Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SUMQUERY Bài toán truy vấn tổng 01 Mức độ 1 68
notyet2 not yet 2 Đề thi, DFS và BFS, DHBB '14 78
SIMPLE Đơn giản thôi BT Cơ bản, Toán 186
notyet Not Yet 76
TRIMOD Số dư BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Lớp 6, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 133
POWAB Số mũ BT Cơ bản 143
AXBC Đếm nghiệm nguyên của phương trình HSG Lớp 9, Mức độ dễ, Toán 41
CATRAT Mèo và chuột BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Số học, Toán 162
tpaper tpaper 2
nguyento Nguyên tố cân bằng 02 Mức độ 2 46
HTTP Học Tài Thi Phận Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 147
MAXMOD Số dư lớn nhất BT Cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 191
FINDGCD Tìm GCD Segment Tree, Stack, Queue, Deque, Toán 39
NUMORDER2 NUMORDER2 45
BEADS BEADS Quy hoạch động 64
MEETING01 MEETING 4
MILK MILK 16
REPLACE REPLACE 12
SEGMENTS01 SEGMENTS 48
SEQK SEQK 18
SET SET 12
RECT03 RECT 18
POWER POWER 47
CHANGE01 CHANGE 25
CSTC2 CSTC2 73
BOARD02 BOARD 52
RECTANG RECTANGLES 43
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 41
COIN COIN 40
OANQUANE Ô ăn quan (bản dễ) Duyệt CB 10
OANQUANH Ô ăn quan (bản khó) Quay lui 0
DIVONE Division 1 04 Mức độ 4, BigNum, Số học, Toán 0
SUBMERSION Sự Phục Tùng BT Cơ bản, Mức cơ bản 401
DIVTWO Division 2 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Số học, Toán 5
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 59
AmiZero Số Không Ở Cuối 121
SSMOD3 Xâu con chia hết (Sub 3) 7
SSMOD2 Xâu con chia hết (Sub 2) 12
SSMOD1 Xâu con chia hết (Sub 1) 22
BARCODE2 BARCODE2 Quy hoạch động, Toán 13
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 85
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 5
PANCAKE PANCAKE 15
KONG Giải cứu công chúa 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Quy hoạch động 6
FRAME Khung ảnh 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Toán 374
COVGAM Thuốc diệt virus Covid-19 03 Mức độ 3, DFS và BFS, Union-Find Disjoint Set 41
ZIGZAG Khu rừng zigzag 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, Mức độ dễ 76
ILLUMINATI Illuminati 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, Tìm nhị phân 128
FUNTRIP Chuyến đi vui vẻ 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, String (chuỗi) 47
STRING*. Xử lý xâu ez 138
STT1403 Mua quà 0
LZCSH Định và YDS (bản khó) 6
LZCSE Định và YDS (bản dễ) 13
GCD GCD khác nhau 51
MODIFIED Bị Biến Đổi 105
NewGame Trò chơi mới Sắp xếp, Tìm nhị phân, Two Pointer 237
DAPCHAUE Định và Ami (bản dễ) 04 Mức độ 4, Bài tập về dãy bit 18
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 64
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 43
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 141
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 51
DAPCHAUH Định và Ami (bản khó) 04 Mức độ 4, Bài tập về bitmask 4
KNIGHTC Con Mã 8
BAHT Đổi Tiền BAHT 13
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 51
BOARD Bảng 55
THPTQG Luyện Thi 66
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 212
PROBLEM Bài tập 03 Mức độ 3, Toán 8
BOMBE Enigma 03 Mức độ 3, Toán 20
Meeting Cuộc gặp gỡ BT Cơ bản, Toán 288
Equal Cân Bằng Xâu 02 Mức độ 2, String (chuỗi) 113
Covid19 Hải và nghiên cứu về corona Tham lam 81
KiDCAT Kid và lũ mèo. Toán 6
KIDDP Kid và sự phụ thuộc. Dijkstra, Toán 8
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 33
1920W052 Bảng số Quay lui 27
1920W051 Ship hàng 35
MEDIAN Tìm số trung vị 02 Mức độ 2, Sắp xếp, Tham lam 33
TWOARR Hai mảng đặc biệt 20
THREESTR Bộ ba string 117
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 10
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 16
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 29
FUEL1902 Đổ xăng 5
SUM1902 Tìm đoạn con 61
CNTBIT Đếm số bit (bản bigint) 02 Mức độ 2, Bài tập về dãy bit 49
Kiến Kid và Kiến Mức cơ bản, Toán 10
GILDONG Chuỗi đối xứng dài nhất. 18
TOURS Du lịch Tham lam, Tìm nhị phân, Toán 17
DRAW1402E Định và Uyên (bản dễ) 117
LOVERS Người Tình 6
DRAW1402H Định và Uyên (bản khó) BT Cơ bản, Mức cơ bản 16
ARRAYGAME Trò chơi trên mảng Segment Tree, Toán 4
CAKE1402 Bánh bông lan trứng muối BIT-Binary Indexed Tree 45
TOWERDIV Trò chơi TowerDiv 80
NNCWD CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) 83
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 13
V Vampire 16
UH Unhappy 9
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 6
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 131
LNCor Large Number 163
WUHAN Định và Toán BT Cơ bản, Mức cơ bản 13
TREEX TREEX 5
REARRANGE sắp xếp 7
CORONA Hello Corona!! 03 Mức độ 3, Toán 20
BCNN BCNN 85
MagicArr Magic_Array 69
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 6
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 41
LI_XI Bao lì xì 186
Real_Value Real_Value 149
DIEM Điểm DHBB '17 3
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 5
Digitsum Digitsum DHBB '17 26
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 1
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 12
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 57
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 37
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 143
CRUSH CRUSH BT Cơ bản, Mức cơ bản 0
NGAN Định, Ngạn và MST BT Cơ bản, Mức cơ bản 5
1920W033 CARDGAME 8
1920W032 JUMP 6
1920W031 FWORD 17
1920W023 Lớp học múa 35
1920W022 Tổng nhỏ nhất 57
1920W021 Ước chung lớn nhất 45
ARR08 ARR08 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 238
ARR07 ARR07 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 331
NTT14 Nhân Đa Thức 7
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 29
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 83
IT14 Cây Phân Đoạn 117
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 126
KMP14 So Khớp Xâu 79
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 5
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 6
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 15
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 9
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 3
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 8
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 63
MILKTEA MILKTEA 3
PFNUM PFNUM 35
CALCULATE CALCULATE 16
HOMEWORK HOMEWORK 4
1920W014 Hai từ tương đương 13
1920W013 Hàng cây 65
1920W012 Số chữ số 0 94
1920W011 Chín ước 30
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 3
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 5
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 7
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 4
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 4
BTRI Bộ ba đẹp Duyệt CB, Practice VOI'20 34
matrix Ma trận Nhân ma trận, Practice VOI'20 11
MDOOR Cánh cửa thần kì Practice VOI'20 5
EXP Biểu thức Practice VOI'20 15
ETABLE Bảng điện tử Practice VOI'20 49
ORGAN Sản xuất đồ chơi Practice VOI'20 2
QUEUE Xếp hàng Practice VOI'20 15
SWGAME Trò chơi trí tuệ Practice VOI'20 11
TERRYFOX TERRY FOX Practice VOI'20 16
TEXTCOM So sánh văn bản Practice VOI'20 8
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 66
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 73
XAUKG Xâu không giảm Quy hoạch động 153
WTREE Tưới cây Tìm nhị phân 146
BLACKJUMP Trò chơi blackjump Tìm nhị phân 91
Part04 Sum troll Mức cơ bản, Mức độ rất khó 90
NP01 NP01 Tìm nhị phân 365
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 92
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 8
DRONE DRONE Practice VOI'20 16
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 21
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 6
PLUS PLUS Practice VOI'20 11
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 3
WORD WORD Practice VOI'20 12
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 11
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 7
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 5
DOG DOG Practice VOI'20 5
TAXI TAXI Practice VOI'20 11
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 4
BANK BANK Practice VOI'20 15
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 12
MNUM MNUM Practice VOI'20 13
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 16
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 14
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 3
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 9
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 11
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 20
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 10
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
THEATER THEATER Practice VOI'20 3
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 9
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 18
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 17
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 67
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 7
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 29
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 11
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 38
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 16
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 7
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 14
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 20
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 9
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 26
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 12
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 13
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 11
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 77
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 39
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 73
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 45
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 31
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 13
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 16
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 9
