Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SUMQUERY Bài toán truy vấn tổng 01 Mức độ 1 54
notyet2 not yet 2 Đề thi, DFS và BFS, DHBB '14 68
SIMPLE Đơn giản thôi BT Cơ bản, Toán 166
notyet Not Yet 66
TRIMOD Số dư BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Lớp 6, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 115
POWAB Số mũ BT Cơ bản 135
AXBC Đếm nghiệm nguyên của phương trình HSG Lớp 9, Mức độ dễ, Toán 39
CATRAT Mèo và chuột BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Số học, Toán 146
tpaper tpaper 2
nguyento Nguyên tố cân bằng 02 Mức độ 2 46
HTTP Học Tài Thi Phận Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 144
MAXMOD Số dư lớn nhất BT Cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 183
FINDGCD Tìm GCD Segment Tree, Stack, Queue, Deque, Toán 40
NUMORDER2 NUMORDER2 45
BEADS BEADS Quy hoạch động 58
MEETING01 MEETING 4
MILK MILK 16
REPLACE REPLACE 12
SEGMENTS01 SEGMENTS 48
SEQK SEQK 18
SET SET 11
RECT03 RECT 18
POWER POWER 47
CHANGE01 CHANGE 25
CSTC2 CSTC2 72
BOARD02 BOARD 52
RECTANG RECTANGLES 43
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 41
COIN COIN 40
OANQUANE Ô ăn quan (bản dễ) Duyệt CB 10
OANQUANH Ô ăn quan (bản khó) Quay lui 0
DIVONE Division 1 04 Mức độ 4, BigNum, Số học, Toán 0
SUBMERSION Sự Phục Tùng BT Cơ bản, Mức cơ bản 377
DIVTWO Division 2 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Số học, Toán 5
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 59
AmiZero Số Không Ở Cuối 121
SSMOD3 Xâu con chia hết (Sub 3) 7
SSMOD2 Xâu con chia hết (Sub 2) 12
SSMOD1 Xâu con chia hết (Sub 1) 22
BARCODE2 BARCODE2 Quy hoạch động, Toán 13
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 83
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 5
PANCAKE PANCAKE 15
KONG Giải cứu công chúa 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Quy hoạch động 5
FRAME Khung ảnh 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Toán 357
COVGAM Thuốc diệt virus Covid-19 03 Mức độ 3, DFS và BFS, Union-Find Disjoint Set 38
ZIGZAG Khu rừng zigzag 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, Mức độ dễ 76
ILLUMINATI Illuminati 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, Tìm nhị phân 126
FUNTRIP Chuyến đi vui vẻ 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, String (chuỗi) 47
STRING*. Xử lý xâu ez 137
STT1403 Mua quà 0
LZCSH Định và YDS (bản khó) 6
LZCSE Định và YDS (bản dễ) 13
GCD GCD khác nhau 51
MODIFIED Bị Biến Đổi 105
NewGame Trò chơi mới Sắp xếp, Tìm nhị phân, Two Pointer 233
DAPCHAUE Định và Ami (bản dễ) 04 Mức độ 4, Bài tập về dãy bit 18
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 64
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 43
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 138
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 51
DAPCHAUH Định và Ami (bản khó) 04 Mức độ 4, Bài tập về bitmask 4
KNIGHTC Con Mã 8
BAHT Đổi Tiền BAHT 13
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 51
BOARD Bảng 55
THPTQG Luyện Thi 66
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 206
PROBLEM Bài tập 03 Mức độ 3, Toán 8
BOMBE Enigma 03 Mức độ 3, Toán 20
Meeting Cuộc gặp gỡ BT Cơ bản, Toán 276
Equal Cân Bằng Xâu 02 Mức độ 2, String (chuỗi) 112
Covid19 Hải và nghiên cứu về corona Tham lam 78
KiDCAT Kid và lũ mèo. Toán 6
KIDDP Kid và sự phụ thuộc. Dijkstra, Toán 8
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 33
1920W052 Bảng số Quay lui 27
1920W051 Ship hàng 35
MEDIAN Tìm số trung vị 02 Mức độ 2, Sắp xếp, Tham lam 33
TWOARR Hai mảng đặc biệt 20
THREESTR Bộ ba string 116
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 10
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 16
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 29
FUEL1902 Đổ xăng 5
SUM1902 Tìm đoạn con 60
CNTBIT Đếm số bit (bản bigint) 02 Mức độ 2, Bài tập về dãy bit 49
Kiến Kid và Kiến Mức cơ bản, Toán 10
GILDONG Chuỗi đối xứng dài nhất. 18
TOURS Du lịch Tham lam, Tìm nhị phân, Toán 17
DRAW1402E Định và Uyên (bản dễ) 117
LOVERS Người Tình 6
DRAW1402H Định và Uyên (bản khó) BT Cơ bản, Mức cơ bản 16
ARRAYGAME Trò chơi trên mảng Segment Tree, Toán 4
CAKE1402 Bánh bông lan trứng muối BIT-Binary Indexed Tree 45
TOWERDIV Trò chơi TowerDiv 80
NNCWD CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) 83
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 13
V Vampire 16
UH Unhappy 9
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 6
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 131
LNCor Large Number 162
WUHAN Định và Toán BT Cơ bản, Mức cơ bản 13
TREEX TREEX 5
REARRANGE sắp xếp 7
CORONA Hello Corona!! 03 Mức độ 3, Toán 20
BCNN BCNN 85
MagicArr Magic_Array 69
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 6
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 41
LI_XI Bao lì xì 177
Real_Value Real_Value 149
DIEM Điểm DHBB '17 3
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 5
Digitsum Digitsum DHBB '17 26
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 0
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 12
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 50
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 32
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 130
CRUSH CRUSH BT Cơ bản, Mức cơ bản 0
NGAN Định, Ngạn và MST BT Cơ bản, Mức cơ bản 5
1920W033 CARDGAME 8
1920W032 JUMP 6
1920W031 FWORD 17
1920W023 Lớp học múa 33
1920W022 Tổng nhỏ nhất 57
1920W021 Ước chung lớn nhất 45
ARR08 ARR08 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 222
ARR07 ARR07 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 304
NTT14 Nhân Đa Thức 7
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 29
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 83
IT14 Cây Phân Đoạn 117
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 126
KMP14 So Khớp Xâu 79
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 5
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 6
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 14
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 9
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 3
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 8
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 63
MILKTEA MILKTEA 3
PFNUM PFNUM 34
CALCULATE CALCULATE 16
HOMEWORK HOMEWORK 4
1920W014 Hai từ tương đương 13
1920W013 Hàng cây 65
1920W012 Số chữ số 0 94
1920W011 Chín ước 30
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 3
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 5
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 7
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 4
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 4
BTRI Bộ ba đẹp Duyệt CB, Practice VOI'20 29
matrix Ma trận Nhân ma trận, Practice VOI'20 11
MDOOR Cánh cửa thần kì Practice VOI'20 5
EXP Biểu thức Practice VOI'20 15
ETABLE Bảng điện tử Practice VOI'20 49
ORGAN Sản xuất đồ chơi Practice VOI'20 2
QUEUE Xếp hàng Practice VOI'20 15
SWGAME Trò chơi trí tuệ Practice VOI'20 11
TERRYFOX TERRY FOX Practice VOI'20 16
TEXTCOM So sánh văn bản Practice VOI'20 8
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 64
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 70
XAUKG Xâu không giảm Quy hoạch động 125
WTREE Tưới cây Tìm nhị phân 145
BLACKJUMP Trò chơi blackjump Tìm nhị phân 88
Part04 Sum troll Mức cơ bản, Mức độ rất khó 90
NP01 NP01 Tìm nhị phân 333
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 92
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 8
DRONE DRONE Practice VOI'20 16
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 21
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 6
PLUS PLUS Practice VOI'20 11
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 3
WORD WORD Practice VOI'20 12
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 11
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 7
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 5
DOG DOG Practice VOI'20 5
TAXI TAXI Practice VOI'20 11
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 4
BANK BANK Practice VOI'20 15
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 12
MNUM MNUM Practice VOI'20 13
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 16
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 14
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 3
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 9
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 10
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 18
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 10
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
THEATER THEATER Practice VOI'20 3
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 9
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 18
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 17
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 66
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 7
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 29
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 11
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 38
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 16
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 7
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 10
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 9
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 17
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 12
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 13
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 11
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 76
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 38
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 73
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 44
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 30
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 13
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 16
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 8
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 17
