Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
HTTP Học Tài Thi Phận Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 11
LCMPAIR Đếm Cặp LCM Toán 13
MAXMOD Số dư lớn nhất BT Cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 23
FINDGCD Tìm GCD Segment Tree, Stack, Queue, Deque, Toán 6
Part00 Accept 72
NUMORDER2 NUMORDER2 22
BEADS BEADS Quy hoạch động 17
Part14 Đánh lừa 144
Part13 Mùng mấy rồi 😕 Toán 80
Part12 Cá nục bơi trong bể nước Duyệt CB 30
Part11 Long long \'" String (chuỗi) 44
MEETING01 MEETING 1
MILK MILK 11
REPLACE REPLACE 10
SEGMENTS01 SEGMENTS 32
SEQK SEQK 17
SET SET 7
RECT03 RECT 14
POWER POWER 38
CHANGE01 CHANGE 20
CSTC2 CSTC2 57
BOARD02 BOARD 40
RECTANG RECTANGLES 38
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 30
COIN COIN 30
OANQUANE Ô ăn quan (bản dễ) Duyệt CB 9
OANQUANH Ô ăn quan (bản khó) Quay lui 0
DIVONE Division 1 04 Mức độ 4, BigNum, Số học, Toán 0
SUBMERSION Sự Phục Tùng BT Cơ bản, Mức cơ bản 168
DIVTWO Division 2 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Số học, Toán 3
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 56
AmiZero Số Không Ở Cuối 95
SSMOD3 Xâu con chia hết (Sub 3) 4
SSMOD2 Xâu con chia hết (Sub 2) 9
SSMOD1 Xâu con chia hết (Sub 1) 17
BARCODE2 BARCODE2 Quy hoạch động, Toán 5
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 72
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 3
PANCAKE PANCAKE 12
KONG Giải cứu công chúa 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Quy hoạch động 1
FRAME Khung ảnh 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Toán 160
COVGAM Thuốc diệt virus Covid-19 03 Mức độ 3, DFS và BFS, Union-Find Disjoint Set 20
ZIGZAG Khu rừng zigzag 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, Mức độ dễ 55
ILLUMINATI Illuminati 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, Tìm nhị phân 81
FUNTRIP Chuyến đi vui vẻ 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, String (chuỗi) 35
STRING*. Xử lý xâu ez 98
STT1403 Mua quà 0
LZCSH Định và YDS (bản khó) 2
LZCSE Định và YDS (bản dễ) 12
GCD GCD khác nhau 49
MODIFIED Bị Biến Đổi 86
NewGame Trò chơi mới Sắp xếp, Tìm nhị phân, Two Pointer 86
DAPCHAUE Định và Ami (bản dễ) 04 Mức độ 4, Bài tập về dãy bit 10
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 52
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 29
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 92
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 41
DAPCHAUH Định và Ami (bản khó) 04 Mức độ 4, Bài tập về bitmask 2
KNIGHTC Con Mã 6
BAHT Đổi Tiền BAHT 12
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 30
BOARD Bảng 45
THPTQG Luyện Thi 53
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 120
PROBLEM Bài tập 03 Mức độ 3, Toán 6
BOMBE Enigma 03 Mức độ 3, Toán 19
Meeting Cuộc gặp gỡ BT Cơ bản, Toán 149
Equal Cân Bằng Xâu 02 Mức độ 2, String (chuỗi) 88
Covid19 Hải và nghiên cứu về corona Tham lam 53
KiDCAT Kid và lũ mèo. Toán 5
KIDDP Kid và sự phụ thuộc. Dijkstra, Toán 4
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 27
1920W052 Bảng số Quay lui 17
1920W051 Ship hàng 31
MEDIAN Tìm số trung vị 02 Mức độ 2, Sắp xếp, Tham lam 31
TWOARR Hai mảng đặc biệt 19
THREESTR Bộ ba string 104
DiffArr Dãy khác nhau Tham lam 50
Rectangles Các hình chữ nhật Mức độ dễ, Sắp xếp, Toán 58
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 1
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 1
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 24
FUEL1902 Đổ xăng 0
SUM1902 Tìm đoạn con 45
CNTBIT Đếm số bit (bản bigint) 02 Mức độ 2, Bài tập về dãy bit 36
Kiến Kid và Kiến Mức cơ bản, Toán 3
GILDONG Chuỗi đối xứng dài nhất. 17
TOURS Du lịch Tham lam, Tìm nhị phân, Toán 13
DRAW1402E Định và Uyên (bản dễ) 106
LOVERS Người Tình 3
DRAW1402H Định và Uyên (bản khó) BT Cơ bản, Mức cơ bản 14
ARRAYGAME Trò chơi trên mảng Segment Tree, Toán 2
CAKE1402 Bánh bông lan trứng muối BIT-Binary Indexed Tree 34
Chess Cờ cá ngựa BT Cơ bản 89
Destroy Tiêu diệt hoa hồng Quy hoạch động 20
Part10 \"' String (chuỗi) 50
TOWERDIV Trò chơi TowerDiv 66
NNCWD CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) 63
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 10
V Vampire 15
UH Unhappy 6
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 2
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 99
LNCor Large Number 121
WUHAN Định và Toán BT Cơ bản, Mức cơ bản 6
TREEX TREEX 2
REARRANGE sắp xếp 4
CORONA Hello Corona!! 03 Mức độ 3, Toán 18
BCNN BCNN 78
MagicArr Magic_Array 62
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 2
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 31
LI_XI Bao lì xì 131
Real_Value Real_Value 120
Part09 Bài cào BT Cơ bản 52
DIEM Điểm DHBB '17 1
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 2
Digitsum Digitsum DHBB '17 24
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 0
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 0
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 13
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 14
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 75
CRUSH CRUSH BT Cơ bản, Mức cơ bản 0
NGAN Định, Ngạn và MST BT Cơ bản, Mức cơ bản 2
1920W033 CARDGAME 3
1920W032 JUMP 3
1920W031 FWORD 13
1920W023 Lớp học múa 29
1920W022 Tổng nhỏ nhất 53
1920W021 Ước chung lớn nhất 41
ARR08 ARR08 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 102
ARR07 ARR07 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 117
Part08 Sum troll p2 BT Cơ bản, Mức cơ bản 79
NTT14 Nhân Đa Thức 5
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 25
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 78
IT14 Cây Phân Đoạn 108
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 113
KMP14 So Khớp Xâu 71
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 0
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 0
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 0
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 2
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 0
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 0
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 31
MILKTEA MILKTEA 1
PFNUM PFNUM 3
CALCULATE CALCULATE 13
HOMEWORK HOMEWORK 1
Part07 Guess 0
1920W014 Hai từ tương đương 8
1920W013 Hàng cây 56
1920W012 Số chữ số 0 76
1920W011 Chín ước 26
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 0
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 1
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 2
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 0
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 1
Part06 Hello World p2 Mức cơ bản 189
BTRI Bộ ba đẹp Duyệt CB, Practice VOI'20 10
matrix Ma trận Nhân ma trận, Practice VOI'20 2
MDOOR Cánh cửa thần kì Practice VOI'20 3
EXP Biểu thức Practice VOI'20 13
ETABLE Bảng điện tử Practice VOI'20 49
ORGAN Sản xuất đồ chơi Practice VOI'20 0
QUEUE Xếp hàng Practice VOI'20 13
SWGAME Trò chơi trí tuệ Practice VOI'20 8
TERRYFOX TERRY FOX Practice VOI'20 12
TEXTCOM So sánh văn bản Practice VOI'20 5
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 41
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 48
Part05 Bow of love Mức độ dễ, Quay lui, Toán 61
XAUKG Xâu không giảm Quy hoạch động 74
WTREE Tưới cây Tìm nhị phân 91
BLACKJUMP Trò chơi blackjump Tìm nhị phân 63
Part04 Sum troll Mức cơ bản, Mức độ rất khó 77
NP01 NP01 Tìm nhị phân 192
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 60
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 4
DRONE DRONE Practice VOI'20 7
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 16
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 2
PLUS PLUS Practice VOI'20 6
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 0
WORD WORD Practice VOI'20 7
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 7
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 1
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 1
DOG DOG Practice VOI'20 1
TAXI TAXI Practice VOI'20 6
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 1
BANK BANK Practice VOI'20 8