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 18
MOD Số dư Euclic ++, Toán 25
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 26
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 11
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 7
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 15
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 9
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 206
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 30
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 25
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 8
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 56
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 37
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 60
NS Ông già Noel Practice VOI'20 2
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 13
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 5
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 3
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 3
DRILL DRILL 1
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 3
LCMS LCMS 7
DPC7 DPC7 11
BALLOON BALLOON 27
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 13
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 35
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 67
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 97
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 19
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 11
852B Neural Network country Nhân ma trận 7
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 16
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 78
SODB Số đặc biệt Toán 129
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 14
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 154
STONES Xếp đá Toán 117
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 289
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 20
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 20
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 12
166E Tứ diện Nhân ma trận 35
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 39
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 26
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 266
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 42
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 40
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 124
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 16
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 12
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 39
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 30
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 105
NUMSPLIT Sinh số HSG Lớp 9 133
LPREFIX Xâu tiền tố dài nhất HSG Lớp 9 85
SX Sắp xếp dãy số (LQD17) TS10 LQĐ 94
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 135
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 331
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 430
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 89
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 59
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 178
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 45
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 27
ROIRAC Rời rạc hóa 59
LINE Con13C 56
LN Con13A 103
SAMEMAT Con13B 85
MAXDIV Con13D 43
MTHNUM Con13E 9
LOVEPATH Con13F 5
COLORTREE COLORTREE 6
ADS ADS 17
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 24
ANTS ANTS DFS và BFS 6
DELIVER DELIVER DFS và BFS 77
BALLON BALLON DFS và BFS 15
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 20
ADVENTURE ADVENTURE 5
COMSYS COMSYS 13
CNTPEAKS CNTPEAKS 24
MESSAGE MESSAGE 36
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 120
SEQ Đếm số 9
SUMDIV Tổng ước số 24
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 43
NUMDIV Số ước số Số học 103
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 42
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 69
SUBSET SUBSET Số học 22
RGB RGB Coloring Số học 23
nCr nCr Số học 34
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 4
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 89
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 15
FIBGCD FIBGCD Số học 38
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 30
2M 2 Mảng Số học, Toán 4
BUSES BUSES Số học 12
Tower Tower 3-coloring Số học 56
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 17
BALL BALL Số học 30
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 145
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 175
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 181
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 4
ROAD ROAD Quy hoạch động 11
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 22
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 26
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 185
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 3
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 96
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 179
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 38
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 61
HOUSES Bán nhà Quay lui 53
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 48
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 396
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 41
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 226
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 213
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 280
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 365
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 141
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 219
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 300
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 73
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 123
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 163
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 94
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 84
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 71
ATGX ATGX - ADN Quay lui 141
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 20
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 190
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 248
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 14
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 403
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 104
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 69
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 12
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 57
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 143
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 105
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 246
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 244
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 407
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 375
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 456
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 594
C03_11 Hình tròn If-For-While 640
C03_10 Phép toán số học If-For-While 791
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 760
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 768
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 842
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 747
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 725
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 879
C03_03 Ký tự mới If-For-While 800
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 927
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 1065
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 162
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 330
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 150
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 491
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 98
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 61
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 100
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 36
BFF BFF 34
EZ10 EZ10 34
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 22
FNUMBER Số Gần Nhất 76
DIVABLE1 Bội Của 9 51
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 25
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 25
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 17
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 65
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 179
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 253
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 66
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 146
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 183
ARGUMENT Cãi Nhau 6
SEARCHING Thám Hiểm 7
POND Hồ Cá 11
SOLVE Giải phương trình 83
PIGGY Heo Đất 39
MAGNET Nam châm 185
MOOD Tâm Tư 7
CHOIBI Chơi Bi Quy hoạch động 49
DAYTG Dãy Tăng Giảm Duyệt CB, Quy hoạch động 121
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 10
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 29
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 65
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 144
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 103
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 513
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 16
STAIR CẦU THANG 8
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 9
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 405
NOTMED Tìm các số lớn nhất 9
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 537
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 525
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 114
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 190
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 349
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 514
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 444
AMINUM Số Ami 10
PRODUCT Phép Nhân 4