MOD Số dư Euclic ++, Toán 24
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 23
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 11
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 7
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 15
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 9
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 181
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 30
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 25
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 8
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 56
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 37
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 59
NS Ông già Noel Practice VOI'20 2
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 13
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 5
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 3
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 3
DRILL DRILL 1
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 3
LCMS LCMS 7
DPC7 DPC7 11
BALLOON BALLOON 27
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 13
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 35
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 64
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 92
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 18
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 11
852B Neural Network country Nhân ma trận 7
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 16
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 74
SODB Số đặc biệt Toán 115
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 14
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 128
STONES Xếp đá Toán 116
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 251
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 19
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 18
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 12
166E Tứ diện Nhân ma trận 35
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 37
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 26
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 233
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 42
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 40
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 123
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 16
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 12
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 39
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 30
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 105
NUMSPLIT Sinh số HSG Lớp 9 133
LPREFIX Xâu tiền tố dài nhất HSG Lớp 9 78
SX Sắp xếp dãy số (LQD17) TS10 LQĐ 94
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 114
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 297
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 398
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 87
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 58
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 165
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 45
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 27
ROIRAC Rời rạc hóa 59
LINE Con13C 56
LN Con13A 103
SAMEMAT Con13B 85
MAXDIV Con13D 43
MTHNUM Con13E 9
LOVEPATH Con13F 5
COLORTREE COLORTREE 6
ADS ADS 17
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 24
ANTS ANTS DFS và BFS 6
DELIVER DELIVER DFS và BFS 70
BALLON BALLON DFS và BFS 15
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 20
ADVENTURE ADVENTURE 5
COMSYS COMSYS 13
CNTPEAKS CNTPEAKS 24
MESSAGE MESSAGE 36
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 120
SEQ Đếm số 9
SUMDIV Tổng ước số 24
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 43
NUMDIV Số ước số Số học 103
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 39
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 68
SUBSET SUBSET Số học 22
RGB RGB Coloring Số học 22
nCr nCr Số học 34
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 4
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 88
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 15
FIBGCD FIBGCD Số học 37
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 30
2M 2 Mảng Số học, Toán 4
BUSES BUSES Số học 12
Tower Tower 3-coloring Số học 56
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 17
BALL BALL Số học 30
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 137
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 159
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 167
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 4
ROAD ROAD Quy hoạch động 11
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 20
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 25
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 153
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 3
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 91
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 171
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 34
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 57
HOUSES Bán nhà Quay lui 54
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 49
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 361
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 39
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 218
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 202
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 269
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 339
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 138
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 212
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 285
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 73
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 123
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 161
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 93
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 77
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 70
ATGX ATGX - ADN Quay lui 126
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 17
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 178
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 232
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 13
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 376
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 96
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 67
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 12
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 55
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 141
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 104
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 234
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 226
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 382
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 356
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 430
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 568
C03_11 Hình tròn If-For-While 618
C03_10 Phép toán số học If-For-While 754
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 725
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 728
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 798
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 727
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 698
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 840
C03_03 Ký tự mới If-For-While 771
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 881
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 998
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 148
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 314
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 141
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 467
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 98
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 61
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 100
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 36
BFF BFF 34
EZ10 EZ10 34
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 20
FNUMBER Số Gần Nhất 75
DIVABLE1 Bội Của 9 51
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 25
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 25
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 17
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 64
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 176
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 244
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 65
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 145
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 177
ARGUMENT Cãi Nhau 6
SEARCHING Thám Hiểm 7
POND Hồ Cá 11
SOLVE Giải phương trình 73
PIGGY Heo Đất 39
MAGNET Nam châm 184
MOOD Tâm Tư 7
CHOIBI Chơi Bi Quy hoạch động 45
DAYTG Dãy Tăng Giảm Duyệt CB, Quy hoạch động 115
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 10
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 28
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 60
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 139
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 103
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 467
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 16
STAIR CẦU THANG 8
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 9
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 376
NOTMED Tìm các số lớn nhất 9
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 508
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 495
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 111
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 176
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 336
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 486
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 418
AMINUM Số Ami 8
PRODUCT Phép Nhân 4
COUNTING Đếm Số Dãy 6
PAINTING Sơn Nhà 6