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 4
MNUM MNUM Practice VOI'20 10
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 13
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 11
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 1
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 6
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 7
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 7
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 8
THEATER THEATER Practice VOI'20 1
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 7
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 13
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 6
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 52
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 5
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 20
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 5
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 28
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 12
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 4
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 5
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 8
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 4
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 9
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 6
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 10
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 4
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 30
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 25
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 29
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 29
Part03 Physic Toán 126
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 8
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 3
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 9
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 4
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 5
MOD Số dư Euclic ++, Toán 12
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 13
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 6
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 5
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 9
Water Water Mức độ dễ, Prefix Sum, Quy hoạch động, Stack, Queue, DEQueue, Tìm nhị phân 9
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 6
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 83
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 26
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 11
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 4
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 43
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 22
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 34
BadTester BadTester 13
NS Ông già Noel Practice VOI'20 0
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 8
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 3
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 1
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 1
Part02 Nhân phẩm BT Cơ bản 234
___ ___ 18
DRILL DRILL 0
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 0
LCMS LCMS 3
DPC7 DPC7 9
BALLOON BALLOON 22
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 7
Part01 Hello World BT Cơ bản 298
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 23
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 39
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 60
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 12
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 7
852B Neural Network country Nhân ma trận 6
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 8
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 48
MINQUERY Số nhỏ nhất trong dãy Segment Tree 55
SODB Số đặc biệt Toán 72
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 4
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 75
STONES Xếp đá Toán 91
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 118
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 8
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 6
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 3
166E Tứ diện Nhân ma trận 22
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 20
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 14
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 141
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 27
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 24
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 91
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 9
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 6
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 37
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 26
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 96
NUMSPLIT Sinh số HSG Lớp 9 106
LPREFIX Xâu tiền tố dài nhất HSG Lớp 9 61
SX Sắp xếp dãy số (LQD17) TS10 LQĐ 58
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 82
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 174
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 201
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 66
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 38
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 105
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 40
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 17
ROIRAC Rời rạc hóa 48
LINE Con13C 54
LN Con13A 89
SAMEMAT Con13B 79
MAXDIV Con13D 34
MTHNUM Con13E 5
LOVEPATH Con13F 2
COLORTREE COLORTREE 4
ADS ADS 9
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 15
ANTS ANTS DFS và BFS 2
DELIVER DELIVER DFS và BFS 42
BALLON BALLON DFS và BFS 11
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 13
ADVENTURE ADVENTURE 2
COMSYS COMSYS 10
CNTPEAKS CNTPEAKS 22
MESSAGE MESSAGE 30
DIFFSUB Dãy khác biệt Quy hoạch động 3
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 93
HAPPY Thuốc vui vẻ BIT-Binary Indexed Tree, Prefix Sum, Quy hoạch động, Segment Tree, Toán 18
SEQ Đếm số 8
MAXREM Modulo lớn nhất Toán 122
SUMDIV Tổng ước số 19
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 32
NUMDIV Số ước số Số học 78
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 33
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 59
SUBSET SUBSET Số học 16
RGB RGB Coloring Số học 18
nCr nCr Số học 30
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 1
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 69
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 7
FIBGCD FIBGCD Số học 29
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 6
2M 2 Mảng Số học, Toán 4
BUSES BUSES Số học 9
Tower Tower 3-coloring Số học 49
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 13
BALL BALL Số học 26
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 71
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 89
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 92
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 2
ROAD ROAD Quy hoạch động 10
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 9
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 15
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 92
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 3
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 72
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 126
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 17
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 38
HOUSES Bán nhà Quay lui 45
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 27
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 198
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 23
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 150
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 140
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 185
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 199
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 108
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 159
