Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 14
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 21
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 40
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 60
JPAIR JPAIR 5
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 4
SOCP Số chính phương HSG Lớp 12, Toán 4
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 7
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 3
TNGAME GAME 74
NPAIR Đếm cặp 1
INTERSECT INTERSECT 1
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 3
LATGACH Lát gạch BigNum 4
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 1
SPQ Số phú quý 32
HOUSE2 Xây Nhà 39
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 10
HANOI Tháp Hà Nội 2
FIBOMUL Dãy fibo nhân 10
KSUM SUMK 87
PLUSEZ Cấp số cộng 100
COMDIV Số ước chung 98
MAXOCC Max Occurrence 78
GIRLNUM Girl Numbers 4
LPDSTR Xâu LPD 5
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 6
BUYCAN Mua kẹo 31
KTHNUM Số thập phân thứ k 10
CNTPAIR Đếm cặp 50
DIVABLE Số số chia hết 98
MEANARR Dãy trung bình cộng 93
ROPASI Oẳn tù tì 123
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 0
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 1
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 21
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 28
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 13
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 50
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố Lớp 6, Mức độ dễ 62
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17 1
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 19
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 85
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 59
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 67
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 75
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 58
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 13
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 41
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 6
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 36
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 53
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 10
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 14
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 10
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 4
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 10
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 7
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 7
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 3
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 4
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 8
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 40
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 5
HOHANG Họ Hàng String (chuỗi) 7
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 7
HELLO Xin chào String (chuỗi) 8
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 7
FNUM FNUM String (chuỗi) 9
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 1
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 10
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 5
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 7
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 6
ORANGE Cam sành Hàm Yên 11
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 10
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 12
COMSTR Pretest COMSTR 3
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 19
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 41
ASPAL Pretest ASPAL 1
SOLPIN Pretest SOLPIN 7
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 80
PHANSO Phân số có giá trị nguyên HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 9
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 93
XKT Cắt xâu kí tự HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 12
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 32
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ 49
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 12
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 19
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 41
SINGER SINGER n^2 2
SINGERNNN SINGER n^3 3
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 3
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 71
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 10
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 19
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 33
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 12
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 4
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 5
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 8
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 58
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 67
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 66
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 56
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 29
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 0
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19 3
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 3
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 9
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 13
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 0
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 18
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 10
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 11
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 1
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 0
RESTORE RESTORE BigNum, Practice VOI'19 2
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 1
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 0
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 0
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 3
LPASS LPass Practice VOI'19 1
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 3
PALWAY PALWAY Practice VOI'19 1
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 3
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 1
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 1
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 3
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 0
BSR BSR Practice VOI'19 1
NUMSET Tập số Practice VOI'19 1
DEL DEL Practice VOI'19 4
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 4
TREE01 CÂY Practice VOI'19 4
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 4
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 0
CASTLE01 CASTLE Practice VOI'19 0
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 2
LAND Mua đất Practice VOI'19 3
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 2
INCMAT Học toán Practice VOI'19 1
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 4
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 0
FACTORS Factors Practice VOI'19 1
DNA DNA Practice VOI'19 0
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 4
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 8
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 5
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 0
BSF Giá sách Practice VOI'19 1
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 1
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 1
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 1
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 1
XH Xếp hình Practice VOI'19 1
SC Super Computer Practice VOI'19 2
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 2
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 4
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 2
COW01 Trại bò Practice VOI'19 1
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 27
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 36
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 5
COLOR Tô màu Practice VOI'19 2
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19 6
BRS BRS Practice VOI'19 3
BSEQ BSEQ Practice VOI'19 3
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 4
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Practice VOI'19 3
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 4
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 16
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 5
ADDS ADDS Practice VOI'19 9
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 0
ATM ATM Practice VOI'19 0
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 20
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 3
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19 5
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 3
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 1
GOLDS GOLDS Practice VOI'19 5
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 1
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 4
CSEQ CSEQ Practice VOI'19 10