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 47
OPTIMAL Tìm x 8
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 22
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 7
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 7
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 209
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 25
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 4
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 232
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 152
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 409
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 88
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 178
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 43
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 121
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 225
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 279
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 33
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 101
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 159
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 255
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 398
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 220
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 267
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 380
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 407
JPAIR JPAIR 62
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 104
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 68
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 170
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 15
TNGAME GAME 187
NPAIR Đếm cặp 7
INTERSECT INTERSECT 2
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 33
LATGACH Lát gạch BigNum 53
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 8
SPQ Số phú quý 85
HOUSE2 Xây Nhà 81
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 44
HANOI Tháp Hà Nội 20
FIBOMUL Dãy fibo nhân 34
KSUM SUMK 301
PLUSEZ Cấp số cộng 292
COMDIV Số ước chung 402
MAXOCC Max Occurrence 172
GIRLNUM Girl Numbers 39
LPDSTR Xâu LPD 24
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 21
BUYCAN Mua kẹo 49
KTHNUM Số thập phân thứ k 23
CNTPAIR Đếm cặp 122
DIVABLE Số số chia hết 367
MEANARR Dãy trung bình cộng 221
ROPASI Oẳn tù tì 418
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 6
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 5
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 48
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 220
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 107
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 298
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 618
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 4
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 93
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 485
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 371
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 474
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 347
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 386
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 109
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 161
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 43
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 119
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 255
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 98
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 79
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 195
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 62
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 171
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 127
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 62
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 52
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 70
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 203
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 318
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 80
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 124
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 137
HELLO Xin chào String (chuỗi) 223
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 203
FNUM FNUM String (chuỗi) 229
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 39
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 73
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 68
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 86
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 46
ORANGE Cam sành Hàm Yên 53
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 51
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 86
COMSTR Pretest COMSTR 5
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 352
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 317
ASPAL Pretest ASPAL 5
SOLPIN Pretest SOLPIN 12
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 288
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 111
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 442
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 194
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 328
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 566
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 108
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 278
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 432
SINGER SINGER n^2 5
SINGERNNN SINGER n^3 6
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 82
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 295
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 79
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 152
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 234
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 167
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 80
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 22
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 99
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 248
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 194
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 436
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 331
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 225
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 17
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 32
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 114
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 70
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 73
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 3
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 146
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 100
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 33
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 5
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 3
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 2
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 15
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 16
LPASS LPass Practice VOI'19 2
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 46
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 2
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 12
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 7
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 52
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 4
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 8
NUMSET Tập số Practice VOI'19 4
DEL DEL Practice VOI'19 21
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 9
TREE01 CÂY Practice VOI'19 6
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 14
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 2
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 3
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 6
LAND Mua đất Practice VOI'19 12
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 3
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 5
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 30
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 3
FACTORS Factors Practice VOI'19 3
DNA DNA Practice VOI'19 6
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 11
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 57
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 25
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 4
BSF Giá sách Practice VOI'19 8
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 3
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 3
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 4
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 13
XH Xếp hình Practice VOI'19 2
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 22
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 3
PIG Con heo đất Practice VOI'19 12
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 24
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 8
COW01 Trại bò Practice VOI'19 2
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 97
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 148
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 52
COLOR Tô màu Practice VOI'19 3
COINS COINS Practice VOI'19 2
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 20
BRS BRS Practice VOI'19 6
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 21
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 11
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 5
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 26
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 131
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 25
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 50
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 9
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 45
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 16
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 117
