Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
2M. 2 MẢNG. Mức cơ bản 6
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 11
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 18
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 27
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 23
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 24
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 23
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 25
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 1
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 26
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 19
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 17
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố BackTrack 7
DAYNGOAC Dãy ngoặc BackTrack 8
AGTX AGTX - ADN BackTrack 20
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) BackTrack 4
SINHHV Sinh các hoán vị BackTrack 22
SINHNP Sinh dãy nhị phân BackTrack 27
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 0
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 39
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 20
REMAINDER Số dư Chia để trị, Tin học trẻ B 3
TGSO Tam giác số Tin học trẻ B 2
PHATQUA Phát quà Tin học trẻ B 12
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 23
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 10
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 39
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 29
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 53
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 58
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 60
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 96
C03_12 Chữ vòng tròn If-For-While 94
C03_11 Hình tròn If-For-While 82
C03_10 Phép toán số học If-For-While 115
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 109
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 107
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 111
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 110
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 105
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 126
C03_03 Ký tự mới If-For-While 125
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 136
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 145
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 24
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 39
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 23
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 104
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 20
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 9
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 27
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 12
BFF BFF 14
EZ10 EZ10 17
COUNTSR Mua Đất 14
FNUMBER Số Gần Nhất 14
DIVABLE1 Bội Của 9 17
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 7
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 4
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 4
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 16
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 30
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 32
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 12
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 21
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 32
ARGUMENT Cãi Nhau 3
SEARCHING Thám Hiểm 4
POND Hồ Cá 2
SOLVE Giải phương trình 22
PIGGY Heo Đất 20
MAGNET Nam châm 48
MOOD Tâm Tư 4
CHOIBI Chơi Bi 14
DAYTG Dãy Tăng Giảm 33
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 6
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 4
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ c 14
THAP THÁP Tin học trẻ B, Toán 22
LT LŨY THỪA Tin học trẻ B, Toán 18
SORT SẮP XẾP Sắp xếp, String (chuỗi), Tin học trẻ B 68
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 10
STAIR CẦU THANG 3
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 5
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 68
NOTMED Tìm các số lớn nhất 5
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 94
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 87
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 21
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 54
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 62
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 91
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 86
AMINUM Số Ami 4
PRODUCT Phép Nhân 2
COUNTING Đếm Số Dãy 3
PAINTING Sơn Nhà 3
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 18
OPTIMAL Tìm x 1
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 14
SUMFACT Tổng Giai Thừa 2
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 2
HOUSING Mua Nhà 23
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 13
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết 2
VUONG Hình vuông Tin học trẻ B, Toán 63
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 42
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 94
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 14
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 45
XAUMIN Xâu min Duyệt CB, Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 0
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 6
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 21
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 56
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 70
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 21
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 15
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 38
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 85
CSLN Chữ số lớn nhất. Tin học trẻ B 89
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 37
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 71
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 94
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 103
JPAIR JPAIR 12
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 5
SOCP Số chính phương HSG Lớp 12, Toán 8
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 16
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 5
TNGAME GAME 88
NPAIR Đếm cặp 2
INTERSECT INTERSECT 1
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 9
LATGACH Lát gạch BigNum 7
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 3
SPQ Số phú quý 43
HOUSE2 Xây Nhà 44
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 10
HANOI Tháp Hà Nội 2
FIBOMUL Dãy fibo nhân 12
KSUM SUMK 113
PLUSEZ Cấp số cộng 124
COMDIV Số ước chung 125
MAXOCC Max Occurrence 83
GIRLNUM Girl Numbers 4
LPDSTR Xâu LPD 7
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 7
BUYCAN Mua kẹo 35
KTHNUM Số thập phân thứ k 13
CNTPAIR Đếm cặp 57
DIVABLE Số số chia hết 123
MEANARR Dãy trung bình cộng 111
ROPASI Oẳn tù tì 151
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 0
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 3
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 22
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 42
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 15
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 72
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 109
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17 1
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 20
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 98
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 83
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 102
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 99
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 77
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 16
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 45
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 10
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 45
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 59
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 17
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 16
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 43
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 13
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 37
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 36
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 17
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 6
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 24
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 43
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 88
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 12
HOHANG Họ Hàng String (chuỗi) 14
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 32
HELLO Xin chào String (chuỗi) 54
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 52
FNUM FNUM String (chuỗi) 48
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 7
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 28
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 14
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 20
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 12
ORANGE Cam sành Hàm Yên 16
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 12
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 18
COMSTR Pretest COMSTR 3
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 55
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 63
ASPAL Pretest ASPAL 1
SOLPIN Pretest SOLPIN 8
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 85
PHANSO Phân số có giá trị nguyên HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 13
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 115
XKT Cắt xâu kí tự HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 22
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 61
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ 82
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 18
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 41
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 81
SINGER SINGER n^2 2
SINGERNNN SINGER n^3 3
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 6
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 85
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 16
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 20
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 45
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 33
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 7
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 10
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 12
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 70
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 74
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 80
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 68
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 45
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 1
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19 4
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 29
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 13
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 18
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 0
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 20
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 23
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 13
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 1
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 0
RESTORE RESTORE BigNum, Practice VOI'19 2
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 1
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 1
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 0
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 4
LPASS LPass Practice VOI'19 1
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 4
PALWAY PALWAY Practice VOI'19 1
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 3
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 1