COUNTING Đếm Số Dãy 6
PAINTING Sơn Nhà 6
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 47
OPTIMAL Tìm x 8
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 22
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 7
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 7
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 226
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 25
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 4
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 258
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 152
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 432
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 88
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 185
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 43
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 121
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 232
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 288
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 33
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 100
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 164
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 261
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 424
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 226
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 281
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 402
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 420
JPAIR JPAIR 62
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 107
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 73
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 186
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 15
TNGAME GAME 187
NPAIR Đếm cặp 7
INTERSECT INTERSECT 2
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 33
LATGACH Lát gạch BigNum 54
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 8
SPQ Số phú quý 85
HOUSE2 Xây Nhà 81
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 44
HANOI Tháp Hà Nội 20
FIBOMUL Dãy fibo nhân 34
KSUM SUMK 310
PLUSEZ Cấp số cộng 301
COMDIV Số ước chung 416
MAXOCC Max Occurrence 172
GIRLNUM Girl Numbers 44
LPDSTR Xâu LPD 24
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 21
BUYCAN Mua kẹo 49
KTHNUM Số thập phân thứ k 23
CNTPAIR Đếm cặp 126
DIVABLE Số số chia hết 380
MEANARR Dãy trung bình cộng 224
ROPASI Oẳn tù tì 426
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 6
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 5
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 48
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 237
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 109
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 308
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 654
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 5
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 99
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 528
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 397
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 502
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 373
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 407
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 113
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 165
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 43
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 119
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 263
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 98
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 85
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 202
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 65
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 179
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 129
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 64
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 55
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 76
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 213
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 342
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 83
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 126
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 138
HELLO Xin chào String (chuỗi) 234
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 214
FNUM FNUM String (chuỗi) 239
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 39
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 75
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 72
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 95
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 47
ORANGE Cam sành Hàm Yên 55
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 52
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 94
COMSTR Pretest COMSTR 5
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 381
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 331
ASPAL Pretest ASPAL 5
SOLPIN Pretest SOLPIN 12
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 309
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 112
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 474
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 200
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 353
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 607
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 110
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 299
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 453
SINGER SINGER n^2 5
SINGERNNN SINGER n^3 6
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 86
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 326
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 84
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 162
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 269
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 175
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 84
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 24
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 107
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 263
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 202
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 482
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 373
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 256
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 17
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 35
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 116
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 70
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 75
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 3
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 152
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 107
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 33
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 5
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 3
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 2
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 15
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 16
LPASS LPass Practice VOI'19 2
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 46
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 2
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 12
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 7
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 55
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 4
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 8
NUMSET Tập số Practice VOI'19 4
DEL DEL Practice VOI'19 21
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 9
TREE01 CÂY Practice VOI'19 6
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 14
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 2
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 3
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 6
LAND Mua đất Practice VOI'19 12
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 3
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 8
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 38
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 3
FACTORS Factors Practice VOI'19 3
DNA DNA Practice VOI'19 6
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 11
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 58
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 28
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 4
BSF Giá sách Practice VOI'19 8
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 3
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 3
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 4
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 13
XH Xếp hình Practice VOI'19 2
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 22
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 3
PIG Con heo đất Practice VOI'19 12
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 24
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 8
COW01 Trại bò Practice VOI'19 2
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 102
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 158
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 56
COLOR Tô màu Practice VOI'19 3
COINS COINS Practice VOI'19 2
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 21
BRS BRS Practice VOI'19 6
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 21
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 11
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 5
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 33
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 136
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 25
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 51
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 9
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 49
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 16
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 117