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 189
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 63
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 96
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 121
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 73
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 42
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 41
ATGX ATGX - ADN Quay lui 75
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 9
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 90
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 111
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 3
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 197
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 70
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 32
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 5
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 35
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 101
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 70
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 153
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 114
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 213
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 222
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 261
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 301
C03_11 Hình tròn If-For-While 289
C03_10 Phép toán số học If-For-While 397
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 385
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 377
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 407
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 365
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 342
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 420
C03_03 Ký tự mới If-For-While 374
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 422
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 482
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 90
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 194
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 100
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 332
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 84
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 50
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 84
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 31
BFF BFF 31
EZ10 EZ10 31
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 13
FNUMBER Số Gần Nhất 66
DIVABLE1 Bội Của 9 42
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 15
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 22
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 17
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 52
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 99
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 156
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 49
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 116
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 129
ARGUMENT Cãi Nhau 3
SEARCHING Thám Hiểm 4
POND Hồ Cá 4
SOLVE Giải phương trình 46
PIGGY Heo Đất 29
MAGNET Nam châm 137
MOOD Tâm Tư 4
CHOIBI Chơi Bi Quy hoạch động 31
DAYTG Dãy Tăng Giảm Duyệt CB, Quy hoạch động 76
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 6
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 20
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 29
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 72
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 71
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 255
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 12
STAIR CẦU THANG 4
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 7
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 235
NOTMED Tìm các số lớn nhất 7
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 303
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 285
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 85
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 136
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 219
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 282
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 246
AMINUM Số Ami 5
PRODUCT Phép Nhân 2
COUNTING Đếm Số Dãy 3
PAINTING Sơn Nhà 3
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 41
OPTIMAL Tìm x 5
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 20
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 4
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 5
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 115
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 22
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 2
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 139
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 106
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 273
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 58
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 120
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 28
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 90
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 157
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 202
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 29
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 65
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 97
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 193
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 271
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 132
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 184
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 230
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 283
JPAIR JPAIR 57
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 36
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 37
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 61
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 14
TNGAME GAME 172
NPAIR Đếm cặp 2
INTERSECT INTERSECT 1
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 26
LATGACH Lát gạch BigNum 38
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 5
SPQ Số phú quý 71
HOUSE2 Xây Nhà 72
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 32
HANOI Tháp Hà Nội 4
FIBOMUL Dãy fibo nhân 27
KSUM SUMK 237
PLUSEZ Cấp số cộng 243
COMDIV Số ước chung 281
MAXOCC Max Occurrence 147
GIRLNUM Girl Numbers 19
LPDSTR Xâu LPD 19
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 15
BUYCAN Mua kẹo 46
KTHNUM Số thập phân thứ k 19
CNTPAIR Đếm cặp 102
DIVABLE Số số chia hết 303
MEANARR Dãy trung bình cộng 186
ROPASI Oẳn tù tì 334
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 4
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 3
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 32
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 136
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 77
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 194
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 318
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 2
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 56
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 258
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 258
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 296
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 241
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 277
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 93
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 115
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 31
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 103
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 174
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 64
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 64
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 149
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 48
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 120