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 1
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 5
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 0
BSR BSR Practice VOI'19 2
NUMSET Tập số Practice VOI'19 1
DEL DEL Practice VOI'19 6
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 4
TREE01 CÂY Practice VOI'19 4
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 5
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 0
CASTLE01 CASTLE Practice VOI'19 1
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 2
LAND Mua đất Practice VOI'19 3
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 2
INCMAT Học toán Practice VOI'19 2
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 4
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 0
FACTORS Factors Practice VOI'19 1
DNA DNA Practice VOI'19 1
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 4
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 10
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 5
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 0
BSF Giá sách Practice VOI'19 1
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 2
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 1
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 1
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 1
XH Xếp hình Practice VOI'19 1
SC Super Computer Practice VOI'19 5
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 2
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 4
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 2
COW01 Trại bò Practice VOI'19 1
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 30
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 39
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 9
COLOR Tô màu Practice VOI'19 2
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19 7
BRS BRS Practice VOI'19 3
BSEQ BSEQ Practice VOI'19 3
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 4
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Practice VOI'19 3
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 5
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 22
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 5
ADDS ADDS Practice VOI'19 11
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 0
ATM ATM Practice VOI'19 1
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 25
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 3
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19 6
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 3
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 1
GOLDS GOLDS Practice VOI'19 6
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 1
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 4
CSEQ CSEQ Practice VOI'19 14
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19 8
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 33
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 24
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quay lui, VOI 25
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 27
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 27
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 30
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 36
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 17
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 9
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 13
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19 5
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 1
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 1
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động 4
POSTMAN Postman Practice VOI'18 2
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 2
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18 6
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 0
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 5
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 12
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 3
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 1
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 2
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 2
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 12
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 4
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 2
NUMK NUMK Practice VOI'18 3
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 2
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18 5
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 3
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 4
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 4
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 35
EQUA Phương trình Practice VOI'18 7
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 5
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 1
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 4
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 2
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ Practice VOI'17 5
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 2
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 3
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 1
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 1
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 1
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 1
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 24
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 12
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 0
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 1
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 28
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 71
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 8
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 86
STABLE Ổn định DFS và BFS 22
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 1
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 6
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 14
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 4
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 6
BALANCE Cân thằng bằng Practice VOI'19 5
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 2
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 4
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 4
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 7
DOFF DOFF Mức cơ bản 44
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 105
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 75
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 0
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 1
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 1
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 0
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 4
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 0
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 5
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 12
EVA Sơ tán DFS và BFS 12
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 4
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 42
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 4
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 18
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 51
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 87
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 107
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 105
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 115
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 110
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 121
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 128
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 129
SUMK Tổng K 5
ZERO4 Zero-quadruple 5
NUMERALS Số học 15
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 5
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 26
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 33
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 25
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 77
DIVISORS01 Tìm ước số 3
VIKHUAN Vi khuẩn 4
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 45
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 154
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 144
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 145
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 153
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 132
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 137
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 149
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 150
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 160
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 179
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 176
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 75
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 94
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 80
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 82
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 95
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 93
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 91
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 60
ARR08 ARR08 Mảng cơ bản 54
ARR07 ARR07 Mảng cơ bản 54
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 101
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 104
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 99
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 103
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 105
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 65
FUTURE Số tương lai 00CB, Mức cơ bản 55
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 80
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 117
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 36
CB01 FIBO 00CB, Mức cơ bản 99
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 60
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 107
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 130
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 131
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 134
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 138
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 119
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 117
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 153
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 163
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 162
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 176
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 100
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 110
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 105
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 110
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 116
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 132
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 72
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 83
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 6
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 16
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 56
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 25
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 36
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 48
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 67
TILES Tree tiles 2
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 0
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 33
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 15
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 97
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 109
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 77
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 65
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 63
TONG Tổng A + B 182
Back to Top