C06_07 Ước số chung lớn nhất C04_C05_C06 71
C06_03 C06_03 C04_C05_C06 72
C06_02 C06_02 C04_C05_C06 77
C06_01 C06_01 C04_C05_C06, Mức cơ bản 77
SUMK Tổng K 5
ZERO4 Zero-quadruple 5
NUMERALS Số học 14
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 5
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 25
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 31
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 23
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 68
DIVISORS01 Tìm ước số 3
VIKHUAN Vi khuẩn 4
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 45
C04_11 Số chính phương C04_C05_C06, Mức cơ bản 79
C04_10 Vị trí số lớn nhất C04_C05_C06, Mức cơ bản 73
C04_09 Sắp xếp 3 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 73
C04_08 Sắp xếp 2 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 75
C04_07 Tìm số trên vòng tròn C04_C05_C06, Mức cơ bản 60
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp C04_C05_C06, Mức cơ bản 74
C04_05 C04_05 C04_C05_C06, Mức cơ bản 71
C04_04 Tam giác vuông C04_C05_C06, Mức cơ bản 73
C04_03 Min của 4 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 73
C04_02 Max của 3 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 81
C04_01 Số chẵn C04_C05_C06, Mức cơ bản 84
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 61
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 80
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 63
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 61
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 78
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 77
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 73
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 53
ARR08 ARR08 Mảng cơ bản 48
ARR07 ARR07 Mảng cơ bản 45
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 81
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 84
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 79
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 84
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 87
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 57
FUTURE Số tương lai 00CB, Mức cơ bản 45
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 66
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 95
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 32
CB01 FIBO 00CB, Mức cơ bản 86
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 52
C05_11 Hình tam giác đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 56
C05_10 Hình chữ nhật rỗng C04_C05_C06, Mức cơ bản 74
C05_09 Hình vuông rỗng C04_C05_C06, Mức cơ bản 70
C05_08 Hình chữ nhật đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 78
C05_07 Hình vuông đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 77
C05_06 TBC chẵn C04_C05_C06, Mức cơ bản 68
C05_05 Số hoàn hảo C04_C05_C06, Mức cơ bản 63
C05_04 Số lượng ước số C04_C05_C06, Mức cơ bản 75
C05_03 Ước số C04_C05_C06, Mức cơ bản 80
C05_02 In lẻ C04_C05_C06 83
C05_01 In n số tự nhiên C04_C05_C06, Mức cơ bản 92
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 77
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 84
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 75
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 82
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 88
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 91
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 58
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 79
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 6
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 14
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 45
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 23
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 34
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 44
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 66
TILES Tree tiles 2
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 0
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 31
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 15
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 84
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 97
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 67
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 52
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 60
TONG Tổng A + B 102
Back to Top