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 5
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 23
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 9
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 16
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 46
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 5
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 9
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 163
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 34
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 238
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 211
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 154
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 136
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 112
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 260
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 185
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 87
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 43
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 23
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 26
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 4
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 10
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động, Tìm nhị phân 64
POSTMAN Postman Practice VOI'18 19
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 5
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 11
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 18
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 17
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 19
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 5
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 7
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 3
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 74
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 10
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 6
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 14
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 4
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 7
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 7
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 8
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 7
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 88
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 9
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 16
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 5
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 19
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 15
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 8
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 28
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 23
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 2
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 12
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 7
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 4
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 167
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 20
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 1
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 2
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 348
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 270
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 42
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 333
STABLE Ổn định DFS và BFS 66
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 3
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 40
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 71
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 20
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 28
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 25
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 8
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 14
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 36
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 30
DOFF DOFF Mức cơ bản 134
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 426
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 371
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 2
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 3
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 2
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 8
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 4
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 26
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 3
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 26
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 58
EVA Sơ tán DFS và BFS 127
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 3
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 21
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 117
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 14
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 109
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 126
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 348
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 643
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 577
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 563
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 569
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 580
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 735
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 676
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 9
ZERO4 Zero-quadruple 16
NUMERALS Số học 46
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 7
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 215
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 187
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 92
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 264
DIVISORS01 Tìm ước số 5
VIKHUAN Vi khuẩn 8
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 133
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 858
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 664
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 734
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 818
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 586
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 641
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 719
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 963
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 948
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 1014
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 1095
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 427
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 477
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 473
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 479
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 512
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 497
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 528
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 168
SEQ04 Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Two Pointer 216
SEQ05 Tổng lớn hơn hoặc bằng S Two Pointer 250
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 614
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 691
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 551
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 592
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 669
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 185
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 250
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 323
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 787
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 146
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 436
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 229
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 543
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 552
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 599
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 707
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 814
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 700
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 648
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 899
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 1002
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 989
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 1160
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 543
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 661
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 600
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 759
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 823
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 889
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 235
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 214
DIVGROUP Chia nhóm 4
BPHOTO Bức ảnh đẹp 13
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 73
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 398
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 71
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 131
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 182
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 288
TILES Tree tiles 3
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 8
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 223
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 57
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 461
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 455
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 408
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 277
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 231
TONG Tổng A + B 904
Back to Top