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 5
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 21
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 9
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 16
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 44
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 5
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 9
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 154
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 34
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 211
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 180
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 143
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 128
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 106
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 233
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 178
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 86
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 43
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 21
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 25
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 4
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 10
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động, Tìm nhị phân 60
POSTMAN Postman Practice VOI'18 19
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 5
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 11
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 17
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 17
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 19
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 2
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 6
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 3
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 74
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 10
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 6
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 14
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 4
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 7
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 7
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 8
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 7
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 88
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 9
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 16
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 5
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 18
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 15
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 8
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 24
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 22
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 2
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 11
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 5
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 3
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 143
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 20
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 1
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 2
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 294
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 262
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 41
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 314
STABLE Ổn định DFS và BFS 61
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 3
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 35
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 71
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 20
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 27
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 24
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 8
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 14
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 35
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 30
DOFF DOFF Mức cơ bản 132
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 405
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 356
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 2
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 3
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 2
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 8
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 4
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 23
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 3
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 24
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 55
EVA Sơ tán DFS và BFS 119
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 3
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 20
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 110
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 14
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 109
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 125
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 336
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 612
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 545
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 542
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 539
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 555
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 700
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 648
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 8
ZERO4 Zero-quadruple 16
NUMERALS Số học 45
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 7
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 204
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 181
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 86
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 254
DIVISORS01 Tìm ước số 5
VIKHUAN Vi khuẩn 8
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 133
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 816
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 630
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 701
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 773
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 562
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 612
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 697
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 916
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 902
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 952
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 1031
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 401
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 452
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 445
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 446
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 489
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 473
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 501
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 163
SEQ04 Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Two Pointer 209
SEQ05 Tổng lớn hơn hoặc bằng S Two Pointer 243
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 583
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 654
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 533
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 571
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 634
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 181
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 243
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 308
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 747
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 143
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 412
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 223
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 526
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 536
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 578
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 677
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 777
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 672
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 625
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 860
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 943
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 934
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 1084
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 518
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 631
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 570
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 717
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 784
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 843
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 231
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 203
DIVGROUP Chia nhóm 4
BPHOTO Bức ảnh đẹp 12
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 73
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 356
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 71
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 131
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 181
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 281
TILES Tree tiles 3
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 6
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 210
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 56
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 441
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 436
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 382
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 272
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 214
TONG Tổng A + B 859
Back to Top