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 112
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 54
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 38
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 58
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 154
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 198
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 73
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 104
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 122
HELLO Xin chào String (chuỗi) 173
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 144
FNUM FNUM String (chuỗi) 160
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 33
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 60
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 60
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 62
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 30
ORANGE Cam sành Hàm Yên 30
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 23
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 54
COMSTR Pretest COMSTR 3
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 212
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 206
ASPAL Pretest ASPAL 2
SOLPIN Pretest SOLPIN 8
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 213
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 72
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 315
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 123
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 206
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 328
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 70
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 193
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 277
SINGER SINGER n^2 3
SINGERNNN SINGER n^3 4
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 66
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 200
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 63
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 110
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 158
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 127
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 63
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 17
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 81
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 164
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 161
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 242
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 229
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 159
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 4
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 16
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 95
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 44
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 47
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 1
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 83
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 70
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 29
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 1
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 1
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 1
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 1
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 4
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 6
LPASS LPass Practice VOI'19 1
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 8
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 1
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 9
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 6
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 15
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 1
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 3
NUMSET Tập số Practice VOI'19 1
DEL DEL Practice VOI'19 16
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 4
TREE01 CÂY Practice VOI'19 4
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 11
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 0
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 1
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 3
LAND Mua đất Practice VOI'19 3
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 2
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 2
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 10
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 0
FACTORS Factors Practice VOI'19 2
DNA DNA Practice VOI'19 1
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 4
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 33
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 7
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 1
BSF Giá sách Practice VOI'19 1
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 2
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 1
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 1
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 7
XH Xếp hình Practice VOI'19 1
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 9
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 3
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 12
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 4
COW01 Trại bò Practice VOI'19 1
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 82
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 120
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 43
COLOR Tô màu Practice VOI'19 2
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 17
BRS BRS Practice VOI'19 3
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 7
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 4
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 3
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 17
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 91
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 15
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 42
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 5
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 8
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 88
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 3
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 11
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 6
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 5
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 22
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 3
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 8
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 86
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 24
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 136
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 115
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 98
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 90
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 78
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 140
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 132
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 59
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 34
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 21
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 6
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 3
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 7
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động, Tìm nhị phân 44
POSTMAN Postman Practice VOI'18 13
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 2
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 6
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 7
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 16
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 7
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 1
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 2
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 2
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 39