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19 6
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 11
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 18
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quay lui, VOI 9
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 13
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 11
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 10
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 12
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 14
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 8
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 7
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19 4
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 1
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 1
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động 2
POSTMAN Postman Practice VOI'18 2
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 2
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18 4
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 0
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 5
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 10
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 3
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 1
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 2
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 2
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 5
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 4
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 2
NUMK NUMK Practice VOI'18 3
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 2
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18 4
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 3
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 4
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 4
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 26
EQUA Phương trình Practice VOI'18 5
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 5
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 1
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 3
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 2
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ Practice VOI'17 4
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 2
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 3
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 1
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 1
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 1
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 1
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 11
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 8
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 0
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 1
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 17
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 40
XXX XXX Toán 5
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 80
STABLE Ổn định DFS và BFS 8
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 0
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 6
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 10
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 3
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 4
BALANCE Cân thằng bằng Practice VOI'19 4
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 2
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 4
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 2
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 5
DOFF DOFF Mức cơ bản 26
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 67
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 44
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 0
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 1
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 1
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 0
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 4
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 0
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 5
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 10
EVA Sơ tán DFS và BFS 9
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 4
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 39
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 4
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 16
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 43
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 66
C06_06 Ước số chung C04_C05_C06 59
C06_05 C06_05 C04_C05_C06 48
C06_04 C06_04 C04_C05_C06 57
C06_07 Ước số chung lớn nhất C04_C05_C06 54
C06_03 C06_03 C04_C05_C06 54
C06_02 C06_02 C04_C05_C06 56
C06_01 C06_01 C04_C05_C06, Mức cơ bản 57
SUMK Tổng K 4
ZERO4 Zero-quadruple 4
NUMERALS Số học 10
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 4
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 21
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 13
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 19
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 31
DIVISORS01 Tìm ước số 2
VIKHUAN Vi khuẩn 4
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 24
C04_11 Số chính phương C04_C05_C06, Mức cơ bản 65
C04_10 Vị trí số lớn nhất C04_C05_C06, Mức cơ bản 54
C04_09 Sắp xếp 3 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 59
C04_08 Sắp xếp 2 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 59
C04_07 Tìm số trên vòng tròn C04_C05_C06, Mức cơ bản 43
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp C04_C05_C06, Mức cơ bản 53
C04_05 C04_05 C04_C05_C06, Mức cơ bản 56
C04_04 Tam giác vuông C04_C05_C06, Mức cơ bản 59
C04_03 Min của 4 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 59
C04_02 Max của 3 số C04_C05_C06, Mức cơ bản 70
C04_01 Số chẵn C04_C05_C06, Mức cơ bản 69
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 42
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 57
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 49
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 45
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 67
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 65
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 63
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 49
ARR08 ARR08 Mảng cơ bản 44
ARR07 ARR07 Mảng cơ bản 44
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 71
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 72
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 65
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 72
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 66
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 54
FUTURE Số tương lai 00CB, Mức cơ bản 45
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 61
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 77
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 26
CB01 FIBO 00CB, Mức cơ bản 76
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 48
C05_11 Hình tam giác đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 46
C05_10 Hình chữ nhật rỗng C04_C05_C06, Mức cơ bản 57
C05_09 Hình vuông rỗng C04_C05_C06, Mức cơ bản 52
C05_08 Hình chữ nhật đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 59
C05_07 Hình vuông đặt C04_C05_C06, Mức cơ bản 60
C05_06 TBC chẵn C04_C05_C06, Mức cơ bản 55
C05_05 Số hoàn hảo C04_C05_C06, Mức cơ bản 51
C05_04 Số lượng ước số C04_C05_C06, Mức cơ bản 61
C05_03 Ước số C04_C05_C06, Mức cơ bản 66
C05_02 In lẻ C04_C05_C06 69
C05_01 In n số tự nhiên C04_C05_C06, Mức cơ bản 74
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 67
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 74
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 54
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 64
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 67
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 71
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 37
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 61
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 6
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 9
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 37
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 11
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 20
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 29
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 50
TILES Tree tiles 2
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 0
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 15
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 7
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 69
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 83
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 52
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 31
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 44
TONG Tổng A + B 78
Back to Top