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 8
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 2
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 8
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 2
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 5
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 3
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 4
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 6
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 69
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 7
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 5
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 2
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 5
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 5
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 5
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 5
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 7
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 1
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 2
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 1
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 2
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 56
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 18
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 0
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 1
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 73
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 189
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 33
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 206
STABLE Ổn định DFS và BFS 44
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 1
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 21
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 52
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 11
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 18
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 11
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 3
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 7
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 16
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 21
DOFF DOFF Mức cơ bản 108
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 293
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 226
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 1
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 1
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 1
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 0
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 8
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 0
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 17
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 38
EVA Sơ tán DFS và BFS 39
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 12
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 86
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 9
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 102
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 98
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 248
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 350
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 349
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 345
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 323
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 331
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 405
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 364
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 5
ZERO4 Zero-quadruple 8
NUMERALS Số học 38
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 5
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 124
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 137
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 55
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 175
DIVISORS01 Tìm ước số 4
VIKHUAN Vi khuẩn 5
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 94
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 426
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 392
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 420
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 451
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 327
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 340
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 399
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 472
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 489
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 496
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 540
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 247
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 274
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 270
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 275
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 289
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 278
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 285
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 138
SEQ04 Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Two Pointer 154
SEQ05 Tổng lớn hơn hoặc bằng S Two Pointer 183
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 326
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 365
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 309
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 319
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 362
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 150
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 169
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 198
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 421
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 112
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 290
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 177
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 310
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 308
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 320
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 381
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 412
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 363
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 326
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 457
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 481
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 483
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 551
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 305
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 381
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 319
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 404
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 428
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 463
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 179
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 145
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 6
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 62
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 182
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 62
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 98
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 124
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 215
TILES Tree tiles 2
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 0
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 145
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 35
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 290
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 300
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 262
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 213
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 157
TONG Tổng A + B 526
Back to Top